De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Uitkomsten tevredenheidsonderzoek

Verwante presentaties


Presentatie over: "Uitkomsten tevredenheidsonderzoek"— Transcript van de presentatie:

1 Uitkomsten tevredenheidsonderzoek
Tevredenheidsonderzoek Besturenraad Uitkomsten tevredenheidsonderzoek 1

2 Specificaties tevredenheidsonderzoek
Tevredenheidsonderzoek Besturenraad Specificaties tevredenheidsonderzoek Doelgroep Leden Besturenraad (waarvan bekend is, n=4685) Methode Online onderzoek Periode veldwerk Mei 2011 Hoeveel s zijn aan leden van schoolbesturen resp scholen verzonden? Dat is mij niet bekend. Het is niet te achterhalen hoeveel unieke schoolbesturen hebben meegewerkt.

3 Respons tevredenheidsonderzoek
Tevredenheidsonderzoek Besturenraad Respons tevredenheidsonderzoek verstuurde s 4685 respons in aantal 750 respons in % 16% respons schoolbesturen 291 respons scholen 459 Hoeveel s zijn aan leden van schoolbesturen resp scholen verzonden? Dat is mij niet bekend. Het is niet te achterhalen hoeveel unieke schoolbesturen hebben meegewerkt.

4 Respons tevredenheidsonderzoek
Tevredenheidsonderzoek Besturenraad Respons tevredenheidsonderzoek Type onderwijs schoolbestuur school Primair onderwijs 78% 79% Voortgezet onderwijs 23% 15% Speciaal onderwijs 6% 2% Middelbaar beroepsonderwijs 1% 0% Hoger onderwijs 4% Aantal respondenten SO, MBO en HO te klein om daar afzonderlijk (of als ‘overig’) uitspraken over te doen. Alleen bij algemene tevredenheid 1x overig getoond. 4

5 Respons tevredenheidsonderzoek
Tevredenheidsonderzoek Besturenraad Respons tevredenheidsonderzoek Grootte schoolbestuur / school schoolbestuur school 1 school 21% minder dan 150 ll 26% 2 of 3 scholen 12% 150 tot 500 ll 55% 4 tot 10 scholen 38% 500 tot 1000 ll 7% 10 tot 25 scholen 23% 1000 tot 2000 ll 6% 25 scholen of meer 2000 ll of meer 5% 5

6 Respons tevredenheidsonderzoek
Tevredenheidsonderzoek Besturenraad Respons tevredenheidsonderzoek Functie in schoolbestuur / op school schoolbestuur school bestuurslid 31% schoolleider 83% lid RvT 3% locatieleider 6% lid CvB 23% afdelingsleider 2% bovenschoolse functie 32% leerkracht/docent staffunctie 10% 6

7 Tevredenheid Besturenraad in het algemeen
Tevredenheidsonderzoek Besturenraad Tevredenheid Besturenraad in het algemeen De leden zijn in het algemeen redelijk tevreden over de Besturenraad; 79% is (zeer) tevreden. De tevredenheid is groter onder leden van schoolbesturen dan onder leden van scholen. 7

8 Tevredenheid Besturenraad in het algemeen
Tevredenheidsonderzoek Besturenraad Tevredenheid Besturenraad in het algemeen PO 589 VO 135 Overig 59 8

9 Toelichting algemene tevredenheid
Tevredenheidsonderzoek Besturenraad Toelichting algemene tevredenheid Oordeel ‘neutraal’: Te weinig ervaring met Besturenraad om goed oordeel te geven. Oordeel ‘tevreden / zeer tevreden’: Goede informatievoorziening; Goede, deskundige ondersteuning / adviezen; Snel en duidelijk antwoord bij vragen; Goede dienstverlening. Leden van schoolbesturen duidelijk meer betrokken bij Besturenraad door stem te laten horen dan leden van scholen. 9

10 Tevredenheid belangenbehartiging Besturenraad
Tevredenheidsonderzoek Besturenraad Tevredenheid belangenbehartiging Besturenraad 10

