De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Reshoring Titel over Meerdere regels

Verwante presentaties


Presentatie over: "Reshoring Titel over Meerdere regels"— Transcript van de presentatie:

1 Reshoring Titel over Meerdere regels
A.F. Spruijt, D.N.D. Meurs, T. van Duren

2 Maasvlakte II: voorbeeld voor internationalisering business

3 Kosten, kosten en kosten

4 Wat is Reshoring? Het belang Showcase Ferro-Fix Bijdrage onderwijs
Programma Wat is Reshoring? Het belang Showcase Ferro-Fix Bijdrage onderwijs

5 Wat is Reshoring? “Reshoring beschrijft het terugkeren van productie naar ontwikkelde markten als lonen in ontwikkelende landen stijgen” (George et al. 2014) Reshoring wordt steeds aantrekkelijker omdat het kostengat tussen de westerse wereld en de ontwikkelende wereld snel aan het krimpen is (mondiale convergentie)

6 Casus China Jaren ‘90: Nu:
Massale verplaatsing van productie naar landen als China, want goedkope arbeid! Nu: Loonstijging van 18% per jaar, arbeidsproductiviteit stijging slechts 8,4% per jaar Stijging energiekosten Stijging transportkosten Stijging landprijzen Reshoring wordt steeds aantrekkelijker omdat het kostengat tussen de westerse wereld en de ontwikkelende wereld snel aan het krimpen is (mondiale convergentie) Bron: NRC

7 Stelling Kosten spelen de belangrijkste rol in de beslissing over de productielocatie. EENS / ONEENS

8 Hoofdbeweegredenen Reshoring
De belangrijkste beweegreden voor offshoring (1990): kosten De belangrijkste beweegreden voor reshoring (2014): flexibiliteit Time-to-Market Kostenbesparingen Productkwaliteit Meer controle Verborgen supply chain kosten Bescherming intellectueel recht (Bron: MIT Forum 2012)

9 Amerikaanse bedrijven die zijn voorgegaan...
En nog veel meer.... Bron: Deloitte

10 Stelling Nederland is kennisland. Productie kunnen we beter offshoren. EENS / ONEENS

11 De eerste Nederlandse voorlopers
Bron: Callant

12 Productie afvalcontainers vanuit Polen teruggehaald naar Rotterdam.
Casus Ferro-Fix Productie afvalcontainers vanuit Polen teruggehaald naar Rotterdam. Invulling met Social Return Gemeente Rotterdam €17 miljoen verlies op sociale werkplaatsen, €4 miljoen verlies specifiek op Ferro-Fix. Van sociale werkplaatsen naar privé-bedrijven Van financieel verlies naar positief resultaat met hulp van studenten

13 Reshoring is belangrijk voor BV-Nederland EENS / ONEENS
Stelling Reshoring is belangrijk voor BV-Nederland EENS / ONEENS

14 “In 2026 zijn 125.000 extra banen gerealiseerd”
Aandacht van EU en NL In 1964 => 25% Nu 2014 => 12.5% Naar 2020 => 20% EU-doel toegevoegde waarde productie: EU heeft meer aandacht voor innovatie! Kabinet: Sociaal Akkoord Participatiewet Topsectorenbeleid Kamervragen over Reshoring “In 2026 zijn extra banen gerealiseerd” Sociaal Akkoord ‘Plan I: Plan Innovation for Europe: Delivering Innovation-Led, Digitally-Powered Growth’ “Innovatie is voor Nederland van essentieel belang: voor de ontwikkeling van onze economie en daarmee voor onze toekomstige welvaart.”

15 Effect Reshoring op economie
Multipliereffect (BCG): 1 productiebaan leidt tot 2,5 - 3,5 extra banen Innovatie doe je met samenwerken: Procesinnovatie Productinnovatie Co-creatie door fysieke nabijheid

16 Kracht in (overlappende) nieuwe thema’s
Social Return MVO Robotisering Ketensamenwerking Functieherverdeling/jobcarving/process redesign 3D-printing Impact op business model

17 En in China dan? Volgens Chinese statistieken studeren er in China jaarlijks rond de ingenieurs af. Het Taiwanese bedrijf Foxconn wil de komende jaren honderdduizenden productiemedewerkers in China vervangen door in totaal een miljoen robots. (FD ). Bedrijven in China verplaatsen productie naar het binnenland waar de lonen lager liggen. Hon Hai Precision, het moederbedrijf van Foxconn, dat onder andere iPhones en iPads voor Apple produceert, investeert de komende jaren bijna 240 miljoen dollar in een industriepark in Taichung voor de productie van robots

18 3D-printing in China The economic implications of 3-D printing are significant: McKinsey Global Institute research suggests that it could have an impact of up to $550 billion a year by 2025. Disruptive technologies: Advances that will transform life, business, and the global economy, May 2013. 3D printing is making quick progress in China and has already accomplished notable achievements. In 2012, China had only 8.6 percent of the world’s installed 3D printing systems, but it also had the largest growth in installed systems worldwide. Graham Tromans, “View From the East,” TCT Magazine, February 21, 2013,

