De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Adviezen duurzame energie en de gebouwde omgeving Ecodesign / energy label Sunday 2014 Gerard van Amerongen Directeur, vAConsult 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Adviezen duurzame energie en de gebouwde omgeving Ecodesign / energy label Sunday 2014 Gerard van Amerongen Directeur, vAConsult 1."— Transcript van de presentatie:

1 Adviezen duurzame energie en de gebouwde omgeving Ecodesign / energy label Sunday 2014 Gerard van Amerongen Directeur, vAConsult 1

2 vAConsult Even voorstellen vAConsult – Adviesbureau markt technologie organisatie – Nederland en Europese landen Betrokken bij Ecodesign en energielabel – Europese lobby (i.h.k.v. ESTIF) – Kennisdisseminatie – Normalisatie – Managementadviezen 2

3 vAConsult Inhoudsopgave Inleiding Ecodesign en energielabel Wat maakt het complex Rollen in de markt Aan het werk 3 InleidingComplexe zaakRollenAan het werk

4 vAConsult ECODESIGN EN HET ENERGIELABEL Een bestaande Europese regeling uitgebreid voor warmte-producten 4 InleidingComplexe zaakRollenAan het werk

5 vAConsult Ecodesign versus energielabel 5 EcodesignEnergielabel Doelgroep:Aanbodzijde marktVraagzijde van de markt Scope:  Ruimteverwarmers ≤ 400 kW  Combi-ketels ≤ 400 kW  Waterverwarmers ≤ 400 kW  Warmteopslag ≤ 2 000 ltr  Ruimteverwarmers ≤ 70 kW  Combi-ketels ≤ 70 kW  Waterverwarmers ≤ 70 kW  Warmteopslag ≤ 500 ltr Doelstelling:Uitfaseren niet energie-efficiënte producten Promotie van energie-efficiënte producten Methoden:Voor beide regeling gelijk Criteria:  Verwarmingstoestellen:  Minimum efficiëntie  Warmteopslag:  Maximale warmteverlies  Verwarmingstoestellen:  Minimum labelklasse  Warmteopslag:  Minimum labelklasse InleidingComplexe zaakRollenAan het werk

6 vAConsult Wat valt er onder? Enkelvoudige producten Bestaande regelingen uitgebreid voor ‘warmte’ producten – Cv-ketels, – boilers, – geisers, – warmtepompen, – micro-WKK en – warmte-opslagvaten 6 Samengestelde producten (= pakket) Nieuw in de regelingen – Nog weinig ervaring mee Ruimteverwarming: – Primair toestel + Zonnewarmte …. Tapwater: – Primair toestel + Zonnewarmte InleidingComplexe zaakRollenAan het werk

7 vAConsult De regelingen Invoeringstraject: – 2013: publicatie regelingen – 2014: publicatie test en rekenmethoden – 2015: september verplicht labellen Alleen voor nieuwe producten / pakketten – Zonneboiler voor een bestaande ketel niet! Uitgangspunten – Inzicht in de energieprestatie van producten / pakketten – G tot A: voor conventionele producten – A +, A ++ en A +++ voor duurzame energie toevoegingen – Confrontatie klant en onderbouwing keus 7 InleidingComplexe zaakRollenAan het werk

8 vAConsult MAAR …. Zo lijkt het nog overzichtelijk, 8 InleidingComplexe zaakRollenAan het werk

9 vAConsult Het is lastiger dan je denkt Complexe materie – Veel onderliggende en verplichte procedures – Best wel lastige materie om je eigen te maken – Moeilijk in te schatten effect op de markt Effecten op de marktordening – Ervaring leert: lage labelklassen faseren snel uit – Procedures en markteffecten dwingen tot herbezien rollen – Een labelklasse is ongenuanceerd. Er hoort meer bij 9 InleidingComplexe zaakRollenAan het werk

10 vAConsult Complexe materie Onderliggende documenten: – 4 regelingen (“wetten”) – 2 uitvoeringsdocumenten – Veel Europese normen – En additionele documenten De procedures zijn wettelijk verplicht – En verschillend voor de rol die je hebt “Door de bomen het bos niet meer zien” – Vergeet vooral het effect op de markt niet! Er komt nog dit jaar een uitgebreid document dat een en ander wat “behapbaarder” maakt. 10 InleidingComplexe zaakRollenAan het werk