11 Tevredenheid belangenbehartiging Besturenraad
Tevredenheidsonderzoek Besturenraad Tevredenheid belangenbehartiging Besturenraad 11

12 Tevredenheid belangenbehartiging Besturenraad
Tevredenheidsonderzoek Besturenraad Tevredenheid belangenbehartiging Besturenraad De leden zijn redelijk tevreden over de belangenbehartiging van de Besturenraad. Men is duidelijk tevreden over de manier waarop de Besturenraad opkomt voor de vrijheid van het christelijk onderwijs. Het optreden in de media lijkt een verbeterpunt. Binnen het PO is men meer tevreden over de belangenbehartiging dan binnen het VO. 12

13 Tevredenheid diensten Besturenraad
Tevredenheidsonderzoek Besturenraad Tevredenheid diensten Besturenraad De leden zijn tevreden over de juridische helpdesk; over planning en prognose is bijna de helft (met een mening) neutraal. 13

14 Tevredenheid diensten Besturenraad
Tevredenheidsonderzoek Besturenraad Tevredenheid diensten Besturenraad 14

15 Tevredenheidsonderzoek Besturenraad
Maakt gebruik van … De leden maken vrij weinig gebruik van de Besturenraad Academie. Bestuurders gebruiken de bovenstaande diensten duidelijk meer dan leden van scholen. 15

16 Tevredenheidsonderzoek Besturenraad
Maakt gebruik van … Met uitzondering van de Besturenraad Academie worden de genoemde diensten meer gebruikt binnen het VO dan binnen het PO. 16

17 Tevredenheid Besturenraad Advies, Advocaten + Juristen en Academie
Tevredenheidsonderzoek Besturenraad Tevredenheid Besturenraad Advies, Advocaten + Juristen en Academie De diensten Besturenraad Advies, Advocaten en Juristen en Academie zijn naar (redelijke) tevredenheid van de leden. 17

18 Tevredenheid Besturenraad Advies, Advocaten + Juristen en Academie
Tevredenheidsonderzoek Besturenraad Tevredenheid Besturenraad Advies, Advocaten + Juristen en Academie 18

19 Tevredenheid Besturenraad Advies
Tevredenheidsonderzoek Besturenraad Tevredenheid Besturenraad Advies Advies betreffende personeel en organisatie kent de beste beoordeling. Marketing scoort het laagst, hierover oordelen meer leden neutraal. 19

20 Reden geen gebruik Besturenraad Advies
Tevredenheidsonderzoek Besturenraad Reden geen gebruik Besturenraad Advies Ruim een kwart van de leden die de Besturenraad niet gebruiken, weet niet van het bestaan. Voor veel niet-gebruikende leden is deze dienst niet van toepassing / geen behoefte. 20

21 Tevredenheid Besturenraad Advocaten en Juristen
Tevredenheidsonderzoek Besturenraad Tevredenheid Besturenraad Advocaten en Juristen De leden zijn positief over de inhoudelijke onderdelen van de Besturenraad Advocaten en Juristen. Over bekostiging en huisvesting heeft men een minder uitgesproken mening. 21

22 Reden geen gebruik Besturenraad Advocaten en Juristen
Tevredenheidsonderzoek Besturenraad Reden geen gebruik Besturenraad Advocaten en Juristen Het niet gebruiken van de Besturenraad Advocaten en Juristen komt vooral doordat hier geen behoefte aan is. Onder de bestuurders en binnen het VO heeft rond een derde van de niet- gebruikers een andere aanbieder voor dit soort diensten. 22

23 Tevredenheid Besturenraad Academie
Tevredenheidsonderzoek Besturenraad Tevredenheid Besturenraad Academie De (gebruikende) leden zijn tevreden over de leergangen bij de Besturenraad Academie. Studiereizen worden met name neutraal beoordeeld. 23

24 Reden geen gebruik Besturenraad Academie
Tevredenheidsonderzoek Besturenraad Reden geen gebruik Besturenraad Academie De Besturenraad Academie is niet bekend onder een vijfde van de niet-gebruikende leden. Een derde heeft voor vergelijkbare diensten een andere aanbieder. 24

