De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bewonersgids Paviljoen 3.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bewonersgids Paviljoen 3."— Transcript van de presentatie:

1 Bewonersgids Paviljoen 3

2 Welkom op Zonnewende! Nuttige informatie Paviljoen 3 Astridlaan 46
8630 Veurne 058/

3 Welkom op Zonnewende! Zonnewende bestaat uit 5 paviljoenen.
Paviljoen 1: enkel jongens tussen 12 en 18 jaar Paviljoen 2: studioproject. Als je de stap zet om alleen te gaan wonen kan je je hier nog even verder voorbereiden op je belangrijke keuze. In dit paviljoen bevinden zich ook de bureaus (Ann, Mony en Guido), een vergaderruimte en een therapieruimte. Paviljoen 3 en 4: vertikaal gemengde leefgroep. Jongens en meisjes van 3 – 18 jaar Paviljoen 5: TCK. Jongens en meisjes tussen 17 en 20 jaar die zich voorbereiden op het zelfstandig gaan wonen. (Trainingscentrum voor kamerbewoning) Vanaf 18 jaar is het ook mogelijk om vanuit Zonnewende begeleid zelfstandig te gaan wonen (BZW).

4 Welkom op Zonnewende! Paviljoen 3
Algemeen → 10-tal jongeren elk met hun eigen problematiek en achtergrond. benedenverdieping eerste verdieping tweede verdieping gezellige living opvoederskamer 4 slaapkamers keuken berging 1 studio ( ter voorbereiding op het TCK) bureau enkel voor de begeleiding 6 slaapkamers 1 toilet washok 2 toiletten badkamer ( 2 douches + ligbad) speelkamer kelder

5 Welkom op Zonnewende! Wie is wie? We vormen een team van 10 mensen:
Ann is teambegeleidster Leen is hoofdbegeleidster En de anderen zijn begeleiders die ofwel voltijds of deeltijds werken en dit zijn: Myriam, Nicole, Marijke, Ingrid, Erik, Jan, Xavier en Eva. De dagelijkse maaltijd en het verzorgen van het gebouw gebeurt door Lieve die hier 5 dagen in de week is van 8u tot 16u. Misschien is het handig om te weten wie de directrice is. Sofia neemt de leiding van Zonnewende in haar handen en zorgt voor het reilen en zeilen van het personeel en al wat er nog veel meer bij komt kijken. Ze heeft haar plekje in paviljoen 5, je weet nooit dat je met specifieke vragen of problemen zit.

6 Ann

7 Leen

8 Jan

9 Xavier

10 Ingrid

11 Myriam

12 Eva

13 Nicole

14 Marijke

15 Erik

16 Welkom op Zonnewende! Wekelijks hebben de begeleiders een teamvergadering waar de jongeren in besproken worden. Ook jullie vragen en wensen bespreken we dan. ‘s Morgens is er tussen de begeleiders een dienstoverdracht. Elke begeleider vult per dag onze logmap in, daar staan alle jongeren in en daarin wordt beschreven wat er die dag gebeurd is. Aan de hand van deze logmap worden ook jullie handelingsplan en evolutieverslagen opgemaakt. Het team is er om jullie te begeleiden en te helpen. Aarzel niet om naar ons toe te stappen als er problemen, bedenkingen, vragen of klachten zijn. Een gezellige babbel kan ook altijd, daar moet dan wel de tijd voor zijn.

17 Welkom op Zonnewende! Wat staat er jou te wachten?
Bij aankomst op Zonnewende worden je ouders verwittigd indien ze er al niet bij waren. Binnen de eerste 45 dagen wordt er een afspraak gemaakt met je ouders. Dit is voornamelijk een kennismakingsgesprek waarin we een woordje uitleg geven over het reilen en zeilen op Zonnewende, we luisteren ook naar hun verhaal en vragen waar zij belang aan hechten. Telkens wordt er in de mate van het mogelijke rekening gehouden met de wensen van de ouders en zoeken we hoe we met je ouders kunnen samenwerken. Uiteraard houden we ook rekening met je eigen wensen. Binnen die eerste 45 dagen hebben de begeleiders ook al de mogelijkheid gehad om jou wat beter te leren kennen. We kijken wie voor jou belangrijke figuren (familie, vrienden, kennissen) zijn in je leven, waar jij zoal belang aan hecht en wat je eigenlijk niet zo leuk vindt.

