De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De examentijd is al begonnen!!!!

Verwante presentaties


Presentatie over: "De examentijd is al begonnen!!!!"— Transcript van de presentatie:

1 De examentijd is al begonnen!!!!
OUDERAVOND HA4 De examentijd is al begonnen!!!!

2 Programma Welkom Begeleiding Belangrijke aandachtspunten LOB op HAVO4
Belangrijke Data PTA Zelfwerkzaamheid Wijziging vak / profiel Profielen / examens Overgangsnorm Vragen?

3 Begeleiding Mentor Vakdocent Decaan Teamleider

4 Mentor volgt studieprestaties voert gesprekken
begeleid keuzeproces (LOB) verzorgt de mentorles contactpersoon ouders overleg mentoren / teamleider

5 Vakdocent Begeleiding m.b.t. vak po handelingsdeel profielwerkstuk
overleg mentor, teamleider

6 Decaan Voor specifieke vragen over:
vervolgstudies, beroepskeuzetesten, studiefinanciering etc verlof vragen voor open dagen, meeloopdagen (niet tijdens toetsen en de zaterdag gaat voor!) Begeleiding

7 Teamleider Aanspreekpunt m.b.t. onderwijs organisatie problemen
Begeleiding

8 Belangrijke aandachtspunten
Ziekteverzuimproject (bij frequent ziekteverzuim worden de schoolarts en leerplichtambtenaar ingeschakeld). Toetsverzuimproject (bij een gemiste toets (met geldige reden) moeten leerlingen een toets z.s.m. inhalen op de vrijdag (uur 9). Afwezigheid door bezoek tandarts, specialist etc. vooraf melden!

9 Belangrijke aandachtspunten
Verzuimloket (receptie) voor: Te laat komen, vrij vragen, lesverwijdering, toestemming om van school af te mogen etc. Van school af met toestemming: BIJ MINIMAAL 2 TUSSENUREN MET VERLOFBRIEFJE VAN VERZUIMLOKET. ANDERS: 1E OVERTREDING: 2 UUR TIME OUT 2E OVERTREDING: 4 UUR TIME OUT 3E OVERTREDING: SCHORSING!!

10 Belangrijke aandachtspunten Wanneer een leerling in de tweede fase havo/vwo een schriftelijk dan wel mondeling examenmoment mist zonder geldige reden/ zonder melding vooraf, dan wordt dat door de vakdocent z.s.m. bij de examencommissie gemeld. De examencommissie neemt z.s.m. een beslissing volgens artikel 5 van het examenreglement zoals dat te vinden is op de site van de school. Het cijfer 1 behoort dan tot de mogelijke maatregelen.

11 LOB op HAVO 4 (1) LOB wordt beoordeeld met O/V/G op rapport.
OPDRACHTEN IN KEUZEWEB MET O.A. beroeps- studiekeuzetesten KIESACTIEF (competentie-wijzer) BALANSVERSLAG: elke periode schrijft leerling een reflectieverslag met bijdrage ouder! LOB wordt beoordeeld met O/V/G op rapport. U kunt uw kind volgen op:

12 LOB op HAVO 4 (2) FONTYS DAG dinsdag 4 november
MBO- infoavond maandag 12 januari (Dendron) HBO- infoavond dinsdag 3 februari (HAN Nijmegen! ) Leerling is verplicht min. 2 LOB activiteiten te volgen dit schooljaar (open dagen, meeloopdagen, ‘workshadowing’ )

13 Belangrijke data 1 20 t/m 24 okt Herfstvakantie
4 nov Fontysdag in Venlo 13 t/m 21 nov Toetsweek 1 24 nov Inhalen toetsen/schoolexamen 16 en 17 dec Ouderspreekuur (10 min. gesprek) 19 dec Kerstviering 22 dec t/m 2 jan Kerstvakantie 10 t/m 13 feb Spektakel 16 t/m 20 feb Krokusvakantie

14 Belangrijke data 2 18 t/m 25 mrt Toetsweek 2
26 mrt. Inhalen schoolexamens 21 en 22 april Ouderspreekuur (10 min. gesprek) 27 apr.t/m 8 mei Meivakantie 3 juli t/m 9 juli Toetsweek 3 10 juli Inhalen schoolexamens 17 juli Rapportuitreiking 20 juli t/m 30 aug Zomervakantie

15 PTA Programma Toetsing en Afsluiting
Afsluiting HAVO 4: Maatschappijleer Culturele Kunstzinnige Vorming PTA’s staan op het webportaal

16 Zelfwerkzaamheid Leren (samen)werken en afspraken maken en nakomen is een belangrijke vaardigheid Beroep op: zelfstandigheid zelfwerkzaamheid plannen samenwerken Faciliteiten: mediatheek computers incl internetaansluiting OLC: groepswerkruimte

