De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgieds. A. van Vugt Collecte: Stichting Present Psalm34:1 1 Samuel21:11 - 22: 5 Psalm34:2, 3 L Psalm34: Psalm34:6, 7, 8 Psalm25:6, 7 Gezang179b: Opwekking687:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgieds. A. van Vugt Collecte: Stichting Present Psalm34:1 1 Samuel21:11 - 22: 5 Psalm34:2, 3 L Psalm34: Psalm34:6, 7, 8 Psalm25:6, 7 Gezang179b: Opwekking687:"— Transcript van de presentatie:

1 Liturgieds. A. van Vugt Collecte: Stichting Present Psalm34:1 1 Samuel21:11 - 22: 5 Psalm34:2, 3 L Psalm34: Psalm34:6, 7, 8 Psalm25:6, 7 Gezang179b: Opwekking687: Gezang182D:Amen

2 Voorganger: ds. A. van Vugt Welkom in deze dienst

3 Mededelingen kerkenraad Diensten 09:30voorganger: ds. K. Harmannij 16:30 voorganger: ds. A. van Vugt De collecte is bestemd voor Present. Deze Stichting slaat een brug tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Zo willen we bouwen aan een samenleving waarbij mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien. Na de dienst is er de mogelijkheid om samen een kopje koffie/thee/fris te drinken.

4 Agenda 30 november 19 30 Best Life 7 december 19 30 gelegenheidskoor

5 Deze week zijn jarig: 30 november:br Erik Gort zr Tiny de Groot-Koelewijn Wouter van Pijkeren 2 december:Rheanne Bruijn zr Suus van Harten-Roos zr Ditta Kramer-Leeffers zr Angela Siesling-van den Berg 3 december:Karine Koelewijn Robbert van de Riet br André Verschelling 5 december:Mirjam Oosterhuis 6 december:Lotte van Harten zr Marike Lukkien-Hoetmer br Samuel van der Tempel

6 Liturgieds. A. van Vugt Collecte: Stichting Present Psalm34:1 1 Samuel21:11 - 22: 5 Psalm34:2, 3 L Psalm34: Psalm34:6, 7, 8 Psalm25:6, 7 Gezang179b: Opwekking687: Gezang182D:Amen

7 Liturgieds. A. van Vugt Collecte: Stichting Present Psalm34:1 1 Samuel21:11 - 22: 5 Psalm34:2, 3 L Psalm34: Psalm34:6, 7, 8 Psalm25:6, 7 Gezang179b: Opwekking687: Gezang182D:Amen

8 Gezang 175C

9 Liturgieds. A. van Vugt Collecte: Stichting Present Psalm34:1 1 Samuel21:11 - 22: 5 Psalm34:2, 3 L Psalm34: Psalm34:6, 7, 8 Psalm25:6, 7 Gezang179b: Opwekking687: Gezang182D:Amen

10 Psalm 34: 1 1 Ik zing voor God, de HEER. Hem prijs ik al mijn levenstijd. In Hem, wie ik mijn loflied wijd, is al mijn roem en eer. Hoor blij mijn zingen aan, u, die ootmoedig bent in nood. Kom, maak met mij de HERE groot en prijs zijn grote naam.

11 Liturgieds. A. van Vugt Collecte: Stichting Present Psalm34:1 1 Samuel21:11 - 22: 5 Psalm34:2, 3 L Psalm34: Psalm34:6, 7, 8 Psalm25:6, 7 Gezang179b: Opwekking687: Gezang182D:Amen

12 Liturgieds. A. van Vugt Collecte: Stichting Present Psalm34:1 1 Samuel21:11 - 22: 5 Psalm34:2, 3 L Psalm34: Psalm34:6, 7, 8 Psalm25:6, 7 Gezang179b: Opwekking687: Gezang182D:Amen

13 Liturgieds. A. van Vugt Collecte: Stichting Present Psalm34:1 1 Samuel21:11 - 22: 5 Psalm34:2, 3 L Psalm34: Psalm34:6, 7, 8 Psalm25:6, 7 Gezang179b: Opwekking687: Gezang182D:Amen

14 Psalm 34: 2, 3 2 Hem zocht ik in gebed. Hij heeft geantwoord op mijn klacht. Uit al wat mij verschrikking bracht heeft mij de HEER gered. Zij slaan op Hem het oog, de vreugde straalt van hun gelaat. Wie in benauwdheid tot Hem gaat verlost Hij van omhoog.

15 Psalm 34: 2, 3 3 Des HEREN Engel schaart zich als een grote legermacht rondom hem die Gods wil betracht: zo is hij wèlbewaard. Proeft allen en aanschouwt de goedheid van Gods vaderhart. Gezegend wie in nood en smart alleen op Hem vertrouwt.

