De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgie Ps.105: 1, 2 Lz.Deut. 8: 2-4 Lz.Neh. 9: 12- 21 T. Neh. 9: 21 Ps.107: 1-3 Gz. 34 Gz.179a Ps.121 Welkom Voorganger:br. W. Schaaij Organist:br. Beamist:br.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgie Ps.105: 1, 2 Lz.Deut. 8: 2-4 Lz.Neh. 9: 12- 21 T. Neh. 9: 21 Ps.107: 1-3 Gz. 34 Gz.179a Ps.121 Welkom Voorganger:br. W. Schaaij Organist:br. Beamist:br."— Transcript van de presentatie:

1 Liturgie Ps.105: 1, 2 Lz.Deut. 8: 2-4 Lz.Neh. 9: 12- 21 T. Neh. 9: 21 Ps.107: 1-3 Gz. 34 Gz.179a Ps.121 Welkom Voorganger:br. W. Schaaij Organist:br. Beamist:br. T.K. Moes Opmerkingen kunt u melden bij de leden van het BeamTeam: Karel Moes, Derk Rouwhorst, Sandra Spriensma en Pieter Wiltjer. De Bijbelteksten in deze presentatie zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004, tenzij anders vermeld. Mededelingen of aankondigingen op de beamer? Voor vrijdag 18.00 uur mailen naar: beamer-haulerwijk@hotmail.com.

2 Liturgie Ps.105: 1, 2 Lz.Deut. 8: 2-4 Lz.Neh. 9: 12- 21 T. Neh. 9: 21 Ps.107: 1-3 Gz. 34 Gz.179a Ps.121 Agenda komende week zondag, 10. februari 09:15Oppas (Sybren & Alemayehu) 09:30Leesdienst: br. I. van Apeldoorn (incl. liturgie) 10:30Koffiedrinken na de dienst 14:00Leesdienst: br. W. Schaaij (incl. liturgie) 15:15KP-1 (12-15jr.) - Het 8e gebod (verantwoordelijk voor wat je hebt) - Koek: Oebele maandag, 11. februari 19:30KP- 4 (19+ jr.) 19:45Kerkenraad dinsdag, 12. februari 19:00KP- 3 (17-19jr.)

3 Liturgie Ps.105: 1, 2 Lz.Deut. 8: 2-4 Lz.Neh. 9: 12- 21 T. Neh. 9: 21 Ps.107: 1-3 Gz. 34 Gz.179a Ps.121 Agenda komende week woensdag, 13. februari 19:00KP- 2 (15-17jr.) 19:30Repeteren Praiseband Line Up donderdag, 14. februari 19:45Inspiratieavond Gemeente-zijn 20:00Koorrepetitie Voices vrijdag, 15. februari 17:30Bowlen (12-17jaar) georganiseerd door de Oudercommissie 20:30Soos zondag, 17. februari 09:15Oppas (Heit/Mem Jasper en Papa/Mama Jurre) 09:30Kerkdienst 14:00Kerkdienst: Kandidaat Zeilstra

4 Liturgie Ps.105: 1, 2 Lz.Deut. 8: 2-4 Lz.Neh. 9: 12- 21 T. Neh. 9: 21 Ps.107: 1-3 Gz. 34 Gz.179a Ps.121

5 Liturgie Ps.105: 1, 2 Lz.Deut. 8: 2-4 Lz.Neh. 9: 12- 21 T. Neh. 9: 21 Ps.107: 1-3 Gz. 34 Gz.179a Ps.121

6 Liturgie Ps.105: 1, 2 Lz.Deut. 8: 2-4 Lz.Neh. 9: 12- 21 T. Neh. 9: 21 Ps.107: 1-3 Gz. 34 Gz.179a Ps.121 Avond uit! De oudercommissie wil de jeugd van 12- 16 jaar uitnodigen voor een gezellige avond uit. Lekker eten en daarna bowlen, in het bowlingcentrum in Leek. We vertrekken om half zes, we zijn om half tien weer terug. We hopen dat jullie allemaal meegaan. Vriendelijke groet, de oudercommissie

7 Liturgie Ps.105: 1, 2 Lz.Deut. 8: 2-4 Lz.Neh. 9: 12- 21 T. Neh. 9: 21 Ps.107: 1-3 Gz. 34 Gz.179a Ps.121 Gemeentekringen Informatie over de gemeentekringen (waar, wanneer en hoe vaak zij samenkomen) kunt u vinden op de website van de kerk, onder het kopje “gemeentelijk leven”. Voor vragen kunt u terecht bij de leiders van de kringen of bij Sandra.

