De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Uitkomsten tevredenheidsonderzoek 1 Tevredenheidsonderzoek Besturenraad 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Uitkomsten tevredenheidsonderzoek 1 Tevredenheidsonderzoek Besturenraad 1."— Transcript van de presentatie:

1 Uitkomsten tevredenheidsonderzoek 1 Tevredenheidsonderzoek Besturenraad 1

2 Specificaties tevredenheidsonderzoek Tevredenheidsonderzoek Besturenraad 2

3 Respons tevredenheidsonderzoek Tevredenheidsonderzoek Besturenraad 3

4 4 4 Respons tevredenheidsonderzoek Type onderwijs

5 5 Tevredenheidsonderzoek Besturenraad 5 Respons tevredenheidsonderzoek Grootte schoolbestuur / school

6 6 Tevredenheidsonderzoek Besturenraad 6 Respons tevredenheidsonderzoek Functie in schoolbestuur / op school

7 Tevredenheid Besturenraad in het algemeen 7 Tevredenheidsonderzoek Besturenraad 7 De leden zijn in het algemeen redelijk tevreden over de Besturenraad; 79% is (zeer) tevreden. De tevredenheid is groter onder leden van schoolbesturen dan onder leden van scholen.

8 Tevredenheid Besturenraad in het algemeen 8 Tevredenheidsonderzoek Besturenraad 8

9 Toelichting algemene tevredenheid 9 Oordeel ‘neutraal’: Te weinig ervaring met Besturenraad om goed oordeel te geven. Oordeel ‘tevreden / zeer tevreden’: Goede informatievoorziening; Goede, deskundige ondersteuning / adviezen; Snel en duidelijk antwoord bij vragen; Goede dienstverlening. Tevredenheidsonderzoek Besturenraad 9

10 Tevredenheid belangenbehartiging Besturenraad 10 Tevredenheidsonderzoek Besturenraad 10

11 Tevredenheid belangenbehartiging Besturenraad 11 Tevredenheidsonderzoek Besturenraad 11

12 Tevredenheid belangenbehartiging Besturenraad 12 Tevredenheidsonderzoek Besturenraad 12 De leden zijn redelijk tevreden over de belangenbehartiging van de Besturenraad. Men is duidelijk tevreden over de manier waarop de Besturenraad opkomt voor de vrijheid van het christelijk onderwijs. Het optreden in de media lijkt een verbeterpunt. Binnen het PO is men meer tevreden over de belangenbehartiging dan binnen het VO.

13 Tevredenheid diensten Besturenraad Tevredenheidsonderzoek Besturenraad 13 De leden zijn tevreden over de juridische helpdesk; over planning en prognose is bijna de helft (met een mening) neutraal.

14 Tevredenheid diensten Besturenraad Tevredenheidsonderzoek Besturenraad 14

15 Maakt gebruik van … 15 Tevredenheidsonderzoek Besturenraad 15 De leden maken vrij weinig gebruik van de Besturenraad Academie. Bestuurders gebruiken de bovenstaande diensten duidelijk meer dan leden van scholen.

16 16 Tevredenheidsonderzoek Besturenraad 16 Maakt gebruik van … Met uitzondering van de Besturenraad Academie worden de genoemde diensten meer gebruikt binnen het VO dan binnen het PO.

17 Tevredenheid Besturenraad Advies, Advocaten + Juristen en Academie 17 Tevredenheidsonderzoek Besturenraad 17 De diensten Besturenraad Advies, Advocaten en Juristen en Academie zijn naar (redelijke) tevredenheid van de leden.

18 Tevredenheid Besturenraad Advies, Advocaten + Juristen en Academie 18 Tevredenheidsonderzoek Besturenraad 18

19 Tevredenheid Besturenraad Advies 19 Tevredenheidsonderzoek Besturenraad 19 Advies betreffende personeel en organisatie kent de beste beoordeling. Marketing scoort het laagst, hierover oordelen meer leden neutraal.

20 Reden geen gebruik Besturenraad Advies 20 Tevredenheidsonderzoek Besturenraad 20 Ruim een kwart van de leden die de Besturenraad niet gebruiken, weet niet van het bestaan. Voor veel niet-gebruikende leden is deze dienst niet van toepassing / geen behoefte.

