De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Z.E.G. – een kans op meer en beter?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Z.E.G. – een kans op meer en beter?"— Transcript van de presentatie:

1 Z.E.G. – een kans op meer en beter?
Netwerkdag GOK – 18 september 2012 Stand van zaken GOK

2 Talita Kumi - bezinningstekst

3 Even vooraf… Als leerkracht wil je weten of je het nieuwe thema voor je les goed hebt uitgewerkt. Noteer minstens 3 manieren om dit na te gaan. Tijdens de maand september zijn er de onthaaldagen in het eerste jaar van de eerste graad. Noteer ook hier 3 manieren om na te gaan of deze dagen geslaagd zijn. Wijzen op het belang van de doelen: Wat wilden wij in deze les bereiken? Wat was het doel van deze onthaaldagen? Ook aandacht besteden aan de betrokkenen bij de evaluatie. Aandacht voor het steeds cyclisch werken dat we meer doen dan we denken, vaak onbewust(quiz in de jeugdbeweging, na het bouwen/ renoveren van een huis, een familiefeestje, een dagje uit met de kinderen,…) Van onbewust onbekwaam naar bewust bekwaam.

4 Wat zegt de omzendbrief?
“In de loop van het tweede trimester van het tweede schooljaar voert elke school een zelfevaluatie uit. Dit betekent: - dat de school nagaat of de gegevens verzameld en geanalyseerd werden met betrekking tot de vooropgestelde doelstellingen; - de zelfevaluatie resulteert in voorstellen voor verbetering van de eigen werking en in eventuele bijsturingen; - de zelfevaluatie wordt ter kennisgeving voorgelegd aan de participatieraad of de schoolraad. Algemeen wordt aangenomen dat de kwaliteit van de zelfevaluatie verhoogt wanneer het zelfevaluatieproces wordt gedragen door het schoolteam.”

5 Pagina 51 tot 59

6 Scholen hebben de indruk dat er weinig initiatieven worden genomen om hen bij te staan in het formuleren van realistische en meetbare doelstellingen, het verzamelen van betrouwbare data en het opstellen van vragenlijsten met het oog op een betrouwbare zelfevaluatie. Het gevolg is dat ze het moeilijk blijven hebben om de effecten van hun werking aan te tonen. Scholen hebben de aanbevelingen in de Onderwijsspiegel goed gelezen. Scholen produceren over het algemeen minder documenten en de meeste documenten zijn doelgericht en doeltreffend. Scholen hebben geïnvesteerd in de professionalisering van de GOK-leerkrachten, maar talrijke personeelswissels remmen de efficiëntie. Scholen gaan bewuster om met hun autonomie, hoewel sommigen hun verantwoordingsplicht hierbij uit het oog dreigen te verliezen. In goed werkende scholen overstijgt de GOK-werking de bepalingen van het decreet. GOK is daar zo ingebed in de schoolwerking dat het niet meer los te koppelen is. Bij een zwakke GOK-werking worden de uren vaak hoofdzakelijk besteed aan individuele en remediërende leerlingenbegeleiding. Een zwakke GOK-werking gaat vaak samen met een zwak schoolbeleid.

7 Een aantal aspecten van de GOK-werking zijn opvallend verbeterd sinds de aanvang van GOK in Vlaanderen. Scholen slagen er nu beter in om bij aanvang van de GOK-cyclus een grondige beginsituatieanalyse te maken van het leerlingenprofiel en van het ontwikkelde beleid in functie van het nastreven van maximale slaagkansen voor hun leerlingen. Ze betrekken hierbij ook meer het schoolteam. Verder zetten ze met succes heel wat doelgerichte acties op om de doelstellingen te bereiken. Scholen hebben het echter moeilijk om effecten in kaart te brengen. De doelen worden nog niet altijd concreet en operationeel geformuleerd bij de aanvang van de GOK-cyclus. Veel scholen spreken bovendien onvoldoende af wat de te verwachten resultaten zijn na drie jaar en op welke wijze ze de effecten zullen meten. Dat maakt het moeilijk om de bereikte effecten aan te tonen. De zelfevaluatie en de effectmeting van de GOK-werking blijken moeilijk realiseerbaar en blijven aandachtspunten voor alle scholen.

8 zullen maar gehaald worden indien doelstellingen
op leerlingenniveau zullen maar gehaald worden indien doelstellingen op leerkrachtniveau en doelstellingen op schoolniveau worden gehaald. M.a.w. maximale ontplooiing wordt pas vergroot als de leerkrachten handelen in de geest van GOK en als de school als organisatie goed werkt en GOK ondersteunt.

