De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Primaire preventie van psychosociale risico’s

Verwante presentaties


Presentatie over: "Primaire preventie van psychosociale risico’s"— Transcript van de presentatie:

1 Primaire preventie van psychosociale risico’s
Iveline Lemahieu

2 Een wereldleider in voeding en dranken
Wereldwijd nr 2 in Voeding en Dranken Nr 8 van de voedingsmiddelen- bedrijven in België Wereldwijd medewerkers Omzet ≈ 60 miljard dollar Actief in meer dan 200 landen Grootste voedingsmiddelenconcern in Europa met mensen in 45 landen Snacks, frisdrank, vruchtensappen, koude soepen en ontbijtgranen

3 Performance with Purpose Visie
Gezondheid & Voeding Milieu Onze mensen

4 Preventie psychosociale risico’s
Preventie van psychosociale risico’s is een ‘hot topic’ Een geïntegreerde aanpak kan een emotionele, gedrags- of lichamelijke insteek hebben (of een combinatie) Medewerkers met een hoge mate van emotionele en fysieke weerbaarheid, kunnen beter om met levensgebeurtenissen. Eetgewoonten, beweging en slaap zijn gelinkt aan stress en eens de weerbaarheid daalt, dan heeft dit een diepe impact op de algemene gezondheid en welzijn. De leidinggevende heeft een cruciale rol te vervullen in het voorkomen van inbreuken op welzijn, zowel fysiek als emotioneel. De beste werkgevers geven leidinggevenden training in hoe om te gaan met mentale gezondheid op het werk. Studies tonen aan dat medewerkers die hun werkgever positief evalueren op vlak van zorg en preventie, vier keer meer kans hebben om voor deze werkgever te blijven werken.

5 Preventie psychosociale risico’s
Pepsico doet aan preventie van psychosociale risico’s via verschillende initiatieven: Onze Waarden en Gedragscode Gezonde geest in een gezond lichaam Training Ondersteuning Meten om beter te doen Evalueren

6 Preventie psychosociale risico’s
Onze Waarden: (arbeidsorganisatie) Duurzame groei genereren met mensen die hiertoe in staat zijn, waarbij medewerkers het nodige vertrouwen krijgen en de verantwoordelijkheid hebben en dragen. Onze Gedragscode: (arbeidsorganisatie) Onze code is een verklaring dat we de hoogste standaarden voor ethiek en integriteit waarborgen in alles wat we doen en het verbindt iedereen bij PepsiCo. Deze één enkele set waarden geven richting voor onze dagelijkse beslissingen en acties.

7 Gezonde geest in een gezond lichaam
Flex Place Flex Time Flex Day Medewerkers voor wie de job het toelaat krijgen de kans om flexibel te werken: (arbeidsvoorwaarden) Glijdende uren Thuiswerken Iedere medewerker kan gratis fruit verkrijgen in de kantine. Dit doen we om een alternatief te bieden voor de producten die we zelf produceren. (arbeidsomstandigheden)

8 Gezonde geest in een gezond lichaam
PepsiCo Veurne Sport Een groep medewerkers heeft zich georganiseerd in een sportcomité. Deze werkgroep wordt ondersteund door het management team (bv sponsoring, kledij etc). (interpersoonlijke relaties op het werk) Health Coaching Via de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, bieden wij aan medewerkers health coaching aan, naast de verplichte medische onderzoeken. De medewerker krijgt aan de hand van een vragenlijst gericht advies en informatie over zijn/haar probleem. (arbeidsvoorwaarden)

9 Health Coaching Jaar 1 : Klassiek arbeidsgeneeskundig onderzoek door de arbeidsgeneesheer en de verpleegkundige Jaar 2 : Health Coaching door de Health Coach met doorverwijzing naar de arbeidsgeneesheer indien nodig De Health Coach treedt op als gezondheidsdeskundige De Health Coach helpt werknemers om hun gezondheid te verbeteren (te stoppen met roken – te vermageren – gezonder te leven…) Individueel niveau: persoonlijke feedback rond: Individueel gezondheidsprofiel: Cardiovasculair risico Feedback rond levensstijl (voeding, beweging, roken, slaap, alcohol, emotionele en mentale belasting) Persoonlijk actieplan Ondersteunende tools om gezondheid te verbeteren Organisatorische niveau: collectief verslag Rapportering rond gezondheidsprofiel van uw organisatie Voorstel voor actiepunten

10 Training medewerkers Jaarlijks krijgen medewerkers een volledige dag opleiding over onder andere: voedselveiligheid waarden en normen ‘Lean’ milieu veiligheid Deze opleiding wordt gegeven door medewerkers zelf aan hun collega’s. Daarnaast bieden we ook allerhande functionele opleidingen aan om doorgroei te faciliteren. Medewerkers hebben minstens 6 keer per een jaar een teamvergadering waarin ze een update krijgen of opleiding kunnen volgen. Globaal gezien spenderen we ,15 uur per jaar aan opleiding. Dit is gemiddeld ongeveer 7 dagen per jaar per medewerker. (arbeidsvoorwaarden/ inhoud & interpersoonlijke relaties op het werk)

11 Training leidinggevenden
2 maal per jaar worden ‘teamleaderdagen’ georganiseerd, waar informatie wordt gedeeld en waar er wordt gebrainstormd over beleid (bv leeftijdsbewust beleid, diversiteit, veiligheid etc) Vanuit PepsiCo worden verschillende opleidingen aangeboden. Nieuwe teamleaders volgen allemaal een opleiding communicatie en feedback. De opleiding 5 Choices van Franklin Covey wordt volgend jaar uitgerold en zal leidinggevenden helpen om hun workload beter te beheren. Dit sluit aan bij de feedback die we van hen krijgen omtrent hun balans werk-privé.

