De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een woelig leven in een woelige tijd

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een woelig leven in een woelige tijd"— Transcript van de presentatie:

1 Een woelig leven in een woelige tijd
Gaius Julius Caesar Een woelig leven in een woelige tijd

2 een voorvader van onze Caesar zou
Gaius Julius Caesar Gaius: praenomen Julius: nomen gentilicium De gens Julia was een belangrijke patricische familie uit het oude Rome. Ze beweerden van de godin Venus af te stammen. Caesar: cognomen Het cognomen Caesar is in de gens Julia al eeuwen voor Caesars geboorte in gebruik. Er bestaan 4 mogelijke etymologische verklaringen voor zijn cognomen Caesar : een voorvader van onze Caesar zou

3 1. met een grote hoeveelheid haar (caesaries) op zijn hoofd ter wereld zijn gekomen: lijkt de meest aannemelijke verklaring, omdat het bij de Romeinen gebruikelijk was dat een cognomen voor het eerst werd verleend aan iemand op basis van een uiterlijk kenmerk.

4 2. in Afrika in de strijd tegen Hannibal eigenhandig een olifant gedood hebben. Het Punische woord voor ‘olifant’ was ‘caesar’: kan niet bevestigd worden.

5 3. zou azuurblauwe (caesii) ogen van een bijna bovennatuurlijke aard gehad hebben.

6 ( Eng. Caesarian birth/operation Fr. opération césarienne
4. zou caeso matris utero (uit de opengesneden moederbuik) geboren zijn geweest. Deze operatie zou dan sectio caesarea genoemd zijn. ( Eng. Caesarian birth/operation Fr. opération césarienne Ned. keizersnede ) Deze verklaring, die het populairst schijnt te zijn geweest bij antieke auteurs, lijkt op een foutieve etymologie te zijn gebaseerd en mag dus worden uitgesloten.

7 100 v.C.: De geboorte van Caesar uit handschrift van ca 1400

8 RISKANTE EN AVONTUURLIJKE JEUGDJAREN: 100 – 75 vC

9 Het politieke toneel in Rome tijdens Caesars jeugdjaren
POPULARES ↔ OPTIMATES MARIUS ↔ SULLA (gehuwd met de zus van Caesars vader) CAESAR - eindoverwinning: 82 vC - Caesar vlucht weg – 78 vC dictatuur: weerwraak op uit Rome naar Klein-Azië de populares

10 na de dood van Sulla (78 vC) Caesar terug naar Rome: 78 – 75 vC
- Geen politieke interesse - Interesse voor …

11 → Veel bezig met uiterlijke verzorging Houdt van discussies
met zijn vrienden en van … Treedt ook op als succesvol advocaat

12 75 vC: Caesar trekt naar Rhodos om zich in de welsprekendheid te bekwamen

13 STIJGEN OP DE POLITIEKE LADDER: 68 – 59 vC

14

15 68 vC (32 j. oud): in Zuid – Spanje (hierdoor ← QUAESTOR
opgenomen in de senaat)

16 Caesar immens populair bij de massa
65 vC: ← AEDILIS in Rome Caesar immens populair bij de massa

17 63 vC: een (levenslang) tussendoortje: Caesar wordt tot pontifex maximus aangesteld, een ambt dat een groot moreel gezag met zich meebracht

18 62 vC: ← PRAETOR

19 Door het stadsvolk te vergasten op spectaculaire spelen gedraagt Caesar zich als een echte popularis en wint zo hun sympathie. Maar ondanks zijn groeiende populariteit is hij nog altijd niet de populairste man in Rome. Die eer is weggelegd voor wegens zijn militaire successen en voor Crassus, één van de rijkste mannen van Rome en een bekwaam generaal Pompejus Pompejus Crassus

20 60 vC: een uitzonderlijk akkoord: het eerste triumviraat
Pompejus en Crassus hebben intussen onenigheid en Caesar treedt als bemiddelaar op. Zij denken dat ze samen alle touwtjes in handen kunnen houden en gooien het met hun drieën op een akkoord. Als driemanschap regelen ze onderling de zaken en voeren besluiten door buiten de senaat om, die zijn macht ziet afzwakken. CAESAR POMPEJUS CRASSUS

21 De onderlinge band wordt nog versterkt door het huwelijk van Caesars 22-jarige dochter, Julia, met de 48-jarige Pompejus. Pompejus x Julia

22 59 vC (42 j. oud): ← CONSUL

23 58 vC: PROCONSUL Na zijn consulaat benoemt de senaat Caesar als proconsul (gouverneur) van Gallia Cisalpina ( Po-gebied), Illyricum (kust van het vroegere Joegoslavië) en de Provincia Romana (Zuid-Frankrijk) voor een periode van 5 jaar. Hij krijgt 4 legioenen toegewezen, het recht om zijn eigen onderbevelhebbers te kiezen en om kolonies van Romeinse burgers in den vreemde te vestigen.

