De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BIJEENKOMST VO-RAAD REGIO ZUID

Verwante presentaties


Presentatie over: "BIJEENKOMST VO-RAAD REGIO ZUID"— Transcript van de presentatie:

1 BIJEENKOMST VO-RAAD REGIO ZUID
Het realiseren van een professionele leercultuur  'van papier en woorden naar doen en gedrag’

2 EVEN VOORSTELLEN ITO ST. JOZEF NIJMEGEN  BSM
ISENDOORN COLLEGE, WARNSVELD APS, UTRECHT BAUDARTIUS COLLEGE, ZUTPHEN IJBURG COLLEGE, AMSTERDAM MAERLANT COLLEGE, BRIELLE KENNEMER LYCEUM, OVERVEEN SG HET SCHOTER, HAARLEM

3 VAN PAPIER EN WOORDEN… VANAF EERSTE DAG WERKEN AAN PROFESSIONELE CULTUUR = WERKCULTUUR NIET PRATEN, WEL GELIJK ACTIE (dus geen 125 kennismakingsgesprekken voeren…..) GEEN PAPIER EN WOORDEN, MAAR WEL DOCUMENTEN OP ORDE!

4 DOCUMENTEN OP ORDE 1. SCHOOLPLAN HELDERE VISIE EN MISSIE
UITTREKSEL OP ÉÉN A-4 OP TAFEL, ÉCHT GEBRUIKEN ZORG DAT JE OP KOERSUITSPRAKEN OOK ECHT KUNT STUREN BIJVOORBEELD: VAN TOETSEN KUN JE OOK LEREN…..

5 Alle leerlingen zoveel mogelijk
MISSIE Alle leerlingen zoveel mogelijk laten leren, in een leergemeenschap over zichzelf en de wereld om hen heen CONCEPT Altijd interactie van hoge kwaliteit Echte opdrachten in de werkelijkheid Heldere en ambitieuze doelen Rekening houden met verschillende leervoorkeuren Tonen van het leerproces, trots zijn, leren door ervaren Thema-leren Talen/ wiskunde Top-Tip kaart Stam- groepen Modules & workshops Ritme Schoolkamer & grand caf’e PRAKTIJK Ouderpartici-patie Leren in een leergemeenschap Drie kwaliteiten: 1. Initiatief nemen 2. Verantwoordelijkheid dragen 3. Verantwoording afleggen Je leert ons kennen door met ons te werken! Duurzame ontwikkeling Iedereen doet mee Betrokken bij elkaars ontwikkeling Wederzijdse aantrekkelijkheid Congruentie Leerlingen, medewerkers, ouders Onder-zoek UvA

6 DOCUMENTEN OP ORDE 2. FORMATIEPLAN
HELDERE UITGANGSPUNTEN PERSONEELSBELEID + LB-LC-LD TAAKBELEID (FORMULE LESSEN + 1 FTE) BESCHIKBAARHEID (ook wanneer niet!) SCHOLING (vindt plaats onder werktijd, maar niet onder lestijd)

7 DOCUMENTEN OP ORDE 3. BEGROTING BELEIDSRIJK  NIET OP “0”!!
INVESTEREN IN ONDERWIJS WAAR MOGELIJK EXTRA FTE VOOR (ONDERWIJSKUNDIGE) PROJECTEN

8 …NAAR DOEN EN GEDRAG! JE KUNT ALLEEN STUREN OP PROFESSIONEEL HANDELEN VAN MEDEWERKERS, ALS JE ZELF VOORBEELDGEDRAG VERTOONT (en dat ook benoemt) NIET: “LATEN LOPEN”, “HUMMEN EN MEENEMEN” OF “ER-OM-HEEN ORGANISEREN”

9 AANTAL UITGANGSPUNTEN
VOORBEELDGEDRAG PENDELEN TUSSEN MISSIE/VISIE – KOERS – PRAKTIJK (moet je wel een A-4 hebben met heldere uitgangspunten) VERSCHIL BENOEMEN TUSSEN KLIMAAT EN CULTUUR (op veel scholen nog iets van familiecultuur: “we zorgen hier zo goed voor elkaar….)

10 AANSPREKEN OP GEDRAG COMPLIMENTEREN (ook in het openbaar)
STIMULEREN VAN KWALITEITEN (werken vanuit erkende ongelijkheid) CORRIGEREN NIET TOLEREREN VAN ONGEWENST GEDRAG Dus altijd reageren en mensen aan tafel zetten. Niet afdoen met een grapje of “zo is hij nu eenmaal”. Scherp sturen op ziekte / conflictsituaties.

11 BESLISSINGEN NEMEN GROOT DRAAGVLAK BELANGRIJK, MAAR ALLEEN BIJ COLLEGA’S DIE OOK MEEWERKEN / MEE VERANTWOORDELIJK ZIJN (durf ook eens risico te nemen) NIET MEE EENS  BETER VOORSTEL (dus geen leunstoelgedrag meer….) ALV  PRIMA…. (er is koffie en thee… ) ALTIJD WERKEN VANUIT DOC’S!!

12 WERKBIJEENKOMSTEN TIJD IS (ERG) KOSTBAAR WERK RESULTAATGERICHT
ZO MIN MOGELIJK “VERGADEREN”, ORGANISEER WERKBIJEENKOMSTEN GEEN NOTULEN MAAR AFSPRAKENLIJSTJES OP VRIJDAGMIDDAG EN ‘S-AVONDS KAN ER OOK GEWERKT WORDEN…

13 IN EEN WERKCULTUUR… werkt men vanuit een heldere visie, missie en onderwijskundige koers; wordt er leidinggegeven in plaats van gemanaged gaat men uit van “erkende ongelijkheid”; vinden geen APV’s en vergaderingen meer plaats, alleen nog werkbijeenkomsten; geldt: afspraak is afspraak, op tijd is op tijd; wordt duidelijk onderscheid gemaakt tussen klimaat en cultuur; worden beslissingen genomen op basis van schoolplan en van ervaringen (pilots), niet op basis van meningen.

14 IN EEN WERKCULTUUR… wordt “ik vind”  “ik heb een beter idee” ….;
weet iedereen wat zijn/haar verantwoordelijkheid is en handelt daarnaar; leggen alle medewerkers verantwoording af over het eigen handelen; tonen alle medewerkers voorbeeldgedrag; ben je zelf verantwoordelijk voor je informatievoorziening; wordt gestuurd op gedrag (er wordt ook gesproken over gedrag en niet over wat je van iemand vindt …); is kwaliteit leidend; wordt er niet “gesproken over” maar “gedaan”; wordt er niet gemopperd maar geopperd….


Download ppt "BIJEENKOMST VO-RAAD REGIO ZUID"

Verwante presentaties


Ads door Google