De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ondernemendheid in het vmbo

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ondernemendheid in het vmbo"— Transcript van de presentatie:

1 Ondernemendheid in het vmbo
‘Scary Business’ Ondernemendheid in het vmbo

2 ‘Scary Business’ ondernemendheid in het vmbo
Waarom heeft u voor deze workshop gekozen? Waar bent u nieuwsgierig naar? ‘Scary Business’ ondernemendheid in het vmbo

3 “The best way to predict the future is to create it”
Wat betekent dit voor het vmbo-groen?

4 Ondernemendheid en interne locus of control
Ondernemers hebben een sterke interne locus of control Rond elfjarige leeftijd neemt de interne locus of control toe , dit biedt kansen voor hen als werknemers en werkgevers van de toekomst in de regio Wat betekent deze interne locus of control voor alle actoren in de school? ( leerlingen, docenten, leidinggevenden, bestuurders) en voor andere betrokkenen zoals ouders, bedrijfsleven, instellingen? Ondernemendheid en interne locus of control

5 Ondernemende kinderen tot 3 jaar
Wat zie je een ondernemend kind tot 3 jaar doen? Wat zie je de ouder/verzorger doen bij een ondernemend kind? Hoe ziet de omgeving eruit voor een ondernemend kind? Welk speelgoed/prikkels wordt een ondernemend kind aangeboden? Ondernemende kinderen tot 3 jaar

6 ondernemendheid en leerlingen vmbo
Wat betekent ondernemendheid voor: docent, leerling, leermaterialen, leeromgeving voor binnen- en buitenschools leren? ondernemendheid en leerlingen vmbo

7 Professionalisering en ondernemendheid (Coppola)
Professionaliteit m.b.t. ondernemendheid: Informed: Hebben ze aan competenties gewonnen?. Intentionality: Hebben ze een kritische houding t.a.v. de eigen keuzes in het werk ontwikkeld? Kan men gemaakte keuzes (nu beter) onderbouwen? Impermanence: Roept het onderzoeken/ondernemendheid steeds weer nieuwe vragen op? Realiseert men zich dat het onderzoek/ondernemendheid nooit af is? Inheritable: Kan men een transparant verhaal vertellen over eigen onderzoek/ondernemendheid , het proces en de resultaten? Professionalisering en ondernemendheid (Coppola)

8 Ondernemendheid vraagt om onderzoekende cultuur en transformaties
Van Individu naar Groep (Weggeman, Biesta) Van Incidenteel naar Systematisch (Verdonschot/Smit) Van Tijdelijk naar Duurzaam (Wierdsma, Senge, Verbiest) Van Moeten weten naar Willen weten (Hargreaves, Biesta) Van Regels naar Ruimte (Boonstra) Van Wetten naar Waarden (Biesta) Ondernemendheid vraagt om onderzoekende cultuur en transformaties

9 Succesfactoren voor ondernemendheid/regioleren/ praktijkleren
“rolvaste conceptdragers” met methodieken voor collegiale coaching(b.v. rubrics) inbedding in HRM-beleid(b.v. nieuwe docentrollen) kennisdoorstroom in en buiten de organisatie, o.a. in de regio Bevorderen van eigenaarschap en ondernemend gedrag van alle actoren op alle lagen naar “actoren in the lead op alle lagen” met ondersteuningsmethodieken Kwaliteitsborging in lerende organisatie door de ontwikkeling van monitoringstools voor de continue bijsturing en verbetering van de cyclische processen in ondernemend leren/ regioleren, praktijkleren Zichtbaarheid en uitwisselbaarheid door middel van toolbox ‘ondernemendheid vmbogroen noodzaak ’op groen kennisnet Succesfactoren voor ondernemendheid/regioleren/ praktijkleren

10 Professionaliteit en ondernemendheid

11 Docentenrollen en regioleren/praktijkleren/ ondernemendheid
Accountmanager Begeleider leerlingopdracht/coach Beoordelaar Vakexpert Projectleider Actor Lerende in lerend netwerk Docentenrollen en regioleren/praktijkleren/ ondernemendheid

12 Vragen bij rollen in regioleren/praktijkleren
Moet je de praktijk als uitgangspunt nemen? Moet je bij regioleren meer en andere dingen leren? Kan iemand die klassikaal, frontaal lesgeeft ook de beschrijvingen van de rollen bij regioleren gebruiken? Wat doe je anders bij stagebegeleiding dan bij regioleren? Is elke rol een aparte persoon? Welke rollen zijn handig te combineren? Welke rollen zijn niet te splitsen? Vragen bij rollen in regioleren/praktijkleren

13 Matrix rollen en competenties STOAS

14 Marlies Scherers Dimph Rubbens m.scheres@citaverde.nl 0773981620


Download ppt "Ondernemendheid in het vmbo"

Verwante presentaties


Ads door Google