De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sociaal centrum De Wilg Van nazorgcentrum naar gespecialiseerd sociaal centrum Versie september 2014 partner van.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sociaal centrum De Wilg Van nazorgcentrum naar gespecialiseerd sociaal centrum Versie september 2014 partner van."— Transcript van de presentatie:

1 sociaal centrum De Wilg Van nazorgcentrum naar gespecialiseerd sociaal centrum Versie september 2014 partner van

2 Algemeen Gespecialiseerd sociaal centrum - Doelgroep: klanten met psychiatrische problemen - Uniek aanbod: detectie opname nazorg - 33 jaar ervaring in deze materie - Multidisciplinair team - Sterk uitgebouwde ondersteuning hulpverleners - Uitbouw netwerken en samenwerkingsverbanden

3 Organogram Bestuurscoördinator MI Jonathan Mortelmans Hoofd-maatschappelijk-werker Carl Pétré Psychiatrisch Verpleegkundig team (PVe-team) Esther Verbist Kelly De Loose Robby Geldof Dienst opnamezorg Anouk Maenhout Cathy Van RegenmortelCathy Van Regenmortel (1*) Anke BreugelmansAnke Breugelmans (1*) Eva Gooris Dienst nazorg Jan Vernimmen Patricia De PauwPatricia De Pauw (2*) Veronique Zwakhoven Sigrid MahieuSigrid Mahieu (3*) Administratie Maryse Van Maroey Sandra De Gres Jolien Smet Arbeidsbegeleiding Cathy Van RegenmortelCathy Van Regenmortel (1*) Jeugdzorg Anouk Maenhout Jan Vernimmen 1* = niet aanwezig op woensdag 2* = niet aanwezig op woensdag – donderdagnamiddag – vrijdag 3* = niet aanwezig afwisselend woensdag/ vrijdag Situatie 01/09/2014 Ondersteuning sociale dienst centrum Petra Braem Budgetbeheer Eva Gooris Intake/bevoegdheid Anke BreugelmansAnke Breugelmans (1*)

4 Het PVe-Team Het Psychiatrisch Verpleegkundig Team van De Wilg

5 PVe-team De missie Missie van het PVe-team Als gespecialiseerd team van psychiatrisch verpleegkundigen garanderen wij ondersteuning naar klanten met een vermoeden van psychische kwetsbaarheid, de begeleidende hulpverleners en de omgeving van de klant. We werken vanuit een holistisch mensbeeld. Via zorg op maat zoeken we naar de meest gepaste hulpverlening en dit met respect voor de klant en de hulpverlener. We bieden hiervoor een maximum aan laagdrempeligheid en flexibiliteit door mobiel te werken maar ook vanuit een vaste werkplek.

6 Werkpijlers PVe-TeamONDERSTEUNENBEGELEIDENINFORMEREN VORMENOVERLEGEXPERTISE individueelcollectief

7 Werkpijlers PVe-Team Individueel Ondersteuning bieden aan hulpverleners - Individuele (interventie)vragen - Advies en info via telefoon of mail - Aanvragen via een online formulier (internet OCMW) - Begeleiden van klanten mbt psychische stoornis - Gesprekken op centrum alleen of met dossierbegeleider - Huisbezoeken, klanten begeleiden - Geen dossierovername tenzij naar opnamezorg of nazorg De Wilg ONDERSTEUNENBEGELEIDENINFORMEREN

8 Werkpijlers PVe-Team collectiefVORMENOVERLEGEXPERTISE Ondersteuning bieden aan de hulpverleners - Vormingsinitiatieven omtrent omgaan met psychische stoornissen bij klanten - Methodiek casusbespreking/ intervisie supervisie - Opleiding nieuwe maatschappelijk werkers - Deelname zorgoverleg/ klantoverleg

9 Financiële en administratieve hulpverlening Dienst Opnamezorg

10 Nieuwe aanvragen zonder actief dossier bij OCMW Antwerpen - Psychiatrisch ziekenhuis/instelling (niet EPSI en PAAZ = AZ) - Therapeutische gemeenschappen (‘Tsedek en Den Evenaar) - Verblijven in beschut wonen buiten Antwerpen - bevoegdheid - Therapie volgen in een dagziekenhuis psychiatrie - Daklozen na opname: enkel bij diagnose psychische stoornis - Voogdij: verlengde minderjarigen in opname - Vondelingen: administratie opvolging bij voogdij OCMW Onze klanten