21 Tevredenheid Besturenraad Advocaten en Juristen 21 Tevredenheidsonderzoek Besturenraad 21 De leden zijn positief over de inhoudelijke onderdelen van de Besturenraad Advocaten en Juristen. Over bekostiging en huisvesting heeft men een minder uitgesproken mening.

22 Reden geen gebruik Besturenraad Advocaten en Juristen 22 Tevredenheidsonderzoek Besturenraad 22 Het niet gebruiken van de Besturenraad Advocaten en Juristen komt vooral doordat hier geen behoefte aan is. Onder de bestuurders en binnen het VO heeft rond een derde van de niet- gebruikers een andere aanbieder voor dit soort diensten.

23 Tevredenheid Besturenraad Academie 23 Tevredenheidsonderzoek Besturenraad 23 De (gebruikende) leden zijn tevreden over de leergangen bij de Besturenraad Academie. Studiereizen worden met name neutraal beoordeeld.

24 Reden geen gebruik Besturenraad Academie 24 Tevredenheidsonderzoek Besturenraad 24 De Besturenraad Academie is niet bekend onder een vijfde van de niet-gebruikende leden. Een derde heeft voor vergelijkbare diensten een andere aanbieder.

25 Gebruik uitingen Besturenraad 25 Tevredenheidsonderzoek Besturenraad 25

26 Gebruik uitingen Besturenraad 26 Tevredenheidsonderzoek Besturenraad 26

27 Tevredenheid communicatie Besturenraad 27 Tevredenheidsonderzoek Besturenraad 27

28 Tevredenheid communicatie Besturenraad 28 Tevredenheidsonderzoek Besturenraad 28

29 Gebruik en tevredenheid communicatie Besturenraad 29 Tevredenheidsonderzoek Besturenraad 29 Driekwart of meer van de leden gebruikt het verenigingsblad SBM, de themabijlage SBM en de e-mail nieuwsbrief. Over deze communicatie- uitingen is men duidelijk tevreden. Narthex, twitter en blogs van de Besturenraad worden door 5% of minder van de leden gebruikt en scoren net een voldoende. De meerderheid oordeelt neutraal. De website wordt door ruim drie vijfde van de leden gebruikt, met name door schoolbesturen. Deze leden zijn positief over de website.

30 Tevredenheid website Besturenraad 30 Tevredenheidsonderzoek Besturenraad 30 De website wordt qua gebruiksvriendelijkheid, vindbaarheid en bruikbaarheid vrij positief beoordeeld, maar de cijfers duiden op ruimte voor verbetering.

31 Tevredenheid dienstverlening Besturenraad 31 Tevredenheidsonderzoek Besturenraad 31

32 Tevredenheid dienstverlening Besturenraad 32 Tevredenheidsonderzoek Besturenraad 32 De verschillende aspecten met betrekking tot de dienstverlening van de medewerkers in het algemeen zijn bijna alle naar tevredenheid. De vriendelijkheid en het kennisniveau van de medewerkers scoren met een 8,3 resp. 8,2 het hoogst. Het tarief van de dienstverlening en de hoogte van de contributie worden door 5% respectievelijk 9% negatief beoordeeld; bij alle andere bevraagde items in het onderzoek ligt het percentage ontevreden leden lager.

33 33 Tevredenheidsonderzoek Besturenraad 33 Beoordeling stellingen rol van Besturenraad (1=helemaal oneens, 10=helemaal eens)

34 34 Tevredenheidsonderzoek Besturenraad 34 Beoordeling stellingen rol van Besturenraad (1=helemaal oneens, 10=helemaal eens)

35 Rol van Besturenraad 35 Tevredenheidsonderzoek Besturenraad 35 De leden zien duidelijk twee rollen als het belangrijkst voor de Besturenraad: - het onderzoeken van de actuele ontwikkelingen; - het vertegenwoordigen van het christelijk onderwijs in de Nederlandse politiek en samenleving. Het voorzien in scholingsbehoefte ziet men niet zozeer als rol van de Besturenraad.

