De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom op deze informatie avond Over groep 8 en het voortgezet onderwijs.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom op deze informatie avond Over groep 8 en het voortgezet onderwijs."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom op deze informatie avond Over groep 8 en het voortgezet onderwijs

2 PROGRAMMA VAN DE AVOND Algemene informatie over groep 8 Overzicht voortgezet onderwijs in Nederland De schoolverlaterstest Het onderwijskundig rapport Overzicht van scholen voor het vo in de regio Tijd voor vragen © Netwerk warme koude overdracht

3 Informatie over groep 8 van onze school Door de school zelf in te vullen

4 MBO-niveau 3 + 4 Hoger Beroeps Onder- wijs Weten schappelijk onderwijs MBO Niveau 1 + 2 Onderwijs na de Basisschool Het Voortgezet Onderwijs SBO / Basisschool VMBO Basis Beroeps Gericht VMBO Kader Beroeps Gericht HAVO Onderbouw VMBO Gemengde Leerweg VMBO Theore- tische leerweg Gym- na- sium VWO Athe- neum VWO Praktijk onderwijs 18 jaar= einde leerplicht = einde leerplicht

5 MBO-niveau 3 + 4 Hoger Beroeps Onder- wijs Weten schappelijk onderwijs MBO Niveau 1 + 2 Onderwijs na de Basisschool Het Voortgezet Onderwijs SBO / Basisschool VMBO Basis Beroeps Gericht VMBO Kader Beroeps Gericht HAVO Onderbouw VMBO Gemengde Leerweg VMBO Theore- tische leerweg Gym- na- sium VWO Athe- neum VWO Praktijk onderwijs

6 Het Praktijkonderwijs Praktisch gerichte opleiding waarna de meest leerlingen gaan werken. Een enkeling stroomt door naar niveau 1 van het MBO Nederlands, wiskunde met een beroepsgericht programma Voor leerlingen die willen leren door “te doen” (20 uur beroepsgericht in de leerjaren 3 en 4) MBO Niveau 1 Onderbouw 2 1 Bovenbouw 4 3

7 Uitstroomrichtingen van het praktijkonderwijs De leerlingen kiezen na de onderbouw uit de volgende 4 richtingen: EconomieZorg en welzijn Techniek en Textiel Landbouw

8 MBO-niveau 3 + 4 Hoger Beroeps Onder- wijs Weten schappelijk onderwijs MBO Niveau 1 + 2 Onderwijs na de Basisschool Het Voortgezet Onderwijs SBO / Basisschool VMBO Basis Beroeps Gericht VMBO Kader Beroeps Gericht HAVO Onderbouw VMBO Gemengde Leerweg VMBO Theore- tische leerweg Gym- na- sium VWO Athe- neum VWO Praktijk onderwijs VMBO Basis Beroeps Gericht

9 Het VMBO De basisberoepsgerichte leerweg Opleiding voor niveau 2 van het MBO Vier algemene vakken en een beroepsgericht programma Voor leerlingen die willen leren door te doen (16 uur beroepsgericht in de leerjaren 3 en 4) Eventueel mogelijkheid tot LWOO en / of in bovenbouw leerwerktrajecten MBO Niveau 1 + 2 Onderbouw 2 1 Bovenbouw 4 3

10 MBO-niveau 3 + 4 Hoger Beroeps Onder- wijs Weten schappelijk onderwijs MBO Niveau 1 + 2 Onderwijs na de Basisschool Het Voortgezet Onderwijs SBO / Basisschool VMBO Basis Beroeps Gericht VMBO Kader Beroeps Gericht HAVO Onderbouw VMBO Gemengde Leerweg VMBO Theore- tische leerweg Gym- na- sium VWO Athe- neum VWO Praktijk onderwijs VMBO Kader Beroeps Gericht

11 VMBO De kaderberoepsgerichte leerweg Opleiding voor niveau 3 en 4 van het MBO Vier algemene vakken en een beroepsgericht programma Voor leerlingen die willen leren door te doen (12 uur beroepsgericht in zowel de leerjaren 3 als 4) Eventueel mogelijkheid tot LWOO MBO Niveau 3 en 4 Onderbouw 2 1 Bovenbouw 4 3

12 MBO-niveau 3 + 4 Hoger Beroeps Onder- wijs Weten schappelijk onderwijs MBO Niveau 1 + 2 Onderwijs na de Basisschool Het Voortgezet Onderwijs SBO / Basisschool VMBO Basis Beroeps Gericht VMBO Kader Beroeps Gericht HAVO VMBO Gemengde Leerweg VMBO Theore- tische leerweg Gym- na- sium VWO Athe- neum VWO Praktijk onderwijs VMBO Theore- tische Leerweg