11 Doorgave actieve dossier van sociale centra OCMW Antwerpen - Bij opname langer dan 3 maanden ononderbroken Actieve dossier van sociale centra OCMW Antwerpen -Bij opname korter dan 3 maanden -dossier blijft bij begeleider sociaal centrum -SC De Wilg ondersteunt het bevoegd sociaal centrum Onze klanten

12 Hoe aanmelden

13 Het sociaal onderzoek

14 OCMW Wet van 8 juli 1976 Eigen OCMW regelgeving - vademecum Stappenplan van de hulpverlening Bevoegdheid Recht (E)LL Andere bijstand Medische bijstand Éénmalige vragen informatie aanvraag beslissing max 30 dagen

15 Het sociaal onderzoek Bevoegdheid Algemene regel = “gewoonlijk verblijf” 3 uitzonderingen - asielzoekers - studenten - opname instellingen art.2§1 Wet 2/4/1965 = laatste inschrijving LET OP: REFERENTIEADRES TELT NIET Binnen 5 werkdagen Conflicten via POD MI

16 Het sociaal onderzoek leefloon of equivalent leefloon 6 voorwaarden: - Nationaliteit - Leeftijd - Verblijfplaats - Ontoereikende bestaansmiddelen - Werkbereidheid - Uitputten rechten Verrekening inkomsten - Regel alle inkomsten - Uitzondering RMI wetgeving en eigen regelgeving

17 Het sociaal onderzoek andere bijstand en medische zorgen A norm = activeerbaar B norm = niet activeerbaar = referentienorm Referentienorm als inkomensgrens Referentiepunt voor elke aanvraag bijstand Medische bijstand: -Huisdokter + GMD = verplicht !!!! -Aantoonbare financiële noodzaak -Aantoonbare medische noodzaak GEEN AUTOMATISCHE TOEKENNING MEER

18 Integrale begeleiding na zorg de dienst Nazorg onze klanten - Verwijzers: residentieel en/of ambulant - Woonst hebben in Antwerpen - Vrijwillig in begeleiding komen - Ambulant bij een (gespecialiseerde) arts in behandeling zijn - Opstart nazorg steeds voorafgegaan door intake - Recht hebben op steun OCMW = geen voorwaarde - Kennis Nederlands = geen voorwaarde - Geen uitsluiting op basis van pathologie

19 de dienst Nazorg onze hulpverlening Door een gepaste begeleiding trachten psychisch en sociaal herval te vermijden en zo maatschappelijke en persoonlijke schade te beperken. - Ambulante psychosociale begeleiding - Budgetteren en bemiddelen met bewindvoerders - Actief overleg met andere hulpverleners - Begeleiding organiseren huishouden - Hulpverlening op maat = garanderen van nodige tijd - Flexibele hulpverlening = geen vaste afspraken - Medicatie toediening i.s.m. thuisverpleging (woensdag NM) - Langdurige chronische psychiatrie - Voogdij: verlengde minderjarigen niet opgenomen

20 Activering als hefboom uit de psychiatrie Arbeidsbegeleiding - Opstart arbeidsbegeleiding tijdens opname voor bij ontslag resocialisatie - Opstart arbeidsbegeleiding binnen hulpverleningstraject dienst Nazorg - Opstart arbeidsbegeleiding binnen hulpverleningstraject dienst Jeugdzorg - Aanbod gespecialiseerde trajectbegeleiding op maat van de klant - Aanbod professionele activering, arbeidszorg en vrijwilligerswerk

21 Sociaal centrum De Wilg Marnixstraat 16/1 – 2060 Antwerpen Telefoon 03 270 08 40 – fax 03 270 08 59 GSM hoofd maatschappelijk werker 0497 292 246 E-mails: Sociaal centrum De Wilg algemeen Dienst opnamezorg en arbeidsbegeleiding Psychiatrisch verpleegkundig team www adres Een klacht of bemerkingen: Maryse Van MaroeyMaryse Van Maroey Contactgegevens Algemeen

22 Samen op stap met SaRa Netwerken - Lid netwerkcomité SaRa - Nieuw ambulant PSY REVA centrum - Het intern GGZ project

23 Nuttige links Netwerken -http://sara.oggpa.behttp://sara.oggpa.be -http://www.geestelijkgezondvlaanderen.be/http://www.geestelijkgezondvlaanderen.be/ -http://www.vdip.be/?action=onderdeel&onderdeel=527&titel=Ik+ben+niet+gekhttp://www.vdip.be/?action=onderdeel&onderdeel=527&titel=Ik+ben+niet+gek


Download ppt "Sociaal centrum De Wilg Van nazorgcentrum naar gespecialiseerd sociaal centrum Versie september 2014 partner van."

Verwante presentaties


Ads door Google