8 Liturgie Ps.105: 1, 2 Lz.Deut. 8: 2-4 Lz.Neh. 9: 12- 21 T. Neh. 9: 21 Ps.107: 1-3 Gz. 34 Gz.179a Ps.121 “Ik belijd” groepje Met ons "Ik belijd" groepje zijn we naar 1x in de 14 dagen op vrijdagavond gegaan. De eerstvolgende keer is 22 februari van half acht tot negen uur. Het onderwerp is: pag. 16 De Drie- eenheid van God. En we bespreken dit ook vanuit een preek van Tim Keller over Gen. 1: 1-3 en Joh. 1: 1-3; 10-14 Als je mee wilt doen, kom gerust. Je kunt ook de preek van te voren opvragen bij Ineke Baron 0516-422243 of inekebaron@gmail.com

9 Liturgie Ps.105: 1, 2 Lz.Deut. 8: 2-4 Lz.Neh. 9: 12- 21 T. Neh. 9: 21 Ps.107: 1-3 Gz. 34 Gz.179a Ps.121

10 Liturgie Ps.105: 1, 2 Lz.Deut. 8: 2-4 Lz.Neh. 9: 12- 21 T. Neh. 9: 21 Ps.107: 1-3 Gz. 34 Gz.179a Ps.121 Votum en zegengroet On-zehulpisindenaamvandeHE-RE, diehe-melenaar-dege-maaktheeft.A-men.

11 Liturgie Ps.105: 1, 2 Lz.Deut. 8: 2-4 Lz.Neh. 9: 12- 21 T. Neh. 9: 21 Ps.107: 1-3 Gz. 34 Gz.179a Ps.121

12 Liturgie Ps.105: 1, 2 Lz.Deut. 8: 2-4 Lz.Neh. 9: 12- 21 T. Neh. 9: 21 Ps.107: 1-3 Gz. 34 Gz.179a Ps.121 Psalm 105: 1, 2 1Looft, looft verheugd de HEER der heren, aanbidt zijn naam en wilt Hem eren. Laat alle volken nu verstaan de wondren, die Hij heeft gedaan. En spreekt met eerbied en ontzag van al zijn werken dag aan dag.

13 Liturgie Ps.105: 1, 2 Lz.Deut. 8: 2-4 Lz.Neh. 9: 12- 21 T. Neh. 9: 21 Ps.107: 1-3 Gz. 34 Gz.179a Ps.121 Psalm 105: 1, 2 2Zingt, zingt de HEER uw vreugdezangen, laat onze God uw lof ontvangen. Beroemt u in zijn heilge naam. Laat wie Hem zoeken nu tezaam hun hart verheffen tot zijn eer en zich verblijden in de HEER.

14 Liturgie Ps.105: 1, 2 Lz.Deut. 8: 2-4 Lz.Neh. 9: 12- 21 T. Neh. 9: 21 Ps.107: 1-3 Gz. 34 Gz.179a Ps.121

15 Liturgie Ps.105: 1, 2 Lz.Deut. 8: 2-4 Lz.Neh. 9: 12- 21 T. Neh. 9: 21 Ps.107: 1-3 Gz. 34 Gz.179a Ps.121 Lezen Deut. 8: 2-4 2 Denk aan de tocht die de HEER, uw God, u door de woestijn heeft laten maken, veertig jaar lang. Hij wilde u zijn macht laten voelen en u op de proef stellen, om te ontdekken wat er in uw hart leefde: gehoorzaamheid aan zijn geboden of niet. 3 U hébt zijn macht leren kennen: hij liet u honger lijden en gaf u toen manna te eten, voedsel dat u nooit eerder had gezien en uw voorouders evenmin. Zo maakte hij u duidelijk dat een mens niet leeft van brood alleen, maar van alles wat de mond van de HEER voortbrengt. 4 Veertig jaar lang raakten uw kleren niet versleten en zwollen uw voeten niet op.

