De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderzoeksrapport Onderwijskunde: beleid, onderzoek en praktijk

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderzoeksrapport Onderwijskunde: beleid, onderzoek en praktijk"— Transcript van de presentatie:

1 Onderzoeksrapport Onderwijskunde: beleid, onderzoek en praktijk
Schrijven Onderzoeksrapport Onderwijskunde: beleid, onderzoek en praktijk Valerie Van Vooren – Assistent Vakgroep Onderwijskunde

2 Opgenomen in spellingsrapport Taalunie 2011
Naam presentatie – Naam maker en/of presentator - 12/09/2005 Faculteit Naam Faculteit – Dienst of Vakgroep (optioneel)

3

4

5 Thema 7: Hogere orde denkvaardigheden: metacognitie en problem solving
Thema 11: Individuele verschillen Thema 12: Motivatie en leren

6

7

8 Wat? Deontologische code Informed consent 2 x Leerlingbundel (+ 1 extra) Afnamemateriaal

9 Waar? Secretariaat vakgroep Onderwijskunde Wanneer? Voor 14 maart 2014

10 6 aso

11 6 aso 1 extra of mag.

12 Begin op tijd !

13 AfnameprotocolEvenGroep.pdf AfnameprotocolOnevenGroep.pdf
Neem dit document altijd mee!

14 AfnameprotocolEvenGroep.pdf AfnameprotocolOnevenGroep.pdf
2 uur 15 minuten pauze 40’ + 55’ – 1u35’ 15 minuten pauze

15 Belangrijk: Geef altijd zelf de documenten per test aan de leerling (uitscheuren) Respecteer de volgorde waarin de testen staan ( ≠ even en oneven groep) Schrijf in de rechterbovenhoek van elk blad het nummer dat je aan de leerling toekende: jouw studentennummer met daarna 1 of 2.

16 Een leerlingbundel (+ extra bundel)
Begeleidende brief ouders Informed consent Vragenlijst schrijfmotivatie Kennistesten

17 Een leerlingbundel (+ extra bundel)
Afnamemateriaal Verbeterwijzers kennistest Computer Hoofdtelefoon of boxen van goeie kwaliteit (Op voorhand testen!) 1 blauwe én 1 groene balpen (+ reserve) Geluidsopname (via website of op voorhand afhalen) Chronometer (mag gsm zijn)

18 laat de ouders de begeleidende brief lezen.
laat de ouders de informed consent tekenen vraag internet toegang zoek een stille plaats controleer of de geluidsinstallatie werkt neem in de correcte volgorde alle testen af volgens het afnameprotocol (AB-design!) respecteer de voorziene pauze (Hier geen testen verbeteren!)

19 Vragenlijst schrijfmotivatie (voor Even groep komt dit aan het einde)
Wanneer de leerling klaar is (indien nodig mag je de 25 minuten overschrijden) haal je de vragenlijst op. "Je krijgt nu een vragenlijst met ongeveer 120 vragen. Het is de bedoeling dat je deze waarheidsgetrouw invult. Er zijn geen goede of foute antwoorden, alleen eerlijke en oneerlijke. Probeer dus zo snel en zo eerlijk mogelijk te antwoorden. Zowel de voor- als achterkant van de bladen zijn bedrukt. Je krijgt hiervoor ongeveer 25minuten de tijd."

20 Onderdeel kennistest – Woordspelling:
Vul je gegeven bovenaan in. Enkel je naam en de datum van vandaag zijn voldoende, de rest laat je open. Je naam kan je invullen in het vak ID." "Met de volgende test wensen we jouw spellingsvaardigheid op woordniveau na te gaan. Door middel van een geluidsopname worden een aantal woorden gedicteerd. Het is de bedoeling dat je deze woorden opschrijft volgens de correcte Nederlandstalige spelling. Je moet de woorden in dezelfde volgorde opschrijven als dat ze voorgelezen worden. Je begint hier (duid 'lijn 1' aan) en je gaat op de achterkant van dit blad verder (blad omdraaien)……….Van de laatste kolom met bolletjes in moet je je niets aantrekken. Dat is voor straks." "Ben je klaar? Dan start ik nu de geluidsopname" (start geluidsopname)

21 Vragenlijst voor de leestekst
Leestekst 'Hoe gevaarlijk is een tekenbeet‘ Antwoordformulier 'Hoe gevaarlijk is een tekenbeet‘ Vragenlijst na de leestekst "De volgende taak bestaat uit het stillezen van een tekst. De tekst bestaat uit twee pagina’s en gaat over tekenbeten. Je leest hem in één keer door, herhaal stukken niet, ook al vind je ze moeilijk. Je start op mijn teken met het lezen van de tekst in stilte. Na 1 minuut, 2 minuten en 3 minuten klop ik even op tafel: zet dan een streepje onder het woord dat je net hebt gelezen. Lees dan gewoon rustig verder. Na het derde klopje lees je gewoon de tekst volledig uit en laat je weten dat je klaar bent.” 1 2 3 eindtijd rechterbovenhoek "Nu maak je een samenvatting van de tekst op het hiervoor voorziene blad. Je mag geen gebruik maken van kladpapier en ook mag je de tekst niet meer gebruiken…()’’

