De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Netwerkanalyse Zuidvleugel

Verwante presentaties


Presentatie over: "Netwerkanalyse Zuidvleugel"— Transcript van de presentatie:

1 Netwerkanalyse Zuidvleugel
Jantien Heydeman 4 oktober 2006

2 Aanpak netwerkanalyse
Uitgangspunten: Lange termijn visie 2020: ruimtelijke en economische ontwikkelingen Kwaliteit netwerk in termen van deur-tot-deur normen Knelpunten Maatregelen: w.o. ruimtelijke keuzes

3 Economisch profiel van de Zuidvleugel
Toetsing van het netwerk op vijf aspecten: Hoogstedelijke centra Den Haag en Rotterdam Mainport Haven Rotterdam en greenports Hoogwaardige kenniscentra Stedelijk netwerk Betrouwbaarheid

4 Ruimtelijke uitgangspunten 2020
Woningen/inwoners Aantal woningen neemt toe tov Daarmee aantal inwoners (ca 10%). Groei aantal inwoners betekent groei vervoersvraag. Door andere ruimtelijke verdeling in 2020 ontstaat een iets ander mobiliteitspatroon in ZH. Arbeidsplaatsen Aantal arbeidsplaatsen groeit eveneens (17%). Tov basis 2020 vooral een ruimtelijke herverdeling en daardoor ander mobiliteitspatroon (oa vervoer naar ZH).

5 Bereikbaarheidsnormen:
Gewenste reistijden deur-tot-deur Woon-werk (tot 30 km): weg en OV: max. 45 minuten Hoogstedelijke centra: weg en OV: 2 maal zo lang als de maximum snelheid toelaat Mainport Rotterdam en greenports: Voor het goederenvervoer 1,5 maal zo lang als de maximum snelheid toelaat Kenniscentra: max. 30 minuten resp. 60 minuten naar 1e en 2e hoogstedelijke centrum, Schiphol binnen 60 minuten.

6 Conclusie kwaliteit bereikbaarheid
Op de belangrijkste economische relaties worden de streefwaarden in 2020 niet gehaald: - verbinding tussen de stedelijke centra Rotterdam en Den Haag - relaties vanuit de haven en de greenports richting Schiphol, Utrecht en het achterland (oost en zuid) - Op veel woon-werk relaties wordt de reistijdnorm niet gehaald

7 Oplossingsstrategieën
Oplossingsstrategieën: Ladder van Verdaas Eerste tree: ruimtelijke strategie = Afstemming RO en V&V Keuzes zijn vaak nodig! - grote infrastructuur investeringen - fasering of minder/niet bouwen - slechte bereikbaarheid accepteren

8 Bestuurlijk proces 10 mei 2006: vaststellen probleemanalyse
23 augustus 2006: vaststellen netwerkanalyse 3 oktober 2006: proces en investeringsafspraken over de vervolg stappen medio 2007: voortgangsoverleg en eventuele nieuwe afspraken

9 EINDE


Download ppt "Netwerkanalyse Zuidvleugel"

Verwante presentaties


Ads door Google