De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Overladingen Sarah Schoenmaekers Koenraad Vanschoren

Verwante presentaties


Presentatie over: "Overladingen Sarah Schoenmaekers Koenraad Vanschoren"— Transcript van de presentatie:

1 Overladingen Sarah Schoenmaekers Koenraad Vanschoren

2 -> WETGEVING A. WAT IS STRAFBAAR? B. MAXIMAAL TOEGELATEN MASSA (MTM) C. STRAFMAAT D. PROCEDURE -> TOT SLOT

3

4 -> WETGEVING 1. Internationale en Europese wetgeving
- Internationaal verdrag inzake het wegverkeer - Benelux afspraken - Europese Richtlijn 96/53/EG

5 -> WETGEVING 2. Federale wetgeving
Wet van 21 juni KB van 15 maart (KB Technische Eisen) Artikel 18, § 1 en 2 KB Technische Eisen Artikel 21 KB Technische Eisen Wet van 15 juli KB van 19 juli (Bezoldigd zakenvervoer)

6 -> WETGEVING 3. Vlaamse wetgeving
Decreet van 19 december (Aslastendecreet) Artikel 56 Decreet 3 mei 2013 betreffende de bescherming van de verkeersinfrastructuur in geval van bijzonder wegtransport + BVR van 20 december 2013 Artikel 3 Decreet

7  Overlading in totaliteit van een voertuig
A. WETGEVING - wat is strafbaar? KB Technische Eisen Artikel 18, § 1 Geen voertuig waarvan de massa in beladen toestand meer bedraagt dan de maximale toegelaten massa mag zich op de openbare weg bevinden  Overlading in totaliteit van een voertuig

8 A. WETGEVING – wat is strafbaar?
KB Technische Eisen Artikel 18, § 2 […] geen voertuig [mag] zich op de openbare weg bevinden wanneer de massa op de grond onder elk van de assen of, eventueel, de maximale massa onder het steunpunt, het bij de goedkeuring vastgestelde maximum met meer dan 5 pct. overschrijden  Asoverladingen van een voertuig

9 A. WETGEVING - wat is strafbaar?
KB Technische Eisen Artikel 21, § 1 […] de massa in beladen toestand van een sleep [mag] de bij het proces-verbaal van goedkeuring betreffende het trekkend voertuig, vastgestelde maximale toegelaten massa van de sleep niet overschrijden  Overladingen in totaliteit van een sleep  Van toepassing op alle soorten “slepen”, dus ook gewone personenwagens met aanhangwagen!

10 A. WETGEVING - wat is strafbaar?
Wet bezoldigd zakenvervoer Artikel 35, § 2 Elk vervoer van goederen over de weg tegen vergoeding verricht met een voertuig of een sleep waarvan de totale massa in beladen toestand of de afmetingen, met of zonder lading, hoger zijn dan de toegelaten normen, wordt beschouwd als zijnde verricht zonder geldige vergunning  In principe zelden van toepassing op particulieren

11 A. WETGEVING - wat is strafbaar?
Decreet bijzonder wegtransport Artikel 3, lid 1 Het is verboden zich op de openbare weg te bevinden met een […] voertuig of een […] sleep […] waarvan de hoogte het toegestane maximum met meer dan één procent overschrijdt, of waarvan de andere afmetingen of de massa in beladen toestand de toegestane maxima overschrijden  Overladingen in totaliteit van een voertuig of een sleep

12 A. WETGEVING - wat is strafbaar?
Decreet bijzonder wegtransport Artikel 3, lid 2 Het is verboden het wegdek te beschadigen door zich met een voertuig op de openbare weg te bevinden waarvan de massa op de grond onder een van de assen het toegestane maximum, met meer dan 5 procent overschrijdt.  Asoverladingen van een voertuig  Ex artikel 56 Aslastendecreet

13 B. WETGEVING – MTM Wettelijk kader? Artikel 32bis KB Technische Eisen Totale maximaal toegelaten massa Voertuigen 2 assen : max 19 ton 3 assen : max 26 ton 4 assen : max 32 ton

14 B. WETGEVING – MTM Wettelijk kader? Artikel 32bis KB Technische Eisen
Totale maximaal toegelaten massa Slepen (geleed voertuig) 2 + 1 assen : max 29 ton 2 + 2 assen : max 39 ton 2 + 3 assen : max 44 ton 3 + 2 assen : max 44 ton 3 + 3 assen : max 44 ton

15 B. WETGEVING – MTM Wettelijk kader? Artikel 32bis KB Technische Eisen
Totale maximaal toegelaten massa Slepen (voertuig op aanhangwagen) 2 + 1 assen : max 29 ton 2 + 2 assen : max 39 ton 2 + 3 assen : max 44 ton 3 + 1 assen : max 36 ton 3 + 2 assen : max 44 ton 3 + 3 assen : max 44 ton

