De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

E-Government binnen de sociale zekerheid

Verwante presentaties


Presentatie over: "E-Government binnen de sociale zekerheid"— Transcript van de presentatie:

1 E-Government binnen de sociale zekerheid
K. Snyders, Adjunct Administrateur-generaal van de RSZ

2 Deel 2 : beveiligde zone van de portaalsite

3 Toepassingen Twee soorten toepassingen
1. Toepassingen, voor iedereen vrij toegankelijk de Dimona-aangifte de aanvraag van detacheringsformulieren (Gotot) werkmeldingen consultatie ‘inhoudingsplicht - 30bis’

4 Toepassingen 2. “Beveiligde toepassingen”  enkel toegankelijk voor bepaalde personen de consultatie van het personeelsbestand de RSZ-aangifte, het doorsturen van wijzigende berichten de aangifte van sociale risico’s de consultatie van werkmeldingen alle toepassingen via bestandsoverdracht (FTP, …)

5 Toegangssysteem voor werkgevers
Lokaal beheerder Gebruiker (Alleen eigen gegevens)

6 Toegangssysteem voor soc. secretariaten
Sociale secretariaten Sociaal secretariaat Werkgever Procuratie (RSZ-repertorium) Lokaal beheerder Alleen gegevens van werkgevers aangesloten bij het sociaal secretariaat Gebruikers

7 Toegangssysteem voor dienstverleners
Werkgever Dienstverlener Contractuele band (RSZ-repertorium) Rechtspersoon Natuurlijk persoon = Alleen gegevens van werkgevers waarvoor de contractuele band geregistreerd werd Lokaal beheerder Gebruikers

8 Toegangsprocedure Alle toepassingen zijn gegroepeerd in een Informatiesysteem  toegankelijk via verschillende kanalen: portaalsite, FTP, …  beheerst door een gebruikersreglement = een reglement dat de verantwoordelijkheden van gebruikers en aanbieders afbakent

9 Toegangsprocedure De meeste toepassingen zijn toegankelijk via een gebruikersnaam en een paswoord (UID/PW) Sommige toepassingen kunnen enkel gebruikt worden via een certificaat

10 Toegangsprocedure Certificaten
 afgeleverd door een certificatie-authoriteit (Globalsign, Belgacom, Isabel, …) worden gebruikt om toegang te verkrijgen worden gebruikt om een elektronische handtekening te plaatsen

11 Toegangsprocedure Certificaten: nodig voor niet nodig voor
Communicatie via bestandsoverdracht (FTP, Isabel, …) De ‘rechtstreekse wijziging’ van een RSZ-aangifte niet nodig voor de wettelijk verplichte elektronische aangifte via de portaalsite

12

13 Toegangsprocedure Specifieke procedure: bescherming van de privacy
Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (W.V.P.) consulteren = verwerking werkgever = ‘verantwoordelijke voor de verwerking’ dienstverlener = ‘verwerker’

14 Toegangsprocedure Toegang door de werkgever
de onderneming wordt vertegenwoordigd door een natuurlijk persoon: de ‘lokale beheerder’ - regelt de toegangen van andere gebruikers binnen de onderneming - heeft zelf toegang tot alle toepassingen

15 Toegangsprocedure Toegang door de werkgever
de lokale beheerder moet deel uitmaken van de onderneming = een persoon waarvoor de onderneming uiteindelijk verantwoordelijk is en die onder het ‘rechtstreeks gezag’ staat van de onderneming - dus wel : een werknemer, de zaakvoerder, een bestuurder, ... - maar niet : een externe boekhouder, …

16 Toegangsprocedure Toegang door een dienstverlener
de werkgever mag een derde (verwerker) aanwijzen, die de beveiligde toepassingen mag gebruiken: de ‘dienstverlener’ - rechtspersoon of natuurlijk persoon (boekhoudkantoor, sociaal secretariaat, …) - heeft toegang tot de gegevens van de onderneming

17 Toegangsprocedure Toegang door een dienstverlener
Voorwaarde: met de dienstverlener moet een overeenkomst bestaan, ! die overeenkomst moet voldoen aan de eisen van artikel 16 W.V.P.: zorgvuldige keuze, een zeker toezicht, bepalen van de voorwaarden en van de aansprakelijkheid, ... De werkgever blijft eindverantwoordelijke voor de bescherming van de privacy (verantwoordelijke voor de verwerking)

18 Toegangen - schematisch

19 Demo : beveiligde omgeving
Hoe zich registreren als lokale beheerder

20 Demo : beveiligde omgeving
Toegangsprocedure van een lokale beheerder

21 DEMO


Download ppt "E-Government binnen de sociale zekerheid"

Verwante presentaties


Ads door Google