16 Liturgie Ps.105: 1, 2 Lz.Deut. 8: 2-4 Lz.Neh. 9: 12- 21 T. Neh. 9: 21 Ps.107: 1-3 Gz. 34 Gz.179a Ps.121

17 Liturgie Ps.105: 1, 2 Lz.Deut. 8: 2-4 Lz.Neh. 9: 12- 21 T. Neh. 9: 21 Ps.107: 1-3 Gz. 34 Gz.179a Ps.121 Lezen Nehemia 9: 12-21 12 Overdag leidde u hen in een wolkkolom, ’s nachts in een vuurzuil, zodat er licht was op de weg die ze moesten gaan. 13 U daalde neer op de Sinai, u sprak met hen vanuit de hemel, u gaf hun juiste rechtsregels, deugdelijke wetten en goede voorschriften en geboden. 14 U maakte uw heilige sabbat aan hen bekend, u gaf hun uw geboden, voorschriften en wetten bij monde van uw dienaar Mozes. 15 Wanneer ze honger hadden gaf u hun brood uit de hemel, wanneer ze dorst hadden liet u water voor hen uit een rots stromen.

18 Liturgie Ps.105: 1, 2 Lz.Deut. 8: 2-4 Lz.Neh. 9: 12- 21 T. Neh. 9: 21 Ps.107: 1-3 Gz. 34 Gz.179a Ps.121 Lezen Nehemia 9: 12-21 U beval hun het land binnen te gaan en in bezit te nemen, het land dat u hun onder ede had beloofd. 16 Maar onze voorouders hebben zich misdragen; koppig als ze waren luisterden ze niet naar uw geboden. 17 Ze weigerden te luisteren en ze vergaten de wonderen die u voor hen verricht had. Koppig stelden ze een nieuwe leider aan, ze wilden weer slaven worden in Egypte. Maar u bent een God van vergeving, genadig en liefdevol, geduldig en zeer trouw: u verliet hen niet.

19 Liturgie Ps.105: 1, 2 Lz.Deut. 8: 2-4 Lz.Neh. 9: 12- 21 T. Neh. 9: 21 Ps.107: 1-3 Gz. 34 Gz.179a Ps.121 Lezen Nehemia 9: 12-21 18 Ze tergden u door een stierkalf te gieten en te zeggen: ‘Dit is je god, die je uit Egypte heeft geleid!’ 19 Maar liefdevol als u bent, hebt u hen zelfs toen, daar in de woestijn, niet verlaten. Boven hen stond steeds de wolkkolom om hun bij dag de weg te wijzen, en ’s nachts was er de vuurzuil die de weg verlichtte waarlangs ze moesten gaan. 20 U gaf hun uw goede geest, en zo verkregen ze inzicht; u stilde hun honger met manna, u leste hun dorst met water. 21 Veertig jaar lang hebt u hen onderhouden, in de woestijn ontbrak het hun aan niets, hun kleding raakte niet versleten en hun voeten zwollen niet op.

20 Liturgie Ps.105: 1, 2 Lz.Deut. 8: 2-4 Lz.Neh. 9: 12- 21 T. Neh. 9: 21 Ps.107: 1-3 Gz. 34 Gz.179a Ps.121

21 Liturgie Ps.105: 1, 2 Lz.Deut. 8: 2-4 Lz.Neh. 9: 12- 21 T. Neh. 9: 21 Ps.107: 1-3 Gz. 34 Gz.179a Ps.121 Tekst Nehemia 9: 21 21 Veertig jaar lang hebt u hen onderhouden, in de woestijn ontbrak het hun aan niets, hun kleding raakte niet versleten en hun voeten zwollen niet op.

