De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

7.1 Verba liquida p. 152 a mondeling b mondeling.

Verwante presentaties


Presentatie over: "7.1 Verba liquida p. 152 a mondeling b mondeling."— Transcript van de presentatie:

1

2 7.1 Verba liquida p. 152 a mondeling b mondeling

3 a.a. 1. lambavnein 2. bavllein 3. faivnein 4. ajggevllein 5. kaqaivrein 6. diafqeivrein lab m anan bal J fan J ajgge l J kaqar J diafqer J Je moet dit kunnen voor alle werkwoorden uit deze oefening.

4 7. shmaivnein 8. ajpokteivnein 9. aijsqavnesqai 10. baivnein 11. krivnein 12. mevnein

5 Verba liquida = verbaalstam op een liquida (vloeiende medeklinker) m l n r molenaar

6 b mondeling: verb.stam? liquida? 1. ajggellein 2. lambavnein 3. baivnein 4. mevnein 5. krivnein 6. faivnein

7 b mondeling: verb.stam? liquida? 7. aijsqavnesqai 8. ajpokteivnein 9. diafqeivrein 10. kaqaivrein 11. bavllein 12. shmaivnein

8 b mondeling: verb.stam? liquida? 13. manqavnein 14. ejntevllesqai 15. calepaivnein 16. punqavnesqai wel liquida: 1,4-6,8-12,14,15

9 Verba liquida = de meeste: sigmatische aorist maar de s verdwijnt als vergoeding wordt de stamklinker verbreed: k a q a r ej s a h

10 de s verdwijnt als vergoeding wordt de stamklinker verbreed: m e n ej s a eiei

11 als vergoeding wordt de stamklinker verbreed: a  h e  ei

12 g schriftelijk: splits, vertaal 1. hjggel-s-e hij heeft gemeld 2. ej-shman-s-a-n ze hebben een teken gegeven 3. ej-men-s-a-V je bent gebleven 4. ej-krin-s-a-te jullie hebben geoordeeld

13 5. ajpo-e-krin-s-a-to hij heeft geantwoord 6. ej-kaqar-s-a ik heb gezuiverd 7. ajpo-e-kten-s-a-n ze hebben gedood 8. para-e-men-s-a-men wij zijn (er) bij gebleven

14 9. dia-e-fqer-s-a ik heb verwoest 10. ejn-e-tel-s-a-to hij heeft opgedragen/bevolen 11. ajpo-e-krin-s-a-so jij hebt geantwoord 12. hjggel-s-a-n ze hebben gemeld

15 d schriftelijk: wijs+tijd, vertaal 1. ind. aor. hij is gebleven 2. ind. imperf. + aor. hij oordeelde/heeft geoordeeld 3. ind. imperf. + aor. hij verwoestte / heeft verwoest 4. ind. aor. hij heeft geworpen/getroffen

16 5. ind. imperf. ik bleef/ze bleven erbij 6. ind. imperf. hij meldde 7. ind. imperf. hij toonde 8. ind. aor. hij heeft teken gegeven

17 9. ind. imperf. ik schaamde me 10. ind. imperf. hij antwoordde 11. ind. imperf.+aor. hij doodde / heeft gedood 12. ind. imperf. hij was boos

18 Verba liquida: als verb.stam= pres.stam: A. ind. imperf. 3 enk. = aor.

19 e 1.pres. – aor. terwijl ze oordelen - nadat ze geoordeeld hadden 2. imperf. – aor. hij antwoordde – hij heeft geantwoord 3. pres. – imperf./aor. hij verwoest – hij verwoestte/heeft verw.

20 4. conj. – opt. als hij meldt – hij zou melden 5. opt. pres. – opt. aor. opdat hij een teken zou geven – “ “ 6. ind. (augment !) – part. aor. je hebt gemeld – nadat hij/… gemeld had 7. aor. – pres. : nadat ze getoond hadden – terwijl ze toonden

21 8. imperf. favnai - aor. faivnein hij zei – hij heeft getoond 9. part. aor. – ind. aor. nadat hij geoordeeld heeft/had – je hebt geoordeeld 10. imperf. – aor. hij bleef er bij – hij is erbij gebleven

22 reserve-oef.: p. 153 z en h thuis: lezen St. 7E, lees 7.17, 7.18


Download ppt "7.1 Verba liquida p. 152 a mondeling b mondeling."

Verwante presentaties


Ads door Google