De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Rijnlands organiseren en zelfsturing

Verwante presentaties


Presentatie over: "Rijnlands organiseren en zelfsturing"— Transcript van de presentatie:

1 Rijnlands organiseren en zelfsturing
Workshops voor behandelaren van Florence 20 november 2014

2 Rijnlandse zorg in een notendop
Vertrouwen, verbinding, vakmanschap De cliënt centraal Het primaire proces leidend Wie het weet mag het zeggen

3 Angelsaksisch organiseren
Taylor: scheiden denken, beslissen en doen 3 C’s: controle, commando, communicatie van bovenaf De aandeelhouder staat centraal Doel: winstmaximalisatie Past binnen het neoliberalisme

4 Angelsaksisch organiseren in onze economie: het heeft ons veel gebracht

5 En helaas ook:

6 En hoe werkt dat hier. Is de zorg een productiebedrijf
En hoe werkt dat hier? Is de zorg een productiebedrijf? Of maken we samen complexe dienstverlening?

7 Transitie? Transformatie? Paradigmaverschuiving?

8 Rijnlands

9 Voorbeelden van Rijnlandse organisaties
Triodos De oude Rabo Handelsbanken Finext Bavaria De Librije Gemeente Heemstede Gulpener Olijslager Buurtzorg NL Buurtzorg Jong Valve Omron De Herbergier

10 Professionele (zorg)organisaties lopen voorop: werk dat deugt en deugd doet

11 Naar decentraal, horizontaal en cliëntgericht

12 Het primaire proces in verandering

13 Alleen doen wat toegevoegde waarde heeft voor de cliënt
Gedachte om over na te praten straks: wat gaat de cliënt merken van wat ik vandaag leerde?

14 Heldere kaders

15 De nieuwe organisatorische werkelijkheid
Staf en management context team cliënt Zitten behandelaren ook in de teams?

16 Samen werken betekent dat je het moet hebben over wat je doet, wie verantwoordelijk is en wat je van elkaar vindt Aanspreken Feedback en verbeteren Niet alleen in je team, maar ook in de relatie met je cliënt en binnen de organisatie checken of je het goede doet Intelligente ongehoorzaamheid Ruimte om fouten te maken Dagen we elkaar genoeg uit?

17 Eigen kracht en eigen regie: voor cliënten én professionals, 2 zijden van dezelfde medaille
Niet denken voor de ander Terug naar de essentie: kwaliteit van leven/werken Zorgen doe je samen, als cliënt, medewerker, behandelaar, ondersteuner en manager In dialoog met elkaar

18 Samen nadenken, tijd nemen, niet altijd hollen maar ook eens stilstaan

19 Zelfsturing zonder nieuw denken gaat niet lukken
Vakmanschap optimaal ondersteunen in de organisatie Werken vanuit gedeelde waarden Alleen protocollen en regels etc als dat strikt noodzakelijk is in het kader van veiligheid, wet- en regelgeving Vakmanschap in de volle breedte, met eigen verantwoordelijkheid voor competenties, vaardigheden, gebruik van instrumenten en ontwikkeling in het vak Samen organiseren van het werk, daar waar mogelijk mét de cliënt en diens contacten Verantwoordelijkheid voor het eigen handelen en ook voor gezamenlijk handelen in samenwerkingsverbanden en het handelen van collega’s Eenheid én verscheidenheid als belangrijke criteria voor samenwerkingsverbanden Gezamenlijke reflectie met de cliënt en met elkaar Zelftoetsing: waar willen we goed in zijn en hoe weten we dat we er goed in zijn? Regelmatig in gesprek met als centrale vraag: hoe weet je dat het goed is?

20 Casus mondzorg, “oud” denken of “nieuw” denken?
“De Inspectie eist dit jaar van ons dat wij iets met mondzorg doen, dit is een kwaliteitsaspect en slechte mondzorg leidt tot ziekte. Wij hebben daarom besloten dat alle cliënten vanaf nu 2 keer per dag gepoetst moeten gaan worden” “Wij als tandartsen hebben een richtlijn ontwikkeld over goede mondzorg. Als organisaties die nu gewoon invoeren, dan is het probleem over” “Wij van de afdeling Opleidingen hebben een opleidingsprogramma ontwikkeld over mondzorg. Alle afdelingen en teams moeten aan de training deelnemen.” “Ik heb zelf een mond, mijn kinderen hebben monden, voor wat we zelf niet kunnen gaan we naar de tandarts, waar heb ik als verzorgende eigenlijk een richtlijn voor nodig?” “Meneer Jansen zou echt vaker zijn tanden moeten gaan poetsen, ik bespreek het met hem, maar ik ga het niet afdwingen, want wie ben ik dat ik dat voor hem bepaal?” “Elk team moet een aandachtvelder mondzorg aanstellen” “Ik heb echt iets geleerd toen het over mondzorg ging vandaag, we gaan het er ook over hebben in het werkoverleg en met de cliënten en bedenken hoe we het beter kunnen doen” “In onze kwaliteitsaudit nemen we standaard op dat we in de dossiers controleren of iedere cliënt twee keer per jaar door een tandarts gezien wordt”

21 Vragen van behandelaren
Ben ik onderdeel van de zelfsturende teams? Lukt zelforganisatie ook als je met 20 of 30 medewerkers bent? Hoe kunnen we praten mét in plaats van praten over de cliënt? We hebben het steeds over zelfsturing in de zorg, maar hoe gaat zelforganisatie eigenlijk vorm krijgen in de vakgroepen? Zijn wij te gast bij de cliënt, of is de cliënt te gast bij ons? Hoe kan ik er vanuit mijn vakmanschap aan bijdragen dat de kwaliteit van zorg en leven voor onze bewoners groeit? Kan ik bijdragen aan nieuwe teamtaken, bijvoorbeeld in de organisatie van het werk? Hoe zien wij vakmanschap in de organisatie, kunnen/moeten we dat wat “oprekken”? Hoe kan ik rustig slapen als er minder protocollen, regels en procedures zijn? Hebben we voldoende tijd voor dialoog? Hebben we voldoende regeltijd en -ruimte in het primaire proces? Dat loslaten van de teams, zijn daar voorwaarden voor? En hoe zit het met kaders? Zijn er concrete handvaten om te gebruiken richting zelfsturing, of moet je juist willen en durven loslaten en met elkaar in het eigen team bekijken wat goed en wijs is?


Download ppt "Rijnlands organiseren en zelfsturing"

Verwante presentaties


Ads door Google