11 vAConsult Marktordening Prestatie combi naverwarmer – zonneboiler telt! – Dringt de prestatie van de componenten naar achtergrond – Uitdaging: best presterende combinatie Lage klassen marginaliseren snel – Nederland doet het al goed (weinig lager dan A-klasse) – Wat gaan de “plusjes” doen? Invloed leverancier componenten op maatgevende prestatie neemt af – De pakket-samensteller is bepalend – Uitdaging: evalueer je rol in de keten Een labelklasse zegt nog weinig over een jaaropbrengst – Additionele prestatiekenmerken blijven noodzakelijk – Uitdaging: methoden en hoe breng je die onder het voetlicht? 11 InleidingComplexe zaakRollenAan het werk

12 vAConsult ROLLEN Herbezinning van je plaats in de keten 12 InleidingComplexe zaakRollenAan het werk

13 vAConsult Leveringsketen 13 InleidingComplexe zaakRollenAan het werk

14 vAConsult Voorbeeld hoe het anders kan 14 Groothandel heeft de kennis en faciliteert Toeleveranciers en dealer / installateur InleidingComplexe zaakRollenAan het werk

15 vAConsult Voorbeeld hoe het anders kan 15 Installateur ‘shopped’ voor optimale componenten InleidingComplexe zaakRollenAan het werk

16 vAConsult Voorbeeld hoe het anders kan 16 InleidingComplexe zaakRollenAan het werk

17 vAConsult AAN HET WERK Wie gaat nu wat doen 17 InleidingComplexe zaakRollenAan het werk

18 vAConsult Componentleverancier Faciliteer je afnemers – Vereiste testen uitvoeren – Gegevens aanleveren voor procedures afnemers In gesprek met de afnemer – Waar zit hij in deze nieuwe context op te wachten Andere prijs / prestatie? Andere grootte – Pas de leveringen hier op aan Publiceer de relevante gegevens breed – Voor de ‘shoppers’ Herbezie je rol 18 InleidingComplexe zaakRollenAan het werk

19 vAConsult Zonnewarmteleverancier Maak de product documentatie in orde – Voor elk ‘systeem’: Technisch document Product fiche In gesprek met je afnemer – Wat te leveren voor een optimaal compleet product Prestatie / prijs Grootte – Pas het assortiment hierop aan – Hoe laat je de jaarlijkse prestatie zien Publiceer de relevante gegevens breed – Voor de ‘shoppers’ Herbezie je rol 19 InleidingComplexe zaakRollenAan het werk

20 vAConsult Groothandel Strategische samenstelling van pakketten – Beste labelklasse versus prijs Dienstverlening (ontzorgen) – Toeleveranciers – Dealers (installateurs) Zorg voor de documentatie – Technisch document, product fiche, labels Aanpassen documentatie en promotie – Hier zijn expliciete verplichtingen – Promoot waarde “plusjes” 20 InleidingComplexe zaakRollenAan het werk

21 vAConsult Dealer / installateur Dealers: – In gesprek met leverancier Wat vraagt de klant en hoe vraagt hij dat – Neem kennis van de procedures (verplichte uitingen!) – Laat leverancier je helpen Installateur: – Zoek naar leveranciers voor optimale labelklasse – Wordt expert en ‘shop’ voor de best passende componenten voor optimaal label – Let op verplichtingen uitingen 21 InleidingComplexe zaakRollenAan het werk

22 vAConsult AFSLUITEND Een forse opgave, maar dan toch 22

23 vAConsult Afsluitend Veel uitdagingen (en weinig tijd) – Voer in ieder geval de verplichtingen op tijd uit – Denk na over de marktaanpassingen en je plaats daarin Algemene uitdaging: – Hoe presenteren we de echte jaarlijkse prestatie? – Hoe maken we duidelijk dat verschil “A” en “A +++ ” er toe doet – Er is nog veel in de regeling onduidelijk. We moeten daar mee om zien te gaan. Veel succes gewenst voor de komende maanden 23


Download ppt "Adviezen duurzame energie en de gebouwde omgeving Ecodesign / energy label Sunday 2014 Gerard van Amerongen Directeur, vAConsult 1."

Verwante presentaties


Ads door Google