36 Mening over Besturenraad en sectorraden 36 Tevredenheidsonderzoek Besturenraad 36 De meeste leden zijn van mening dat de Besturenraad kritisch moet zijn naar de sectorraden en dat sommige zaken de aandacht van zowel Besturenraad als sectorraad verdienen.

37 37 De Besturenraad moet zich kritisch opstellen ten opzichte van de sectorraden. De Besturenraad moet zich ook richten op zaken die onder de verantwoordelijkheid van de sectorraden vallen, zoals goed werkgeverschap en bekostiging. Tevredenheidsonderzoek Besturenraad 37 Mening over Besturenraad en sectorraden (per type onderwijs) Leden uit het VO zijn minder van mening dat de Besturenraad kritisch moet zijn naar de sectorraden dan leden van het PO.

38 Mening over Besturenraad en sectorraden 38 Tevredenheidsonderzoek Besturenraad 38 (1=helemaal oneens, 10=helemaal eens)

39 39 Tevredenheidsonderzoek Besturenraad 39 Mening over Besturenraad en sectorraden (1=helemaal oneens, 10=helemaal eens)

40 40 Tevredenheid aangaande Diploma Christelijk Basisonderwijs Tevredenheidsonderzoek Besturenraad 40 Het in stand houden van de DCBO en het pleidooi van de Besturenraad dat elke leraar hierover dient te beschikken, wordt gedragen door de meerderheid van de leden. In het VO is men hierover enigszins tevreden.

41 Samenwerking Besturenraad met bonden KBO/KBVO 41 Het afgelopen jaar is een eerste stap gezet naar meer samenwerking tussen de Besturenraad met de bonden KBO/KBVO. Dit is onder meer te merken aan gezamenlijke huisvesting, gezamenlijke belangenbehartiging en aanbod van opleidingen. Bent u tevreden over deze ontwikkeling? Vindt u dat de Besturenraad uiteindelijk zou moeten fuseren met de bonden KBO/KBVO? Tevredenheidsonderzoek Besturenraad 41 De meeste leden zijn tevreden over de samenwerking met KBO/KBVO en staan achter een eventuele fusie.

42 Samenwerking Besturenraad met bonden KBO/KBVO 42 Het afgelopen jaar is een eerste stap gezet naar meer samenwerking tussen de Besturenraad met de bonden KBO/KBVO. Dit is onder meer te merken aan gezamenlijke huisvesting, gezamenlijke belangenbehartiging en aanbod van opleidingen. Bent u tevreden over deze ontwikkeling? Vindt u dat de Besturenraad uiteindelijk zou moeten fuseren met de bonden KBO/KBVO? Tevredenheidsonderzoek Besturenraad 42

43 Eigen actie om stem te laten horen, of advies of mening te geven 43 Tevredenheidsonderzoek Besturenraad 43

44 Eigen actie om stem te laten horen, of advies of mening te geven 44 Tevredenheidsonderzoek Besturenraad 44

45 Eigen actie om stem te laten horen, of advies of mening te geven 45 Tevredenheidsonderzoek Besturenraad 45 Bijna drie vijfde van de leden ondernemen geen initiatief om hun mening of advies te geven. Netwerk- en themabijeenkomsten zijn de gelegenheden waar leden het meest gebruik van maken om hun stem te laten horen. Leden van schoolbesturen ondernemen meer om hun mening of advies te geven dan leden van scholen.

46 Verbeterpunten Besturenraad 46 - 24% van de leden noemt een of meer verbeterpunten - Meest genoemde verbeterpunten zijn: Meer profileren; Eigen identiteit behouden en benadrukken; Duidelijk(er) positioneren naast de sectorraden; Luisteren naar de leden en hen actiever bij Besturenraad betrekken; Meer daadkracht tonen. Tevredenheidsonderzoek Besturenraad 46

47 Einde 47 Tevredenheidsonderzoek Besturenraad 47


Download ppt "Uitkomsten tevredenheidsonderzoek 1 Tevredenheidsonderzoek Besturenraad 1."

Verwante presentaties


Ads door Google