De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

`Programma Netwerk Informatiemanagers 9 oktober 2014 Programma: 14.00 opening en welkom 14.15 Inleiding MJP kennisnet 14.30 Groepswerk MJP 15.15 plenaire.

Verwante presentaties


Presentatie over: "`Programma Netwerk Informatiemanagers 9 oktober 2014 Programma: 14.00 opening en welkom 14.15 Inleiding MJP kennisnet 14.30 Groepswerk MJP 15.15 plenaire."— Transcript van de presentatie:

1 `Programma Netwerk Informatiemanagers 9 oktober 2014 Programma: 14.00 opening en welkom 14.15 Inleiding MJP kennisnet 14.30 Groepswerk MJP 15.15 plenaire terugkoppeling 15.30 pauze 16.00 i-agenda inleiding 16.15 groepswerk i-agenda 17.00 terugkoppeling 17.30 afronding 18.00 borrel en buffet

2 Meerjarenkoers Kennisnet Informatiemanagers bijeenkomst 9 oktober 2014

3 Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Kennisnet Why? Geweldig onderwijs voor elke leerling (kan niet zonder ict) Ondersteuningsbehoeften per sector How? Functies Kennisnet What? Inspanningen Kennisnet

4 Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Nog even vooraf… (waarom een nieuw Meerjarenplan) ■ Veranderende positionering: voor en van het onderwijs ■ Onderwijsambitie: van goed naar geweldig onderwijs, met ict als noodzakelijk middel. ■ Focus op collectieve behoeften. Sectorraden zijn sturend bij bepalen van Meerjarenkoers. ■ Taakstelling Onderwijssubsidies (brief ministerie van OCW, mei 2013) ■ Ict is niet meer weg te denken uit het onderwijs. Centrale ondersteuning van onderwijsinstellingen is van groot belang om een goede inzet van ict in het onderwijs te borgen. ■ Het is wenselijk om de publieke taak meer te focussen op het in stand houden van een school- en sector overstijgende ICT-basisinfrastructuur. Die bestaat bijvoorbeeld uit voorzieningen en standaarden waarmee scholen gericht digitaal leermateriaal kunnen vinden en authenticatievoorzieningen voor leraren en leerlingen. Ook is een beperkte centrale kennis- en expertisefunctie onderdeel van deze basisinfrastructuur. Deze taak voorkomt dat scholen het wiel elke keer opnieuw uitvinden en is een belangrijke basis voor innovatie in het onderwijs. Advies en begeleiding voor individuele instellingen vallen hier niet langer onder. Tevens minimale innovatieve activiteiten. ■ Jaarlijkse basissubsidie Kennisnet van €19,5 mln in 2013 naar €12 mln vanaf 2015

5 Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Ict laten werken voor het onderwijs Actuele vraagstukken Sectorakkoorden, Doorbraakproject en andere strategische documenten Bij welke vraagstukken speelt ict een rol? Maatwerk, individualisering, talentontwikkeling, brede vorming Professionalisering Duurzame onderwijsvernieuwing Wat is de (collectieve) ondersteunings- behoefte? Ondersteuning bij visievorming en regie Realiseren (publieke) randvoorwaarden Duidelijk maken/krijgen wat werkt (en waarom) Kennisnet Meerjarenplan (en vervolgens Jaarplan)

6 Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Geweldig onderwijs… kan niet zonder ict De professionalisering van de sector, de instelling en de professional, het beter benutten van kennis (evidence informed werken) en het vergroten van de toekomstgerichtheid. Professionaliseren van ict gebruik Het optimaliseren van het leerrendement voor elke leerling. Leren met ict Het verbeteren van de ondersteuning van het primaire proces, het terugbrengen van administratieve lasten en het vergroten van transparantie. Organiseren met ict

7 Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. (collectieve) ict-vraagstukken in het MBO Leermiddelen Er is voldoende kwalitatief hoogwaardig leermateriaal beschikbaar dat aansluit bij de behoeften van het onderwijs. MBOcloud Keuzevrijheid en flexibilieteit voor studenten, docenten en instellingen wordt vergroot. Terugbrengen beheerslasten. Informatie-beveiliging Veilig en verantwoord beheer en overdracht van gegevens. Administratieve lasten verminderen Efficiënte landelijke informatiehuishouding voor bekostiging (doorontwikkeling BRON). Herziening kwalificatiedossiers / modernisering onderwijs activiteiten iFoV en iAgenda, matchen onderwijsinhoud, vorm en (ict)middelen

