De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kernactiviteiten : Kredieten Dienstverleningsactiviteiten Operationeel beheerder voor het Kenniscentrum voor Financiering van KMO (KeFiK VZW) Participatiefonds.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kernactiviteiten : Kredieten Dienstverleningsactiviteiten Operationeel beheerder voor het Kenniscentrum voor Financiering van KMO (KeFiK VZW) Participatiefonds."— Transcript van de presentatie:

1

2 Kernactiviteiten : Kredieten Dienstverleningsactiviteiten Operationeel beheerder voor het Kenniscentrum voor Financiering van KMO (KeFiK VZW) Participatiefonds Openbare kredietinstelling sinds 1984 autonoom (financiële parastatale)

3 Participatiefonds Dienstverlening

4 Impulseo I Impulseo- Financiering Impulseo- begeleiding Impulsfonds voor de huisartsgeneeskunde Participatiefonds door een steunpunt Participatiefonds: dienstverleningsactiviteiten/Impulseo I

5 Impulseo-financiering Impulsfonds voor de huisartsgeneeskunde lening van maximum € 15.000 premie van € 20.000 Participatiefonds lening van maximum € 30.000 Participatiefonds: dienstverleningsactiviteiten/Impulseo I

6 Voor wie? huisartsen die zich voor de eerste maal vestigen 1e installatie = binnen 4 jaar na erkenning als huisarts binnen 4 jaar na terugkeer uit een ontwikkelingsland installatie in een individuele of groepspraktijk na 1 juli 2006 Lening Impulsfonds Participatiefonds: dienstverleningsactiviteiten/Impulseo I

7 voor wat? alle investeringen (ook de behoefte aan bedrijfskapitaal) bijv.: verbouwing kabinet, aankoop wagen, overname pati ë ntenbestand onroerende investering: geen priv é geen verhuur/verkoop kenmerken max. € 15.000 interesten: 0% geen waarborgen duur 5 jaar 1 jaar vrijstelling kapitaalsaflossing Participatiefonds: dienstverleningsactiviteiten/Impulseo I

8 Premie Impulsfonds Voor wie? installatie in een zone met een tekort aan huisartsen = prioritaires zones ofwel minder dan 90 huisartsen/100.000 inwoners ofwel minder dan 125 inwoners/km ² en minder dan 120 huisartsen/100.000 inwoners Installatie in een positieve actiezone onbeperkt in het kader van de politiek van de grote steden installatie in een individuele of groepspraktijk na 1 juli 2006 Participatiefonds: dienstverleningsactiviteiten/Impulseo I

9 kenmerken € 20.000 verworven na 5 jaar als de praktijk zich nog in de prioritaire zone bevindt cumuleerbaar met een lening van het Impulsfonds of het Participatiefonds Participatiefonds: dienstverleningsactiviteiten/Impulseo I

10 Lening Participatiefonds zelfde voorwaarden als de lening van het Impulsfonds kenmerken max. € 30.000 intresten: 3% eerste twee jaar, daarna 4% geen waarborgen duur 5 jaar 1 jaar vrijstelling kapitaalsaflossing Participatiefonds: dienstverleningsactiviteiten/Impulseo I

11 Impulseo-begeleiding Gratis en facultatieve begeleiding door een steunpunt dat samenwerkt met het Participatiefonds Participatiefonds: dienstverleningsactiviteiten/Impulseo I

12 Voorbeeld Installatie buiten een prioritaire zone Investering van € 45.000 Lening Impulsfonds€ 15.000 Lening Participatiefonds€ 30.000 Totaal€ 45.000 Participatiefonds: dienstverleningsactiviteiten/Impulseo I

13 Installatie in een prioritaire zone Investering van € 45.000 Premie Impulsfonds€ 20.000 Lening Impulsfonds€ 15.000 Lening Participatiefonds€ 10.000 Totaal€ 45.000 Participatiefonds: dienstverleningsactiviteiten/Impulseo I

14 Impulseo II Financiële ondersteuning voor een onthaal- en administratief bediende voor huisartsengroeperingen Participatiefonds: dienstverleningsactiviteiten/Impulseo II

15 Tegemoetkoming voor de helft van de reële globale loonkost, met een maximum van € 8.250*/jaar als het over een samenwerkingsakkoord gaat met minstens 2 erkende huisartsen;  de groepering minstens 500 Globaal Medische Dossiers (GMD) beheert;  de groepering minstens de helft van één voltijds equivalent te werk stelt met een arbeidsovereenkomst  de artsen van de groepering gebruik maken van een gelabeld elektronisch medisch dossier. Een groepering vanaf 2 huisartsen: Participatiefonds: dienstverleningsactiviteiten/Impulseo II * Jaarlijkse indexatie

