De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samen sterk in verandering 1 Eerste Hulp bij Fusie Siegfried Debruyne (OCMW Gent) en Jonas Vincken (AgO)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samen sterk in verandering 1 Eerste Hulp bij Fusie Siegfried Debruyne (OCMW Gent) en Jonas Vincken (AgO)"— Transcript van de presentatie:

1 Samen sterk in verandering 1 Eerste Hulp bij Fusie Siegfried Debruyne (OCMW Gent) en Jonas Vincken (AgO)

2 Agenda 2 Eerste Hulp Bij Fusie Naar een nieuw organisatiemodel Leidende principes Aanpak en programmastructuur

3 3 Wat doe je om je fusie te laten mislukken?

4 NAAR EEN NIEUW ORGANISATIEMODEL

5 Nieuw organisatiemodel Waarom? Moderne, flexibele stadsorganisatie opzetten Efficiëntie stimuleren: – Bundelen activiteiten – Verhogen klantgerichtheid – Stimuleren flexibiliteit Bestaande samenwerkingen bestendigen Financiële situatie respecteren Integraal werken over de verschillende beleidsdomeinen

6 LEIDENDE PRINCIPES

7 Leidende principes Wat? Uitgangspunten en afspraken in het goed samenwerken met elkaar Wanneer? Beide organisaties/entiteiten bepalen dit samen bij het begin van het traject “Af te toetsen” bij elke stap in het proces Afspraken = elkaar kunnen aanspreken indien men ertegen zondigt Vaak zijn leidende principes gelinkt aan de (gezamenlijke) visie, missie en strategie maar evenzeer ook aan de werkwijze en omgangsvormen in de samenwerking

8 LEIDENDE PRINCIPES IN DE PRAKTIJK

9 Leidende principes (voorbeeld) Leidend principeVertaling Ambitie Link met relevante strategische doelstellingen Transparantie/openheid/respect Duidelijkheid van verantwoordelijkheden Duidelijkheid over het (beslissings)proces Wij-gevoel/samen Gemeenschappelijk doel en woordgebruik Politieke onafhankelijkheid Geen rolverwarring in besluitvorming Regie op de uitvoering Verantwoordelijkheid als ambtenaar opnemen Zorg voor onze medewerkers Uitlegbaarheid beslissingen naar medewerkers LEAN-principes hanteren Wat gaat er nu beter? (bv betere besluitvorming, kostenbesparing, minder bureaucratie…) Pragmatische benadering (de "lichtheidstoets")

10 BLAUWDRUK

11 Ondersteuning Publiekszaken Facility Management Human Resources Bedrijfsvoering Persoonsgebonden materie Samenleven & welzijn Onderwijs, opvoeding & jeugd Vrije tijd Sociale dienstverlening Ouderenzorg Grondgebonden materie Duurzame stedelijke ontwikkeling & ondernemen CBS Burgemeester Financieel beheerder Stad Gent Stadssecretaris Kabinetten en fracties Strategisch coördinator OCMW-Raad OCMW- voorzitter OCMW- secretaris Stadsvernieuwing & openbaar domein Financiën Financieel beheerder OCMW Gent

12 Wanneer? September 2013: september: beslissing blauwdruk November 2013: opstart programmabureau 2014: definitieve goedkeuring blauwdruk en bepalen van prioritaire domeinen quick wins 2015-2016-2017-2018: op kruissnelheid 2019: finalisatie (einde legislatuur)

13 AANPAK

14 Wat is er gebeurd sinds de beslissing? Opzetten programmastructuur ter coördinatie van het geheel – Duidelijke roldefinitie Inventaris en aanpak van bestaande en nieuwe projecten: ev. samen doen sporen Bijhouden planningsoverzicht, ook voor de deelprojecten Communicatieplan: Gent Plus

15 (voorbeeld) Pijler ondersteuning Departementen  Bedrijfsvoering & Publiekszaken  Facility Management  Mensen (HR) & Middelen (Financiën)

16 PROGRAMMASTRUCTUUR & - ORGANISATIE

17 17 PMO (programmaorganisatie) Masterprojectteam Persoonsgebonden materie Kernteam CBS / GR VB / Raad Gemeenschappelijk Managementteam Sponsoren Dep.hoofden PPPPPPPPP Masterprojectteam Grondgebonden materie Masterprojectteam Ondersteuning Masterprjct manager Transversale trajecten Support team VC HRCCHH TW Transversale Werking HerHuisvesting Communicatie & Change Finance CC HH TW FIN

18 Roldefinitie programmaorganisatie (PMO) PMO Lead (PMO) Focus: top-down – Taken: PMO-ownership, de reorganisatie/fusie aandrijven, de baten van het programma opleveren PMO manager(PMO) Focus: top-down – Taken: het programma draaiende houden, coördineren vd rapportage, risico’s en issues, bewaken vd strategische alignering Communicatie Focus: top-down – Taken: de ‘organisaties’ op de hoogte brengen van, klaarstomen en goesting doen krijgen voor de reorganisatie Verandercoach Focus: bottom-up – Taken: ‘medewerkers’ op de hoogte brengen van, geruststellen, klaarstomen en goesting doen krijgen voor de reorganisatie Master project mgrs Focus: bottom-up – Taken: beheer van de projectportfolio en oplevering projecten

19 PROGRAMMAORGANISATIE VERTALEN NAAR EIGEN PRAKTIJK Wat is het doel van de fusie? Wat zijn de grote projecten bij de fusie? Hoe organiseer je dit, houdt je dit samen? Welke rollen heb je hierbij nodig?

20 Projectnaam Neutrale projectnaam om alle personeelsleden te bereiken Herkenbaarheid van de boodschappen Positieve benadering, weg van associaties met ‘reorganisatie’

21 ‘Gent’ als gemeenschappelijke deler voor iedereen We doen het voor Gent en de Gentenaars Nadruk ligt op samenwerken Verder verwijst naar toekomst (tijdsdimensie) en naar meerwaarde (kwaliteitsdimensie) Geheel is meer dan de som van de delen Creatie van meerwaarde Linken en netwerken (cfr. Google+)

22 Vragen? 22 Meer info of begeleiding bij een verandertraject? agoadviseert@bz.vlaanderen.be

23 23


Download ppt "Samen sterk in verandering 1 Eerste Hulp bij Fusie Siegfried Debruyne (OCMW Gent) en Jonas Vincken (AgO)"

Verwante presentaties


Ads door Google