De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Governance van de informatievoorziening

Verwante presentaties


Presentatie over: "Governance van de informatievoorziening"— Transcript van de presentatie:

1 Governance van de informatievoorziening
Hoe het management de regie nam

2 Even voorstellen Nico de Groot, Gemeentesecretaris Neder-Betuwe
Rob van Doorn, Directeur BentoSpino Rolf Meursing, Directeur Odinfo, vh. Steenwinkel Kruithof Associates / overheid Introductie Neder-Betuwe, BentoSpino en Odinfo/SKA Rol Roel Schroot benoemen

3 Dienstverlening van Odinfo
Het maken van een informatiestrategie Het inrichten van een I&A in het kader van fusie of samenwerking Het vaststellen van een bedrijfs- en informatiearchitectuur het verbeteren van bedrijfs- en ketenprocessen het inrichten van besturingssystemen en AO het implementeren van applicaties het verbeteren van het informatiemanagement

4 Deze sessie …. De realisatie van een informatieplan voor de gemeente Neder-Betuwe Vindt in interviewvorm plaats Ook u bent uitgenodigd om vragen te stellen We hopen dat situaties herkenbaar zijn en dat onze oplossingen u helpen

5 Wat was de vraagstelling en de problematiek van de gemeente Neder-Betuwe?

6 GRAND CANYON Client server ITIL NORA Object oriëntatie Windows
e-commerce Client server ITIL NORA groupware Object oriëntatie Windows Data warehouse Thin client Management ICT- management Mid office RAD Capability maturity model Servicebus Legacy systemen

7 Kijk op (informatie)proces
Visie van de gemeente gegevens informatie Dienst, Service proces Mensen ICT productiefactoren

8 Wie werd opdrachtnemer?

9 Wat waren zijn stappen?

10 Met welke vraag ging het project van start?

11 Hergeformuleerde vraag
Maak de inrichting van de informatievoorziening inzichtelijk in tijd en geld voor de organisatie Houd daarbij rekening met de komst van een Shared Service Center (SSC) en een Klantcontactcentrum (KCC); Betrek managers en medewerkers bij het formuleren van lange- en kortetermijnwensen rond de informatievoorziening; Betrek de accountant bij dit proces; hij geeft een oordeel over de status van de informatievoorzienig in dit najaar. Zorg dat afdelingen en management zicht krijgen op wat ICT doet en kan betekenen voor de gemeente, zodat zij beter sturing kunnen geven aan de inrichting van de informatievoorziening.

12 Welke aanpak werd gekozen?

13 Stappenplan Informatiestrategie Huidige situatie / doelen Projecten
Hoe? Wat? Wie? Bedrijfs- architectuur Informatie- Technische organisaties diensten producten processen medewerkers applicaties berichten gegevens informatie uitwisseling technische componenten gegevens- opslag netwerk Visie, missie en strategie Informatiestrategie Huidige situatie / doelen Landelijke projecten Projecten prioriteiten Projectenkalender

14 ‘60 dagen plan’ 20 5 10 5 3 5 3 5 3 10 10 Vooronderzoek Opzet project
incl. besluitvorming In kaart brengen huidige ICT 10 Definiëren ‘business view’ Strategie en doelen: ws 1 5 Bedrijfsarchitectuur en wensen: ws 2 3 5 3 5 Informatiearchitectuur en projecten: ws 3 3 10 Projectenkalender: ws 4 10 Plannen implementatie

15 Hoe verliep het proces?

16 Wat was het resultaat van het traject?

17 Wat gebeurde er tijdens de presentatie in het MT-overleg?

18 De doelstellingen worden gerealiseerd middels een aantal projecten
Totaal zijn er 55 projecten en activiteiten over 4 jaar vastgesteld. De projecten kennen een totaal investeringsbedrag van euro en 13 fte inzet. Er was euro gebudgetteerd. Er moet een keuze gemaakt worden in de extra investeringen… Scenario 1 Wettelijk Scenario 2 Wettelijk + Collegeprogramma Scenario 3 Alle doelstellingen realiseren

19 Wat is nu de stand van zaken?

20 Status Neder-Betuwe Projectenkalender in uitvoering
Informatiemanager niet ingevuld, wel stagiair Extra 1,5 formatieplaatsen I&A Verbeterd beheer I&A Actie starten om dienstverlening te verbeteren Managers verantwoordelijk voor de uitvoering Projectenkalander wordt aangepast op NUP en gaat nu naar de Raad

21 Wat is Neder-Betuwe hiermee opgeschoten?

22 Informatiehuishouding
Belangen Raad B&W Uitvoering van collegeprogamma Geen kostenoverschrijdingen I&A Makkelijk te beheren Informatiehuishouding Gebruikers Makkelijk te bedienen Geen storingen Management Beheersen processen en projecten Burger E-dienstverlening


Download ppt "Governance van de informatievoorziening"

Verwante presentaties


Ads door Google