22 Liturgie Ps.105: 1, 2 Lz.Deut. 8: 2-4 Lz.Neh. 9: 12- 21 T. Neh. 9: 21 Ps.107: 1-3 Gz. 34 Gz.179a Ps.121

23 Tekst: Nehemia 9:21 Vers 21: Veertig jaar lang hebt u hen onderhouden, in de woestijn ontbrak het hun aan niets, hun kleding raakte niet versleten en hun voeten zwollen niet op.

24 I - Veertig jaar is lang

25 40 jaar is lang

26

27

28

29

30 Deut. 20: 18: ‘Het kan zijn dat er onder jullie een man of vrouw een familie of misschien wel een hele stam is die op dit moment liever de HEER onze God zou willen verlaten om terug te keren naar de goden van vroeger en die te vereren.

31 40 jaar is lang Deut. 20: 18: Misschien denkt zo iemand wel: als ik mijn eigen koppige hart volg ach dan zal het me evengoed voor de wind gaan. Mocht iemand van jullie’, zegt Mozes, ‘zichzelf daarmee gerust willen stellen dan zet hij alles wat hij is en alles wat hij heeft op het spel’.

32 40 jaar is lang

33

34 II - In de woestijn

35 In de woestijn

36 Vers 16 en 17: Maar onze voorouders hebben zich misdragen; koppig als ze waren luisterden ze niet naar uw geboden. Ze weigerden te luisteren en ze vergaten de wonderen die u voor hen verricht had. Koppig stelden ze een nieuwe leider aan, ze wilden weer slaven worden in Egypte.

37 In de woestijn Vers 18: Ze tergden u door een stierkalf te gieten en te zeggen: ‘Dit is je god, die je uit Egypte heeft geleid!’

38 In de woestijn Vers 25 en 28: ze baadden in weelde door uw grote goedheid. Toch kwamen ze in opstand; ze rebelleerden en traden uw wetten met voeten. Ze vermoordden uw profeten, dezelfde profeten die hen naar u wilden terugbrengen en hen daarom hadden gewaarschuwd, en ze lasterden u.

39 In de woestijn

40 III - Gods onderhoud

41 Gods onderhoud

42

43

44 Psalm 121: De HEER is je wachter, de HEER is de schaduw aan je rechterhand: overdag kan de zon je niet steken, bij nacht de maan je niet schaden.

45 Gods onderhoud ‘in de woestijn ontbrak het hun aan niets….’

46 In de woestijn

47 Gods onderhoud Vers 17b Maar u bent een God van vergeving, genadig en liefdevol, geduldig en zeer trouw: u verliet hen niet.

48 Gods onderhoud Vers 19-21 Maar liefdevol als u bent, hebt u hen zelfs toen, daar in de woestijn, niet verlaten. Boven hen stond steeds de wolkkolom om hun bij dag de weg te wijzen, en ’s nachts was er de vuurzuil die de weg verlichtte waarlangs ze moesten gaan. U gaf hun uw goede geest, en zo verkregen ze inzicht; u stilde hun honger met manna, u leste hun dorst met water. Veertig jaar lang hebt u hen onderhouden, in de woestijn ontbrak het hun aan niets, hun kleding raakte niet versleten en hun voeten zwollen niet op.

49 Gods onderhoud Deuteronomium (29:5 Veertig jaar lang heeft hij u door de woestijn geleid en in al die tijd raakten uw kleren en uw sandalen niet versleten. Dat moest u ervan doordringen dat hij, de HEER, uw God is.

50 Gods onderhoud

51

52 Ik ben je Vader, Mijn Zoon is je Redder, mijn Geest is je hulp…

53 Gods onderhoud Met Mij (met Ons) kun je zelfs in de woestijn overleven.

54 Liturgie Ps.105: 1, 2 Lz.Deut. 8: 2-4 Lz.Neh. 9: 12- 21 T. Neh. 9: 21 Ps.107: 1-3 Gz. 34 Gz.179a Ps.121

55 Liturgie Ps.105: 1, 2 Lz.Deut. 8: 2-4 Lz.Neh. 9: 12- 21 T. Neh. 9: 21 Ps.107: 1-3 Gz. 34 Gz.179a Ps.121 Psalm 107: 1-3 1Looft, looft de HEER gestadig om zijn goedgunstigheid. De HERE is genadig tot in der eeuwigheid. Wie Hij heeft thuisgebracht uit alle hemelstreken, verlost uit vreemde macht, die mogen thans zo spreken.