16 Een groepering vanaf 3 huisartsen: Tegemoetkoming voor de helft van de reële globale loonkost, met een maximum van € 16.500*/jaar als het over een samenwerkingsakkoord gaat met minstens 3 erkende huisartsen;  de groepering minstens 1.000 Globaal Medische Dossiers (GMD) beheert;  de groepering minstens één voltijds equivalent te werk stelt met een arbeidsovereenkomst  de artsen van de groepering gebruik maken van een gelabeld elektronisch medisch dossier. Participatiefonds: dienstverleningsactiviteiten/Impulseo II * Jaarlijkse indexatie

17 De groepering: ofwel op dezelfde installatieplaats ofwel op verschillende installatieplaatsen die zich in dezelfde huisartsenzone of in twee aan elkaar grenzende zones bevinden. Participatiefonds: dienstverleningsactiviteiten/Impulseo II

18 Het samenwerkingsakkoord: De samenwerking moet wel vastgelegd worden in een schriftelijk samenwerkingsakkoord dat de volgende bepalingen bevat: de manier waarop het bedrag van de tegemoetkoming wordt verdeeld; de modaliteiten voor intern overleg tussen alle deelnemende huisartsen; de modaliteiten voor het raadplegen van de Globaal Medische Dossiers, rekening houdend met de deontologie en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; de regels volgens welke beslissingen worden genomen; de procedure volgens welke het samenwerkingsakkoord kan worden beëindigd. Participatiefonds: dienstverleningsactiviteiten/Impulseo II

19 Het Globaal Medisch Dossier (GMD): De groepering die een beroep doet op Impulseo II moet een minimum aantal GMD’s beheren. Om dat minimum te bepalen moet u rekening houden met het aantal beheerde GMD’s in het kalenderjaar voorafgaand aan de aanvraag: Groeperingen met ten minste 2 erkende huisartsen moeten minstens 500 GMD’s beheren indien zij tot € 8.250* willen terugvorderen. Groeperingen met ten minste 3 erkende huisartsen moeten minstens 1.000 GMD’s beheren om aanspraak te maken op een tegemoetkoming van maximaal € 16.500*; Participatiefonds: dienstverleningsactiviteiten/Impulseo II * Jaarlijkse indexatie

20 De arbeidsovereenkomst: Impulseo II heeft enkel betrekking op loonlasten die verschuldigd zijn in het kader van een schriftelijke arbeidsovereenkomst. De arbeidsovereenkomst moet een duidelijke omschrijving bevatten van de taken over het onthaal en praktijkbeheer van de werknemer. Let wel, telesecretariaat is hierbij uitgesloten. De overeenkomst moet ook een loon garanderen dat in overeenstemming is met de barema’s vastgesteld door het bevoegde paritaire comité. Participatiefonds: dienstverleningsactiviteiten/Impulseo II

21 kredieten Participatiefonds

22 voor wie zelfstandige ondernemers, vrije beroepen, KO’s* starters – bestaande middel achtergestelde leningen principe gedeelde financiering * minder dan 50 werknemers, jaarlijks omzetcijfer of balanstotaal is niet hoger dan € 10 milj., regels betreffende de verbonden en partnerondernemingen (volgens Europese definitie). kredieten Participatiefonds

23 productie 40.000 ondernemers geholpen bij start, groei of overname sinds1984 werd er € 914 miljoen aan kredieten toegekend jaarlijks 2.500-tal aanvragen toegekend bedrag 2008: € 88.301.443 2009: € 97.994.529 2010: € 80.024.066 in omloop 2010: € 324.845.986 Participatiefonds

24 Starteo Zelfstandigen of KMO’s die starten of die sinds maximum 4 jaar actief zijn Business Angel+ Innoverende ondernemingen die starten samen met een Business Angel Startlening niet-werkende werkzoekenden die hun eigen zaak willen starten Plan Jonge Zelfstandigen -30 jarige werkzoekenden met ondernemings- plannen Onze producten om te starten: Investeringskredieten: Initio KO’s die voor hun investeringsproject eerst het akkoord van het Participatiefonds willen bekomen vooraleer naar de bank te stappen Participatiefonds