25 Gebruik uitingen Besturenraad
Tevredenheidsonderzoek Besturenraad Gebruik uitingen Besturenraad 25

26 Gebruik uitingen Besturenraad
Tevredenheidsonderzoek Besturenraad Gebruik uitingen Besturenraad 26

27 Tevredenheid communicatie Besturenraad
Tevredenheidsonderzoek Besturenraad Tevredenheid communicatie Besturenraad 27

28 Tevredenheid communicatie Besturenraad
Tevredenheidsonderzoek Besturenraad Tevredenheid communicatie Besturenraad 28

29 Gebruik en tevredenheid communicatie Besturenraad
Tevredenheidsonderzoek Besturenraad Gebruik en tevredenheid communicatie Besturenraad Driekwart of meer van de leden gebruikt het verenigingsblad SBM, de themabijlage SBM en de nieuwsbrief. Over deze communicatie- uitingen is men duidelijk tevreden. Narthex, twitter en blogs van de Besturenraad worden door 5% of minder van de leden gebruikt en scoren net een voldoende. De meerderheid oordeelt neutraal. De website wordt door ruim drie vijfde van de leden gebruikt, met name door schoolbesturen. Deze leden zijn positief over de website. 29

30 Tevredenheid website Besturenraad
Tevredenheidsonderzoek Besturenraad Tevredenheid website Besturenraad De website wordt qua gebruiksvriendelijkheid, vindbaarheid en bruikbaarheid vrij positief beoordeeld, maar de cijfers duiden op ruimte voor verbetering. 30

31 Tevredenheid dienstverlening Besturenraad
Tevredenheidsonderzoek Besturenraad Tevredenheid dienstverlening Besturenraad 31

32 Tevredenheid dienstverlening Besturenraad
Tevredenheidsonderzoek Besturenraad Tevredenheid dienstverlening Besturenraad De verschillende aspecten met betrekking tot de dienstverlening van de medewerkers in het algemeen zijn bijna alle naar tevredenheid. De vriendelijkheid en het kennisniveau van de medewerkers scoren met een 8,3 resp. 8,2 het hoogst. Het tarief van de dienstverlening en de hoogte van de contributie worden door 5% respectievelijk 9% negatief beoordeeld; bij alle andere bevraagde items in het onderzoek ligt het percentage ontevreden leden lager. 32

33 Beoordeling stellingen rol van Besturenraad
Tevredenheidsonderzoek Besturenraad Beoordeling stellingen rol van Besturenraad (1=helemaal oneens, 10=helemaal eens) 33

34 Beoordeling stellingen rol van Besturenraad
Tevredenheidsonderzoek Besturenraad Beoordeling stellingen rol van Besturenraad (1=helemaal oneens, 10=helemaal eens) 34

35 Tevredenheidsonderzoek Besturenraad
Rol van Besturenraad De leden zien duidelijk twee rollen als het belangrijkst voor de Besturenraad: - het onderzoeken van de actuele ontwikkelingen; - het vertegenwoordigen van het christelijk onderwijs in de Nederlandse politiek en samenleving. Het voorzien in scholingsbehoefte ziet men niet zozeer als rol van de Besturenraad. 35

36 Mening over Besturenraad en sectorraden
Tevredenheidsonderzoek Besturenraad Mening over Besturenraad en sectorraden De meeste leden zijn van mening dat de Besturenraad kritisch moet zijn naar de sectorraden en dat sommige zaken de aandacht van zowel Besturenraad als sectorraad verdienen. 36

37 Mening over Besturenraad en sectorraden
Tevredenheidsonderzoek Besturenraad Mening over Besturenraad en sectorraden (per type onderwijs) De Besturenraad moet zich ook richten op zaken die onder de verantwoordelijkheid van de sectorraden vallen, zoals goed werkgeverschap en bekostiging. De Besturenraad moet zich kritisch opstellen ten opzichte van de sectorraden. Leden uit het VO zijn minder van mening dat de Besturenraad kritisch moet zijn naar de sectorraden dan leden van het PO. 37