19 Belangrijkste conclusies KIO-verkenning
Kleinere loon- en prijskloof Flexibiliteit Minder risico in de supply chain Toenemende aandacht voor reshoring én innovatie Multipliereffect Potentieel Kracht in overlappende thema’s, zoals Social Return, Job Carving, MVO, Automatisering etc. Loon- en prijskloof tussen opkomende landen en ontwikkelde landen wordt kleiner. Strategische voordelen en supply chain vraagstukken stijgen in waarde. Voor ondernemingen met kleine volumes en hoge complexiteit is reshoring interessant. Voor ondernemingen met grote volumes en lage complexiteit blijft offshoring interessant. In de praktijk is reshoring in de Amerika meer van toepassing, dan in Nederland. In Nederland is er wel aandacht van de overheid en de onderzoekswereld, maar een dominante beweging blijft uit. Van belang is inzicht in de toegevoegde waarde van reshoring. Voor Nederland zou het terughalen van productie kunnen leiden tot een wezenlijke toename van het aantal arbeidsbanen door middel van het multiplier effect. Social Return maakt reshoring (nog) aantrekkelijker (minder arbeidsongeschikte/ subsidiemogelijkheden). Reshoring zorgt ervoor dat een bedrijf zich kan profileren als maatschappelijk verantwoord; het stelt zich minder bloot aan onethische werksituaties en is duurzamer. De noodzaak van een hogere participatie van mensen me een beperking vraagt om het scheppen van functies die passend zijn Daarvoor zijn innovatieve strategieën gericht op het vergroten van de productie-activiteiten De wereld staat niet stil, voor behoud van werkgelegenheid en welvaart moeten wij nu in actie komen!

20 Tools Te algemeen en complex:
KVK Reshoring Potentieel Scan Total Cost of Ownership Estimator (Reshoring Initiative) Total Cost of Ownership Estimator (Universiteit van Tilburg) (In ontwikkeling, begin 2015 verwacht) Maatwerk: Meerwaarde KIO: Tools in de praktijk (methode, best practices, cases etc.) Total Cost of Ownership (TCO) is een financiële schatting bedoeld om ondernemers te helpen om de directe en indirecte kosten van een product of systeem te bepalen

21 Praktijkgericht onderzoek Kwalitatief / Case research
Onderzoeksopzet Verkenning Literatuurstudie: Verkenning onderwerp Relevantie onderwerp HR Vier afstudeerders zijn al betrokken: Reshoring icm Social Return Reshoring algemene verkenning Reshoring factoren besluitvorming Betrekken partners intern Betrekken partners extern Kennisvergaring Begeleiden van een aantal ondernemingen en ondernemers bij toepassing reshoring Docenten betrekken bij onderzoek Nog meer afstudeerders en stagiaires! Onderzoek naar onder anderen: Business cases Toegevoegde waarde en adoptie reshoring voor Rotterdamse bedrijven Impact reshoring op Rotterdamse economie Reshoring in combinatie met andere thema’s Kennisdeling Kennissessies Driemaandelijks overleg met onderzoekspartners Opbouw kennisbank Artikelen Publicaties Gastcolleges partners bij Hogeschool Rotterdam Cases Praktijkgericht onderzoek Kwalitatief / Case research

22 Reshoring is niet relevant voor de studenten van HR EENS / ONEENS
Stelling Reshoring is niet relevant voor de studenten van HR EENS / ONEENS

23 Waarom vinden wij Reshoring relevant?
Praktijkervaring in relatie tot theorie Midden in de praktijk Bijdrage aan een probleem dat er ook echt toe doet Toekomstgericht & oplossingen staan nog niet vast Leren hoe complexe praktijkproblemen aan te pakken Samenwerken met andere kennisgebieden => beter voorbereid voor het echte werken Leren omgaan met de weerbarstige praktijk, waar standaardmethodes niet voldoende blijken te zijn KIO biedt extra begeleiding en verleent toegang tot een netwerk van belangrijke externe marktpartijen

24 Bijdrage onderwijs Mogelijke bijdrage onderwijs economisch domein in: Minoren Stageplaatsen (gedurende heel de opleiding) Projecten Onderzoeksopdrachten en afstudeeropdrachten Gastcolleges over de praktijk Cases Mogelijke onderzoeksopdrachten: Business model veranderingen bij het toepassen van reshoring Social Return in combinatie met reshoring Functieherverdeling (zoals job carving) in kader van reshoring Het HRM-beleid bij reshoring Ketensamenwerking voor reshoring MVO verandering bij reshoring Robotisering in combinatie met reshoring De houding van ondernemers op het gebied van reshoring Creëren van draagvlak in organisaties voor reshoring Bekendheid en perceptie van reshoring bij ondernemers in de regio Rotterdam De vereisten van reshoring voor een winstgevende business case Total Cost of Ownership bij reshoring Effect reshoring op toeleveranciers (MKB) Kredietunies in combinatie met reshoring HR-studenten kunnen bij het thema Reshoring in aanraking met reële en complexe / multidisciplinaire vraagstukken uit de praktijk - Extra intekenlijst van mogelijke onderzoeksopdrachten voor na afloop L&L voor studenten!!!

25 Wie ziet kansen en mogelijkheden?
KIO Samenwerkingsverband: “Een vakkundige professional is nieuwsgierig, kritisch en zoekt naar verbetermogelijkheden.” Position paper – Hogeschool Rotterdam Praktijk Studenten Docenten

26 Onderzoekskader

27 Contactinformatie Sono di lesca miu tunosci sinta leteni ane qui che netoru sunta di merio noscu. Le teni chi sentare nosso niuto che mera questinori de messero. Otti de mari senote ledisco de mi che diole nesetra qui vai santoni etrena di idolore. Adrie Spruijt Hoofddocent COM / Projectleider KIO Desiree Meurs Onderzoeker KIO Tim van Duren Onderzoeker KIO Marieke Smit Kenniscentrum Innovatief Ondernemerschap Max Euwelaan 71-81 3062 MA Rotterdam Innovatiefondernemerschap.hr.nl

28

29 Belangrijkste conclusies KIO-verkenning
Bron: BCG

30 Uitgebreide impact op onderneming
Bron: Deloitte

31 Uitgebreide impact op onderneming
Bron: Needham, 2014

32 Productie in Holland? Bron: NRC


Download ppt "Reshoring Titel over Meerdere regels"

Verwante presentaties


Ads door Google