De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Mediawijsheidaanbod voor primair en voortgezet onderwijs van de Brabantse bibliotheken Angeliek van der Zanden, adviseur Cubiss 19 april 2010, Studiedag.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Mediawijsheidaanbod voor primair en voortgezet onderwijs van de Brabantse bibliotheken Angeliek van der Zanden, adviseur Cubiss 19 april 2010, Studiedag."— Transcript van de presentatie:

1 Mediawijsheidaanbod voor primair en voortgezet onderwijs van de Brabantse bibliotheken Angeliek van der Zanden, adviseur Cubiss 19 april 2010, Studiedag Spreek jij mijn taal? Bramediawijs

2 Aanleidingen mediawijsheid 2005: Raad voor Cultuur: belang van mediawijsheid 2008: Kabinet: mediawijsheid onderdeel kabinetsbeleid 2009: Vereniging Brabantse Bibliotheken: mediawijsheid speerpunt van bibliotheekbeleid (t/m 2012) 12 december 2014 Beeld > Koptekst en voettekst...2

3 Wat is mediawijsheid? “ Alle kennis en vaardigheden en de mentaliteit die mensen nodig hebben om bewust, kritisch en actief mee te doen in de wereld van vandaag en morgen, waarin media een bepalende hoofdrol spelen” Actief burgerschap ↔ 1,6 miljoen digibeten in Nederland ( 2009, Min. Ec. Zaken )

4 Mediawijsheid: Kennis, vaardigheden, mentaliteit Kennis: vragen over media zelf en kennis over de wijze waarop nieuws en media worden gebruikt. Vaardigheden: leesvaardigheid; informatievaardigheden; mediavaardigheden Mentaliteit: bewustzijn van en reflectie op eigen omgaan met media (als ontvanger en als zender) 12 december 2014 Beeld > Koptekst en voettekst...4

5

6 Hoe aandacht besteden aan mediawijsheid? Onderwijs: geen apart vak; burgerschapskunde; aanstellen mediacoaches Culturele instellingen: meer aandacht voor productie en mentaliteit Openbare bibliotheken: lokaal loket mediawijsheid 12 december 2014 Beeld > Koptekst en voettekst...6

7 Thema’s Mediawijsheid BNB Professionalisering nomc, scholingsmateriaal front en back office, platform mediacoaches Jongeren in de bibliotheek gaming, mediawijs bibliotheekbezoek Visievorming mediawijsheid samenwerking UvT Onderwijs behoeftenonderzoek, educatieve producten, scholing 12 december 2014 Beeld > Koptekst en voettekst...7

8 Onderwijs: WWW.BRAMEDIAWIJS.NL Kenmerken: Ontwikkeld als instrument voor bibliothecarissen Ontsluit aanbod lesproducten mediawijsheid voor PO en VO Ontsluit scholingsaanbod voor bibliothecarissen, mediathecarissen, leerkrachten, docenten, ouders Mediawijsheid concreet maken en door de bomen het bos weer gaan zien

9 WWW.BRAMEDIAWIJS.NL Selectiecriteria producten: leren door doen in een contextrijke omgeving (‘rijke’ lessen) uitgaan van de belevingswereld van de doelgroep binnen het totaalaanbod komen alle deelcompetenties mediawijsheid aan bod binnen het totaalaanbod komen alle thema’s mediawijsheid aan bod per thema worden maximaal 4 producten geselecteerd (‘door de bomen het bos blijven zien’) het product is bij voorkeur gratis te downloaden bij de aanbieder

10 www.bramediawijs.nl

11 Rol bibliotheek Bibliotheek als: Intermediair/ontsluiter van informatie: via database met geselecteerde programma’s mediawijsheid Adviseur: bibliotheek levert advies bij keuze van thema mediawijsheid, bij keuze producten, bij organisatie van uitvoering Uitvoerder: bibliotheek voert lesproducten uit Ontwikkelaar: bibliotheek als ontwikkelaar van producten 12 december 2014 Beeld > Koptekst en voettekst...11

12 Meerwaarde Bramediawijs Bramediawijs: biedt de mogelijkheid provinciale kleuring te geven aan het aanbod geeft een stimulans aan de bibliotheek om samenwerking aan te gaan met andere regionale partners biedt materiaal voor leerlingen EN intermediairs beschrijft alle producten via een helder en standaard format biedt de bibliotheek de gelegenheid zichzelf te positioneren op het vlak van mediawijsheid maakt duidelijk op welke thema’s de bibliotheek producten kan ontwikkelen 12 december 2014 Beeld > Koptekst en voettekst...12

13 Stand van zaken Site wordt op 18 mei ten doop gehouden in Brabant Scholing aanbieden: hoe ga je als bibliothecaris op pad met deze site naar het onderwijs (train de trainer) Inrichten redactieraad site Aanvullen site met provinciale en landelijke producten Verkenning landelijke uitrol Bramediawijs –Pilotproject i.s.m. Biblionet Groningen en MediaMatch (Expertisecentrum Mediawijsheid) 12 december 2014 Beeld > Koptekst en voettekst...13

14 Producten basisbibliotheken: overdraagbaar? Bibliotheek Midden-Brabant: Whodunnit? Mediawijze, multimediale kennismaking met de bibliotheek voor brugklassen Bibliotheek Altena CU@MSN; kennismaking met MSN Theek 5 Tal van mediawijsheidproducten voor basisonderwijs (sites, workshops) http://www.theek5.nl/producten_en_diensten/P-producten-en- diensten.asp?PID=51

15 Vragen en reacties? Wat is uw eerste indruk? Welke rol wil uw bibliotheek pakken op het vlak van mediawijsheid (intermediair, adviseur, uitvoerder, ontwikkelaar)? Bent u met scholen in gesprek over mediawijsheid? Welke mediawijsheidproducten mogen niet ontbreken in de site?


Download ppt "Mediawijsheidaanbod voor primair en voortgezet onderwijs van de Brabantse bibliotheken Angeliek van der Zanden, adviseur Cubiss 19 april 2010, Studiedag."

Verwante presentaties


Ads door Google