13 VMBO De theoretische leerweg Opleiding voor niveau 3 en 4 van het MBO Doorstroming naar Havo mogelijk Voor leerlingen die willen leren door te studeren Eventueel mogelijkheid tot LWOO MBO Niveau 3 en 4 Onderbouw 2 1 Bovenbouw4 3

14 MBO-niveau 3 + 4 Hoger Beroeps Onder- wijs Weten schappelijk onderwijs MBO Niveau 1 + 2 Onderwijs na de Basisschool Het Voortgezet Onderwijs SBO / Basisschool VMBO Basis Beroeps Gericht VMBO Kader Beroeps Gericht HAVO VMBO Gemengde Leerweg VMBO Theore- tische leerweg Gym- na- sium VWO Athe- neum VWO Praktijk onderwijs VMBO Gemengde Leerweg

15 VMBO De gemengde leerweg Opleiding voor niveau 3 en 4 van het MBO De theoretische leerweg waarbij 1 algemeen vak vervangen is door 1 beroepsgericht programma Voor leerlingen die willen leren door te studeren Eventueel mogelijkheid tot LWOO MBO Niveau 3 en 4 Onderbouw 2 1 Bovenbouw4 3

16 Het VMBO na leerjaar 2 of 3 De leerlingen kiezen na de onderbouw uit de volgende 4 sectoren: LandbouwEconomieZorg en welzijn Techniek

17 vliegtuigindustrie bouw Elektro elektronica metaal procestechniek autotechniekschilderen robotica installatie Weg- en waterbouw

18 Zorg en Welzijn apothekersassistent haarverzorging zorg Agogisch werk klassenassistent Uiterlijke verzorging tandartsassistent doktersassistent grootkeuken

19 Economie hotelschool Mode en commercie recreatie sectretaresse toerisme I C T en logistiek Kunst en cultuur Tentoonstelling beeld geluid verkoop

20 Groen bloemist Land en tuinbouw paardenhouderij milieu hovenier dierverzorging plantenteelt

21 Het leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) Alleen binnen het vmbo mogelijk Er gaat een onderzoek aan vooraf - Afgenomen op basisschool en / of voortgezet onderwijs - Testuitslagen bepalen of de leerling lwoo toegewezen krijgt Extra aandacht o.a. door plaatsing in kleine groepen en training(en) voor het kind Basisschool moet zorgen voor een aanvulling op het onderwijskundig rapport

22 MBO-niveau 3 + 4 Hoger Beroeps Onder- wijs Weten schappelijk onderwijs MBO Niveau 1 + 2 Onderwijs na de Basisschool Het Voortgezet Onderwijs SBO / Basisschool VMBO Basis Beroeps Gericht VMBO Kader Beroeps Gericht HAVO Onderbouw VMBO Gemengde Leerweg VMBO Theore- tische leerweg Gym- na- sium VWO Athe- neum VWO Praktijk onderwijs HAVO

23 Hoger Algemeen Voortgezet onderwijs Opleidend voor HBO Mogelijkheid om naar MBO te gaan Beperkte doorstroming naar VWO mogelijk HBO 5 4 2 e fase 3 2 1 Onderbouw

24 MBO-niveau 3 + 4 Hoger Beroeps Onder- wijs Weten schappelijk onderwijs MBO Niveau 1 + 2 Onderwijs na de Basisschool Het Voortgezet Onderwijs SBO / Basisschool VMBO Basis Beroeps Gericht VMBO Kader Beroeps Gericht HAVO Onderbouw VMBO Gemengde Leerweg VMBO Theore- tische leerweg Gym- na- sium VWO Athe- neum VWO Praktijk onderwijs VWO

25 Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Opleidend voor HBO of wetenschappelijk onderwijs Gymnasium en Atheneum zelfde niveau Bij keuze gymnasium ook de vakken Latijn en / of Grieks Weten schappelijk onderwijs 3 2 Onderbouw 6 5 2 e Fase 1 4

26 HAVO en VWO na de derde klas: De leerlingen kiezen na de derde klas uit de volgende 4 profielen: Cultuur en maatschappij Economie en maatschappij Natuur en techniek Natuur en gezondheid

27 Vakrichtingen, sectoren en profielen Nog even naast elkaar PraktijkonderwijsVMBOHAVO/VWO UitstroomrichtingenSectorenProfielen Landbouw Cultuur en maatschappij Zorg en welzijn Natuur en gezondheid Techniek en textielTechniekNatuur en techniek Economie Economie en maatschappij

28 Welke school is voor de leerling geschikt? Dat is afhankelijk van: –Capaciteiten, intelligentie –Schoolvorderingen, taal en rekenen –Algemeen functioneren van de leerling

29 Vervolg presentatie Eerst wordt uitgelegd hoe de intelligentie wordt gemeten. Vervolgens laten we zien hoe de schoolvorderingen worden doorgegeven aan het voortgezet onderwijs Tot slot iets over het onderwijskundig rapport

30 De bepaling van de capaciteiten van de kinderen: Er wordt een intelligentietest afgenomen, de NIO Alle leerlingen uit groep 8 in onze regio krijgen dezelfde intelligentietest. Hoe werkt deze test?

