De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Politieke Wetenschappen, KU Leuven

Verwante presentaties


Presentatie over: "Politieke Wetenschappen, KU Leuven"— Transcript van de presentatie:

1 Politieke Wetenschappen, KU Leuven
De relatie tussen internetgebruik en politieke participatie in Vlaanderen Sara Vissers, Marc Hooghe Politieke Wetenschappen, KU Leuven Marie-Anne Moreas Studiedienst van de Vlaamse Regering

2 Media en politiek Nieuwe ICT’s hebben een sterke invloed op onze communicatiepatronen: wat zijn de politieke/democratische gevolgen? We onderzoeken de relatie tussen veranderingen in het communicatie- systeem en de manier waarop burgers aan politiek doen

3 Burgers en het politieke gebruik van internet
Hevig debat over de invloed van internet op politiek: Mobilisatie nieuwe groepen  versterking ongelijkheden - nieuwe mogelijkheden  ongelijke verdeling - verlaging informatiekosten  aantrekken al geïnteresseerden - meer informatie en bronnen sterke zelfselectie - interactief medium  vereist meer skills

4 Gaat het gebruik van Internet gepaard met meer of minder ongelijkheid inzake politieke participatie?
Vergelijking tussen online nieuwsgebruik en traditionele media (TV, radio en krant) - Internetgebruik onder de bevolking neemt toe - Online nieuwsgebruik wint aan populariteit

5 Analyseschema

6 Evolutie van het algemeen Internetgebruik
Het internetgebruik onder de Vlaamse bevolking is verdubbeld in zeven jaar tijd: 36% (in 2001) => 70% (in 2008) Is er dan nog steeds sprake van een digitale kloof?

7 Internetgebruik naar opleiding

8 Internetgebruik naar geslacht

9 Internetgebruik naar leeftijd

10 Ongelijkheden in nieuwsgebruik
- Voor alle ‘traditionele’ nieuwsmedia is de frequentie van het nieuwsgebruik gedaald sinds 2001, enkel voor het online nieuwsgebruik zien we een significante stijging. - Alle nieuwsmedia hebben te maken met een of andere vorm van ongelijkheid, maar de ongelijkheden blijven duidelijk het grootst voor het internet

11 Dagelijks kijken naar televisienieuws naar opleiding
Hoog-opgeleiden haken af van televisie-nieuws

12 Dagelijks radionieuws naar opleiding
Laag-opgeleiden haken af van radio-nieuws

13 Dagelijks lezen krant naar opleiding
Krant verliest bij alle groepen

14 Dagelijks nieuws online opzoeken naar opleiding
1/3 hoog-opgeleiden haalt nieuws via internet

15 Bron: SCV 2007; N= 1.449; *p<0,05 ; **p<0,01; ***p<0,001
De celeenheden zijn de gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten (β) voor de multivariate OLS regressie (afhankelijkevariabele is de frequentie van het betreffende nieuwsmediagebruik: 1-5).

16 Analyse Deze ongelijkheden kunnen niet enkel worden verklaard door de verschillen in politieke attitudes.

17 Nieuwsconsumptie en politieke participatie
Worden hoger opgeleiden en mensen met meer politieke interesse sterker gemobiliseerd door online nieuwsgebruik dan lager opgeleiden en mensen met minder politieke interesse?

18 Bron: SCV 2007; N= 1. 390;. p<0,05;. p<0,01;. p<0,001
Bron: SCV 2007; N= 1.390; *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001. De celeenheden zijn de log odds (Exp β) voor de ordered logit regressie (afhankelijke variabele is politieke participatie tijdens het voorbije jaar:

19 Besluit: lageropgeleiden zoeken veel minder vaak
politieke informatie op via internet, maar als ze het doen, dan heeft dat voor hen hetzelfde mobiliserend effect op politieke participatie als bij hoger opgeleiden

20 Conclusie Snelle groei in internetgebruik, maar nog steeds blijvende ongelijkheden op basis van geslacht en opleiding. De ongelijkheid op basis van leeftijd is toegenomen (gebruik zo goed als universeel bij jongste groep) Internet is en blijft ongelijker verdeeld in vergelijking met andere nieuwsmedia. Maar eens die drempel is overwonnen, zijn er geen nieuwe ongelijkheden met betrekking tot de mobiliserende functie van het Internet.


Download ppt "Politieke Wetenschappen, KU Leuven"

Verwante presentaties


Ads door Google