De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ondernemendheid in het vmbo. * Waarom heeft u voor deze workshop gekozen? * Waar bent u nieuwsgierig naar?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ondernemendheid in het vmbo. * Waarom heeft u voor deze workshop gekozen? * Waar bent u nieuwsgierig naar?"— Transcript van de presentatie:

1 Ondernemendheid in het vmbo

2 * Waarom heeft u voor deze workshop gekozen? * Waar bent u nieuwsgierig naar?

3 Wat betekent dit voor het vmbo-groen?

4 * Ondernemers hebben een sterke interne locus of control * Rond elfjarige leeftijd neemt de interne locus of control toe, dit biedt kansen voor hen als werknemers en werkgevers van de toekomst in de regio * Wat betekent deze interne locus of control voor alle actoren in de school? ( leerlingen, docenten, leidinggevenden, bestuurders) en voor andere betrokkenen zoals ouders, bedrijfsleven, instellingen?

5 * Wat zie je een ondernemend kind tot 3 jaar doen? * Wat zie je de ouder/verzorger doen bij een ondernemend kind? * Hoe ziet de omgeving eruit voor een ondernemend kind? * Welk speelgoed/prikkels wordt een ondernemend kind aangeboden?

6 * Wat betekent ondernemendheid voor: * docent, * leerling, * leermaterialen, * leeromgeving voor binnen- en buitenschools leren?

7 * Professionaliteit m.b.t. ondernemendheid: * Informed: * Hebben ze aan competenties gewonnen?. * Intentionality: * Hebben ze een kritische houding t.a.v. de eigen keuzes in het werk ontwikkeld? * Kan men gemaakte keuzes (nu beter) onderbouwen? * Impermanence: * Roept het onderzoeken/ondernemendheid steeds weer nieuwe vragen op? * Realiseert men zich dat het onderzoek/ondernemendheid nooit af is? * Inheritable: * Kan men een transparant verhaal vertellen over eigen onderzoek/ondernemendheid, het proces en de resultaten?

8 * Van Individu naarGroep (Weggeman, Biesta) * Van Incidenteel naar Systematisch(Verdonschot/Smit) * Van Tijdelijk naar Duurzaam (Wierdsma, Senge, Verbiest) * Van Moeten weten naar Willen weten (Hargreaves, Biesta) * Van Regels naar Ruimte (Boonstra) * Van Wetten naar Waarden (Biesta)

9 * “rolvaste conceptdragers” met methodieken voor collegiale coaching(b.v. rubrics) * inbedding in HRM-beleid(b.v. nieuwe docentrollen) * kennisdoorstroom in en buiten de organisatie, o.a. in de regio * Bevorderen van eigenaarschap en ondernemend gedrag van alle actoren op alle lagen naar “actoren in the lead op alle lagen” met ondersteuningsmethodieken * Kwaliteitsborging in lerende organisatie door de ontwikkeling van monitoringstools voor de continue bijsturing en verbetering van de cyclische processen in ondernemend leren/ regioleren, praktijkleren * Zichtbaarheid en uitwisselbaarheid door middel van toolbox ‘ondernemendheid vmbogroen noodzaak ’op groen kennisnet * http://www.groenkennisnet.nl/dossiers/Pages/Ondernemendheid-vmbo.aspx http://www.groenkennisnet.nl/dossiers/Pages/Ondernemendheid-vmbo.aspx * http://www.groenkennisnet.nl/dossiers/Pages/ondernemendheid-vmbo-BizNizklas.aspx http://www.groenkennisnet.nl/dossiers/Pages/ondernemendheid-vmbo-BizNizklas.aspx

10

11 * Accountmanager * Begeleider leerlingopdracht/coach * Beoordelaar * Vakexpert * Projectleider * Actor * Lerende in lerend netwerk

12 * Moet je de praktijk als uitgangspunt nemen? * Moet je bij regioleren meer en andere dingen leren? * Kan iemand die klassikaal, frontaal lesgeeft ook de beschrijvingen van de rollen bij regioleren gebruiken? * Wat doe je anders bij stagebegeleiding dan bij regioleren? * Is elke rol een aparte persoon? * Welke rollen zijn handig te combineren? * Welke rollen zijn niet te splitsen?

13

14 * Marlies Scherers * m.scheres@citaverde.nl m.scheres@citaverde.nl * 0773981620 * Dimph Rubbens * d.rubbens@aps.nl d.rubbens@aps.nl * 0625051950


Download ppt "Ondernemendheid in het vmbo. * Waarom heeft u voor deze workshop gekozen? * Waar bent u nieuwsgierig naar?"

Verwante presentaties


Ads door Google