De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Plaatsen van een zonneboiler Juridische aspecten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Plaatsen van een zonneboiler Juridische aspecten."— Transcript van de presentatie:

1 Plaatsen van een zonneboiler Juridische aspecten

2 Maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt méér en méér aangemoedigd van uit de verschillende overheden die ons land rijk is Tegemoetkomingen zijn er op alle mogelijke niveaus: –Supranationaal: Europees niveau –Federaal niveau: federale regering (België) –Regionaal niveau: Vlaamse regering (Vlaanderen) –Interregionaal niveau : Eandis –Provinciaal niveau: West-Vlaanderen –Gemeentelijk niveau: Kortrijk

3 Opgelet: Veel steunmaatregelen gelden enkel en alleen voor particulieren en zijn NIET van toepassing voor professionelen!!!

4 Europees niveau Richtlijn 2001/77/EG van 27 september 2001 betreffende de bevordering van electriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen op de interne electriciteitsmarkt –Gemakkelijker voldoen aan doelstellingen van Kyoto –Lidstaten moeten nationale streefcijfers vaststellen voor het gebruik van electriciteit uit hernieuwbare energiebronnen –Er moet een wetgevingskader geschapen worden voor de markt van hernieuwbare energiebronnen –Tijd is nog niet rijp voor een Gemeenschapskader voor steunmaatregelen vanwege de beperkte ervaring met nationale regelingen; Europese Commissie dient alles op de voet te volgen om doende een kader voor Europese steun te kunnen uitwerken Richtlijn 2001/C37/03: Europese kaderregeling inzake staatssteun ten behoeve van het milieu

5 Federaal niveau Art. 69 WIB92: Verhoogde belastingsaftrek van 15 % voor energiebesparende maatregelen; de Koning kan dit percentage verhogen Art. 145.24 WIB92: uitgaven voor de installatie van een systeem van waterverwarming door middel van zonne-energie  belastingvermindering Belastingvermindering: 40 % van de werkelijk gedane uitgaven max. 3.380 EUR (nieuwbouw of renovatie) – AJ. 2008 (inkomsten 2007) Deze maatregel heeft als doel belastingVERMINDERING toe te kennen; de vermindering is beperkt tot de verschuldigde belasting. Indien de belastingvermindering door gebrek aan voldoende belasting niet (volledig) kan worden verleend, dan is het saldo noch terugbetaalbaar, noch verrekenbaar met een andere aanslagperiode

6 Federaal niveau Het moet een woning betreffen, d.w.z. een gebouw (of een gedeelte van een gebouw) dat, door zijn aard, normaal bestemd is om te worden bewoond door één of meerdere personen (eengezinswoning, appartement, studio,…). Wanneer in dit gebouw een beroepsactiviteit wordt uitgeoefend, moet het gebouw zijn aard van bewoning behouden om de belastingvermindering te krijgen. De energiebesparende uitgaven, die betrekking hebben op het deel van de woning dat door de belastingplichtige-eigenaar voor het uitoefenen van zijn beroepswerkzaamheid wordt gebruikt, geven geen recht op belastingvermindering indien deze uitgaven: ✓ ingebracht worden als beroepskosten; ✓ recht geven op een investeringsaftrek. Aanvraagvoorwaarden: –Zonneboiler moet worden geplaatst door een geregistreerd aannemer –Geregistreerd aannemer bevestigt: Dat de oriëntatie van de panelen tussen het oosten en het westen ligt via het zuiden Dat de hellingshoek van de vaste panelen tussen 0 en 70° ten opzichte van de horizon ligt Dat de aangewende techniek het mogelijk maakt om een eventueel probleem van legionellose te vermijden Cumul met financiële bijdrage door andere overheden: geen probleem Interessante link: http://minfin.fgov.be/portail1/nl/cadrenl.htmhttp://minfin.fgov.be/portail1/nl/cadrenl.htm

7 Voor technische vragen, kan u zich richten tot : FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie Algemene Directie Energie North Gate III Koning Albert II laan, 16 1000 Brussel Tel. 02/201.23.64 (infolijn van de Algemene Directie Energie betreffende de nieuwe maatregelen inzake fiscale aftrek voor de investeringen die gericht zijn op hetbesparen van energie in de woningen) Fax : 02/206.57.32 E-mail: dg.ener@mineco.fgov.bedg.ener@mineco.fgov.be Website : http://www.energie.mineco.fgov.behttp://www.energie.mineco.fgov.be Website : http://www.mineco.fgov.behttp://www.mineco.fgov.be

8 Regionaal niveau Decreet van 31 januari 2003 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid Belangrijkste artikels: –Artt. 4 – 8 : algemene voorwaarden –Art. 12,3° : definitie energiebesparende maatregelen –Art. 15 : steunmaatregelen –Art. 16 : maximumpercentages Dit systeem van ecologiepremie leek niet doeltreffend te zijn; te veel aanvragen en te weinig budget. Daarom is men overgegaan naar het systeem van de zgn. groene stroomcertificaten (situatie fotovoltaïsche zonnepanelen) en naar het systeem van subsidies in samenwerking met de lokale besturen en de distributienetbeheerders. Sinds 1 januari 2005 is er voorzien in een premie van 75 EUR per vierkante meter collectoroppervlakte met een minimum van 625 EUR per systeem. Deze premie wordt betaald via de Vlaamse distributienetbeheerders. Er is dus geen rechtstreekse steun meer vanuit Vlaanderen.

9 Niveau van de interregionale De premieaanvraag is enkel geldig samen met een kopie van de factuur van de aankoop en het plaatsen van de zonneboiler (geen offerte) en van de collector met vermelding van het type en van het aantal m2 collectoroppervlakte. De premie bedraagt 75 euro/m2 collectoroppervlakte met een minimum van 575 euro en een maximum van 6 250 euro of maximum 50% van de investering. De premie kan enkel worden toegekend wanneer de installatie afkomstig is van een leverancier die met dat productgamma deelneemt aan het Belsolar kwaliteitscharter. Geldig per vestiging van een onderneming Rechthebbende = distributienetgebruiker Totale bedrag van cumuleerbare premies blijft beperkt tot 15.000 EUR per vestiging Factuur opgemaakt tussen 01.01.07 en 31.12.07; in te dienen voor 01.04.08

10 Hoe een premie aanvragen? Stuur of fax de premieaanvraag samen met een kopie van de factuur van de zonneboiler voor sanitair warm water of beglaasde zwembadcollectoren voor publieke overdekte zwembaden naar : Eandis REG-dienst Postbus 50 9700 Oudenaarde Fax: 056 36 93 23 Meer informatie Algemeen telefoonnummer 078 35 35 34 reg@eandis.be www.eandis.be

11 Provinciaal niveau In West-Vlaanderen: geen tussenkomst gevonden Gemeentelijk niveau Stad Kortrijk: geen tussenkomst naar bedrijven toe


Download ppt "Plaatsen van een zonneboiler Juridische aspecten."

Verwante presentaties


Ads door Google