38 Mening over Besturenraad en sectorraden
Tevredenheidsonderzoek Besturenraad Mening over Besturenraad en sectorraden (1=helemaal oneens, 10=helemaal eens) 38

39 Mening over Besturenraad en sectorraden
Tevredenheidsonderzoek Besturenraad Mening over Besturenraad en sectorraden (1=helemaal oneens, 10=helemaal eens) 39

40 Tevredenheid aangaande Diploma Christelijk Basisonderwijs
Tevredenheidsonderzoek Besturenraad Tevredenheid aangaande Diploma Christelijk Basisonderwijs Het in stand houden van de DCBO en het pleidooi van de Besturenraad dat elke leraar hierover dient te beschikken, wordt gedragen door de meerderheid van de leden. In het VO is men hierover enigszins tevreden. 40

41 Samenwerking Besturenraad met bonden KBO/KBVO
Tevredenheidsonderzoek Besturenraad Samenwerking Besturenraad met bonden KBO/KBVO Het afgelopen jaar is een eerste stap gezet naar meer samenwerking tussen de Besturenraad met de bonden KBO/KBVO. Dit is onder meer te merken aan gezamenlijke huisvesting, gezamenlijke belangenbehartiging en aanbod van opleidingen. Bent u tevreden over deze ontwikkeling? Vindt u dat de Besturenraad uiteindelijk zou moeten fuseren met de bonden KBO/KBVO? De meeste leden zijn tevreden over de samenwerking met KBO/KBVO en staan achter een eventuele fusie. 41

42 Samenwerking Besturenraad met bonden KBO/KBVO
Tevredenheidsonderzoek Besturenraad Samenwerking Besturenraad met bonden KBO/KBVO Het afgelopen jaar is een eerste stap gezet naar meer samenwerking tussen de Besturenraad met de bonden KBO/KBVO. Dit is onder meer te merken aan gezamenlijke huisvesting, gezamenlijke belangenbehartiging en aanbod van opleidingen. Bent u tevreden over deze ontwikkeling? Vindt u dat de Besturenraad uiteindelijk zou moeten fuseren met de bonden KBO/KBVO? 42

43 Eigen actie om stem te laten horen, of advies of mening te geven
Tevredenheidsonderzoek Besturenraad Eigen actie om stem te laten horen, of advies of mening te geven Leden van schoolbesturen duidelijk meer betrokken bij Besturenraad door stem te laten horen dan leden van scholen. 43

44 Eigen actie om stem te laten horen, of advies of mening te geven
Tevredenheidsonderzoek Besturenraad Eigen actie om stem te laten horen, of advies of mening te geven Leden van schoolbesturen duidelijk meer betrokken bij Besturenraad door stem te laten horen dan leden van scholen. 44

45 Eigen actie om stem te laten horen, of advies of mening te geven
Tevredenheidsonderzoek Besturenraad Eigen actie om stem te laten horen, of advies of mening te geven Bijna drie vijfde van de leden ondernemen geen initiatief om hun mening of advies te geven. Netwerk- en themabijeenkomsten zijn de gelegenheden waar leden het meest gebruik van maken om hun stem te laten horen. Leden van schoolbesturen ondernemen meer om hun mening of advies te geven dan leden van scholen. Leden van schoolbesturen duidelijk meer betrokken bij Besturenraad door stem te laten horen dan leden van scholen. 45

46 Verbeterpunten Besturenraad
Tevredenheidsonderzoek Besturenraad Verbeterpunten Besturenraad - 24% van de leden noemt een of meer verbeterpunten - Meest genoemde verbeterpunten zijn: Meer profileren; Eigen identiteit behouden en benadrukken; Duidelijk(er) positioneren naast de sectorraden; Luisteren naar de leden en hen actiever bij Besturenraad betrekken; Meer daadkracht tonen. Leden van schoolbesturen duidelijk meer betrokken bij Besturenraad door stem te laten horen dan leden van scholen. 46

47 Tevredenheidsonderzoek Besturenraad
Einde 47


Download ppt "Uitkomsten tevredenheidsonderzoek"

Verwante presentaties


Ads door Google