De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

K. Buurmeester A. Westerholt-Meeder K. IJsselstein-Van der Tuijn.

Verwante presentaties


Presentatie over: "K. Buurmeester A. Westerholt-Meeder K. IJsselstein-Van der Tuijn."— Transcript van de presentatie:

1 K. Buurmeester A. Westerholt-Meeder K. IJsselstein-Van der Tuijn

2 Inhoud Introductie gemeente Maassluis Aanleiding aanmelding pilot Uitgangspunten nieuwe lokale regeling Pilot arbeidstijdmanagement AWVN Conclusies

3 Gemeente Maassluis

4 Regio Rotterdam Rijnmond Inwoneraantal ruim 30.000 Ruim 300 fte Typering: compacte organisatie, korte lijnen, breed aanbod van producten en diensten (en dus breed takenpakket), rijke historie en traditie en daarmee ook traditionele organisatie Ontwikkelingen: verregaande samenwerking Maassluis Vlaardingen en Schiedam

5 Uitgangspunten nieuwe (lokale) regeling - Zoveel mogelijk functies onder standaardregeling - Flexibele werktijden waar mogelijk: moderniseren en professionaliseren - Minder regels, meer regelruimte: balans werk en privé - Afspraken tussen leidinggevenden en medewerkers centraal stellen: sturen op resultaten - Betere match tussen vraag en aanbod - Inkomensverlies medewerkers zo minimaal mogelijk

6 Aanleiding aanmelding pilot AWVN CAO-wijziging werktijdenregeling Noodzaak wijzigen lokale werktijdenregeling (2003) VNG bijeenkomst Regeling Flexibele Werktijden Specifieke onderzoeksvraag afdeling Stadsbeheer

7 Afdeling Stadsbeheer Onderhoud openbare ruimte Ruim 70 medewerkers Voornamelijk schaal 4, 5 en 6 Werktijden huidig: ma. t/m do. 07.45 tot 16.30 vrijdag van 07.45 tot 12.45 Bedrijfstijd voor milieustraat en begraafplaats in huidige situatie ruimer dan reguliere werktijd Nu nog ADV (38-urige werkweek i.p.v. 36)

8 Pilot AWVN, onderzoeksvraag In hoeverre sluiten in de huidige werkwijze vraag en aanbod (optimale bedrijfsvoering) op elkaar aan en…. In hoeverre kan en wil stadsbeheer werken met een andersoortige vorm van (zelf)roostering, en….. Wat zijn de Quick Wins? Focus op structureel en incidenteel overwerk in relatie tot arbeidstijdmanagement. Wanneer en door welke bedrijfsonderdelen wordt er overgewerkt en welke trends zijn daarin te ontdekken?

9 Uitkomst analyse Overwerk Stadsbeheer ruim 4000 uur per jaar Vooral op vrijdagmiddag en op zaterdag Vooral bij de milieudienst, afval ophaaldienst, dierenhoeken, begraafplaats, brug en gladheidbestrijding Discrepantie werk- en bedrijfstijd in huidige situatie tussen 11 en 36 uur per week, waarvan ruim 90% op vrijdag en zaterdag Geen seizoenafhankelijkheid Voorspelbaar

10 Concrete veranderingen Stap 1 Werkaanbod meer leidend maken door: Vrijdagmiddag reguliere werktijd te maken. Gevolg: meer flexibiliteit in de werk(rooster)tijden en reductie overwerk ADV af te schaffen Stap 2 Nadere analyse werkaanbod in relatie tot bezetting Mogelijkheden verdere flexibilisering werkrooster onderzoeken, waaronder ruimer dagvenster en vorm van zelfroostering Vanwege ziekte van het afdelingshoofd zal dit concreet in 2015 verder vorm worden gegeven en mogelijk leiden tot aanpassing van de lokale regeling flexibele werktijden

11 Hoe verder? Ingang lokale regeling per 01-01-2015 Bezoldigingsregeling aanpassen, ingangsdatum 01-01- 2015 Gesprek vervolgen over bloktijden  verder doorvoeren flexibilisering Samenwerking MVS  verminderen kwetsbaarheid  vergroten flexibiliteit

12 EINDE


Download ppt "K. Buurmeester A. Westerholt-Meeder K. IJsselstein-Van der Tuijn."

Verwante presentaties


Ads door Google