17 Wijziging vak / profiel
…. en het laten vallen van extra vak……….. In principe niet toegestaan, maar!!! Procedure (aanvragen voor eerste toetsweek) gegronde reden indienen schriftelijk verzoek bespreking met mentor, vakdocent, decaan (besluit door afdelingsleider) technisch te realiseren bijwerken achterstand

18 Gemeenschappelijk deel
Profielen en examens 1 Gemeenschappelijk deel NE EN MAAT CKV LO LB H5 CE SE H4

19 Profielen en examens 2 profieldeel CM DU/FA GS AK/ MW/ EC
DU/ FA/ TE/HA/MU EM WA/ WB EC DU/FA/ MW/AK/M&O NG BI SK NA/ AK NT WB NA BI/IN CE CE (behalve IN)

20 Profielen en examens 3 KEUZEVAKKEN:behalve de reeds genoemde vakken uit het profieldeel ook nog het vak: BSM, wordt afgesloten met een SE

21 Overgangsnormen h4->h5
De leerling is BEVORDERD als hij aan alle volgende deelnormen voldoet: 1. Hij staat voor de vakken met een CSE gemiddeld een 6 of hoger. 2. Hij heeft maximaal één vijf voor de vakken NE, EN, WI. 3. Hij heeft voor de vakken LO en CKV minimaal een V (voldoende). 4. Hij heeft voor alle vakken met een cijfer in totaal hoogstens één vier en één vijf, en voldoende compensatie voor deze onvoldoendes. Voor één vijf is geen compensatie nodig. Tegenover één vier of twee vijven moet één compensatiepunt staan. Tegenover één vier en één vijf moeten twee compensatiepunten staan. 5. Rekenen moet voldoende zijn.

22 Overgangsnormen h4->h5
BESPREKING De leerling is in bespreking als hij ófwel aan deelnorm 2 ófwel aan deelnorm 4 niet voldoet. Ad deelnorm 2. De leerling is in bespreking, als hij twee vijven of één vier heeft. Ad deelnorm 4. De leerling is in bespreking: Bij 5 – 5 – 5 is de leerling in bespreking, als hij compensatie heeft van minimaal 2 punten. Bij 3 is de leerling in bespreking, als hij compensatie heeft van minimaal 2 punten. Bij 4 – 5 – 5 is de leerling in bespreking, als hij compensatie heeft van minimaal 3 punten. Bij 3 – 5 is de leerling in bespreking, als hij compensatie heeft van minimaal 3 punten. Bij 4 – 4 is de leerling in bespreking, als hij compensatie heeft van minimaal 3 punten. De leerling is in bespreking als hij niet aan deelnorm 5 voldoet. De leerling is in alle overige gevallen afgewezen.

23 OVERGANGSNORM (per 1-9-2011)
som cijfers 44 45 46 47 48 49 50 51 52 onvoldoendes geen onvold. B 1 x 5 1 x 4 BS 2 x 5 1 x x 5 NB 3 x 5 1 x 3 1 x x 5 2 x 4 meer onvold.

24 SLAAGNORM 1 De slaagnorm op HAVO is gebaseerd op de volgende gegevens:
2 vakken uit Gemeenschappelijk Deel 4 vakken uit Profiel Deel minimaal 1 vak Vrije Deel combinatiecijfer Dus minimaal 8 vakken (cijfers) Daarnaast is minimaal een V voor LO en CKV nodig.

25 SLAAGNORM 1 45 46 47 48 49 50 51 52 som cijfers onvoldoendes
geen onvold. G 1 x 5 1 x 4 A 2 x 5 1 x x 5 1 x 3 meer onvold.

26 HET COMBINATIECIJFER GEMIDDELDE (HEEL) CIJFER VAN: LB + MAAT + PWS
GEEN CIJFER LAGER DAN 4 LET OP: DUS 6,49 WORDT 6!!!

27 SLAAGNORM 2 Als gevolg van de verzwaring van de slaag/zak regeling geldt ook: - Gemiddelde van alle CE-cijfers minimaal (dus 5.49 is niet voldoende). - Maximaal één 5 voor NE, En, Wi en Rek. - Rekenen heeft een status aparte. Het wordt niet meegeteld bij het berekenen van gemiddelden en telt ook niet mee in de compensatieregeling.

28 Vragen?

29 De powerpoint komt op de site!!
Actualiteit: Bedankt en tot ziens De powerpoint komt op de site!!


Download ppt "De examentijd is al begonnen!!!!"

Verwante presentaties


Ads door Google