De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgie ds. K. Harmannij

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgie ds. K. Harmannij"— Transcript van de presentatie:

1 Liturgie ds. K. Harmannij
Gezang 133: 1, 2, 3 1 Petrus 4: Gezang 133: 4, 5 Gezang 3: LvdK 429: Psalm 119: Gezang 182C: Amen Collecte: Diaconie

2 Welkom in deze dienst Voorganger: ds. H. Harmannij

3 Mededelingen kerkenraad
Diensten 09:30 voorganger: ds. K. Harmannij 16:30 voorganger: ds. K. Harmannij Morgenavond vergadert de kerkenraad in het kerkgebouw. De diakenen vergaderen bij een van de broeders thuis. Beide vergaderingen beginnen om uur.

4 Mededelingen kerkenraad
De collecte is bestemd voor algemene diaconale doelen, onder andere gericht op ondersteuning van de eigen gemeenteleden. Na afloop van de dienst wordt u gevraagd om nog even te gaan zitten i.v.m. een mededeling van Arjan Borst over het LEF weekend.

5 Noodhulp Noord-Irak

6 Noodcollecte 14 september
Vanwege de nood in Noord-Irak heeft de diaconie besloten een extra collecte te houden; volgende week zondag 14 september in de morgen en middagdienst. We zullen deze collecte overmaken naar het fonds van de gezamenlijke organisaties die hieronder vermeld staan.

7 Irak Irak: ligt tussen Syrie, Turkije en Iran. 31 miljoen inwoners
1,2 miljoen mensen op de vlucht voor geweld van IS (voorheen ISIS) Noodhulp aan gevluchte christenen en andere minderheden

8 Onrust en gevechten in Irak
De mensen vluchten onder andere naar veilig(er) Koerdisch gebied in het noorden. Wie zijn de vluchtelingen? christenen yezidi’s sjitieten (moslim-groep) gematigde soennitische moslims

9 De nood is hoog Vluchtelingenkampen in Noord-Irak zijn overvol en er is een groot tekort aan water en voedsel. 600 gezinnen ontvangen in Erbil voedselpakketten, matrassen en verzorgingsartikelen. 300 gezinnen in Suleimaniya ontvangen voedsel, melkpoeder voor babymelk, medicijnen en luiers.

10 Eerste noodhulp is gestart

11 Wilt u bidden voor … … de situatie in Irak. Bid voor een einde aan de oorlog. … de Iraakse vluchtelingen. Veel van hen hebben alles achter moeten laten. … een goede voortgang van de hulp die Dorcas, Red een Kind, Tear, Woord en Daad en ZOA verlenen in Irak. Aantekening door Tear (Mirjam); Het 3de gebedspunt is aangepast.

12 Mogen Iraakse slachtoffers rekenen op uw hulp?
Hartelijk bedankt!

13 Meer informatie Meer informatie vindt u op: dorcas.nl/irak redeenkind.nl/irak tear.nl/irak woordendaad.nl zoa.nl/noodhulp-noord-irak

14 Deze week zijn jarig: 7 september: Daniek van den Berg 8 september: Adne Kramer 9 september: br Wouter Blom zr Rita Jansen-Lucasse Tess van der Weijden 10 september: zr Jannita van Pijkeren-Bergkamp 11 september: br Martijn de Putter br Theo Sytsma 12 september: zr Demet Semere-Semere 13 september: Jesper van Driel

15 Het catechisatie seizoen gaat weer van start!
Groepsindelingen, locaties tijden en catecheten: Zie Kruispunt van 7 september 2014 Startdatum Groepen 1 en 3 t/m 7: Dinsdag 9 september 2014 Startdatum Groep 2: woensdag 10 september 2014

16

17 Liturgie ds. K. Harmannij
Gezang 133: 1, 2, 3 1 Petrus 4: Gezang 133: 4, 5 Gezang 3: LvdK 429: Psalm 119: Gezang 182C: Amen Collecte: Diaconie

18 Liturgie ds. K. Harmannij
Gezang 133: 1, 2, 3 1 Petrus 4: Gezang 133: 4, 5 Gezang 3: LvdK 429: Psalm 119: Gezang 182C: Amen Collecte: Diaconie

19 Gezang 175C

20 Liturgie ds. K. Harmannij
Gezang 133: 1, 2, 3 1 Petrus 4: Gezang 133: 4, 5 Gezang 3: LvdK 429: Psalm 119: Gezang 182C: Amen Collecte: Diaconie

21 Gezang 133, NG 70: 1 - 3 1 De dag gaat open voor het woord des Heren, zon die wij zoeken, kracht die wij ontberen, bron die wij horen als wij tot Hem keren, vroeg in de morgen.

22 Gezang 133, NG 70: 1 - 3 2 Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name, voor wij ontwaakten en ter wereld kwamen, zag Hij ons aan en bracht Hij ons tezamen, God, onze Vader.