31 De bepaling van de capaciteiten van de kinderen: Wij kiezen in deze regio niet voor de Cito-eindtoets maar voor de NIO, afgenomen door Edux (Edux: voorheen School Begeleidings Dienst). Cito meet kennis, NIO meet ‘capaciteiten’. Voordat de toets kan worden afgenomen moeten de ouders eerst toestemming geven, middels het invullen van een vragenlijst over hun kind Wanneer dit formulier op de testdag niet is ingeleverd kan uw kind niet aan de test deelnemen! De test vraagt geen parate kennis, je kunt er niet voor leren. De test wordt afgenomen door een medewerkster van Edux, de leerkracht mag zich op deze ochtend niet met de gang van zaken bemoeien. Een gezonde spanning voor een test is natuurlijk. Om al te veel zenuwen tegen te gaan zal de leerkracht de leerlingen voorbereiden op de testdag.

32 Vragenlijsten Ouders Akkoord verklaring - schoolloopbaan - gezondheid - motivatie voor school - belangstelling - gedrag en persoonlijkheid - bijzondere omstandigheden Leerling (wordt tijdens de test afgenomen) Enkele vragen over jezelf - motivatie - welbevinden - zelfconcept - belangstelling - speciale kundigheden - schoolkeuze - beroepsinteresse

33 Bij de voorbereiding op de testdag praten we o.a over: Opstelling tafels in de klas Werken onder tijdsdruk Bewustwording verschil in aanleg / interesses Wat te doen bij ziekte? Wordt er rekening gehouden met dyslexie? Belang van rust in de klas

34 De Test Bestaat uit drie onderdelen: 1. Verbaal deel Denken en redeneren m.b.t. taal 2. Rekenkundig deel Denken en redeneren met behulp van getallen en rekenen 3. Ruimtelijk inzicht Denken en redeneren met behulp van ruimtelijke structuren De uitslag van de test: a.Verbale intelligentie ( uitslag van deel 1.) b.Symbolische intelligentie (uitslag van deel 2 en 3) c.Algemene intelligentie (uitslag van de gehele test)

35 Voorbeelden van het verbale gedeelte: Synoniemen Het eerste woord in de volgende rij is sterk sterk 1. dik2. krachtig3. appel 4. slim5. strand Een van de andere vijf woorden betekent hetzelfde als sterk. Krachtig dus dier1. vlinder 2. poot3. beest 4. lopen5. lang Beest dus Verbale analogieën appel – vrucht roos 1 boom 2 geel 3 tuin 4 gras 5 bloem Een appel is een vrucht, een roos is een bloem spijker – slaan schroef 1 hout 2 tafel 3 draaien 4 timmeren 5 hamer Een spijker sla je in het hout, een schroef draai je erin.

36 Vervolg voorbeelden van het verbale gedeelte: Categorieën Lees de volgende twee dik gedrukte woorden en bedenk welke van de zes erachter staande woorden erbij hoort. vlug - snel 1. gelijk 2. tegengesteld 3. soort 4. deel 5. oorzaak 6. middel Vlug en snel betekenen precies hetzelfde, de betekenis van beide woorden is gelijk. licht - donker1. gelijk 2. tegengesteld 3. soort 4. deel 5. oorzaak 6. middel Licht en donker zijn aan elkaar tegengesteld

37 Voorbeelden van het ruimtelijke gedeelte Uitslagen Van welke twee van de onderstaande vijf figuren kun je dezelfde piramide maken als links voor de dikke lijn staat? Alle kanten van de piramide moeten gesloten zijn, ook de kanten die je op de afbeelding niet kunt zien. Je ziet dat van de figuren 1 en 4 weer dezelfde piramide gemaakt kan worden als voor de dikke lijn is afgebeeld. Nog een oefening Van figuur nummer 3 en 5 kun je weer dezelfde vorm maken.