22 1 2 3 eindtijd rechterbovenhoek

23 Verbetersleutel.pdf DatabestandIngeven.pdf Databestand.xlsx

24 Verbetersleutel.pdf Spellingkennis

25 Verbetersleutel.pdf Spellingkennis

26 Verbetersleutel.pdf Spellingkennis

27 Verbetersleutel.pdf Spellingkennis

28 Verbetersleutel.pdf Spellingkennis Sommen in Databestand.xlsx invoeren

29 DatabestandIngeven.pdf Belangrijk!
Maak nooit kolommen bij in het databestand zelf! Als je extra kolommen wil maken om gemiddeldes, percentages,... uit te rekenen, dan maak je die aan achteraan het databestand! (vanaf kolom EV) De kolommen die in het grijs staan moet je gewoon invullen, je gebruikt ze niet voor je onderzoeksrapport. De data die je verzamelde rond de leestekst 'Hoe gevaarlijk is een tekenbeet' moet je niet analyseren. Je geeft deze wel af!

30 Student (jouw gegevens) Leerling (gegevens van jouw 2 leerlingen)
Databestand.xlsx Student (jouw gegevens) Leerling (gegevens van jouw 2 leerlingen) Schrijfmotivatie vragenlijst: Spellingsbewustzijn Taakwaarde Schrijfangst samenvatting Eigenwaarde Eindtermen Schrijfmotivatie Schrijfactiviteit Kennistest: Woordspelling Overige spellingsregels Morfologie en syntaxis Woordenschat Focus op hoofdcategorieën

31 Databestand.xlsx

32 Databestand.xlsx

33 Databestand.xlsx

34 GroepsverdelingSchrijven.xslx Databestand-nummer
Groepsnummer Onderzoeksrapport Aantal groepsleden AfnameprotocolEvenGroep.pfd AfnameprotocolOnevenGroep.pfd 1 = Groep 2 Groep 3 18 Groep 4 Groep 5 Groep 32 2 = Groep 6 Groep 7 16 Groep 8 Groep 33 3 = Groep 10 Groep 11 Groep 12 Groep 13 Groep 34 4 = Groep 14 Groep 15 Groep 16 Groep 17 Groep 1 5 = Groep 18 Groep 19 Groep 20 Groep 31 6 = Groep 22 Groep 21 Groep 24 Groep 23 7 = Groep 28 Groep 25 Groep 30 Groep 29

35 (X staat voor je databestandnummer)
Gegevens van alle groepsleden (uit de verschillende groepen) samen in één Excelbestand: DatabestandX.xlsx (X staat voor je databestandnummer) Daarna werk je opnieuw in je eigen groepje, maar wel met het gezamenlijke databestand. Vb. Groep 1 schrijft hun onderzoeksrapport op basis van Databestand4.xlsx dat ze samen met Groep 14, 15, 16 en 17 hebben opgesteld. Checklist 10 concrete en meetbare doelen: Op het einde de mate waarin bereikt. open vragen of Likert-schaal. (1A4) Korte evaluatie van de opdracht: Is kennis van en houding ten opzichte van spelling veranderd? (1A4) Exacte werkverdeling: naast elke naam van de student wat hij/zij heeft aangepakt. door alle groepsleden ondertekend. (1A4)

36 Korte evaluatie (max.1A4)
Checklist (max.1A4) Korte evaluatie (max.1A4) Werkverdeling (max.1A4) Checklist 10 concrete en meetbare doelen: Op het einde de mate waarin bereikt. open vragen of Likert-schaal. (1A4) Korte evaluatie van de opdracht: Is kennis van en houding ten opzichte van spelling veranderd? (1A4) Exacte werkverdeling: naast elke naam van de student wat hij/zij heeft aangepakt. door alle groepsleden ondertekend. (1A4)

37 DatabestandX.xlsx vóór 09/05/2013 (16u). (OpladenDropbox.pdf)
Checklist 10 concrete en meetbare doelen: Op het einde de mate waarin bereikt. open vragen of Likert-schaal. (1A4) Korte evaluatie van de opdracht: Is kennis van en houding ten opzichte van spelling veranderd? (1A4) Exacte werkverdeling: naast elke naam van de student wat hij/zij heeft aangepakt. door alle groepsleden ondertekend. (1A4)

38 Checklist 10 concrete en meetbare doelen:
Op het einde de mate waarin bereikt. open vragen of Likert-schaal. (1A4) Korte evaluatie van de opdracht: Is kennis van en houding ten opzichte van spelling veranderd? (1A4) Exacte werkverdeling: naast elke naam van de student wat hij/zij heeft aangepakt. door alle groepsleden ondertekend. (1A4)