12 Training leidinggevenden
Leidinggevenden worden opgeleid een correct absenteisme beleid te voeren: (arbeidsorganisatie en –voorwaarden) Bradfordfactor Soorten verzuim Proactieve en correcte gesprekken Contactname tijdens ziekte Opkikkertje We willen een cultuur creëren waarin gemotiveerde aanwezigheid de norm is, waarbij medewerkers graag komen werken en een gebeurlijke afwezigheid niet in vraag moet worden gesteld. Het beleid heeft niet tot doel het aantal ziektes te verminderen, maar om het aantal afwezigheden te verlagen.

13 Employee Assistance Program
Ondersteuning (Interpersoonlijke relaties op het werk & arbeidsorganisatie) PepsiCo Veurne heeft 2 vertrouwenspersonen en 1 in opleiding. Man / Vrouw Ook buiten HR Laagdrempelig Discreet Employee Assistance Program Medewerkers hebben de mogelijkheid om gratis en anoniem hulp en advies aan te vragen Allerlei onderwerpen Ook buiten de kantooruren Laagdrempelig Expertise Telefonische hulplijn Pepsico betaalt per medewerker een licentie

14 Enquête Manager Quality
Meten om beter te doen Enquête Manager Quality & 360° feedback Medewerkers nemen jaarlijks deel aan een enquête die de kwaliteit van hun manager bevraagt. Bepaalde medewerkers krijgen de kans om deel te nemen aan een 360° feedback, om zo verder te werken aan hun ontwikkeling. (kwalitatieve methode) (individueel niveau) Ronde tafel gesprekken Medewerkers worden in groepjes rond de tafel gezet om te delen met het management wat goed loopt en wat beter kan. Deze directe feedback zorgt dat kleine problemen onmiddellijk aangepakt worden ipv uit te groeien tot issues. (participatief niveau)

15 Werknemerstevredenheidsenqûete en actieplan
Meten om beter te doen Werknemerstevredenheidsenqûete en actieplan 2-jaarlijkse enquête voor alle medewerkers Algemeen engagement Toont de aandachtspunten en waar we stappen vooruit hebben gezet. Verschillende peilers (kwalitatieve methode)

16 Werknemerstevredenheidsenqûete
Meten om beter te doen Werknemerstevredenheidsenqûete Organisatie Job & doorgroeimogelijkheden Werkomgeving Arbeidsvoorwaarden Mijn manager

17 Actieplan Meten om beter te doen
Actieplan voor 2 jaar gedeeld met alle medewerkers. Communicatiewerkgroep met mensen uit allerlei functies Focus op veiligheid en veiligheidsactieteams Medewerkers melden gevaarlijke situaties Dupont STOP systeem Uitrollen carrièrepad gelinkt aan salarismodel voor productieoperatoren en technici Veranderingsmanagement dmv betere communicatie Nog verder uitrollen van waardering-en erkennings- programma’s Feedback en open communicatie verder stimuleren

18 Geïntegreerde aanpak Een geintegreerde aanpak kan een emotionele, gedrags- of lichamelijke insteek hebben (of een combinatie) Medewerkers met een hoge mate van emotionele en fysieke weerbaarheid, kunnen beter om met levensgebeurtenissen. Eetgewoonten, beweging en slaap zijn gelinkt aan stress en eens de weerbaarheid daalt, dan heeft dit een diepe impact op de algemene gezondheid en welzijn. De leidinggevende heeft een cruciale rol te vervullen in het voorkomen van inbreuken op welzijn, zowel fysiek als emotioneel. De beste werkgevers geven leidinggevenden training in hoe om te gaan met mentale gezondheid op het werk.

19 Evalueren Niet direct en onmiddellijk meetbaar
Gebruik van verschillende tools als graadmeter (kwantitatieve & kwalitatieve indicatoren) Engagementsindex en resultaten werknemerstevredenheidsenquête Engagementscijfer is met 4% gestegen tov 2011 Op alle peilers van de werknemerstevredenheidsenquête zijn we vooruitgegaan met 4 à 7% De meeste vooruitgang hebben we geboekt op vlak van kwaliteit van onze leidinggevenden (+14%)

20 Evalueren Absenteismecijfer:
Betaald verzuim voor arbeiders ligt 30% lager dan in 2012 Betaald verzuim voor bedienden ligt 64% lager dan in 2012 Gemiddeld aantal dagen ziekte in 2014 (ytd): 8,72 tov 17,44 in 2012 Gemiddelde frequentie in 2014 (ytd): 1,09 tov 1,88 in 2012 Aantal medewerkers die niet ziek waren in 2014 (ytd): 150 (van de 425)

21 Bedankt

22 Back up slides

23 5 Choices training The 5 Choices to Extraordinary Productivity is een proces dat de productiviteit van individuen, teams en organisaties aanzienlijk verhoogt. De toename is duidelijk meetbaar. Deelnemers leren hoe ze door betere keuzes te maken, hun kostbare tijd, aandacht en energie waardevol kunnen investeren.

24 5 Choices training


Download ppt "Primaire preventie van psychosociale risico’s"

Verwante presentaties


Ads door Google