De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Tips &Trucs voor de inkomend clubvoorzitters

Verwante presentaties


Presentatie over: "Tips &Trucs voor de inkomend clubvoorzitters"— Transcript van de presentatie:

1 Tips &Trucs voor de inkomend clubvoorzitters
District Infodag D1550 Maastricht Airport Tips &Trucs voor de inkomend clubvoorzitters Albertine Perre, PDG D1570

2 International Organisatie van 1,2 miljoen vrijwilligers in meer dan 200 landen, die zich inzetten voor “humanitarian service, goodwill and peace”.. Wereldwijd zijn er 537 districten met elk een gouverneur. Er zijn Rotaryclubs met elk een clubvoorzitter. In ben jij die clubvoorzitter!

3 Wereldpresident Ravi Ravindran RC of Columbo in Sri Lanka Thema?

4 EEN EXCELLENTE ROTARYCLUB
Gevarieerd programma Lokale en internationale projecten Staat op de kaart in de maatschappelijke omgeving Publiek gerichte fondswerving Evenwichtig ledenbestand Jaarlijkse ledeninstroom Goede attendance Aandacht voor bestuurlijke continuïteit Donatie Rotary Foundation Fellowship is voelbaar aanwezig

5 KENNIS VAN ROTARY !!! PETS, MANUAL OF PROCEDURE, STATUTEN EN HHR
ELKAAR, RBC, AG, DG, DISTRICTSTAF-EN CIE’S CLUB OFFICER’S KIT INFO VAN RAN LINKEDIN, TWITTER, FACEBOOK, BLOGS

6 Verdiep je in Inloggen in MY ROTARY: maak een account aan!!! LEARNING &

7 Kennis van LEREN PER FUNCTIE OF PER TOPIC/ ONDERWERP

8 ANALYSEER HET LOPENDE JAAR
Stand van zaken Resultaten Vooruitzichten (clubprofiel!) Overloop naar volgend jaar Zorg met elkaar voor meerjarenvisie en beleid! → Is er een Strategisch Plan voor de Activiteitenvelden?

9 Het R.I. STRATEGIC PLAN PER 1-7-2010

10 Het R.I. Gereviseerde Strategisch Plan
RI Board, Jan 2010 Het R.I. Gereviseerde Strategisch Plan kent slechts drie prioriteiten: Support and Strengthen Clubs Focus and Increase Humanitarian Service Enhance Public Image and Awareness From the feedback we went to work to revise the strategic plan. Just three priorities emerged: Support and strengthen clubs, focused service and enhance public image. Gebaseerd op onze kernwaarden: dienstbaarheid, vriendschap, verscheidenheid, integriteit en inspirerend leiden 2010 Rotary Coordinator Institute 10

11 5 Avenues CLUBSERVICE : COMMUNITY SERVICE VOCATIONAL SERVICE
INTERNATIONAL SERVICE YOUTH SERVICE

12 CLUBSERVICE Coördinator: INKOMEND VOORZITTER!!
Attendance Ontvangst aspirant leden en gasten, taak Sergeant at Arms Fellowship en aandacht voor “Lief en Leed” Programma Ledenbeleid: werving en behoud PR en voorlichting, webmaster, weekbericht , communicatie e.d. Kennisoverdracht Deelname aan districts- en andere bijeenkomsten Bezoek aan andere clubs PHF aanvragen

13 VOCATIONAL SERVICE coördinator: voorzitter commissie v.s.
beroepspraatjes Levensberichten 3-5 minutenpraatjes, bedrijfsbezoeken fireside meetings /avondjes van zes projecten buiten de eigen club beroepenvoorlichting en -markten speciale onderwerpen, job-rotary, workshops, sollicitatieprojecten Ethische dilemma’s Maatsch.Verantw.Ondernemen

14 COMMUNITY SERVICE coördinator: voorzitter commissie c.s.
Hulp aan Gehandicapten,Werkzoekenden, Ouderen, Mantelzorgers, Voedselbank, Inburgerende Buitenlanders Probus Club (en Past Rotary Clubs) Samen met Rotaract Club en/of andere jongeren service-organisaties (Junior Kamer, Ronde Tafel, Ladies’ Circle)

15 Youth Service coördinator: CLUB JEUGD COMMISSARIS (-issie)
Internationale jeugduitwisseling (jaarkind) Internationale en Europese vakantie-uitwisseling (zomerkampen) New Generations Exchange (stageproject) Vocational Training Teams(VTT via RoFo) RYLA (weekend management training) Vlielandkamp en Handicamp Rotaract voorlichting

16 INTERNATIONAL SERVICE coördinator: voorzitter commissie i.s.
Eigen geïnitieerde projecten door R.I. geïnitieerde projecten Rotary Foundation (VTT= Vocational Training Teams) contactclub(s) NGE Bijwonen Int. Rotary Conferenties

17 Rotary Foundation District Grant Global Grant Scholars Peace scholars
VTT POLIO

18 Areas of Focus Peace and Conflict Prevention/Resolution
Disease Prevention and Treatment Water and Sanitation Maternal and Child Health Basic Education and Literacy Economic and Community Development The Trustees of The Rotary Foundation have identified six areas of focus for the new grant structure. These areas reflect critical humanitarian issues and needs that Rotarians are already addressing worldwide. They will align Rotary with other international development efforts and will strategically further the Foundation's mission. Each of the areas has specific goals associated with the area. The Trustees have committed to these areas of focus for at least nine years. In fact, the Trustees are encouraging nonpilot clubs and districts to focus their current Foundation program activity in these six areas even before the Future Vision Plan is rolled out to the entire Rotary world.