18 Welkom op Zonnewende! Na die 45 dagen zal je aandachtstbegeleid(st)er met jou de voorbije weken bespreken: je gevoelens, je moeilijkheden, je verlangens, … . Hij/zij maakt een handelingsplan en bespreekt dit samen met jou. In dit verslag staat duidelijk waaraan wij samen werken en er wordt een concrete bezoekregeling opgemaakt. Daarna volgt er een gesprek met je consulent(e), je aandachtsbegeleid(st)er, de teambegeleidster en jezelf. Je ouders zijn – indien mogelijk – ook aanwezig op deze bespreking. Het zoeken naar oplossingen kan op verschillende manieren gebeuren zoals bijvoorbeeld door individuele gesprekken. Soms wordt ook samengewerkt met een andere dienst (DGGZ, CLB, …) om de hulp zo optimaal mogelijk te organiseren.

19 Welkom op Zonnewende! Na enkele maanden zal er aan de hand van een tevredenheidsmeting gekeken worden waar wij als voorziening goed in zijn of kunnen verbeteren volgens jou. Zo krijg je ook wat inspraak in het reilen en zeilen van Zonnewende. Om de 6 maanden is er opnieuw een bespreking en wordt er samen met jou een evolutieverslag gemaakt. Daarin worden er enkele doelstellingen geformuleerd die we de komende 6 maanden zullen nastreven. Nadien is er een evaluatie en worden er zo nodig nieuwe doelstellingen vooropgesteld.

20 Gegevens die nodig zijn voor de begeleiding worden opgeslagen in het paviljoen. Op die gegevens is de wet op bescherming van de persoonlijke levenssfeer (08/12/1992) van toepassing. Als jongere mag je dan ook vragen wat er in die gegevens omtrent jezelf en je context staat. Je hebt bovendien ook recht op toegang tot die gegevens. Binnen de 15 dagen volgend op jouw vraag, zal je begeleider samen met jou je dossier inkijken. Hierbij zal je begeleider jou de nodige toelichting geven, zodat deze informatie ook echt begrijpelijk is voor jou. Zelf kan je ook documenten aan je dossier laten toevoegen en je eigen versie van de feiten geven. Je hebt het recht om door jouw verstrekte gegevens als vertrouwelijk te bestempelen. Hierdoor zijn deze gegevens niet toegankelijk voor je ouders of andere personen uit je context (= vertrouwelijkheids-exceptie). Meer info over je rechten omtrent het dossier vind je in de brochure “ ’t zitemzo… in de integrale jeugdhulp”.

21 Welkom op Zonnewende! De leefregels

22 Welkom op Zonnewende! Je kamer
Je kamer is van jou alleen, deze mag je dan ook inrichten naar je eigen smaak. Je kamer blijft open, een sleutel krijg je niet. Als je enkele dagen buiten Zonnewende verblijft, sluit de begeleiding je kamer. De begeleiding heeft altijd toestemming om op je kamer te komen. De begeleider controleert elke morgen of je kamer in orde is (bed openleggen, kleren in de kast, vuile kledij in de wasbak, …, venster openzetten, radiator uitdraaien). Er wordt verwacht dat je elke woensdag je kamer grondig kuist, dit met behulp van Lieve. Op de kamer wordt niet gerookt, branden er geen kaarsen en blijft het venster vrij. Dit alles dient om brand te vermijden. Bij brandalarm kan je gebruik maken van de brandladder en verzamelen we in paviljoen 2. Huisdieren mogen, zolang ze maar in het water logeren. Een t.v. is niet toegelaten, behalve voorbereiding TCK, een muziekinstallatie wel.

23 Welkom op Zonnewende! De maaltijd
We zitten op Zonnewende en bij nader inzien is het hier geen varkensstal, dus we eten dan ook gemanierd. Om fris de dag door te komen beginnen we ‘s morgens met een ontbijt. ‘s Middags wordt er eten voorzien door Lieve of een begeleider. Wie op school verblijft, heeft de keuze om daar boterhammen te eten of te genieten van een warme maaltijd, deze zal lang niet zo goed zijn als de maaltijd bereid door Lieve. Wie in Veurne school loopt, eet ‘s middags hier. In het weekend kan je ontbijten tot 10u, kwestie van nog iets aan je dag te hebben. De afwas wordt samen gedaan, dit aan de hand van een beurtrol opgemaakt door de begeleiding.

24 Welkom op Zonnewende! School
Elke avond is er een verplicht kameruur van 19-20u, hierin maak je je schoolwerk. In uitzonderlijke gevallen kan dit uur wel eens veranderen. Tijdens het kameruur mag de muziek niet hoorbaar zijn op de gang. De begeleiding controleert elke avond je agenda. De begeleiders onderhouden een regelmatig contact met school. Spijbelen is niet toegestaan en wordt gesanctioneerd.

25 Welkom op Zonnewende! Gezondheid en hygiëne
In de eerste maand is er een dokters- en tandartsenbezoek gepland. Roken kan pas vanaf 16 jaar en is niet toegelaten binnen in de leefgroep. Verzorg je goed en was je elke dag en poets je tanden, dat bederft de frisse geur van de leefgroep niet. Verse kleren aandoen wordt dan ook niet verboden, maar eerder gestimuleerd. Vanaf 14 jaar doe je zelf je was en strijk, in het begin word je ondersteund door de begeleiding.