16 Liturgieds. A. van Vugt Collecte: Stichting Present Psalm34:1 1 Samuel21:11 - 22: 5 Psalm34:2, 3 L Psalm34: Psalm34:6, 7, 8 Psalm25:6, 7 Gezang179b: Opwekking687: Gezang182D:Amen

17 Liturgieds. A. van Vugt Collecte: Stichting Present Psalm34:1 1 Samuel21:11 - 22: 5 Psalm34:2, 3 L Psalm34: Psalm34:6, 7, 8 Psalm25:6, 7 Gezang179b: Opwekking687: Gezang182D:Amen

18 Psalm 34: 6, 7, 8 6 God neemt oprechten aan, toont hun zijn vriendelijk gelaat. Maar wie zich toelegt op het kwaad doet Hij voorgoed vergaan. Zie, elk die in gebed Hem aanroept, pleitend op zijn woord, wordt zeker door de HEER verhoord en uit zijn nood gered.

19 Psalm 34: 6, 7, 8 7 De HERE God geneest hen die gebroken zijn van hart en Hij verlost van zorg en smart hun diep verslagen geest. Veel rampspoed, zorg en strijd ontmoet de vrome keer op keer, maar altijd redt Hem God de HEER, die veilig hem geleidt.

20 Psalm 34: 6, 7, 8 8 Gods kind kan veilig gaan, wordt voor verbrijzeling behoed, terwijl de goddeloze boet voor wat hij heeft gedaan. Verlossing is bereid voor hem die op de HEER vertrouwt, zodat hij straks zijn God aanschouwt, van schuld en straf bevrijd.

21 Liturgieds. A. van Vugt Collecte: Stichting Present Psalm34:1 1 Samuel21:11 - 22: 5 Psalm34:2, 3 L Psalm34: Psalm34:6, 7, 8 Psalm25:6, 7 Gezang179b: Opwekking687: Gezang182D:Amen

22 Proef, en geniet de goedheid van de HEER

23 De vorm van de psalm -Ieder vers begint met de volgende letter van het alfabet.

24 De vorm van de psalm -Ieder vers begint met de volgende letter van het alfabet. -vers 12 b: ‘Ik leer je ontzag voor de Heer’, is het exacte midden van de psalm.

25 De vorm van de psalm -Ieder vers begint met de volgende letter van het alfabet. -vers 12 b: ‘Ik leer je ontzag voor de Heer’, is het exacte midden van de psalm. -‘foutje’ in het laatste vers: de eerste letter van het eerste, middelste en laatste vers maken het woord: ‘leren’

26 Het doel van de psalm vers 12 b: ‘Ik leer je ontzag voor de Heer’

27 Hoe leert de psalm? Geen ‘reclame’, maar een ‘review Geen ‘reclame’, maar een ‘review’

28 David begint met een soort explosie van vreugde De HEER wil ik prijzen, elk uur van de dag, mijn mond is altijd vol van zijn lof. (2) Wie naar Hem opzien, stralen van vreugde, schaamte zal hun gezicht niet kleuren. (6)

29 David vertelt uit ervaring Ik zocht de HEER en hij gaf antwoord, hij heeft mij van alle angst bevrijd. (5) In mijn verdrukking riep ik tot de HEER, hij heeft geluisterd en mij uit de nood gered. (7)

30 David nodigt uit om te proeven Roem met mij de grootheid van de HEER, sluit u aan om zijn naam te verheffen. (4) Proef, en geniet de goedheid van de HEER, gelukkig de mens die bij hem schuilt. (9)

31 Hoe kun je proeven? Ontzag voor de Heer (12) wees niet bang voor degenen die het lichaam kunnen doden, maar niet tot iets ergers in staat zijn. Ik zal jullie zeggen voor wie je bang moet zijn. Wees bang voor hem die de macht heeft om iemand niet alleen te doden maar ook in de Gehenna te werpen. wees niet bang voor degenen die het lichaam kunnen doden, maar niet tot iets ergers in staat zijn. Ik zal jullie zeggen voor wie je bang moet zijn. Wees bang voor hem die de macht heeft om iemand niet alleen te doden maar ook in de Gehenna te werpen. Jezus

32 Hoe kun je proeven? Ontzag voor de Heer (12) Mijd het kwade, doe wat goed is, Streef naar vrede, jaag die na. (15)

33 Altijd zoet? Al blijft de rechtvaardige niets bespaard, de HEER zal hem steeds weer bevrijden. Hij waakt zelfs over zijn beenderen, niet één ervan wordt verbrijzeld. (20v)

34 Altijd zoet? Vervolgens kwamen ze bij Jezus, maar ze zagen dat hij al gestorven was. Daarom braken ze zijn benen niet. (…) Zo ging de Schrift in vervulling: ‘Geen van zijn beenderen zal verbrijzeld worden.’ (Johannes 19,33&36)