16 B. WETGEVING – MTM Wettelijk kader? Artikel 32bis KB Technische Eisen
Maximaal toegelaten massa assen Niet-aangedreven as 10 ton Aangedreven as 12 ton

17 B. WETGEVING – MTM Beperkingen? Rijbewijs
Rijbewijs B: auto's met een MTM van ten hoogste kg […]; aan de auto's van deze categorie kan een aanhangwagen met een MTM van ten hoogste 750 kg worden gekoppeld Rijbewijs B + E: samenstellen van voertuigen bestaande uit een trekkend voertuig van categorie B en een aanhangwagen of oplegger met een MTM van ten hoogste kg

18 B. WETGEVING – MTM Beperkingen? Rijbewijs
Rijbewijs C: andere auto's dan die van de categorieën D1 of D, met een MTM van meer dan kg […]; aan de auto's van deze categorie kan een aanhangwagen met een MTM van ten hoogste 750 kg worden gekoppeld Rijbewijs C + E: samenstellen van voertuigen bestaande uit een trekkend voertuig van categorie C en een aanhangwagen of oplegger met een MTM van meer dan 750 kg

19 B. WETGEVING –MTM Beperkingen? Constructie van het voertuig !!!
Proces-verbaal van goedkeuring (PVG) Identificatieplaatje Gelijkvormigheidsattest Inschrijvingsbewijs Schouwingsbewijs

20 C. WETGEVING – strafmaat
KB Technische Eisen een gevangenisstraf van 8 dagen tot drie maanden en met een geldboete van 10 euro tot euro of met een van die straffen alleen, onverminderd de vergoeding van de schade indien daartoe grond bestaat Verhoogd met de opdeciemen In de praktijk enkel geldboete

21 C. WETGEVING – strafmaat
Decreet bijzonder wegtransport Totaaloverladingen Artikel 14, § 1, 1°: met een gevangenisstraf van acht dagen tot één jaar en met een geldboete van 50 euro tot euro of met één van die straffen alleen als er, ten gevolge van de inbreuk, geen schade ontstaan is aan de openbare weg, zijn aanhorigheden en de erin liggende kunstwerken  Verhoogd met de opdeciemen Onmiddellijke inning of administratieve geldboete van 300 €

22 C. WETGEVING – strafmaat
Decreet bijzonder wegtransport Asoverladingen Artikel 14, § 2, : In afwijking van paragraaf 1 worden inbreuken op artikel 3, tweede lid, bestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot één jaar en met een progressieve geldboete of met één van die straffen alleen.

23 C. WETGEVING – strafmaat
Decreet bijzonder wegtransport Asoverladingen 50 € tot € bij overlading < 500 kg 100 € tot € bij overlading 500 kg tot < 1000 kg 175 € tot € bij overlading 1000 kg tot < 1500 kg 250 € tot € bij overlading 1500 kg tot < 2000 kg 350 € tot € bij overlading 2000 kg tot < 2500 kg 500 € tot € bij overlading 2500 kg tot < 3000 kg 750 € tot € bij overlading 3000 kg en meer Onmiddellijke inning of administratieve geldboete mogelijk  Verhoogd met de opdeciemen

24 D. WETGEVING – procedure
KB Technische Eisen Strafrechtelijk – politierechtbank Geen administratie procedure  Samenloop met inbreuk decreet bijzonder wegtransport !!!

25 D. WETGEVING – procedure
Decreet bijzonder wegtransport Strafrechtelijk – politierechtbank Verplichte solidariteitsbijdrage ! Administratie – wegeninspecteur-controleur Eerste beslissing Binnen de 30 dagen bezwaar mogelijk Hoorzitting + nieuwe beslissing Binnen de 30 dagen beroep mogelijk Raad van State (60 dagen)

26 Weegbruggen in Vlaanderen 40 asdrukwegers
-> TOT SLOT Weegbruggen in Vlaanderen 40 asdrukwegers Langs gewestwegen en autosnelwegen

27

28 -> TOT SLOT Weegbruggen in Limburg Diepenbeek – N702 Dilsen-Stokkem – N75 Houthalen – N74-N715 Tessenderlo – E313 (beide richtingen) Zonhoven – E314 (richting Nederland)

29 -> TOT SLOT Enkele nuttige tips wegeninspectie@mow.vlaanderen.be


Download ppt "Overladingen Sarah Schoenmaekers Koenraad Vanschoren"

Verwante presentaties


Ads door Google