39 Checklist 10 concrete en meetbare doelen:
Op het einde de mate waarin bereikt. open vragen of Likert-schaal. (1A4) Korte evaluatie van de opdracht: Is kennis van en houding ten opzichte van spelling veranderd? (1A4) Exacte werkverdeling: naast elke naam van de student wat hij/zij heeft aangepakt. door alle groepsleden ondertekend. (1A4)

40 DatabestandX.xlsx samenvattende maten (bv. percentages)
grafische voorstelling (eigen keuze) wees volledig: benoem de assen, … illustreer met voorbeelden man-vrouw/ richtingen foutpercentages op de verschillende kennisonderdelen verschillende onderdelen van de schrijfmotivatie Voor 09/05/14 Checklist 10 concrete en meetbare doelen: Op het einde de mate waarin bereikt. open vragen of Likert-schaal. (1A4) Korte evaluatie van de opdracht: Is kennis van en houding ten opzichte van spelling veranderd? (1A4) Exacte werkverdeling: naast elke naam van de student wat hij/zij heeft aangepakt. door alle groepsleden ondertekend. (1A4)

41 OnderzoeksrapportGroepXX.docx Schrijfmotivatie, kennis en de relatie tussen beide componenten. Min.5 – max.7 (exclusief voorblad) Times New Roman 12, interlinie 1. Wat is de schrijfmotivatie van de bevraagde leerlingen uit 6 aso? Deelaspecten: Spellingsbewustzijn, Taakwaarde,... Hoe goed scoren de leerlingen op de kennistesten? Deelaspecten: Woordspelling, Overige spellingsregels,… Voor 23/05/14 Checklist 10 concrete en meetbare doelen: Op het einde de mate waarin bereikt. open vragen of Likert-schaal. (1A4) Korte evaluatie van de opdracht: Is kennis van en houding ten opzichte van spelling veranderd? (1A4) Exacte werkverdeling: naast elke naam van de student wat hij/zij heeft aangepakt. door alle groepsleden ondertekend. (1A4)

42

43

44 6 weken met paasvakantie! (14-25)
Wie Wanneer Wat Waar Voor 14/03/2014 (16u) Tekenen deontologische code, en informed consent én ophalen onderzoeksmateriaal Secretariaat vakgroep Onderwijskunde Henri Dunantlaan 2, 2e verdieping lokaal Voor 25/04/2014 (16u) Individueel: Map met het ingevulde onderzoeksmateriaal. (Dit zijn de 2 ingevulde leerlingpakketjes.) Format: nietje in linkerbovenhoek, niet ingebonden, géén mapjes! Voor 07/05/2014 (16u) Doorsturen vragen feedbackmoment (niet verplicht) Voor 09/05/2014 (16u) DatabestandX.xlsx (X staat voor het Databestandnummer) Dropbox op Minerva 16/05/2014 (8u30-10u30) Feedbackmoment (niet verplicht) Auditorium 1 Voor 23/05/2014 (16u) Groepstaak: Het ingevulde voorblad (1 A4) Het onderzoeksrapport (min.5 - max.7 A4) Checklist met 10 concrete doelen (max.1A4) Korte evaluatie van de opdracht (max.1A4) Exacte werkverdeling (max.1A4) OnderzoeksrapportGroepXX.docx (XX staat voor jullie groepsnummer vb. OnderzoeksrapportGroep04) (a) Secretariaat vakgroep Onderwijskunde: één papieren versie (nietje in linkerbovenhoek) (b) Dropbox op Minerva: één digitale versie 6 weken met paasvakantie! (14-25) 2 weken gezamenlijk databestand. (25 – 09) 2 weken groepstaak. (09-23)

45

46 * De student heeft het onderzoekmateriaal waarheidsgetrouw verzameld.
☐ Ja ☐ Nee – de student faalt automatisch voor de gehele opdracht. * De student heeft zijn ingevulde onderzoekmateriaal tijdig ingediend op het secretariaat. * De student heeft de testen correct verbeterd volgens de verbetersleutel. * De student heeft de data correct ingegeven in het databestand. * De studenten hebben hun databestand tijdig doorgestuurd via Dropbox. ☐ Nee – de studenten falen automatisch voor de gehele onderzoeksopdracht. * De studenten hebben de volledige opdracht gemaakt en alle deadlines gerespecteerd. ☐ Nee – de studenten falen automatisch voor de gehele groepsopdracht. * De onderzoeksresultaten worden op een heldere manier voorgesteld. * De visualisatie van de descriptieve gegevens en onderzoeksresultaten is correct, helder en duidelijk. * Het taalgebruik in het eindrapport is zakelijk, correct, helder en duidelijk. * Het onderzoeksrapport over schrijfmotivatie en spellingkennis is duidelijk gebaseerd op het gevoerde onderzoek en geeft blijk van inzicht in de materie. * De bevindingen zijn rijkelijk geïllustreerd met voorbeelden uit de data. 40 60

47


Download ppt "Onderzoeksrapport Onderwijskunde: beleid, onderzoek en praktijk"

Verwante presentaties


Ads door Google