19 SHARE systeem

20 Fondsen en project funding:
JAARLIJKSE BIJDRAGEN AAN DE FOUNDATION *) 50% 50% District Designated Fund World Fund Other Funding sources Other Funding sources Max.50% At least.50% District Grants Global Grants - 50% matchen van de club/cash bijdragen - 100% matchen van de District Designated Fund bijdrage De minimale grootte van een project is $ , met een minimale GG bijdrage van $ 15,000. De maximale GG bijdrage is $ 200,000. To simplify the grant-making process, the Future Vision Plan offers only two types of grants: Rotary Foundation District Grants and Rotary Foundation Global Grants. The new grant model of the Future Vision Plan optimizes contributions to our Foundation by helping clubs and districts use Foundation funds for greater impact, greater flexibility, and greater sustainability. *) Met een vertraging van 3 jaar 20

21 Begin tijdig aan jaarplan
Bestuurlijke samenstelling: REGISTREREN IN LEAD!! Jaarprogramma: CLUBZAKEN PR&COMMUNICATIE LEDENBELEID SERVICEPROJECTEN ROTARY FOUNDATION Geldstromen/Begroting club en Community Service Diverse overzichten (ledenlijst, partners, jubilea, verjaardagen etc.)

22 BLAUWE FORMULIER (digitaal)
Heeft de Gouverneur nodig ter voorbereiding van zijn bezoek aan jouw club. Als je jouw JAARPLAN klaar hebt kun je dit formulier van daaruit zo invullen! (verkorte versie). Kopieer niet dat van vorig jaar (!) Jij hebt toch een eigen visie en invulling?! Zorg dat het vóór 1 Juli wordt opgestuurd.

23 Bestuur: Voorzitter, Ink
Bestuur: Voorzitter, Ink.Voorzitter, Secretaris, Penningmeester, Oud-voorzitter Clubzaken: Attendance, Programma,Fellowship, Seargent at Arms, Kasscommissie PR& Communicatie: Publiciteit, Weekbericht, Website, Ledenboekje, Reader Ledenbeleid: Ledenwerving, Ledenbehoud,ClassificatieBegeleiding Nieuwe leden Serviceprojecten: Community service, Vocational ervice, Youth Service, Inernational Srvice, Specifieke projecten Rotary Foundation: Fundraising, Rotary Foundation, Polio

24 Nieuwe vaste Clubcommissies
Club Bestuur Club Zaken PR en Communicatie Ledenbeleid Service Projecten Rotary Foundation Nieuwe Vaste Clubcommissies [ppt5] Het CLP kent als structuur een vijftal vaste clubcommmissies die via alle ‘Avenues of Service’ hun doelen trachten te realiseren. Uiteraard staat het iedere club vrij om de nodige subcommissies te benoemen. Het district geeft de nodige ondersteuning aan de clubs v.w.b. de CLP-structuur. Assistent-gouverneurs zijn beschikbaar voor ondersteuning van het clubbestuur De PR & Communicatiecommissie is er voor de overeenkomstige clubcommissie Voor het ledenbeleid kan de club desgewenst een beroep doen op de Districtsorganisatie De overeenkomstige programmacommissies zijn ter assistentie van de clubprogerammacommissies Vanzelfsprekend kan de Rotary Foundstion Clubcommissie terugvallen op de TRF-commissie van het district. District programs (such as Youth Exchange, Rotaract, etc.) committees support the club service projects committee Assistent Gouverneurs PR en Communicatie Commissie Leden Commissie District Programma Commissies Rotary Foundation Commissie het District ondersteunt het Club Leadership Plan

25 ROTARY CLUB CENTRAL www.rotary.org/clubcentral
Online Tool om clubs te helpen hun doelen te formuleren en resultaten te volgen. Edit: Clubleiders, inclusief inkomend-, huidig- en past-voorzitter, secretaris, penningmeester, en DistrictsCie voorzitters. View: Alle clubleden kunnen de “goals and achievements “ van hun club lezen.

26 Hoe communiceren we? Persoon tot persoon/ Skype Electronic Newsletters
Blogs Social Media Webinars Conference Calls Phone Calls ? So once again, how will you promote yourself to the club, district and zone leadership? Here are some communication strategies that you might consider. Think about setting up a Facebook group where you can post suggestions or a group on LinkedIn where you can have discussions. And with most people being bombarded with s and electronic messages today, don’t forget the importance of the old fashion phone call. Following me, we will have presentations on electronic newsletters, blogs and webinars, other great ways to communicate.

27 KEN JE DE ORGANISATIE en het TEVREDENHEIDNIVEAU VAN JE EIGEN CLUB ?
Samenstelling Tevredenheidsonderzoek ( Zwakke plekken in de organisatie en wrijvingspunten Onbezette functies Holle functies Eén is geen! Continuïteit (mate van overdracht) ?

28 WANNEER DOE JE NU WAT? Vóór 31 DECEMBER: opvolger
In FEBRUARI: cie-voorzitters In APRIL: fine-tuning In MEI/JUNI: Jaarplan (meerjarenplan) schrijven en afspraken maken met secretaris, penningmeester en jouw opvolger. En dan: klaar! HOE VER BEN JE AL??

29 Rotaryclub voorzitters 2015-2016
HEEL VEEL SUCCES !!!

30


Download ppt "Tips &Trucs voor de inkomend clubvoorzitters"

Verwante presentaties


Ads door Google