25 voor wie? starters (minder dan 4 jaar in hoofdberoep) voor wat? alle investeringen (ook behoefte aan bedrijfskapitaal) onroerende investering: geen privé geen verhuur/verkoop Producten Starteo

26 Ondernemer: 1/9Kredietinstelling: 4/9Participatiefonds: 4/9 (€ 62.500)(€ 250.000) Producten/Starteo kenmerken achtergestelde lening bedrag: max. € 250.000 niet hoger dan bankkrediet eigen inbreng x 4

27 Producten/Starteo Starteo max. € 350.000 bij overname door inkoop van aandelen gevraagde bedrag is groter dan € 250.000 Participatiefonds : 35% € 350.000 Ondernemer ≥ 10% € 100.000 Kredietinstelling € 550.000 Intrestvoet Intrestvoet = BEPR (basisrentevoet op de markt voor investeringskredieten) voor de gekozen looptijd met een minimum van 3% Looptijd 5, 7 of 10 jaar mogelijke beperking: indien looptijd lening bank kleiner dan looptijd lening PF  verschil max 2 jaar

28 vrijstelling kapitaalsaflossing keuze: 0, 1 of 2 jaar indien 2 jaar: verlaagde rentevoet + 0,25% hoe terugbetalen? vaste kapitaalsaflossing maandelijks driemaandelijks vaste bedragen Maandelijks Domiciliëring Waarborgen soepel voorbeelden: borgstelling, hypothecair mandaat, blokkering en achterstelling voorschotten vennoten Producten/Starteo

29 Ontvankelijkheidscriteria Naast de kenmerken van de producten Beantwoorden aan de Europese criteria van de kleine onderneming Sectorale beperkingen de minimis: transport (rollend materiaal), landbouw en export (verkoopkantoor in het buitenland) trading Min. 10% eigen inbreng in het totale investeringsplan Min. 10% solvabiliteit (eigen middelen / balanstotaal inclusief de nieuwe investeringen) Financiering van de commercialisatiefase (investeringen in R & D uitgesloten in beginfase) Enkel nieuwe investeringen (geen herfinancieringen) Criteria

30 Initio: Context Initio  antwoord van de federale overheid op de kredietbehoefte van KMO’s in België  complementair aan de bestaande producten van het Participatiefonds  omgekeerde indieningsprocedure

31 Omgekeerde indieningsprocedure Klassiek: Starteo/Optimeo Bank analyse bankkrediet Participatie- fonds analyse Starteo/Optimeo akkoord KO aanvraag Initio: Bank analyse bankkrediet Participatie- fonds analyse Initio akkoord KO aanvraag KOCijfer- beroepen Producten/Initio

32 Productkenmerken voor wie? ko’s (minder dan 50 werknemers) voor wat? alle investeringen (ook behoefte aan bedrijfskapitaal). Geen financiering van aankoop van onroerende goederen of van nieuwbouw. maximumbedrag kleinste van de volgende bedragen: € 100.000 5 x eigen inbreng 50% van het totale investeringsbedrag (saldo = eigen inbreng + bankkrediet) intrestvoet 4% vaste intrestvoet

33 Producten/Initio Productkenmerken looptijd 3, 5 of 7 jaar mogelijke beperking: indien looptijd lening bank kleiner dan looptijd lening PF  verschil max. 1 jaar vrijstelling kapitaalsaflossing keuze: 0 of 1 jaar hoe terugbetalen? vaste kapitaalsaflossing –maandelijks –driemaandelijks vaste bedragen –maandelijks waarborgen natuurlijke persoon: geen waarborgen rechtspersoon: borgstelling actieve vennoten

34 Producten/Initio Ontvankelijkheidscriteria Initio Naast de kenmerken van de producten Beantwoorden aan de Europese criteria van de kleine onderneming Sectorale beperkingen de minimis: transport (rollend materiaal), landbouw en export (verkoopkantoor in het buitenland) trading Financiering van de commercialisatiefase (investeringen in R & D uitgesloten) Geen financiering van aankoop van onroerende goederen of van nieuwbouw Enkel nieuwe investeringen (geen herfinancieringen)

35 Participatiefonds de Lignestraat 1 1000 Brussel Tel: 02/210.87.87 Fax: 02/210.87.79 www.fonds.org


Download ppt "Kernactiviteiten : Kredieten Dienstverleningsactiviteiten Operationeel beheerder voor het Kenniscentrum voor Financiering van KMO (KeFiK VZW) Participatiefonds."

Verwante presentaties


Ads door Google