9 Tweede trimester van het tweede jaar
BSA (door bevraging, via 6-veld) Pedagogisch project van de school Mee te nemen in de ZEG 2 thema’s Tweede trimester van het tweede jaar Eerste jaar van de cyclus Acties lopen ondertussen door Doelen op niveau leerling, leerkracht en school. Zijn deze doelen bereikt? Actieplan volgens het SMART-principe Evalueer het proces van het actieplan, de werking van het team en de aanwending van de uren.

10 het is maar hoe je ernaar kijkt
Cijfers zeggen alles: het is maar hoe je ernaar kijkt (uit netwerkdag datageletterdheid) Hoe goed doen wij het in vergelijking met anderen? (normgericht) Hoe goed doen wij het in vergelijking met (onze eigen) verwachtingen/standaarden? (criteriumgericht) Hoe goed doen wij het in vergelijking met voorheen? (zelf- of schoolgericht) Telkens met een voorbeeld Wijzen op andere lay-out van dia’s -> verwijst naar vorming van vorig schooljaar van Jeroen VA i.v.m. datageletterdheid (materiaal is terug te vinden op )

11 De zelfevaluatie vorm geven

12

13 Onderzoek is (te) vaak een doel
in plaats van een middel (uit netwerkdag datageletterdheid) We hebben momenteel meer informatie dan we kunnen gebruiken, en minder kennis en inzicht dan we nodig hebben. Het ziet er naar uit dat we informatie verzamelen omdat we weten hoe dat moet, maar doordat we zo druk bezig zijn met het verzamelen van informatie vergeten we na te gaan hoe we de informatie kunnen gebruiken. De echte maat is niet wat we weten maar wat we doen met wat we weten. (Warren Bennis)

14 Conclusies trekken

15 Conclusies trekken Borgen = Leuk! Succeservaring!
Bijsturen = moeilijk maar vanzelfsprekend, blijft in handen van het team. Bannen = moeilijk want… wat komt er in de plaats? Dient vaak te gebeuren in samenspraak (in tegenspraak?) met het beleid.

16 Schooleigen zelfevaluatierapport
Voorleggen aan participatieraad of schoolraad

17 Uit een bevraging van lkn, lln en ouders
over pesten op school: 1ste graad: 83.7% niet 16.3% wel eens 2de graad: 92% niet 8% wel eens 3de graad: 96.1% niet 3.9% wel eens

18 We waarderen wat we meten in plaats van te meten wat we waarderen
(uit netwerkdag datageletterdheid) 3 dimensies bij het inventariseren van de aard en de herkomst van potentieel waardevolle gegevens. Meetbaar versus niet meetbaar Belangrijk versus niet belangrijk Individueel versus in groep

19 7/04/2017

20 Mijn actieplan in kader van maximale ontwikkelingskansen
Naam Leidinggevende Omschrijving van de gekozen doelstellingen Mijn behoeften Wat heb ik nodig aan kennis, ervaring en vaardigheden om mijn doel te bereiken? Mijn acties Welke concrete stappen kan ik zelf hiervoor ondernemen? Mijn ontwikkeling Wat kan ik via ontwikkeling bereiken? Welke initiatieven voorzie ik? Mijn netwerk Waar schakel ik de hulp van anderen in? Waarbij heb ik ondersteuning nodig? Welk netwerk moet ik uitbouwen? Mijn tijdpad De timing van mijn acties ziet er als volgt uit: Doelstelling 1: Doelstelling 2: Doelstelling 3: Doelstelling 4: Doelstelling 5:

21 Wat verschijnt op www.vicog.be
Interview met J.L. Leroy – GOK-inspectie: een voorproefje (www.steunpuntgok.be) Gelijke Onderwijskansen Luik 3 – Dossier zelfevaluatie (uitgave 2009 maar nog actueel) GOK-tip zelfevaluatie Aanzetten tot zelfevaluatie binnen GOK Secundair Onderwijs (i.s.m. de VLOR) Activerende werkvormen voor zelfevaluatie (P. Van Petegem en P. Cautreels) Mededeling Kwaliteitszorg in het Secundair Onderwijs (Freddy Cloet, M-VVKSO ) 7/04/2017

22


Download ppt "Z.E.G. – een kans op meer en beter?"

Verwante presentaties


Ads door Google