23 Gezang 133, NG 70: 1 - 3 3 Door U geschapen om uit U te leven; hartslag en adem hebt Gij ons gegeven, land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven, oorsprong en toekomst.

24 Liturgie ds. K. Harmannij
Gezang 133: 1, 2, 3 1 Petrus 4: Gezang 133: 4, 5 Gezang 3: LvdK 429: Psalm 119: Gezang 182C: Amen Collecte: Diaconie

25 Liturgie ds. K. Harmannij
Gezang 133: 1, 2, 3 1 Petrus 4: Gezang 133: 4, 5 Gezang 3: LvdK 429: Psalm 119: Gezang 182C: Amen Collecte: Diaconie

26 Gezang 133, NG 70: 4, 5 4 Wilt Gij vandaag en tot het eind der dagen ons doen en laten zuiveren en dragen, dan stijgt de vreugde van uw welbehagen in onze wereld.

27 Gezang 133, NG 70: 4, 5 5 Aan U ons loflied: glorie aan de Vader, dank aan de Zoon die ons bestaan aanvaardde, zijn Geest geleide ons en onze aarde, naar de voltooiing.

28 Liturgie ds. K. Harmannij
Gezang 133: 1, 2, 3 1 Petrus 4: Gezang 133: 4, 5 Gezang 3: LvdK 429: Psalm 119: Gezang 182C: Amen Collecte: Diaconie

29 Liturgie ds. K. Harmannij
Gezang 133: 1, 2, 3 1 Petrus 4: Gezang 133: 4, 5 Gezang 3: LvdK 429: Psalm 119: Gezang 182C: Amen Collecte: Diaconie

30 Roeping

31 Dansen

32 Muziek

33 cabaret

34 tekenen

35 toneel

36 bouwen

37 Zuster en juf

38 roeping

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48 Roeping in 3 stappen

49 Liturgie ds. K. Harmannij
Gezang 133: 1, 2, 3 1 Petrus 4: Gezang 133: 4, 5 Gezang 3: LvdK 429: Psalm 119: Gezang 182C: Amen Collecte: Diaconie

50 Gezang 3, NG3: 1, 2, 3 1 Abraham, Abraham, verlaat je land, verlaat je stam! Abraham, je moet gaan wonen in een land dat ik zal tonen. Tel de sterren in de nacht, zo groot wordt jou nageslacht.

51 Gezang 3, NG3: 1, 2, 3 2 Abraham, Abraham, verlaat je land, verlaat je stam! Ik zal jou mijn zegen geven, je geleiden allerwegen, en de volkeren tezaam vinden zegen in jou naam.

52 Gezang 3, NG3: 1, 2, 3 3 Abraham, Abraham, verlaat je land, verlaat je stam! Met een woord gaat hij het wagen. Zonder verder iets te vragen staat hij op en gaat op reis, langs de weg die God hem wijst.

53 Liturgie ds. K. Harmannij
Gezang 133: 1, 2, 3 1 Petrus 4: Gezang 133: 4, 5 Gezang 3: LvdK 429: Psalm 119: Gezang 182C: Amen Collecte: Diaconie

54 “God gaf me op mijn hart …”
ROEPING “God gaf me op mijn hart …”

55 ROEPING Handelingen 9 : 26-30 De open houding van Barnabas
De bescheiden opstelling van Paulus

56 Handelingen 11 : 19-26 De trouw van God Het geduld van David
ROEPING Handelingen 11 : 19-26 De trouw van God Het geduld van David

57 ROEPING Handelingen 13 : 1-3 “In overeenstemming met de Geest”
Raadpleeg de Bijbel Kijk wat God al deed Luister naar persoonlijke ervaringen

58 Liturgie ds. K. Harmannij
Gezang 133: 1, 2, 3 1 Petrus 4: Gezang 133: 4, 5 Gezang 3: LvdK 429: Psalm 119: Gezang 182C: Amen Collecte: Diaconie

59 LvdK 429: 1, 2, 3 1 Wie maar de goede God laat zorgen en op Hem hoopt in 't bangst gevaar, is bij Hem veilig en geborgen, die redt Hij godlijk, wonderbaar: wie op de hoge God vertrouwt, heeft zeker op geen zand gebouwd.

60 LvdK 429: 1, 2, 3 2 Blijf dan eerbiedig God verbeiden en zwijg de Heer ootmoedig stil; Hij zal ons naar zijn raad geleiden, 't is goed en heilig wat Hij wil. God die ons uitverkoren heeft, kent alle zorg die in ons leeft.

61 LvdK 429: 1, 2, 3 3 Treed vrolijk voort op 's Heren wegen, neemt zijn gebod getrouw in acht. 't Wordt eind'lijk alles u ten zegen, wanneer gij daarop biddend wacht. En wie gelovig op Hem ziet, weet zeker, Hij verlaat ons niet.

