De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

- Ketenaanpak. 5 5.000 > geschat aantal jaarlijkse incidenten Verdeling capaciteit: –48 verschillende organisaties bij 45 casussen –6 verschillende.

Verwante presentaties


Presentatie over: "- Ketenaanpak. 5 5.000 > geschat aantal jaarlijkse incidenten Verdeling capaciteit: –48 verschillende organisaties bij 45 casussen –6 verschillende."— Transcript van de presentatie:

1 - Ketenaanpak

2

3

4

5 5 5.000 > geschat aantal jaarlijkse incidenten Verdeling capaciteit: –48 verschillende organisaties bij 45 casussen –6 verschillende organisaties per casus Geen regie en afstemming: –Gemiddelde doorlooptijd casuïstiek: 13,9 maanden (10 maanden intakes) –Bij 9% van de in totaal 45 onderzochte casussen is er regie op de uitvoering van casuïstiek ‘intrafamiliaal geweld’ in Stad Antwerpen

6 Gedeelde nood Multidisciplinaire inzet voor één gezinssysteem

7

8

9 Voor wie keten Veel problemen Veel diensten

10 Basisstramien HOOG RISICO LAAG RISICO SINGLE PROBLEM MULTI PROBLEM Laag risico & single problem = organisatie- of domeinaanpak Enkelvoudige casuïstiek 1 of weinig cliënten betrokken 1 of weinig diensten betrokken Relatief overzichtelijk Interventiemogelijkheden BINNEN eigen dienst of domein (hulpverlening ÓF politie ÓF justitie) Informatie delen beperkt noodzakelijk Toestemming cliënt Beroepsgeheim zeer belangrijk voor succesvolle interventies Hoogrisico & multi-problem = organisatie- en domein- OVERSTIJGENDE ketenaanpak Zware en complexe casuïstiek Veel cliënten betrokken Veel diensten betrokken Behoefte aan overzicht Interventiemogelijkheden BUITEN eigen dienst of domein (hulpverlening ÉN politie ÉN justitie) Informatie delen zeer noodzakelijk (‘need-to-know’, niet ‘nice-to-know’) ‘Informed consent’ cliënt Hoogdringendheid (458bis) en handelingsplicht zeer belangrijk voor succesvolle interventies Typen aanpak versus typen casuïstiek

11 Doelgroep Gezinnen gekenmerkt door: -Complexe situatie die vraagt om gecombineerde aanpak -Meervoudige problematiek (min. 3 leefdomeinen) -Onveilige situatie voor slachtoffer en/of kinderen -Moeizame opstart hulpverlening, strafrechtelijke en/of bestuurlijke maatregelen

12

13 Keten In een keten of geïntegreerde aanpak werken organisaties samen om een gezamenlijk resultaat te bereiken.

14 Doel Stoppen van geweld, voorkomen van herhaling en het vergroten van de beschermende factoren in cliëntsystemen in arrondissement Antwerpen

15

16

17 Bestuur/ OCMW Politie Netwerkmodel Zorg Justitie

18 BestuurPolitie Zorg Justitie

19 Proces-keten BestuurPolitie Zorg Justitie Informatie > Dossier Weging / Plan Aanpak casusregie Uitvoering Onthaal Evaluatie

20 Uitvoering Casusregie Weging Dossier- vorming Dossier- vorming Onthaal & Intake keten Intrafamiliaal Geweld Activiteiten: Intake Risicotaxatie Crisis- interventie Activiteiten : Ronde tafel Informatie Activiteiten: Multi- disciplinair overleg Screening Plan van aanpak Activiteiten: Plan van aanpak invullen met partners en cliënten Activiteiten: uitvoeren Coördineren Opvolgen Bijsturen Nazorg Activiteiten: Casus Beleid Onderzoek Doel: stoppen van geweld, voorkomen van herhaling en verhogen beschermende factoren in cliëntsysteem Ketenregieteam (besturing) Ketenpartners (uitvoering) Stuurgroep

21 3 sectoren organiseren zich rondom cliënt : 1)bestuur: Stad en Provincie 2)politie en justitie 3)hulpverlenings- en zorgsector

22 CO3-team Stad AntwerpenCAW Provincie VOEM (Vereniging voor Ontwikkeling en Emancipatie van Moslims) Parket De Stobbe (centrum gezinszorg) OCMW VK (Vertrouwenscentrum Kindermishandeling) Lokale Politie CGG VAGGA Justitiehuis Agentschap Jongerenwelzijn

