De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm105:1, 2 Psalm105:3- 5 Gezang124:1- 3 Gezang124:4,5 1 Samuël23:14- 28 Psalm54: Psalm63:1, 2 LvdK9:1, 2,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm105:1, 2 Psalm105:3- 5 Gezang124:1- 3 Gezang124:4,5 1 Samuël23:14- 28 Psalm54: Psalm63:1, 2 LvdK9:1, 2,"— Transcript van de presentatie:

1 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm105:1, 2 Psalm105:3- 5 Gezang124:1- 3 Gezang124:4,5 1 Samuël23:14- 28 Psalm54: Psalm63:1, 2 LvdK9:1, 2, 9, 10 Gezang182C:Amen

2 Voorganger: ds. K. Harmannij Welkom in deze dienst

3 Mededelingen kerkenraad Diensten 09:30voorganger: ds. K. Harmannij 16:30 voorganger: ds. A. van Vugt te Eindhoven De collecte is bestemd voor algemene diaconale doelen, onder andere gericht op ondersteuning van de eigen gemeenteleden. Na de dienst is er de mogelijkheid om samen een kopje koffie/thee/fris te drinken.

4 Agenda 16 november 9 30 kinderclub 16 november 19 30 gelegenheidskoor

5 Deze week zijn jarig: 18 november:br Ronald van den Aker zr Gérida Nelemans-Tillema 19 november:Daniël Semere 20 november:zr Joke van den Dool-Timmerman br Joost Sytsma br Gerrit Westerik 23 november:Ruben van Kleef

6 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm105:1, 2 Psalm105:3- 5 Gezang124:1- 3 Gezang124:4,5 1 Samuël23:14- 28 Psalm54: Psalm63:1, 2 LvdK9:1, 2, 9, 10 Gezang182C:Amen

7 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm105:1, 2 Psalm105:3- 5 Gezang124:1- 3 Gezang124:4,5 1 Samuël23:14- 28 Psalm54: Psalm63:1, 2 LvdK9:1, 2, 9, 10 Gezang182C:Amen

8 Gezang 175C

9 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm105:1, 2 Psalm105:3- 5 Gezang124:1- 3 Gezang124:4,5 1 Samuël23:14- 28 Psalm54: Psalm63:1, 2 LvdK9:1, 2, 9, 10 Gezang182C:Amen

10 Psalm 105: 1, 2 1Looft, looft verheugd de HEER der heren, aanbidt zijn naam en wilt Hem eren. Laat alle volken nu verstaan de wondren, die Hij heeft gedaan. En spreekt met eerbied en ontzag van al zijn werken dag aan dag.

11 Psalm 105: 1, 2 2 Zingt, zingt de Heer uw vreugdezangen, laat onze God uw lof ontvangen. Beroemt u in zijn heilige naam. Laat wie Hem zoeken nu tezaam hun hart verheffen tot zijn eer en zich verblijden in de Heer

12 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm105:1, 2 Psalm105:3- 5 Gezang124:1- 3 Gezang124:4,5 1 Samuël23:14- 28 Psalm54: Psalm63:1, 2 LvdK9:1, 2, 9, 10 Gezang182C:Amen

13 Spreuken 10 : 3 De HEER laat een rechtvaardige geen honger lijden, hij geeft niet toe aan de begeerte van een goddeloze.

14 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm105:1, 2 Psalm105:3- 5 Gezang124:1- 3 Gezang124:4,5 1 Samuël23:14- 28 Psalm54: Psalm63:1, 2 LvdK9:1, 2, 9, 10 Gezang182C:Amen

15 Psalm 105: 3 - 5 3Vraagt naar de HEER en naar zijn sterkte, naar Hem die al uw heil bewerkte. Zoekt dagelijks zijn aangezicht, gedenkt al wat Hij heeft verricht. Slaat acht op ’t oordeel van zijn mond en vreest Hem, volk van Gods verbond.

16 Psalm 105: 3 - 5 4O volk, uit Abraham gesproten, dat zoveel gunsten hebt genoten, o Jakobs kindren, die de HEER heeft uitverkoren, meldt zijn eer. De HEER is onze God; zijn mond spreekt recht op heel het wereldrond

17 Psalm 105: 3 - 5 5God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Wat Hij beloofd heeft, blijft van kracht tot in het duizendste geslacht. ’t Verbond met Abraham, zijn vrind, bevestigt Hij van kind tot kind.