38 Nu voorbeelden van het rekenkundige gedeelte Getallen reeks Welk getal moet in deze rij op het laatste getal volgen? 24 6 8 10 12 Het getal 14, want er wordt telkens 2 bij het vorige getal opgeteld. Nog een oefening 108 11 9 12 10 Het getal 13, want er gaat steeds eerst 2 af en daarna 3 erbij. Nu nog een voorbeeld van het rekenkundig gedeelte Tekens ontbreken Vul in x, :, +, of – 8 … 2 = 10 Niet zo moeilijk nog, + natuurlijk Ietsjes moeilijker nu 3 … 2 … 4 = 10 Weet u het ook al, maar natuurlijk. 3 x 2 + 4 = 10

39 De uitslag intelligentietest Ouders en leerlingen ontvangen een formulier met de testresultaten.

40 Rapport van het schoolkeuzeonderzoek Bevindingen m.b.t. de capaciteiten (NIO) G eb. datum:Leeftijd: Basisschool:Datum onderzoek: BEVINDINGEN M.B.T. DE INTELLIGENTIE (NIO) Vergeleken met andere leerlingen van groep 8 in Nederland - is de verbale intelligentie90 matig - is de symbolische intelligentie96 gemiddeld - is de algemene intelligentie 92 laaggemiddeld vmbo basisberoepsVmbo kaderberoeps vmbo gemengd / theoretisch havovwo hoog9xx 8xx 7x gemiddeld6xxx 5x 4x laag3xxx 2xx ongeschikt1 VSAVSAVSAVSAVSA oude term:vbomavohavovwo

41 De schoolvorderingen Ouders en leerlingen ontvangen het rapport schoolkeuze advies

42 Het rapport schoolkeuzeadvies basisschool Naam leerling: Geb. datum Basisschool Datum uitslag M8xxx E7xx M7xxx E6xxx M6xxxx tbsrtbsrtbsrtbsrtbsr EDCBA t = technisch lezen b = begrijpend lezen s = spelling r = rekenen

43 Volgens de eisen van het basisonderwijs (toelichting op achterzijde) is het prestatieniveau voor: Taal6½ Rekenen6½ Wereldoriëntatie7 Conclusie en advies: Gelet op de bovenstaande gegevens biedt VMBO (theoretische leerweg) de meeste kans op succes.

44 Het onderwijskundig rapport In het onderwijskundig rapport staat hoe de leerling op de basisschool heeft gefunctioneerd. De basisschool is verplicht om het onderwijskundig rapport aan het VO door te geven Ouders krijgen een kopie

45 HET ONDERWIJSKUNDIG RAPPORT (3) Medische bijzonderheden: Thuissituatie: Reden van aanmelding voor leerwegondersteunend onderwijs of praktijkonderwijs: ( evt. extra onderbouwing schoolkeuzeadvies ) Problemen van de leerling: Sterke kanten van de leerling: Chronologisch overzicht van genomen maatregelen (eventueel als bijlage toevoegen). Andere factoren die volgens u van belang zijn in het onderwijsleerproces: Welke hulp heeft de leerling in het voortgezet onderwijs nodig?

46 De schoolkeuze

47 Welke school wordt gekozen? De juiste richting (praktijk / vmbo / havo / vwo) Wel of geen leerwegondersteunend onderwijs Identiteit (o.a. ook sfeer) Studielessen / studiebegeleiding Overblijven / tussenuren Sport Buitenschoolse activiteiten (en de kosten hiervan) Keuze van vrienden / vriendinnen Tot slot Ouders en kind kiezen, school geeft (in samenspraak met Edux) ‘slechts’ advies

48 Datum info avond groepen 8 Datumproeflessen groep 8 Datum NIO test Novemberinformatieavonden voor ouders (scholenmarkt) november / december:formuleren van het schooladvies door betrokkenen december / januari:eventuele hertest en / of aanvullend onderzoek 16 januari 2009:de testgegevens mee naar huis Vanaf 19 januarioudergesprekken Vanaf 31 januaristart voorlichtingsavonden scholen VO uiterlijk 01-04-2009inleveren inschrijfformulieren bij leerkracht Voor eind mei:berichtgeving of uw kind wordt toegelaten op de betreffende school 10 Juni 2009:kennismakingsmiddag leerlingen groep 8

49 Overzicht van het voortgezet onderwijs in B.o.Z. e.o. Prinsentuin College HalsterenVMBO (alle leerwegen, groen) Juvenaat H. HartVWO (gymnasium) Het KwadrantPraktijkonderwijs Mollercollege ZuidwesthoekVMBO (alle leerwegen) Mollercollege SteenbergenVMBO (alle leerwegen) Mollerlyceum BoZVMBO (theoretische leerweg)/ HAVO / VWO Roncalli scholengemeenschapVMBO (theoretische leerweg) / HAVO / VWO (atheneum) RSG “’t Rijks”VMBO (theoretische leerweg) / HAVO / VWO Markiezaat CollegeVMBO (geen theoretische leerweg) Nevenvestiging zorgLWOO Westerpoort College TholenVMBO (geen theoretische leerweg) Rood = met leerwegondersteunend onderwijs

50 Zo, wij weten nu wel voldoende Maar misschien hebben onze ouders nog wel wat vragen?


Download ppt "Welkom op deze informatie avond Over groep 8 en het voortgezet onderwijs."

Verwante presentaties


Ads door Google