35 de HEER redt het leven van zijn dienaren, nooit zal boeten wie schuilt bij hem. nooit zal boeten wie schuilt bij hem. Psalm 34,23

36 Liturgieds. A. van Vugt Collecte: Stichting Present Psalm34:1 1 Samuel21:11 - 22: 5 Psalm34:2, 3 L Psalm34: Psalm34:6, 7, 8 Psalm25:6, 7 Gezang179b: Opwekking687: Gezang182D:Amen

37 Psalm 25: 6, 7 6 Wie heeft lust de HEER te vrezen, als het hoogst en eeuwig goed? God zal zelf zijn leidsman wezen, leren hoe hij wandlen moet. Hij mag uit des HEREN hand voorspoed op zijn weg verwachten. Het door God beloofde land erven ook zijn nageslachten.

38 Psalm 25: 6, 7 7 Gods vertrouwlijk' omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont, daar de HEER aan zijn beminden zijn verbondsgeheimen toont. Ik houd, ook in tegenspoed, steeds het oog op God geslagen, want ik weet dat Hij mijn voet redt uit alle hinderlagen.

39 Liturgieds. A. van Vugt Collecte: Stichting Present Psalm34:1 1 Samuel21:11 - 22: 5 Psalm34:2, 3 L Psalm34: Psalm34:6, 7, 8 Psalm25:6, 7 Gezang179b: Opwekking687: Gezang182D:Amen

40 Gezang 179b, Gz4 Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here; die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel; op de derde dag opgestaan uit de doden;

41 Gezang 179b, Gz4 opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene,christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; vergeving van de zonden; opstanding van het vlees; en een eeuwig leven. Amen.

42 Liturgieds. A. van Vugt Collecte: Stichting Present Psalm34:1 1 Samuel21:11 - 22: 5 Psalm34:2, 3 L Psalm34: Psalm34:6, 7, 8 Psalm25:6, 7 Gezang179b: Opwekking687: Gezang182D:Amen

43 Liturgieds. A. van Vugt Collecte: Stichting Present Psalm34:1 1 Samuel21:11 - 22: 5 Psalm34:2, 3 L Psalm34: Psalm34:6, 7, 8 Psalm25:6, 7 Gezang179b: Opwekking687: Gezang182D:Amen

44 Liturgieds. A. van Vugt Collecte: Stichting Present Psalm34:1 1 Samuel21:11 - 22: 5 Psalm34:2, 3 L Psalm34: Psalm34:6, 7, 8 Psalm25:6, 7 Gezang179b: Opwekking687: Gezang182D:Amen

45 Opwekking 687: 1-4 1 Heer, wijs mij Uw weg en leid mij als een kind dat heel de levensweg slechts in U richting vindt. Als mij de moed ontbreekt om door te gaan; troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan

46 Opwekking 687: 1-4 2 Heer, leer mij Uw weg, die zuiver is en goed. Uw woord is onderweg als een lamp voor mijn voet. Als mij het zicht ontbreekt, het donker is; leid mij dan op Uw weg, de weg die eeuwig is.

47 Opwekking 687: 1-4 3 Heer, leer mij Uw wil aanvaarden als een kind dat blindelings en stil U vertrouwt, vrede vindt. Als mij de wil ontbreekt Uw weg te gaan; spreek door Uw woord en Geest mijn hart en leven aan.

48 Opwekking 687: 1-4 4 Heer, toon mij Uw plan, maak door Uw Geest bekend hoe ik U dienen kan en waarheen U mij zendt. Als ik de weg niet weet, de hoop opgeef; toon mij dat Christus heel mijn weg gelopen heeft, toon mij dat Christus heel mijn weg gelopen heeft.

49 Liturgieds. A. van Vugt Collecte: Stichting Present Psalm34:1 1 Samuel21:11 - 22: 5 Psalm34:2, 3 L Psalm34: Psalm34:6, 7, 8 Psalm25:6, 7 Gezang179b: Opwekking687: Gezang182D:Amen

50 Gezang 182D

51 Liturgieds. A. van Vugt Collecte: Stichting Present Psalm34:1 1 Samuel21:11 - 22: 5 Psalm34:2, 3 L Psalm34: Psalm34:6, 7, 8 Psalm25:6, 7 Gezang179b: Opwekking687: Gezang182D:Amen

52

53

54 Hé, spaar je mee? Voor DCE! Neem je zegels of doos mee naar de kerk!.


Download ppt "Liturgieds. A. van Vugt Collecte: Stichting Present Psalm34:1 1 Samuel21:11 - 22: 5 Psalm34:2, 3 L Psalm34: Psalm34:6, 7, 8 Psalm25:6, 7 Gezang179b: Opwekking687:"

Verwante presentaties


Ads door Google