18 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm105:1, 2 Psalm105:3- 5 Gezang124:1- 3 Gezang124:4,5 1 Samuël23:14- 28 Psalm54: Psalm63:1, 2 LvdK9:1, 2, 9, 10 Gezang182C:Amen

19 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm105:1, 2 Psalm105:3- 5 Gezang124:1- 3 Gezang124:4,5 1 Samuël23:14- 28 Psalm54: Psalm63:1, 2 LvdK9:1, 2, 9, 10 Gezang182C:Amen

20 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm105:1, 2 Psalm105:3- 5 Gezang124:1- 3 Gezang124:4,5 1 Samuël23:14- 28 Psalm54: Psalm63:1, 2 LvdK9:1, 2, 9, 10 Gezang182C:Amen

21 Gezang 124, NG 64: 1 - 3 1 Jouw leven staat aan het begin, het heeft nog geen herinnering, het is zo weerloos en zo klein, je weet nog niet hoe het zal zijn. refrein: O Heer, bevestig ons bestaan, noem ons bij onze naam.

22 Gezang 124, NG 64: 1 - 3 2 Jij weet nog niet wat leven is, wat liefde is en wat gemis. Jij weet nog niet van nee en ja, van ondergang en gloria. refrein: O Heer, bevestig ons bestaan, noem ons bij onze naam.

23 Gezang 124, NG 64: 1 - 3 3 Je huilt nog van verwondering, maar jij hoort hier, in onze kring. Het water wacht, die diepe zee geeft jou een taal, een teken mee. refrein: O Heer, bevestig ons bestaan, noem ons bij onze naam.

24 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm105:1, 2 Psalm105:3- 5 Gezang124:1- 3 Gezang124:4,5 1 Samuël23:14- 28 Psalm54: Psalm63:1, 2 LvdK9:1, 2, 9, 10 Gezang182C:Amen

25 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm105:1, 2 Psalm105:3- 5 Gezang124:1- 3 Gezang124:4,5 1 Samuël23:14- 28 Psalm54: Psalm63:1, 2 LvdK9:1, 2, 9, 10 Gezang182C:Amen

26 Gezang 124, NG 64: 4, 5 4 Dat teken is een heilsgeheim: God wil met jou verbonden zijn. Hij is nabij waar jij ook bent, omdat Hij je bij name kent. refrein: O Heer, bevestig ons bestaan, noem ons bij onze naam.

27 Gezang 124, NG 64: 4, 5 5 Zo komt jouw leven aan het licht, zo krijgt het zin, zo krijgt het zicht. Gods adem heeft je aangeraakt en jou tot bondgenoot gemaakt. refrein: O Heer, bevestig ons bestaan, noem ons bij onze naam.

28 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm105:1, 2 Psalm105:3- 5 Gezang124:1- 3 Gezang124:4,5 1 Samuël23:14- 28 Psalm54: Psalm63:1, 2 LvdK9:1, 2, 9, 10 Gezang182C:Amen

29 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm105:1, 2 Psalm105:3- 5 Gezang124:1- 3 Gezang124:4,5 1 Samuël23:14- 28 Psalm54: Psalm63:1, 2 LvdK9:1, 2, 9, 10 Gezang182C:Amen

30 Psalm 54: 1 - 3 1 O God, verlos mij door uw naam, verschaf mij recht door uw vermogen, hoor mijn gebed uit mededogen, verhoor mij, Heer, ik roep U aan. Want vreemden strijden tegen mij, zij hebben zich vol haat verheven, geweldenaars staan mij naar 't leven, zij zien aan God geheel voorbij.

31 Psalm 54: 1 - 3 2 Zie, mij helpt God, op wie ik bouw. De Here zal mij zeker schragen en Hij vergeldt wie mij belagen. O God, verdelg hen in uw trouw. Ik zal U met een blij gemoed vrijwillig offers brengen, HERE, met lof en dank uw naam vereren, uw naam, o HEER, want hij is goed.

32 Psalm 54: 1 - 3 3 Mijn redder is de trouwe HEER, Hij heeft de dreiging weggenomen. Ik ben mijn vijanden ontkomen, met vreugde zie ik op hen neer.

33 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm105:1, 2 Psalm105:3- 5 Gezang124:1- 3 Gezang124:4,5 1 Samuël23:14- 28 Psalm54: Psalm63:1, 2 LvdK9:1, 2, 9, 10 Gezang182C:Amen

34

35

36

37

38

39 Jonathan Saul

40

41 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm105:1, 2 Psalm105:3- 5 Gezang124:1- 3 Gezang124:4,5 1 Samuël23:14- 28 Psalm54: Psalm63:1, 2 LvdK9:1, 2, 9, 10 Gezang182C:Amen

42 1 samuël 23: 16 JONATAN ALS SLACHTOFFER? het geloof van Jonathan het geloof van David het geloof van u en mij?

