De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ontwikkeling van didactisch materiaal voor de professionele ontwikkeling van leraren in opleiding en beroepsleraren L. Haerens, G. Cardon, M. Vansteenkiste.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ontwikkeling van didactisch materiaal voor de professionele ontwikkeling van leraren in opleiding en beroepsleraren L. Haerens, G. Cardon, M. Vansteenkiste."— Transcript van de presentatie:

1 Ontwikkeling van didactisch materiaal voor de professionele ontwikkeling van leraren in opleiding en beroepsleraren L. Haerens, G. Cardon, M. Vansteenkiste (Ugent), R. Lannoo (Arteveldehogeschool), L. Speleers, V. Permentier (Hogeschool Gent), S. Verstraete (Hogeschool West-Vlaanderen)

2 1. Duur & Fasering 2. Medewerkers
Twee jaar: Januari 2009-December 2010 2. Medewerkers Project medewerker Jotie De Meyer (100%) Project medewerker DR. Stefanie Verstraete (20%)

3 3. Doelstellingen Doelstelling 1: Doelstelling 3: Doelstelling 2:
Vakdidactiek lerarenopleiding Aanleggen van een database van videobeelden Ontwikkeling van een evidence- based workshop motiverend lesgeven Doelstelling 2: Onderzoek Doelstelling 3: Nascholingen Brede werkveld

4 Doelstelling 1 - werkwijze
Database van videobeelden Observaties 116 lessen LO >45 verschillende scholen 32 als didactisch materiaal

5 Doelstelling 1 - werkwijze
Dataverzameling door projectmedewerker + studenten uit vier partnerinstellingen Infosessie + Handleiding voor de studenten

6 Doelstelling 1 Doelstelling 1 A. Ontwikkelen van didactisch materiaal om de kritische reflectie en het ‘leren leren’ van leraren in opleiding te stimuleren. Doelstelling 1 B. Ontwikkeling van de interactieve workshop met betrekking tot motiverend leerkrachtgedrag.

7 Doelstelling 1. A - Resultaten
1) Versterken van kritische reflectie binnen vakdidactiek Thema’s: Actieve leertijd (L. Haerens) Instructie (V. Permentier) Feedback (D. Van Hulle) Werkvormen (L. Haerens) Klasmanagement (S. Verstraete)

8 Doelstelling 1.A - Resultaten
Illustratie 1: Actieve leertijd Illustrate 2: Klasmanagement Illustratie 3: Didactische werkvormen

9 Doelstelling 1.A - Resultaten
Illustratie 1: Actieve leertijd Richt jullie aandacht op de leerlingen die werken aan de eerste plint (links in de zaal): Wat hebben de leerlingen geleerd? Hoeveel leerlingen leren? Hoe hangt dit samen met de didactische werkvorm-lesgeefstijl van de leraar? file://localhost/Users/leenhaerens/Documents/Documents/ONDERWIJS/DIDACTIEK/Didactiek 2011_2012/Oefeningen/ALT-PE.wmv

10 Algemene Bewegingsdidactiek
Doelstelling 1.A - Resultaten Illustratie 2: Klasmanagement Hoe zou je de orde handhaven in volgend fragment? file://localhost/Users/leenhaerens/Documents/Documents/ONDERWIJS/DIDACTIEK/Uitwisseling vakdidactische thema's/Didactisch thema klasmanagement/7AAacrogymOndertiteldF12.wmv file://localhost/Users/leenhaerens/Documents/Documents/ONDERWIJS/DIDACTIEK/Uitwisseling vakdidactische thema's/Didactisch thema klasmanagement/7BBacrogymOndertiteldF12.wmv Algemene Bewegingsdidactiek

11 Van leraar tot leerlinggestuurd
Doelstelling 1.A - Resultaten Illustratie 3: Didactische werkvormen Van leraar tot leerlinggestuurd Videofragment 1 file://localhost/Users/leenhaerens/Documents/Documents/ONDERWIJS/DIDACTIEK/Didactiek 2011_2012/Oefeningen/1.wmv Videofragment 2 file://localhost/Users/leenhaerens/Documents/Documents/ONDERWIJS/DIDACTIEK/Didactiek 2011_2012/Oefeningen/2.wmv Videofragment 3 file://localhost/Users/leenhaerens/Documents/Documents/ONDERWIJS/DIDACTIEK/Didactiek 2011_2012/Oefeningen/3.wmv Algemene Bewegingsdidactiek

12 Opdracht: Videofragmenten
Wat doet leraar Wat doen leerlingen Product/proces Bereikte doelen

13 Doelstelling 1.B het ontwikkelen van de interactieve workshop met betrekking tot motiverend leerkrachtgedrag

14 Doelstelling 1.B - Resultaten
DEEL III: Inoefenen in de praktijk DEEL I: Theoretisch luik SDT DEEL II: Good practices

15 Doelstelling 1.B - Resultaten
Illustratie 1: Feedback Illustrate 2: Keuze Illustratie 3: Situaties

16 Is feedback altijd competentie-ondersteunend?
Doelstelling 1.B - Resultaten Illustratie 1: Feedback Is feedback altijd competentie-ondersteunend? Fragment 1: Positieve feedback? Vrouwelijke leerkracht Gymnastiek Gemengd 6de leerjaar

17 In welke mate is volgende stelling van toepassing?
Stelling 2: Mijn collega’s geven dergelijke competentie-ondermijnende feedback? Nooit Zelden Soms Vaak

18 In welke mate is volgende stelling van toepassing?
Stelling 3: Ik geef dergelijke competentie-ondermijnende feedback Nooit Zelden Soms Vaak

19 Doelstelling 1.B - Resultaten
Illustratie 2: Keuze Vraag: Hoe stimuleert de leerkracht in dit fragment de leerlingen om zelf beslissingen te nemen? Fragment 4: 6 jaar ervaring; Baseball meisjes BSO klas 7de jaar

20 Doelstelling 1.B - Resultaten
Illustratie 3: Situaties In een les basketbal vraagt een leerling aan de leerkracht waarom hij niet gewoon met twee handen onder de bal mag shotten, dan scoort hij toch veel meer. Vraag: Hoe reageer je als leerkracht?