8 Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Functies Kennisnet Functie:Doel van de functie: Ict-infrastructuur (voorzieningen en standaarden) Laten werken van ict- ketens Strategisch (sector) advies Versterking (strategische) positie van het onderwijs Kennis- en expertisefunctie Effectieve en efficiënte inzet van ict door onderwijs (instellingen)

9 Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Kennisnet laat ict werken voor het onderwijs door bij te dragen aan… Ict in het leren Onderwijs heeft meer regie over de leermiddelenketen Vraag en aanbod zijn beter met elkaar verbonden in een open markt Ontwikkelingen gericht op gepersonaliseerd leren (maatwerk, differentiatie) worden versneld Slimme organisatie van het onderwijs Minder administratieve lasten Aansluiting en verbetering doorlopende leerlijnen Meer transparantie (intern en extern) over presteren van leerlingen en instelling. Het onderwijs heeft meer regie op de informatiehuishouding Informatiebeveiliging en privacy op orde Kennis werkt Onderwijs maakt meer en beter gebruik van (wetenschappelijk) bewijs Het onderwijs is meer toekomstgericht (georganiseerd) Nieuwe technologieën worden sneller en beter beoordeeld op potentiële relevantie Leven en leren in de 21e eeuw Brede vorming: het onderwijs sluit beter aan op een veranderende wereld Het onderwijs kan beter omgaan met impact van digitalisering (inclusief sociale media)

10 Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Uitwerking in Doel-Inspanningen-Netwerken

11 Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Kennisnet laat ict werken voor het onderwijs door bij te dragen aan… welke prioriteit wilt u aan deze doelen geven? https://www.govote.at/fe7f37https://www.govote.at/fe7f37 Ict in het leren Onderwijs heeft meer regie over de leermiddelenketen Vraag en aanbod zijn beter met elkaar verbonden in een open markt Ontwikkelingen gericht op gepersonaliseerd leren (maatwerk, differentiatie) worden versneld Slimme organisatie van het onderwijs Minder administratieve lasten Aansluiting en verbetering doorlopende leerlijnen Meer transparantie (intern en extern) over presteren van leerlingen en instelling. Het onderwijs heeft meer regie op de informatiehuishouding Informatiebeveiliging en privacy op orde Kennis werkt Onderwijs maakt meer en beter gebruik van (wetenschappelijk) bewijs Het onderwijs is meer toekomstgericht (georganiseerd) Nieuwe technologieën worden sneller en beter beoordeeld op potentiële relevantie Leven en leren in de 21e eeuw Brede vorming: het onderwijs sluit beter aan op een veranderende wereld Het onderwijs kan beter omgaan met impact van digitalisering (inclusief sociale media)

12 Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Uitwerking in Doel-Inspanningen-Netwerken vraag en aanbod zijn beter verbonden in een open markt Ontwikkelingen gericht op gepersonaliseerd leren (maatwerk, differentiatie) worden versneld onderwijs heeft meer regie over de leermiddelen keten Onderwijsdoelen

13 Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Uitwerking in Doel-Inspanningen-Netwerken Minder administratieve lasten Meer transparantie (intern en extern) over presteren van leerlingen en instelling tbv sturing en verantwoording onderwijs heeft meer regie op de (eigen) informatiehuishouding Onderwijsdoelen Aansluiting en verbetering van doorlopende leerlijnen Informatiebeveiliging en privacy op orde

14 Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Uitwerking in Doel-Inspanningen-Netwerken het onderwijs is meer toekomstgericht (georganiseerd) (nieuwe) technologieën worden sneller en beter beoordeeld op potentiële relevantie voor onderwijs onderwijs maakt meer en beter gebruik van (wetenschappelijk) bewijs Onderwijsdoelen

15 Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Uitwerking in Doel-Inspanningen-Netwerken onderwijs kan beter omgaan met de impact van digitalisering (incl. sociale media) brede vorming: onderwijs bereidt beter voor op een veranderende wereld Onderwijsdoelen


Download ppt "`Programma Netwerk Informatiemanagers 9 oktober 2014 Programma: 14.00 opening en welkom 14.15 Inleiding MJP kennisnet 14.30 Groepswerk MJP 15.15 plenaire."

Verwante presentaties


Ads door Google