43 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm105:1, 2 Psalm105:3- 5 Gezang124:1- 3 Gezang124:4,5 1 Samuël23:14- 28 Psalm54: Psalm63:1, 2 LvdK9:1, 2, 9, 10 Gezang182C:Amen

44 Psalm 63: 1 1 O God, mijn God, ik zoek uw hand, ik dorst naar U, blijf op U wachten. Zie hoe mijn ziel en lichaam smachten naar U in droog en dorstig land. Zo sloeg ik steeds op U mijn ogen, als ik uw heilig huis bezocht, uw heerlijkheid aanschouwen mocht en vreugde vond in uw vermogen.

45 Psalm 63: 2 2 Uw liefde is het hoogste goed dat U, o God, mij hebt gegeven, uw trouw is beter dan het leven, U bent het die mij juichen doet. Ik wil U prijzen al mijn dagen, waartoe uw goedheid mij bewoog, mijn handen hef ik naar omhoog, om heel mijn hart U op te dragen.

46 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm105:1, 2 Psalm105:3- 5 Gezang124:1- 3 Gezang124:4,5 1 Samuël23:14- 28 Psalm54: Psalm63:1, 2 LvdK9:1, 2, 9, 10 Gezang182C:Amen

47 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm105:1, 2 Psalm105:3- 5 Gezang124:1- 3 Gezang124:4,5 1 Samuël23:14- 28 Psalm54: Psalm63:1, 2 LvdK9:1, 2, 9, 10 Gezang182C:Amen

48 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm105:1, 2 Psalm105:3- 5 Gezang124:1- 3 Gezang124:4,5 1 Samuël23:14- 28 Psalm54: Psalm63:1, 2 LvdK9:1, 2, 9, 10 Gezang182C:Amen

49 LvdK 9: 1, 2, 9, 10 1 Mijn hart verheugt zich zeer en roemt in God, de Heer. Hij doet mij 't hoofd opsteken. Hij heeft mijn eer gered Ik kan vrijmoedig met al wie mij hoonde spreken.

50 LvdK 9: 1, 2, 9, 10 2 Niemand ter wereld is van rang en stand gewis, want God alleen is heilig. Maar wie zijn onmacht kent en tot de Heer zich wendt, is in zijn hoede veilig.

51 LvdK 9: 1, 2, 9, 10 9 De Here God regeert. Zijn goede trouw fundeert een rijk voor al de zijnen. Zij zijn gerust en stil. Maar wie het boze wil zal in de nacht verdwijnen.

52 LvdK 9: 1, 2, 9, 10 10 Des Heren woord beslist der volken oude twist. De laatsten worden eersten. Mijn hart verheugt zich zeer, en roemt in God, de Heer. Zijn vredevorst zal heersen.

53 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm105:1, 2 Psalm105:3- 5 Gezang124:1- 3 Gezang124:4,5 1 Samuël23:14- 28 Psalm54: Psalm63:1, 2 LvdK9:1, 2, 9, 10 Gezang182C:Amen

54 Gezang 182C

55 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm105:1, 2 Psalm105:3- 5 Gezang124:1- 3 Gezang124:4,5 1 Samuël23:14- 28 Psalm54: Psalm63:1, 2 LvdK9:1, 2, 9, 10 Gezang182C:Amen

56 HET EVANGELIE PER USB NAAR NOORD-KOREA! De actie gaat nog steeds door! De actie gaat nog steeds door! De eerste 6 usb-sticks zijn ingeleverd. Maar er zijn vast nog meer ongebruikte usb-sticks. Dus gauw thuis op zoek. Achterin de kerk staat de doos waar de usb-sticks ingeleverd kunnen worden. Daarnaast is er een dringende oproep om voor deze actie te bidden. bidden Namens onze Noord-Koreaanse broeders en zusters: hartelijk bedankt! Meer informatie op www.sdok.nl/usbwww.sdok.nl/usb

57 HET EVANGELIE PER USB NAAR NOORD-KOREA! De actie gaat nog steeds door! De actie gaat nog steeds door! Ook nieuwe usb-sticks zijn welkom…. Makkelijk te bestellen via internet. Of je staat toch te wachten in de rij bij de Action. Doe niet moeilijk en neem een usb-stick mee!!! Achterin de kerk staat de doos waar de usb-sticks ingeleverd kunnen worden. Namens onze Noord-Koreaanse broeders en zusters: hartelijk bedankt! Meer informatie op www.sdok.nl/usbwww.sdok.nl/usb


Download ppt "Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm105:1, 2 Psalm105:3- 5 Gezang124:1- 3 Gezang124:4,5 1 Samuël23:14- 28 Psalm54: Psalm63:1, 2 LvdK9:1, 2,"

Verwante presentaties


Ads door Google