56 Liturgie Ps.105: 1, 2 Lz.Deut. 8: 2-4 Lz.Neh. 9: 12- 21 T. Neh. 9: 21 Ps.107: 1-3 Gz. 34 Gz.179a Ps.121 Psalm 107: 1-3 2Zij dwaalden door woestijnen en leden hongersnood. De dorst deed hen verkwijnen, geen stad die uitkomst bood. Maar toen zij, bang van hart, hun nood de HERE schreiden, verdreef Hij angst en smart en redde hen uit lijden.

57 Liturgie Ps.105: 1, 2 Lz.Deut. 8: 2-4 Lz.Neh. 9: 12- 21 T. Neh. 9: 21 Ps.107: 1-3 Gz. 34 Gz.179a Ps.121 Psalm 107: 1-3 3Hij deed hen veilig treden op effen, ruime baan. Hij deed hen vaste steden als woonplaats binnengaan. Looft nu de HEER verblijd om 't wonder van zijn gaven, die brood in nood bereidt, de dorstigen wil laven.

58 Liturgie Ps.105: 1, 2 Lz.Deut. 8: 2-4 Lz.Neh. 9: 12- 21 T. Neh. 9: 21 Ps.107: 1-3 Gz. 34 Gz.179a Ps.121

59 Liturgie Ps.105: 1, 2 Lz.Deut. 8: 2-4 Lz.Neh. 9: 12- 21 T. Neh. 9: 21 Ps.107: 1-3 Gz. 34 Gz.179a Ps.121 Gezang 34: 1-3 1Al zou de vijgenboom niet bloeien, geen opbrengst aan de wijnstok zijn, toch zal mijn beker overvloeien want Jezus schenkt mij vreugdewijn. Al draagt ook de olijf geen vruchten ontbreekt het koren op het veld met Hem heb ik geen kwaad te duchten die zelfs mijn hoofdhaar heeft geteld.

60 Liturgie Ps.105: 1, 2 Lz.Deut. 8: 2-4 Lz.Neh. 9: 12- 21 T. Neh. 9: 21 Ps.107: 1-3 Gz. 34 Gz.179a Ps.121 Gezang 34: 1-3 2Al loopt geen schaap meer in de weide en staat geen rund meer in de stal, toch zal ik mij in Hem verblijden, die is, die was en komen zal. Hij maakt mijn voeten als der hinden, zodat ik op mijn hoogten treed. 'k Zal mij aan zijn beloften binden, en word met zijn gezag bekleed.

61 Liturgie Ps.105: 1, 2 Lz.Deut. 8: 2-4 Lz.Neh. 9: 12- 21 T. Neh. 9: 21 Ps.107: 1-3 Gz. 34 Gz.179a Ps.121 Gezang 34: 1-3 3Al kwellen ziekten, zorgen, machten, ik zal hen met Gods woord verslaan, ik blijf zijn beeld in mij verwachten, al klaagt de boze mij ook aan. Nochtans, ja nochtans zal ik juichen: de HERE Here is mijn kracht, en ied're vijand zal zich buigen voor Hem die alles heeft volbracht.

62 Liturgie Ps.105: 1, 2 Lz.Deut. 8: 2-4 Lz.Neh. 9: 12- 21 T. Neh. 9: 21 Ps.107: 1-3 Gz. 34 Gz.179a Ps.121

63 Liturgie Ps.105: 1, 2 Lz.Deut. 8: 2-4 Lz.Neh. 9: 12- 21 T. Neh. 9: 21 Ps.107: 1-3 Gz. 34 Gz.179a Ps.121 Gezang 179a Allen: Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. Mannen: En in Jezus Christus, zijnen eniggeboren Zoon, onze Here; die ontvangen is van de Heilge Geest,

64 Liturgie Ps.105: 1, 2 Lz.Deut. 8: 2-4 Lz.Neh. 9: 12- 21 T. Neh. 9: 21 Ps.107: 1-3 Gz. 34 Gz.179a Ps.121 Gezang 179a Vrouwen: geboren uit de maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, Mannen: nedergedaald ter helle; ten derden dage wederom opgestaan van de doden;

