De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom op de informatieavond!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom op de informatieavond!"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom op de informatieavond!
Fijn dat u met zoveel ouders bent gekomen, een heel hartelijk welkom!

2 In de afgelopen zomervakantie is het onrustig in een aantal delen van de wereld geweest, je schrikt van de agressie die in mensen opkomt en waar men toe in staat is. Zoals we in de Bijbel in Mattheus 24 vanaf vers 6 kunnen lezen staan deze dingen de wereld te gebeuren. Uiteindelijk overwint altijd het Licht de duisternis! Soms is het moeilijk te begrijpen dat dingen gebeuren zoals ze gebeuren. We denken met name ook aan het gezin Meulenbroek dat op vrijdag 22 augustus jl. afscheid moesten nemen van partner en vader Gijs. Noah, hun jongste zoon heeft in juli jl. afscheid genomen van onze school en is nu gestart op het Voortgezet Onderwijs. Heel verdrietig en moeilijk om op zo’n moment in je leven je vader te moeten missen! Als oud leerkrachten groep 8 en directie hebben we namens alle geledingen van de Triangel het gezin sterkte, kracht en Gods ontferming gewenst. Onze Hemelse Vader gaat altijd met je mee, in alle seizoenen van je leven. Zo ook met de vervolgde Christenen op dit moment in de wereld, het gezin Meulenbroek en ons.

3 Mooist Mooier Mooi mooi, mooier, mooist!
Dat is het thema van dit schooljaar. Als we terugkijken naar de bijna 25 jaar Triangel zijn er vele mooie momenten te noemen, allereerst de oprichting van onze school met hedendaags Christelijk onderwijs, de groei van de Triangel, de liefde waarmee mensen hun steentje hebben bijgedragen door te schilderen, te helpen bij crea, plaats nemen in het bestuur of MR, opzetten van christelijke vieringen en projecten, omzien naar elkaar. Het komende jaar komen daar vast dingen bij die we kunnen toevoegen aan mooi, mooier, mooist. We zijn benieuwd wat u een mooi moment gaat vinden dit schooljaar en horen dat ook graag van u.

4 Heilige Geest Vader Zoon
U ziet hier de namen van de Vader, Zoon en Heilige Geest. Op de drie harten staan alle namen van het personeel en de kinderen, op deze manier weten we ons verbonden met de Drie Eenheid en hebben Gods zegen gevraagd over ons tijdens de jaaropening.

5 Voorstellen team Ook de liefdevolle bijdrage van het onderwijzend personeel speelt een belangrijke rol voor het welzijn van uw kinderen. Het er zijn voor de kinderen en proberen voor ieder kind iets te betekenen. Dat kan zijn mbt de leerstof, luisterend oor, hulp in vorm van RT of wat dan ook. Veel collega’s hebben zich met het oog op passend onderwijs (en dus ook het wegvallen van externe specialisten) zich gespecialiseerd op een onderdeel van het onderwijs waar men extra enthousiast over is. We zijn als directie dan ook zeer blij met dit team en willen ze graag aan u voorstellen.

6 Groep 1/2 a Imke Bokschoten Cultuur coördinator schrijfdansspecialist
Marinda Dijkhuizen Reken coördinator in opleiding Gymspecialist Ma/di Wo/do/vr

7 Groep 1/2 b Judith Huibers Specialist (vroeg) Engels Betsy Bos
Schrijfdansspecialist Vertrouwenspersoon Coördinator contactouders Ma/di/wo Do/vr

8 Groep 3 Miranda van Wakeren Annemieke Bokkers BHV Leesspecialist
Interne coach (studentbegeleiding) Annemieke Bokkers Leesspecialist Interne coach (studentbegeleiding) BHV/EHBO Ma/di Woe/do/vr

9 Groep 4 Henriette van Reemst Nieuwe, startende collega Ma/di/wo/do/vr

10 Groep 5 Margriet van Hierden Onderbouw coördinator
Voorzitter werkgroep dyslexie BHV Ma/di/wo/do/vr

11 Groep 6 Jonathan Hobbel ICT coördinator in opleiding Ma/di/wo/do/vr

12 Groep 7a Leonie Lankhuijzen Taal coördinator Leesspecialist
Harriët van Omme Vertrouwenspersoon Interne coach (studentbegeleiding) Trainster mediatoren Ma/di Wo/do/vr

13 Groep 7b/8b Marinda Dijkhuizen Mariëlle Hendriksen
Valt op donderdag in wegens studie Mariëlle Hendriksen Master specialist begeleiden Gedragsspecialist Anti-pest coördinator Ma/di/wo/vr Do

14 Groep 8a Else Jonkman Bovenbouw coördinator Specialist hoogbegaafdheid
BHV Wille Wildeman Kanjer-, faalangst- en SOVA-specialist Reken coördinator in opleiding Ma/di en wo trainingen Wo/do/vr