21 Stimuleren van vakdidactisch onderzoek
Doelstelling 2 Stimuleren van vakdidactisch onderzoek Het systematisch onderzoeken van de invloed van leerkrachtgedrag op de motivatie en activiteitsgraad tijdens de les Lichamelijke Opvoeding

22 Doelstelling 2 - werkwijze
Motivatie: BRPEQ (Aelterman et al, 2012) Behoefteondersteuning: TASCQ (Belmont et al., 1989) Observaties (Haerens et al., press) Accelerometers Fysieke activiteitsgraad tijdens de les Observaties (n=116 lessen LO >45 verschillende scholen) 32 als didactisch materiaal

23 STUDIE 1: Ontwikkelen van een observatie-instrument
Doelstelling 2 - Resultaten STUDIE 1: Ontwikkelen van een observatie-instrument Haerens Leen, Aelterman Nathalie, Van den Berghe Lynn, De Meyer Jotie, Soenens Bart, Vansteenkiste Maarten. Observing Physical Education Teachers’ Need-supportive Interactions in Classroom Settings, In press.

24 Wat is motiverend lesgeven?
Introduction Vanuit ZDT (Deci & Ryan, 2000) Lijst van 21 leerkrachtgedragingen Gecodeerd elke 5 min. van 74 lessen

25

26 Conclusies Conclusion 1) Convergentie tussen observaties en percepties van leerlingen Leerlingen merken het op als de leerkracht meer motiverende gedragingen stellen 2) Voorkomen van motiverende leerkrachtgedragingen =>Ruimte voor verbetering! Vakdidactiek en lerarenopleiding + Navormingen Meer aandacht voor motiverend lesgeven  Autonomie-ondersteuning – structuur en warmte 3) Duidelijke factor structuur – validiteit/Betrouwbaarheid

27 Doelstelling 2 - Resultaten
STUDY 2 => Motivation & In class PA Aelterman N, et al., Students’ Objectively Measured Physical Activity Levels and Engagement as a Function of Between-Class and Between-Student Differences in Motivation towards Physical Education, Journal of Sports and Exercise Psychology,2012, 34(4), STUDY 3 => Motivation & Leisure time PA Haerens, L., Kirk, D., Cardon, G. De Bourdeauduij, I., & Vansteenkiste, M. (2010). Motivational profiles for secondary school physical education and its relationship to the adoption of a physically active lifestyle among university students. European Physical Education Review, 16(2),

28 Samenvattend: Onderzoek heeft aangetoond…
Conclusion Wat motiverend leerkrachtgedrag is in de praktijk Dat motiverende leerkrachtgedragingen opgemerkt worden door leerlingen Dat motiverende leerkrachtgedragingen meer optimale vormen van motivatie uitlokken Dat meer optimale vormen van motivatie gerelateerd zijn aan en een hogere activiteitsgraad, engagement binnen en buiten de les

29 Doelstelling 2 - Resultaten
Kunnen we studenten-leerkrachten opleiden om meer motiverend les te geven? STUDIE 4 & 5: Wat is de appreciatie en het effect van de WS?

30 Studie 4: Ontwikkeling & Appreciatie

31

32 Studie 5 (in ontwikkeling): Effect van de WS
Results β time*condition=0.20 (0.08)*

33 Doelstelling 3 Het stimuleren van professionele ontwikkeling van beroepsleraren via mentorentrainingen en nascholingen voor beroepsleraren.

34 Doelstelling 3 - Resultaten Navormingen brede werkveld
Disseminatie Trainingen Via onderzoek Lerarenopleiding Navormingen brede werkveld Tussen 2010 en 2011: >15 navormingen gegeven 2012: Blijvende vraag van pedagogische begeleidingsdiensten, partnerinstellingen en andere opleidingsinstituten voor workshop en/of gastcolleges Niet alleen Vlaanderen, ook vanuit Nederland.

35 Navormingen brede werkveld Transfer via onderzoek
Trainingen Via onderzoek Lerarenopleiding Navormingen brede werkveld Leesmotivatie (De Naegel et al, In revisie) Transfer via onderzoek Workshop voor leerkrachten BSO (PWO-project, Speleers) Motiverend begeleiden van jonge voetballers => workshop voor ouders

36 Samenwerking optimaliseren
Uitwisseling vakdidactische thema’s Gezamenlijke vervolgprojecten Wetenschappelijke + praktische nood & integratie = unieke aan samenwerking tussen de partners

37 Bedankt voor jullie interesse in dit project
Project medewerker Jotie De Meyer


Download ppt "Ontwikkeling van didactisch materiaal voor de professionele ontwikkeling van leraren in opleiding en beroepsleraren L. Haerens, G. Cardon, M. Vansteenkiste."

Verwante presentaties


Ads door Google