65 Liturgie Ps.105: 1, 2 Lz.Deut. 8: 2-4 Lz.Neh. 9: 12- 21 T. Neh. 9: 21 Ps.107: 1-3 Gz. 34 Gz.179a Ps.121 Gezang 179a Vrouwen: opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders; vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Mannen: Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof ene heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen;

66 Liturgie Ps.105: 1, 2 Lz.Deut. 8: 2-4 Lz.Neh. 9: 12- 21 T. Neh. 9: 21 Ps.107: 1-3 Gz. 34 Gz.179a Ps.121 Gezang 179a Vrouwen: vergeving der zonden; wederopstanding des vlezes; en een eeuwig leven. Allen: Amen, amen, amen.

67 Liturgie Ps.105: 1, 2 Lz.Deut. 8: 2-4 Lz.Neh. 9: 12- 21 T. Neh. 9: 21 Ps.107: 1-3 Gz. 34 Gz.179a Ps.121

68 Liturgie Ps.105: 1, 2 Lz.Deut. 8: 2-4 Lz.Neh. 9: 12- 21 T. Neh. 9: 21 Ps.107: 1-3 Gz. 34 Gz.179a Ps.121 Collecte Eredienst & VSE

69 Liturgie Ps.105: 1, 2 Lz.Deut. 8: 2-4 Lz.Neh. 9: 12- 21 T. Neh. 9: 21 Ps.107: 1-3 Gz. 34 Gz.179a Ps.121

70 Liturgie Ps.105: 1, 2 Lz.Deut. 8: 2-4 Lz.Neh. 9: 12- 21 T. Neh. 9: 21 Ps.107: 1-3 Gz. 34 Gz.179a Ps.121 Psalm 121: 1-4 1Ik sla mijn ogen op en zie de hoge bergen aan, waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp is van mijn HERE, die dit alles heeft geschapen. Mijn herder zal niet slapen. 2Uw wankle voeten zet Hij vast, als gij geen uitkomst ziet: uw wachter sluimert niet! Zijn oog wordt door geen slaap verrast, Hij wil, als steeds voor dezen, Israëls wachter wezen.

71 Liturgie Ps.105: 1, 2 Lz.Deut. 8: 2-4 Lz.Neh. 9: 12- 21 T. Neh. 9: 21 Ps.107: 1-3 Gz. 34 Gz.179a Ps.121 Psalm 121: 1-4 3De HEER brengt al uw heil tot stand, des daags en in de nacht houdt Hij voor u de wacht. Uw schaduw aan uw rechterhand: de zon zal u niet schaden, de maan doet niets ten kwade. 4De HEER zal u steeds gadeslaan, Hij maakt het kwade goed, Hij is het die u hoedt. Hij zal uw komen en uw gaan, wat u mag wedervaren, in eeuwigheid bewaren.

72 Liturgie Ps.105: 1, 2 Lz.Deut. 8: 2-4 Lz.Neh. 9: 12- 21 T. Neh. 9: 21 Ps.107: 1-3 Gz. 34 Gz.179a Ps.121

73 Liturgie Ps.105: 1, 2 Lz.Deut. 8: 2-4 Lz.Neh. 9: 12- 21 T. Neh. 9: 21 Ps.107: 1-3 Gz. 34 Gz.179a Ps.121 Amen A-men,a-men,a-men.

74 Liturgie Ps.105: 1, 2 Lz.Deut. 8: 2-4 Lz.Neh. 9: 12- 21 T. Neh. 9: 21 Ps.107: 1-3 Gz. 34 Gz.179a Ps.121


Download ppt "Liturgie Ps.105: 1, 2 Lz.Deut. 8: 2-4 Lz.Neh. 9: 12- 21 T. Neh. 9: 21 Ps.107: 1-3 Gz. 34 Gz.179a Ps.121 Welkom Voorganger:br. W. Schaaij Organist:br. Beamist:br."

Verwante presentaties


Ads door Google