De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een positieve schoolomgeving

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een positieve schoolomgeving"— Transcript van de presentatie:

1 Een positieve schoolomgeving
Ouderavond 25 november 2014 Praktijkschool de Singel Een positieve schoolomgeving De week van respect Omgaan met elkaar, gewenst en ongewenst gedrag op school Pesten en Plagen Cyberpesten

2 Samen werken aan een positieve schoolomgeving
Doen we met zijn allen; door hier aanwezig te zijn Doen we met zijn allen; door op de hoogte te zijn van de interventies, regels en afspraken die worden ingezet op school Doen we met zijn allen; door ons in te zetten voor thema’s op school, bijvoorbeeld „ de Week van Respect” Doen we met zijn allen; door elkaar, onze kinderen en hun leefomgeving serieus te nemen

3 Introductiefilm, de week van Respect
Film op de gedeelde schijf

4 De week van respect bestond uit
Introductiefilmpje en opening Over de streep 4 verschillende workshops Afsluiting

5 Omgangsafspraken? Omgangsafspraken zijn ze u bekend en wat vindt u er eigenlijk van?

6 Over het omgaan met elkaar in de schoolgids
Een duidelijke en rechtvaardig optreden, rekening houdend met individuele verschillen Niet aan elkaar en aan elkaars spullen zitten We letten op fatsoenlijk taalgebruik, niet vloeken, geen racistische opmerkingen of schuttingtaal gebruiken, ook niet via sociale media met telefoons of computerapparatuur Aan pestgedrag en bedreiging, om met opzet het leven van medeleerlingen en medewerkers zuur te maken wordt meteen aandacht besteed en ingegrepen Er zijn afspraken ter voorkoming van seksuele intimidatie en machtsmisbruik Er zijn twee contact personen op school waar leerlingen, ouders en personeel met problemen terecht kunnen, Mevr. J. Kruidenier en Dhr. J. Luijk

7 De Singel, Rots en Water school
Leerlingen leren binnen de methodiek dat ze altijd zelf een keuze kunnen maken tussen een harde „rotsopstelling” of een zachte „wateropstelling” dan wel een mengeling daarvan Rots en water bent u op de hoogte?

8 Over omgaan met elkaar en Rots en Water
Elkaar op een respectvolle, rustige manier aanspreken Vooral oog hebben voor elkaars kwaliteiten en talenten Volop ruimte om elkaar te complimenteren

9 Wat is ongewenst gedrag, Plagen ,Pesten, Cyberpesten….

10 Plagen Gebeurt onbezonnen of spontaan Heeft geen kwade bedoelingen
Duurt niet lang, gebeurt niet vaak en is onregelmatig Speelt zich af tussen „gelijken” Is meestal te verdragen of zelfs plezierig, maar het kan ook kwetsend of agressief zijn Meestal 1 tegen 1 De rollen liggen niet vast: nu eens plaagt de ene, dan de andere De pijn lichamelijk of geestelijk, is draaglijk en van korte duur. Soms wordt het als prettig ervaren (plagen is kusjes vragen!) De relaties worden na het plagen direct hervat De geplaagde blijft een volwaardig lid van de groep De groep lijdt niet onder plagerijen of vindt nadien meteen haar draai terug

11 Pesten Gebeurt met opzet: de pestkop weet vooraf wie hij of zij zal pesten, op welke manier en wanneer Wil iemand bewust kwetsen of kleineren Kan lang blijven duren, gebeurt meer dan eens, is systematisch. Houdt niet vanzelf op na een tijdje De strijd is ongelijk, de pestkop heeft altijd de bovenhand. De pestkop voelt macht, als het slachtoffer zich machteloos voelt De pestkop heeft geen positieve bedoelingen wil pijn doen, vernielen of kwetsen Meestal een groep (pestkop, meelopers, en supporters) tegenover een geïsoleerd slachtoffer Heeft een vaste structuur, de pestkoppen zijn meestal dezelfde en de slachtoffers ook De geestelijk en lichamelijke gevolgen van pesten bij niet vroegtijdig ingrijpen zijn ingrijpend en levenslang Het aangaan van evenwichtige relaties na een pestverleden, verloop moeilijk en traag De gepeste voelt zich eenzaam, geïsoleerd en zich niet meer bij de groep horen De groep lijdt onder een dreigend, onveilig gevoel. Iedereen is angstig het vertrouwen in elkaar is weg.

12 Cyberpesten Gebeurt vaak anoniem
Cyberpesten ernstiger dan „gewoon pesten”, omdat de dader en het slachtoffer niet direct in contact met elkaar staan, alleen virtueel via de computer, het net verbonden zijn. Hierdoor worden de grenzen verlegd en gaat de dader verder. De dader voelt zich minder geremd, waardoor meerdere mensen het te weten komen Er is geen vast dader profiel, door zijn kennis van internet voelt de dader zich machtiger dan het slachtoffer en denkt dan, veilig achter zijn telefoon, computer enz. zijn slag te slaan Het slachtoffer voelt zich onveiliger dan bij gewoon pesten, want hij is nergens vrij; niet op het werk, school en thuis Door het medium internet is de impact van cyberpesten groter dan bij gewoon pesten, er zijn immers veel meer toeschouwers Cyberpesten is niet meer terug te draaien!

13

14 Zijn Pesten en Cyberpesten dan groepsprocessen?

15 Hoezo groepsproces, de pester doet het toch?
de pester pest of zet anderen aan om te gaan pesten. de meelopers geven de pester de kracht, lef om te pesten en door te gaan met pesten, of opdrachten van de pester uit. de omstander, welke wel weten wat er gebeurt maar zich er niet mee bemoeien laten de situatie bestaan en daarmee keuren ze het proces stil zwijgend goed!

16 Tips Bent u actief op Social Media, deel dit met uw zoon/ dochter, wissel ervaringen uit Bent u niet of minder actief op Sociaal Media, zorg dat u in ieder geval op de hoogte bent van hetgeen er wordt aangeboden op het net en onderzoek wellicht samen met uw zoon/ dochter. Zij kunnen u wel vertellen hoe het werkt en wat er zoal te vinden is Wanneer de communicatie tussen u en uw zoon/ dochter moeizaam verloopt en ze minder vrij praten over de dingen die ze bezig houden (bv. pubertijd), geef ze de ruimte om zelf een manier te bedenken waarop ze echt belangrijke dingen toch bij u of een bekende melden (briefje, sms, whats app, teken enz.) Leg uw zoon/ dochter uit dat pesten een groepsproces is en dat ook wanneer je omstander bent je invloed kunt uit oefenen op de situatie, zoek medestanders die samen opkomen voor de gepeste of stelling innemen binnen de ongewenste situatie Pesten brengt hoe dan ook permanente schade toe aan het leven van het slachtoffer, kent u mensen die het overkomt of wil u er meer over weten praat hier dan over met mensen die u vertrouwd, maar ook op school, werk, club enz. en zoek deskundige hulp!

17 Informatie Brochure Pesten bij kinderen en volwassenen, Cyberpesten interventie, interactieve film, Jongin; ww2.jongin.nl Landelijk platform over pesten voor iedereen: Pesten op school; Rots en Water; Melden van internet pesten en cyberpesten; Mediawijsheid;

18 De Singel 25 november 2014


Download ppt "Een positieve schoolomgeving"

Verwante presentaties


Ads door Google