De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

17 oktober 2014 Renate van Luijk Studentendecaan Universiteit Twente

Verwante presentaties


Presentatie over: "17 oktober 2014 Renate van Luijk Studentendecaan Universiteit Twente"— Transcript van de presentatie:

1 17 oktober 2014 Renate van Luijk Studentendecaan Universiteit Twente
Het studievoorschot 17 oktober 2014 Renate van Luijk Studentendecaan Universiteit Twente

2

3 Huidige systeem van studiefinanciering
Studie met driejarige bachelor en tweejarige master Voorwaardelijke beurs (5 jr.) Rentedragende lening (3 jr) Ba Ba Ba Ma Ma Diploma termijn (10 jr.)

4 Huidige maandbedragen prestatiebeurs september – december 2014
Uitwonend Thuiswonend Basisbeurs € 279,14 € 100,25 Aanvullende beurs € 260,19 € 239,30 Lenen € 293,89 Collegegeldkrediet € 158,83 Totaal € 992,05 € 792,27

5 Beoogd stelsel per 1 september 2015
Basisbeurs wordt lening -> verschil uitwonend / thuiswonend verdwijnt Aanvullende beurs kan (tijdelijk) hoger worden Periode aflossing van 15 naar 35 jaar Wel “cohortgarantie” OV reisproduct blijft voor nominale duur Ba + Ma + 1 Leenperiode van 3 jaar na nominale duur Ba + Ma blijft ongewijzigd Diplomatermijn van 10 jaar blijft ongewijzigd

6 Indicatie maandbedragen per september 2015
Situatie bij ouders met 1 (studerend) kind, wettelijk collegegeld Indicatie rente: 1,06% Inkomen ouders tussen 35k€ en 46k€ minimaal €106,98 aanvullende prestatiebeurs (extra compensatie alleen in )

7 De cohortgarantie? Wetsvoorstel: “Dat betekent dat alle studenten die voor die tijd [1 september 2015, RvL] zijn begonnen aan een bachelor- of een masteropleiding, deze kunnen afronden onder de condities waaronder zij aan hun opleiding zijn begonnen. Wanneer bachelorstudenten na september hun bachelordiploma behalen en beginnen aan een masteropleiding, zullen zij in het nieuwe stelsel terecht komen”

8 Mogelijke uitwerking cohortgarantie
Student technische Ba – cohort Studeert nominaal en rondt bachelor af in juni 2015 (inschrijving 2-jarige ma per 1/7/15) -> 3 jaar PB Ba + 2 jaar PB Ma Student technische Ba – cohort Heeft studievertraging en rondt bachelor af in september 2015 (inschrijving 2-jarige ma per 1/10/15) -> 3 jaar PB Ba + 1 jaar PB ma (14-15) + 1 jaar studievoorschot Ma Student technische Ba – cohort Maakt slechte start en schrijft zich uit per 1/11/14, begint opnieuw in sept 2015 met Ba -> 36 maanden PB Ba + tijdens Ma studievoorschot Student technische Ba – cohort Studeert nominaal en rondt bachelor af in augustus 2015 (inschrijving tweejarige Ma per 1/9/15) -> 3 jaar PB Ba + 2 jaar studievoorschot Ma

9 Oplopende studieschuld bij wegvallen basisbeurs?
Ontwikkeling gemiddelde studieschuld van afgestudeerden met een schuld Jaar afstuderen 2009 2010 2011 2012 Gemiddeld geleend € 13.600 € 15.000 € 14.900 € 14.800 Basisbeurs uitwonend ca. €3300, thuiswonend ca. €1200 op jaarbasis. Prognose overheid stijging gemiddelde studieschuld met ca. €6000. Compensatie door studenten via: Meer inkomsten uit werk? Hogere lening? Hogere bijdrage van ouders?

10 Bussemaker over studieschuld:
Deelt u de mening dat het vooruitzicht van een hoge studieschuld met name nadelig uitpakt voor jongeren uit een gezin met een laag inkomen? Zo nee, waarom niet? Nee, die mening deel ik niet. […] Allereerst bevat het voorstel een versoepeling van de terugbetaalvoorwaarden: de terugbetaalperiode wordt verlengd van 15 naar 35 jaar, de drempel waaronder men niet hoeft terug te betalen wordt verhoogd van 84% naar 100% van het wettelijke minimumloon, en het percentage dat een oud-student maximaal hoeft in te zetten voor aflossing van zijn studieschuld, verlagen we van 12% naar 4% van het inkomen boven deze drempel.

11 Hoe gunstig is de langere aflostermijn?
Indicatie maandbedragen bij aflossing in 15 jaar Schuld van  rente 1% rente 2% rente 3% rente 4% rente 5% € 5.000,- of minder 45,41 € ,- 59,83 64,27 68,86 73,61 78,50 € ,- 89,74 96,40 103,30 110,42 117,75 € ,- 149,57 160,67 172,16 184,03 196,26 € ,- 239,32 257,07 275,45 294,44 314,01 totaal betaalde bedrag aan rente en aflossing (bij aflossing in 15 en 35 jaar) (in bedragen van nu) 15 jaar 35 jaar verschil schuld: euro (2,5% rente; 1,5% inflatie) € 2.274 schuld: euro (4% rente; 1,5% inflatie) € 6.315

12 Historische ontwikkeling rente over studieschuld
Jaar einde studie / einde studiefinanciering Begindatum renteperiode Einddatum renteperiode Jaarpercentage 2013 & 2014 0,81% 2012 0,6 % 2011 1,39 % 2010 1,50 % 2009 2,39 % 2008 3,58 % 2007 Rente loopt vanaf maand na uitbetaling studiefinanciering Samengestelde interest Rente voorspeld over 2015: 1,06% 12

13 Ter vergelijking: langstuderen
Eerste uitgangspunt kabinet: 1 uitloopjaar in bachelor of masterfase Wijziging na kameroverleg: 1 uitloopjaar in bachelor en master plus regeling studenten met functiebeperking Invoering studiejaar : “boete” was nul euro Overleg over aanpassingen wet, reparaties uitzonderingen Rechtszaak rechtmatigheid “vertrouwensbeginsel” Invoering studiejaar : “boete” inmiddels 3060 euro Lijst langstudeerders vastgesteld (juni 2012) Bezwaarprocedures op instellingen, nieuwe uitzonderingen Terugdraaien wetgeving (sept / okt 2012) Geld terugstorten 13

14 It ain’t over till the fat lady sings
Scienceguide: OC&W: 14

15 Conctactgegevens DUO en studentendecanen UT
Website: https://www.duo.nl/particulieren/student-hbo-of-universiteit/default.asp Regiokantoor: Ripperdastraat 13 Afspraak via: https://www.duo.nl/particulieren/deurmat/contact/servicekantoren/enschede.asp Studentendecanen: website: Bezoekadres: Vrijhof 311 Afspraak via: 15


Download ppt "17 oktober 2014 Renate van Luijk Studentendecaan Universiteit Twente"

Verwante presentaties


Ads door Google