62 Liturgie ds. K. Harmannij
Gezang 133: 1, 2, 3 1 Petrus 4: Gezang 133: 4, 5 Gezang 3: LvdK 429: Psalm 119: Gezang 182C: Amen Collecte: Diaconie

63 Liturgie ds. K. Harmannij
Gezang 133: 1, 2, 3 1 Petrus 4: Gezang 133: 4, 5 Gezang 3: LvdK 429: Psalm 119: Gezang 182C: Amen Collecte: Diaconie

64 Liturgie ds. K. Harmannij
Gezang 133: 1, 2, 3 1 Petrus 4: Gezang 133: 4, 5 Gezang 3: LvdK 429: Psalm 119: Gezang 182C: Amen Collecte: Diaconie

65 Psalm 119: 22 De HEER is al mijn deel. Ik ben uw knecht en ik zal houden wat er staat geschreven. van harte zoek ik 't heil mij toegezegd, uw goede gunst die mij geleidt ten leven. Genade, HEER, Gij die mijn pleit beslecht, Gij die mij uw belofte hebt gegeven.

66 Psalm 119: 23 Ik ga uw weg, ik haast en aarzel niet, ofschoon des bozen strikken mij omringen. Ik doe getrouw al wat Gij mij gebiedt. Te middernacht nog zal ik tot U zingen, dan sta ik op, dan wijd ik U mijn lied om uw rechtvaardige verordeningen.

67 Psalm 119: 24 Aan wie U dient heb ik mijn hart verpand, ik ben een vriend van allen die U vrezen. Uw goedertierenheid vervult het land, ja, heel de aarde zal getuige wezen van de geduchte daden van uw hand. Laat mij uw trouw in alle dingen lezen.

68 Liturgie ds. K. Harmannij
Gezang 133: 1, 2, 3 1 Petrus 4: Gezang 133: 4, 5 Gezang 3: LvdK 429: Psalm 119: Gezang 182C: Amen Collecte: Diaconie

69 Gezang 182C

70 Liturgie ds. K. Harmannij
Gezang 133: 1, 2, 3 1 Petrus 4: Gezang 133: 4, 5 Gezang 3: LvdK 429: Psalm 119: Gezang 182C: Amen Collecte: Diaconie

71

72 God gelooft in mij 14 september 16:30 uur
Over God die mensen taken toevertrouwt. Jacobuskerk Orionstraat 9 14 september 16:30 uur

73 Zaterdag 13 september 19.30-20.30 uur
Rianne Wilbers, sopraan Toon Bierman, piano Programma op

74 Het catechisatie seizoen gaat weer van start!
Groepsindelingen, locaties tijden en catecheten: Zie Kruispunt van 7 september 2014 Startdatum Groepen 1 en 3 t/m 7: Dinsdag 9 september 2014 Startdatum Groep 2: woensdag 10 september 2014

75 Noodhulp Noord-Irak

76 Noodcollecte 14 september
Vanwege de nood in Noord-Irak heeft de diaconie besloten een extra collecte te houden; volgende week zondag 14 september in de morgen en middagdienst. We zullen deze collecte overmaken naar het fonds van de gezamenlijke organisaties die hieronder vermeld staan.

77 Irak Irak: ligt tussen Syrie, Turkije en Iran. 31 miljoen inwoners
1,2 miljoen mensen op de vlucht voor geweld van IS (voorheen ISIS) Noodhulp aan gevluchte christenen en andere minderheden

78 Onrust en gevechten in Irak
De mensen vluchten onder andere naar veilig(er) Koerdisch gebied in het noorden. Wie zijn de vluchtelingen? christenen yezidi’s sjitieten (moslim-groep) gematigde soennitische moslims

79 De nood is hoog Vluchtelingenkampen in Noord-Irak zijn overvol en er is een groot tekort aan water en voedsel. 600 gezinnen ontvangen in Erbil voedselpakketten, matrassen en verzorgingsartikelen. 300 gezinnen in Suleimaniya ontvangen voedsel, melkpoeder voor babymelk, medicijnen en luiers.

80 Eerste noodhulp is gestart

81 Wilt u bidden voor … … de situatie in Irak. Bid voor een einde aan de oorlog. … de Iraakse vluchtelingen. Veel van hen hebben alles achter moeten laten. … een goede voortgang van de hulp die Dorcas, Red een Kind, Tear, Woord en Daad en ZOA verlenen in Irak. Aantekening door Tear (Mirjam); Het 3de gebedspunt is aangepast.

82 Mogen Iraakse slachtoffers rekenen op uw hulp?
Hartelijk bedankt!

83 Meer informatie Meer informatie vindt u op: dorcas.nl/irak redeenkind.nl/irak tear.nl/irak woordendaad.nl zoa.nl/noodhulp-noord-irak


Download ppt "Liturgie ds. K. Harmannij"

Verwante presentaties


Ads door Google