26 Welkom op Zonnewende! Uur van slapengaan 13 jaar: 21u
14 en 15 jaar: 21u30 Vanaf 16 jaar: 22u In het weekend kan het gebeuren dat je langer mag opblijven, dit hangt af van je gedrag en van de begeleider van dienst.

27 Welkom op Zonnewende! Vrije tijd
Als je even naar het centrum wil, hoef je dit maar even te vragen. Je kan je eigen fiets meebrengen; zet hem steeds op slot in de fietsenstalling! Soms wordt een activiteit voorzien, we verwachten dan ook dat je daar aan deelneemt en wat enthousiasme toont. Je kan je inschrijven in één of andere club, maar we verwachten dan wel dat je daar aan deelneemt. Als je t.v. wil kijken vraag je dit aan de begeleiding. ‘s Avonds weggaan wordt geregeld met de begeleider van dienst. Uitgaan mag vanaf 16 jaar: 16-jarigen: Vrijdag van 20-23u 1x per week in het weekend tot 01u 17-jarigen: Vrijdag van 20-23u 1x per week in het weekend tot 02u

28 Welkom op Zonnewende! Bezoek en contacten
Vrienden en vriendinnen zijn toegelaten als je toestemming hebt gekregen van de begeleiding. Omgekeerd kan je na toestemming ook zelf naar vrienden of vriendinnen gaan. Met de ouders wordt een bezoekregeling opgemaakt Als je een vriend(innet)je hebt, hebben we liever dat je buiten Zonnewende afspreekt. 1x per week mag je telefoneren. Om naar de vrienden te bellen gebruik je je eigen gsm als je deze hebt. Afspreken met iemand van een ander paviljoen kan als beide paviljoenen ermee instemmen. Een relatie met iemand uit de leefgroep of van een ander paviljoen wordt afgeraden.

29 Welkom op Zonnewende! Zakgeld
Iedereen heeft recht op zakgeld. Dit wordt door de begeleiding gegeven. Verschiet er niet van, want zo heel veel is dit niet. Je mag dit zelf beheren. Maar onthoud, op is op! Vanaf 16 jaar wordt er gewerkt met een zichtrekening. Trein- en busticketjes worden gespaard en worden in de mate van het mogelijke door de begeleiding betaald. Het gaat dus om schoolvervoer en dergelijke. Boetes betaal je van je zakgeld. Vanaf 15 jaar doe je een vakantiejob, die zuur verdiende centen mag je voor een deel houden, een ander deel wordt aan de kant gezet. Om de 3 maanden wordt er ook een kledijbudget voorzien.

30 Welkom op zonnewende! Gedrag
Respecteer elkaar. Fysiek geweld wordt niet geduld, niet naar de medebewoners en niet naar de begeleiding. Stelen kan niet. Het bezit van medicatie, alcohol, drugs en wapens zijn verboden. Een straf wordt altijd individueel bekeken. Een lichamelijke straf wordt niet gegeven. Als de situatie voor jou wat uit de hand loopt, kan een time-out ingevoegd worden.

31 Welkom op Zonnewende! Je hebt niet alleen plichten, je hebt ook rechten Internationaal verdrag inzake de rechten van het kind Basisrechten: elk kind heeft recht op een gezin, een goede opvoeding, ontwikkeling en een toereikende levensstandaard, op gezondheidszorg, onderwijs en vrije tijd. Beschermingsrechten: elk kind heeft recht op bescherming tegen misbruik en mishandeling. Inspraakrechten: elk kind heeft recht op een eigen mening, recht om mee te denken en mee te werken. Al die rechten zijn gefundeerd op respect voor het welzijn en de mening van kinderen en jongeren.

32 Op Zonnewende wordt er naar jou geluisterd, klachten mag je dan ook uiten. Aan pav.2 hangt de zonne-praatbus. Dit is een brievenbus om je wensen, voorstellen, klachten, … te deponeren. Daarnaast organiseren we tijdens het jaar ook enkele bewonersvergaderingen, waarin je vragen, klachten, suggesties, …, eveneens aan bod kunnen komen.

33 Welkom op Zonnewende! Nuttige nummers
De jolijn: 0800/ Een luisterlijn voor jongeren, ouders en voor iedereen met vragen over een maatregel of beslissing in de bijzondere jeugdbijstand. Je kan gratis telefoneren op: maandagvoormiddag: 09u – 13u woensdagnamiddag: 13u – 18u vrijdagnamiddag:13u – 18u Jolijn Markiesstraat 1 1000 Brussel


Download ppt "Bewonersgids Paviljoen 3."

Verwante presentaties


Ads door Google