15 Ondersteuning ‘Passend Onderwijs’
Wille Wildeman RT-er 7-8 Faalangst-, kanjer- en SOVA specialist Willy Hoogstrate Leerkracht Schakelklas NT2 Yvonne Budding Onderwijs assistente 1-6 Passend onderwijs; extra ondersteuning in schooljaar Schakelklas: Dit schooljaar is er eenmalig subsidie verstrekt door de gemeente Ede om een schakelklas op te starten. In eerste instantie voor kinderen met Nederlands als tweede taal. Vanwege Passend Onderwijs hebben wij op de Triangel gekozen om Yvonne Budding in te zetten voor kinderen die voorheen een rugzakje hadden. Deze kinderen die meer begeleiding nodig hebben noemen we vanaf nu, kinderen met een zorgarrangement. Yvonne en Willy zijn er allebei 4 ochtenden in de week, dit extra hulp/ondersteuning is zeer aangenaam voor desbetreffende kinderen en ons onderwijzend personeel. We proberen op deze manier de kinderen zo goed mogelijk te begeleiden en waar nodig zorg/hulp te bieden. Yvonne zorgt voor de begeleiding van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (gr. 1 t/m 6): denk aan de kinderen die een rugzakje hadden voorheen of een eigen leerlijn volgen of kinderen die hoogbegaafd zijn. Deze laatste categorie kinderen worden 1x per week 45 minuten in de ‘hoekenklas’ begeleid m.b.v. uitdagende leskisten Wille geeft naast haar sociale trainingen op de woensdagmorgen RT aan groep 7/8 leerlingen + zij begeleidt een groepje hoogbegaafde bovenbouw leerlingen in de hoekenklas. Ma/di/wo/do Ma/di/wo/do Wo

16 Muziekonderwijs Wilna Grandia Vakdocent muziek
- Muzieklessen voor de groepen 3 t/m 8 Blokfluitlessen voor groep 6 leerlingen Facultatief blokfluiten voor groep 7 leerlingen Initiator van de grote vieringen Di/wo

17 Administratie Nora van der Meulen Administratief medewerkster
Ma/wo/vr ochtend

18 Directie Klazien van der Vlist Directeur Bestuurder Hoofd BHV
Elsemarie van Asselt Adjunct-directeur Intern begeleider Master gedragsspecialist

19 Focus schooljaar 2014-2015 Teambreed nascholing Managementdrives
Uitbreiding van het MT met 2 bouw coördinatoren Ouderportaal Parnassys   Pilot inzet intern zorgteam Opzetten schakelklas en RT aan kinderen met specifieke onderwijsbehoeften Inzetten van kwaliteitskaarten Continueren groepsplan gedrag Teambreed krijgen we nascholing door het volgen van de cursus Managementdrives, een cursus waar gekeken wordt naar kwaliteiten/talenten, motivatie en hoe deze optimaal in te zetten op de werkvloer. De taak van bouwcoördinator is overgedragen aan Margriet van Hierden en Else Jonkman, resp. zijn zij, onder – bovenbouw coördinator. En vormen naast Elsemarie van Asselt en Klazien van der Vlist het managementteam. En vandaar dat we weer met een directie starten bestaande uit directeur-bestuurder, Klazien van der Vlist en adjunct-directeur/intern begeleider, Elsemarie van Asselt. Bij vragen/problemen eerst contact met de eigen leerkracht, dan met de bouwcoördinatoren en als laatste met de directie. We hebben het streven om te starten met het ouderportaal van ons administratiesysteem Parnassys zodat u de Cito scores van uw kind(eren) thuis op de pc kunt inzien. Pilot inzet van intern zorgteam, bestaande uit taal coördinator Leonie Lankhuijzen, reken coördinatoren Wille Wildeman en Marinda Dijkhuizen, specialist begeleiden Mariëlle Hendriksen, intern begeleider Elsemarie van Asselt, directeur Klazien van der Vlist, specialist hoogbegaafdheid Else Jonkman en RT-ers Yvonne Budding, Willy Hoogstrate Zij hebben een aantal keren per jaar overleg om beleid, zorg en ontwikkeling van kinderen te bespreken en hoe te begeleiden. Vorig schooljaar gestart met inzet van de kwaliteitskaarten van Cees Bos, dat krijgt ook dit jaar een vervolg. We gaan aan de slag met de kaarten van burgerschap, Zoals u als laatste kunt meelezen continueren wij het groepsplan gedrag, dit is ons vorig jaar goed bevallen.

20 Een mooi schooljaar gewenst!
We wensen u samen met uw kinderen een heel mooi schooljaar toe! En als u wilt kunt u nu gebruik maken van de tweede informatieronde door ons personeel.


Download ppt "Welkom op de informatieavond!"

Verwante presentaties


Ads door Google