De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Federaal regeerakkoord. Het Federaal Regeerakkoord.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Federaal regeerakkoord. Het Federaal Regeerakkoord."— Transcript van de presentatie:

1 Federaal regeerakkoord

2 Het Federaal Regeerakkoord

3 Loon Wegwerken loonhandicap tegen 2019 Indexsprong 2% Doel meer jobs, zonder enige garantie Enkel aandeelhouders worden hier beter van Ook voor sociale uitkeringen, lage lonen Behoud automatische index eventueel hervormd Lastenverlaging (zie verder) Loonmatiging (loonstop?) 2015-2016 of langer

4

5 Concurrentievermogen Wat betekent een indexsprong? Brutoloon: €2.916/ maand (€40.590 jaarloon) Kost indexsprong: €58,3€ / maand Op jaarbasis (x 13,92) = € 811 Over vijf jaar: €4.057 Volledig loopbaan 45 jaar: € 36.531 of bijna een jaarwedde Nog geen rekening gehouden met aanvullend pensioen http://www.indexo.be/nl/

6 Loon Paul De Grauwe: Indexsprong levert geen jobs op. Werkgevers kunnen niet garanderen dat een indexsprong extra jobs oplevert.

7 Concurrentievermogen Werkgeversbijdrage 25% ipv 33% Zonder garantie op tewerkstelling Meer flexibele arbeidsorganisaties en arbeidstijd (annualisering, deeltijds werken, overuren en glijtijd ) Loon op basis van competenties en productiviteit, niet anciënniteit Herbekijken afschaffing proeftijd Kortere procedures Wet Renault Minder patronale bijdrage = minder voor SZ = minder pensioen, gezondheidszorg,…

8

9 Tijdkrediet Geen uitkering niet-gemotiveerd TK Scherpere controle motieven& loopbaanvereisten Geen gelijkstelling pensioen voor niet gemotiveerd TK Landingsbanen naar 60 jaar voor eerste aanvragen vanaf 1 jan 2015 Geen uitzonderingen meer: lange loopbaan, knelpuntenberoep, bedrijven in herstructurering en moeilijkheden

10 SWT / brugpensioen CAO 17 van 60 naar 62 jaar vanaf 1/01/2015 Zware beroepen, verminderde arbeidsgeschikte bouw en lange loopbaan (nu 56 jaar) 58 jaar in 2015 60 jaar in 2017 Niet als opzeg ingaat vóór 30/10/2014 Bedrijven in herstructurering 60 jaar in 2017.

11 Gewaarborgd loon Van 1 maand naar 2 maanden bij ziekte Doel: Responsabilisering werkgevers Werkgevers mogelijkheid geven preventieve maatregelen te nemen. Opbrengst ziekteverzekering 300 miljoen 150 miljoen terug naar werkgever via lastenverlaging Ondertussen uitgesteld dankzij lobby werkgevers

12 Wettelijk pensioen Loopbaan korter dan 45 kunnen zelf kiezen om langer te werken (tot na 65j) 66 jaar in 2025 67 jaar in 2030 Onbeperkt bijverdienen Overlevingspensioen Leeftijd wordt verder opgetrokken naar 55 jaar “ Probleem is niet de financiering van de pensioen maar de verdeling van de rijkdom”

13 Vervroegd pensioen Optrekken loopbaanvoorwaarden 41 jaar in 2017, 42 jaar in 2019 Optrekken leeftijd 62,5 jaar in 2017, 63 jaar in 2018 Lange loopbaan (vanaf 2019) Van 42 naar 44 jaar op 60 jaar (= begonnen op 16j) Van 41 naar 43 jaar op 61 jaar ( = begonnen op 18j) Specifieke regeling voor zware beroepen

14 Is een doekje voor het bloeiden

15 Belastingvoordelen bedrijven N°Naam Winst voor belastingen BelastingenFiscale korting Belasting tarief 1 TELENET GROUP HOLDING 4.317.140.000 € 18.296.000 € 1.449.099.886 € 0,4% 2 ANHEUSER- BUSCH INBEV 1.748.957.000 € 0 € 594.470.484 € 0,0% 3 GROEP BRUSSEL LAMBERT 845.692.000 € 0 € 287.450.711 € 0,0% 4 JANSSEN PHARMACEU TICA 864.645.000 € 6.759.000 € 287.133.836 € 0,8% 5COBREW705.160.000 € 8.290.000 € 231.393.884 € 1,2% 6 BRIDGESTON E EUROPE 589.557.000 € 1.983.000 € 198.407.424 € 0,3%

16 Gezin 1: 2 kleine kinderen Kost per jaar Index1400 woonbonus1292 kinderopvang1200 kinderbijslag61 zorgverzekering50 Water125 4128 Gezin 2: drie studenten De rekening: Vlaams én federaal Kost per jaar Index1400 woonbonus1378 inschrijvingsgeld1040 kinderbijslag157 zorgverzekering50 Water180 4205

17 De rekening: Vlaams én federaal

18 En dan nog niet in rekening gebracht: Afschaffen gratis vervoer Afschaffen aangepast vervoer loonblokkering door aanpassing wet 96 Mogelijke wijzigingen in de indexkorf Verhoging accijnzen: diesel, tabak….

19 Wat willen wij! Vrijwaring en versterking van de koopkracht Ja aan vrije loononderhandelingen neen aan Indexsprong Investeren in duurzame relance en werkgelegenheid. Het openbaar vervoer, de zorgsector, onderwijs, de co2 zuinige energiesector,…. Allen smeken ze om investeringen en extra mankracht. Meer fiscale rechtvaardigheid. Voor een vermogensbelasting. Voor de sluiting van de fiscale achterpoortjes Zorg voor een sterke federale sociale zekerheid voor een echter sociale bescherming in geval van ziekte, werkloosheid of pensioen. Voor het behoud van de bestaande SWT en pensioenrechten.

20 Wat willen wij! Deze regering kiest duidelijk niet voor sociaal overleg! Wij verhogen de druk ‘Samen met jou!’ 6 november: betoging Brussel 24 november, 1 december en 8 december: provinciale stakingsacties 15 december: algemene staking

21 Op naar een warme samenleving Wie strijdt kan verliezen maar wie niet strijdt heeft al verloren Bertolt Brecht


Download ppt "Federaal regeerakkoord. Het Federaal Regeerakkoord."

Verwante presentaties


Ads door Google