24 HET GROTE AVONTUUR: DE GALLISCHE OORLOG (58 – 51 vC)

25

26 Caesar voor zijn leger in Gallia tekstuitgave ca 1500

27 Een Romeins soldaat Een Keltische krijger

28 Romeins geweld

29 Gallisch weerwerk

30 Gallische helden Ambiorix Vercingetorix

31 En niet te vergeten…

32 Een fel bevochten strijd met wisselende kansen

33 Met de Romeinen als uiteindelijke overwinnaar
Overgave van Vercingetorix

34 Caesar schrijft zijn De Bello Gallico Giogio Vasari (1574-1611)

35

36 D.B.G. I, 1 Gallia est omnis divisa in partes tres, quarum unam incolunt Belgae, aliam Aquitani, tertiam qui ipsorum linguā Celtae, nostrā Galli appellantur

37 Intussen in Rome … Triumviraat valt uiteen door de dood van Crassus in de strijd tegen de Parthen. Julia, dochter van Caesar en vrouw van Pompejus, sterft, waardoor de schakel tussen beide mannen verdwijnt.

38 Groeiende rivaliteit en vijandigheid tussen Pompejus en Caesar
Groeiende rivaliteit en vijandigheid tussen Pompejus en Caesar. Pompejus kiest de kant van de senaat en steunt de optimates. populares optimates In 52 vC stelt de senaat Pompejus aan tot consul sine collega

39 Na de verovering van Gallië trekt Caesar in 50 vC naar Gallia Cisalpina om zo dichter bij Rome te zijn. Deze actie wordt beschouwd als het voorspel van of de bedreiging van een openlijke aanval.

40 De senaat beslist dat Caesar zijn leger moet ontbinden. Hij weigert!
x

41 DE TWEEDE BURGER-OORLOG: 49 - 48 vC

42 Caesar legt dus het senaatsbevel om zijn leger af te danken naast zich neer. In 49 vC bivakkeert hij met zijn leger bij het riviertje de Rubico, dat de grens tussen zijn provincia en Italia vormt. Oversteken betekent burgeroorlog.

43 Caesar op het punt de Rubico over te steken
En dan is het zo ver…

44 Zijn manschappen volgen hem

45 Moderne versie van de oversteek van Caesar over de Rubico

46 ALEA JACTA EST

47 Na de oversteek rukt Caesar op naar Rome en bezet op zijn weg de ene stad na de andere
ROMA

48 Pompejus verlaat met de hele regering Rome en vlucht naar Griekenland.
Caesar is nu heer en meester van Italië * In de zomer van 48 verslaat Caesar Pompejus’ troepen in Pharsalus (noord-Griekenland) Ook van de burgeroorlog met Pompejus brengt Caesar verslag uit: Commentarii de bello civili.

49 Achternagezeten door Caesar vlucht Pompejus naar Egypte, waar de jonge koning Ptolemaeus hem laat vermoorden Vlucht van Pompejus In Egypte helpt Caesar Cleopatra op de troon

50 * Met Cleopatra beleeft hij een stormachtige verhouding

51

52 Uit die relatie werd een zoon geboren, Caesarion
Cleopatra en Caesarion

53 Terug in Rome begint Caesar met
hervormingen: hij voert o.a. de Juliaanse kalender met schrikkeljaar in Hij voert grootse bouwwerken uit: o.a. de Basilica Julia op het Forum

54 Omwille van zijn vele militaire overwinningen krijgt Caesar ongekende
eerbewijzen: hij wordt tot dictator voor het leven uitgeroepen (45 v.C.) CAES(ar) DIC(tator QUART(o): Caesar dictator voor de 4de keer. Caesar was de 1ste Romein die tijdens zijn leven op munten werd afgebeeld

55 Caesar als alleenheerser met de wereldbol in zijn hand

56 DE FATALE IDEN VAN MAART 44 v.C.

57 Omdat Caesar zich meer en meer als een koning gaat gedragen en zich teveel macht toeeigent, willen de patriciërs hem uit de weg ruimen. Een zestigtal aristocraten, waaronder Brutus, zijn adoptiefzoon, zweren tegen hem samen: Caesar wordt op 15 maart 44 v.C. met 23 dolksteken vermoord.

58

59

60

61

62 ENKELE PORTRETTEN VAN CAESAR

63

64

65

66

67

68

69 Portret Caesar door P.P. Rubens

70 Portret Caesar door Ingres 1862

71 Portret Caesar modern

72 Portret Caesar litho door Rudy Pozzatti 1965

73

74

75 “ Zijn jullie er klaar voor om uit
mijn fantastisch werk te lezen? ”


Download ppt "Een woelig leven in een woelige tijd"

Verwante presentaties


Ads door Google