De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hands On: leren binnen handbereik

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hands On: leren binnen handbereik"— Transcript van de presentatie:

1 Hands On: leren binnen handbereik
Nieuw mixed media leermiddel voor landbouw-breed gl, kb en bb In te zetten bij huidige en nieuwe examenprogramma

2 Werken aan kwaliteit

3 Piramide van Miller Producten werken aan één of meerdere lagen van Piramide van Miller. Bijv. Laten zien opdracht in Arrangementen Groen Proeven en Hands On: diagnostische toets/opdracht die in een zo realistisch mogelijk situatie wordt uitgevoerd.

4 Docent sturend / leerling zelfstandig
Uit de evaluatie van de GL-modules bleek dat leerlingen relatief zelfstandig konden werken met de modules. De planning was echter een struikelblok, deze was te moeilijk voor leerlingen. Als reactie hierop heeft het Ontwikkelcentrum de planningsformulieren aangepast en vereenvoudigd. Hoe werkt het nu in de praktijk? Is de docent sturend of werkt de leerling zelfstandig?

5 Leerlingen binnen de leerwegen verschillen, daarom verschillen de modules van Hands On

6 Verschillen in modules
Opbouw module BB en KB: Beroepsbeoefenaar; GL: vakoverstijgende vaardigheden vanuit brede bedrijfscontext KB: Groot > Klein; BB: Klein > Groot KB: Kwekerij > Plant; BB: Plant > Kwekerij Praktijk staat meer centraal dan in GL KB: 50% kennis; 50% oefeningen BB: 30% kennis; 70% oefeningen (in tijd) GL: 70% kennis; 30% oefeningen

7 Opbouw van de modules Onderdelen van de module: - planning
GL Onderdelen van de module: - planning - oriëntatie - onderwerp (kennis, oefenen) - toets - laten zien - reflectie - begrippenlijst - docenteninformatie Elke leerweg heeft dezelfde opbouw KB BB

8 Praktijk en theorie Hoe beoordeelt de gebruiker de praktijkopdrachten
Hoe verbindt de gebruikers praktijk en theorie Tijdsduur per module per leerweg Beschikbaarheid PTA

9 Update naar 1.1 Alle boeken bb, kb en gl zijn voorzien van een omslag met een vlotte, moderne uitstraling.  Ook in het binnenwerk Hands On gl zijn wijzigingen: Tuincentrum, adviseren en verkopen: bij de opgave over bemesting is een type bemesting gekozen dat wel in de tabel staat en het btw-% bij de opgave over hondenvoer is aangepast naar 21% Kinderboerderij, diervriendelijk verzorgen: onderschriften en foto’s (o.a. Ierse setter) zijn aangepast

10 Update naar 1.1 Alle uitgaven: de vragen bij elk hoofdstuk zijn opnieuw genummerd zodat nummering doorlopend is en de onderschriften van de foto’s zijn in een groter corps geplaatst. Al met al geen zeer ingrijpende wijzigingen zodat de boeken van het afgelopen jaar nog gewoon gebruikt kunnen worden. De wijzigingen zijn doorgevoerd in de digitale variant en in de boeken met de nieuwe omslag. Bij deze boeken kan de doorloop van de pagina’s gewijzigd zijn.

11 Digitaal of boek? Hands On is een mixed media methode. Boek en online bevatten dezelfde leerstof. Als aanvulling op het boek zijn online video’s en toetsen beschikbaar. Als je klikt op de titel van een boek zie je een link die heet “Extra bij lesboek” Hoe zijn de ervaringen van de gebruikers?

12 Nieuw examenprogramma
Op dit moment zijn er vier modules Hands On kb en vier modules bb. De modules zijn digitaal en als boek beschikbaar. De antwoorden op de verwerkingsvragen zijn opgenomen in de docenteninformatie (digitaal). Met deze vier modules worden niet alle eindtermen afgedekt, maar kunnen leerlingen wel al dit jaar (schooljaar ) aan de slag met Hands On. Volgend schooljaar ( ) zijn de overige modules beschikbaar..

13 ec zw te is gr Uitgangspunten Kern-, Profiel-, Keuzeprogramma
Kernprogramma = hart van de sector In elke sector wordt één kernprogramma aangeboden… ec zw te is gr … altijd in combinatie met profiel- en keuzedelen

14 Aansluiting met Hands On
Alle modules (6 GL, 4 KB, 4 BB) die afgelopen twee schooljaren zijn ontwikkeld zijn gebaseerd op het landbouw-breed examenprogramma. De 6 GL modules dekken dit examenprogramma af, de 4 BB en 4 KB modules dekken de helft van het landbouw-breed examenprogramma af. Dit schooljaar vervolgen we met de overige modules voor BB en KB. Deze zullen we baseren op het concept examenprogramma, het groene profiel. Echter wel met het landbouw-breed examenprogramma in het achterhoofd, zodat het daar ook bij aansluit.

15 Aansluiting met Hands On
De planning is dat we de resterende vier bb en kb modules voor de zomer van 2015 af hebben. Vervolgens zullen we ook de tot nu toe ontwikkelde modules van Hands On (6 GL, 4 KB, 4 BB) aanpassen zodat ze aansluiten op het concept examenprogramma, het groene profiel. Zoals het concept examenprogramma er nu uitziet zijn ze echter al voor een groot deel goed bruikbaar. De aanpassingen willen we eind volgend jaar (december 2015) gereed hebben.

16 Aansluiting met Hands On
Maar: Het nieuwe examenprogramma vmbo-groen is nog niet officieel vastgesteld. In schooljaar ‘16/’17 wordt het nieuwe examenprogramma landelijk ingevoerd.

17 Vragen?

18 Vinden van de materialen
Alle digitale leermiddelen van het Ontwikkelcentrum zijn te benaderen via In de webshop staan alle boeken overzichtelijk gerangschikt. Van elk boek is een pdf opgenomen die een goede indruk geeft van de inhoud.


Download ppt "Hands On: leren binnen handbereik"

Verwante presentaties


Ads door Google