De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Keuze van profielen in klas 3

Verwante presentaties


Presentatie over: "Keuze van profielen in klas 3"— Transcript van de presentatie:

1 Keuze van profielen in klas 3
De Tweede Fase Keuze van profielen in klas 3

2 Tijdpad Vanaf november: mentorlessen keuzebegeleiding (Qompas) en decaanvoorlichting in de klassen. 8 december: voorlopige pakketten kiezen. Half januari: adviezen uitbrengen. Vanaf eind januari: leerling gesprekken met mentor/decaan. 10 februari: testmogelijkheid Pro Insight, opgeven uiterlijk 2 februari. (nabespreken 3 maart) 3 april: definitieve pakketten kiezen.

3 Profielen Vanaf klas 4 Tweede Fase. Vier profielen:
CM (Cultuur en Maatschappij) EM (Economie en Maatschappij) NG (Natuur en Gezondheid) NT (Natuur en Techniek) + gemeenschappelijk deel + een keuzevak in het vrije deel (het extra vak)

4 Nieuw LOB Kunst beeldend en muziek Filosofie Vier soorten wiskunde
De rekentoets

5 Het gemeenschappelijk deel en het profieldeel
Het gemeenschappelijk deel bevat de klassikale vakken: Nederlands, Engels, Klassieke Taal… Het profieldeel bevat de profiel vakken. Vier vakken, waarvan een soort wiskunde en de verdere profielvakken. Voorbeeld van een EM-profiel: Wiskunde A, Economie, Geschiedenis, Frans

6 Het vrije deel Het is verplicht een vak in het vrije deel te kiezen (het extra vak). Elk vak dat niet in je profiel zit kan in principe gekozen worden, bepaalde combinaties zijn echter niet verstandig (denk aan bijv. Na in CM-profiel). Bij CM en EM is het vak in het vrije deel verplicht een moderne vreemde taal als dat nog niet in het profiel zit. Een tweede extra vak is vaak mogelijk! Voor het volgen van Olympos is een tweede extra vak verplicht. Een tweede extra vak vergroot de kansen op gemakkelijke profiel aanpassing (ook in geval van veranderen van school). Een tweede extra vak kan voordeel opleveren bij vervolgstudies.

7 Maatschappijprofielen
CM Studies: talen, rechten, sociale wetenschappen, politicologie, kunst, cultuur, geschiedenis, psychologie, pedagogiek etc. EM Studies: economie, bedrijfskunde, International Business Administration en alle studies van CM

8 Natuurprofielen NG Studies: (dier)geneeskunde (onder voorwaarden), biologie, milieukunde, landbouwuniversiteit, tandheelkunde ….. NT Studies: informatica, lucht- & ruimte-vaarttechniek, natuurkunde, bouwkunde, technische bedrijfskunde,…

9 Knelpunten bij vooropleidingseisen
Geneeskunde met een NG-profiel, Na verplicht. Bij sommige Natuurstudies Bi verplicht. Bij bepaalde Economie studies WiB verplicht. Universiteiten geven bij studierichtingen vaak aan welke wiskunde gewenst is.

10 De online methode Qompas
Leerlingen kunnen zelfstandig in hun eigen tempo werken. Leerlingen kunnen zowel thuis als op school inloggen via internet. Altijd actuele informatie over profielen, vakken, studies en beroepen. Leerlingen leggen een persoonlijk online dossier aan. Inzichtelijk voor decanen en mentoren (ook mogelijk voor ouders) Installeren is niet nodig.

11 Opbouw van het programma
De leerling volgt een persoonlijk stappenplan dat is samengesteld door de decaan en maakt daarin een aantal opdrachten. Alle onderdelen zijn met elkaar verbonden. Aan de hand van de opdrachten bouwen de leerlingen een persoonlijk portfolio op.

12 Speel met je profiel Het onderdeel ‘Speel met je profiel’ geeft antwoord op de vraag: Wat kan ik gaan doen met mijn profiel?

13 Qompas Oudermodule U kunt een account aanmaken m.b.v. een code. Deze code is verkrijgbaar bij de decaan of via . Uw account is geldig voor al uw kinderen en gedurende meerdere jaren. Toegang tot alle informatie over Qompas ProfielKeuze Tips en adviezen voor de begeleiding van uw kind Workshop - Profielkeuzetest over uzelf invullen - Competentietest over uw kind invullen - Verkort stappenplan - Opdracht over uw kind Belangrijke data en berichten van de decaan Inzage in dossier van uw kind (mits toestemming verkregen)

14 Gesprekken De mentor voert met elke leerling een gesprek. De decaan voert een gesprek als dat nodig is. De mentor begeleidt de leerlingen bij de keuze met behulp van Qompas. U kunt altijd contact opnemen:

15 Testen Verdergaande tests worden aangeboden door bureau Pro Insight, zij zorgen ook voor nabespreking en eventueel vervolgtraject. Kosten €197,80 bij tijdige aanmelding via school (uiterlijk 2 februari), normaal €247,80. Betaling op giro t.n.v. Stedelijk Gymnasium Johan van Oldenbarnevelt o.v.v. “test Pro Insight” en de naam van uw kind.

16 Gekozen, en dan……. Tot de herfstvakantie bestaat in klas 4 de mogelijkheid om een gekozen profiel te corrigeren. Een correctie van het gekozen profiel kan gepaard gaan met een inhaalprogramma en wordt vanuit school begeleid.

17 Verschillende soorten Wiskunde
Wat houdt wiskunde A, B, C en D in?

18 Wiskunde A Kansrekening en statistiek, ook hypothese toetsen
Functies en grafieken Differentiëren, bepalen maxima en minima Voor EM en NG

19 Wiskunde B Meer algebraïsche aanpak functies en grafieken
Differentiëren en integreren Vlakke meetkunde Goniometrie Voor NT

20 Wiskunde C Statistiek en kansrekening
Functies, grafieken interpreteren Tabellen en diagrammen Voor CM

21 Wiskunde D is een extra vak, alleen in combinatie met wiskunde B.
Kansrekening en statistiek Analytische meetkunde Continue dynamische modellen Complexe getallen Verzamelingenleer Wiskunde in de wetenschap Wiskunde D is een extra vak, alleen in combinatie met wiskunde B.

22 Dan heb je echt veel wiskunde!
Welke kiezen? Kijk naar wat je wilt gaan doen met je profiel Zwaarder is niet altijd beter voor je Vanaf 2013: Van Wiskunde, Engels en Nederlands mag maar één cijfer 5 zijn op je eindlijst! Wiskunde D: Dan heb je echt veel wiskunde! Vragen?


Download ppt "Keuze van profielen in klas 3"

Verwante presentaties


Ads door Google