23 CO3-team

24 Signalerende diensten CO3 + partners CO3 + partners Evaluatie Uitvoering Casus regie Weging Dossier vorming Onthaal & Intake Pilootproject CO3: keten Intrafamiliaal Geweld - terugblik 2012 - 2013 Algemeen: samenwerkingsverklaring, deontologische code, draaiboek, digitt Versie: 24-01-2014 Activiteit: Selectieve, brede instroom Resultaat: 163 aanmeldingen 932 cliënten 34%parket 21% politie 18% CAW Partnergeweld (40%) Doelgroep bereikt Financiën, woonst: +/- Psychisch welzijn Aandacht: Cliënt informeren & betrekken Activiteiten: Wekelijks infotafel Resultaat betere informatie 158 dossiers 30% Parket 26% politie 19% CAW 17% justitiehuis Aandacht: Kwaliteit boven snelheid Actie Veiligheid cliënten Informeren & instemmen Activiteiten: Weegploeg Resultaat 119 plan aanpak screening: 6 risicofactoren (agressie, relationele problemen, financiën, werk, Geestelijke gezondheid) 3 beschermende factoren (bespreekbaarheid, hulp aanwezig, verandering) Aandacht: Capaciteit 5 à 6 dossiers/ weegploeg > 100 – 120 dossiers/jaar Activiteiten: Toewijzing op weegploeg Resultaat: 116 casussen 34% CAW 16% justitiehuis 15% soc.dienst jeugdrechtbank 8% OCMW* Aandacht: Capaciteit (justitiehuis, gezinscoaches Activiteiten: Wekelijkse opvolgingstafel Resultaat: Plan van aanpak: 25% psychisch functioneren 20% opvoeding 19% sociaal functioneren Aandacht Participatie cliënt: training EKC Activiteiten: Onderzoek Borgingsplan Draaiboek Resultaat 17 afgerond 18 afgesloten Aandacht: Moreel oordelen Family Justice Center Digitt

25 Evaluatie Uitvoering Casusregie Weging Dossier- vorming Dossier- vorming Onthaal & Intake keten Intrafamiliaal Geweld Activiteiten: Intake Risicotaxatie Crisis- interventie Activiteiten : Ronde tafel Informatie Activiteiten: Multi- disciplinair overleg Screening Plan van aanpak Activiteiten: Plan van aanpak invullen met partners en cliënten Activiteiten: uitvoeren Coördineren Opvolgen Bijsturen Nazorg Activiteiten: Casus Beleid Onderzoek Doel: stoppen van geweld, voorkomen van herhaling en verhogen beschermende factoren in cliëntsysteem Ketenregieteam (besturing) Ketenpartners (uitvoering) Stuurgroep

26 Onderzoeksbevindingen: effecten van de CO3-ketensamenwerking bij intrafamiliaal geweld Prof. dr. Ivo Aertsen & Elke Roevens

27 Opzet onderzoek Effect van het CO3- samenwerkingsverband op inhoudelijke eigenschappen van het IFG-dossier

28 Opzet onderzoek Nagaan effectiviteit door: Experimentele groep: 60 dossiers opgevolgd door CO3 Controlegroep: 60 dossiers niet opgevolgd door CO3

29 Opzet onderzoek Effect van het CO3-samenwerkingsverband op inhoudelijke eigenschappen van het IFG-dossier (1) verloop intakes (2) bereik van de cliënten (3) continuïteit van begeleiding (4) recidive (5) evolutie levensdomeinen

30 Opzet onderzoek Effect van het CO3-samenwerkingsverband op inhoudelijke eigenschappen van het IFG-dossier vragenlijsten interviews risicoscreenings politionele gegevens

31 Resultaten (1) Verloop van de intakes: Meer kennis over voorgeschiedenis Meer gerichte vervolgintakes Minder vervolgintakes (2) Bereik van de cliënten: Meer getuigen in cliëntsysteem Voor meer problemen aandacht Voor meer problemen actie tot oplossing

32 Resultaten (3) Continuïteit van de begeleiding: Doorverwijzingen gerichter en persoonlijker Meer doorverwijzingen Vaker feedback (need-to-know) Begeleidingscontinuïteit (4) Recidive: Aanwijzingen lagere recidive tijdens de begeleiding Recidive na afsluiting niet onderzocht

33 Resultaten (5) Evolutie levensdomeinen: Risicofactoren verminderd in aantal of blijven bestaan Beschermende factoren behouden of verhoogd in aantal Belangrijker: er kan vaak pas iets bereikt worden op het ene domein als er op een andere domein iets bereikt is; overzicht en coördinatie is daarom vaak de sleutel tot een doorbraak


Download ppt "- Ketenaanpak. 5 5.000 > geschat aantal jaarlijkse incidenten Verdeling capaciteit: –48 verschillende organisaties bij 45 casussen –6 verschillende."

Verwante presentaties


Ads door Google