De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wie orde zaait zal chaos oogsten: Een vertoog over de lerende mens Een chautauqua door Prof dr Walter Baets Euromed Marseille – Ecole de Management The.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wie orde zaait zal chaos oogsten: Een vertoog over de lerende mens Een chautauqua door Prof dr Walter Baets Euromed Marseille – Ecole de Management The."— Transcript van de presentatie:

1

2 Wie orde zaait zal chaos oogsten: Een vertoog over de lerende mens Een chautauqua door Prof dr Walter Baets Euromed Marseille – Ecole de Management The Nyenrode Institute for Knowledge Management and Virtual Education

3 Een Chautauqua is een ouderwetse reeks populaire praatjes die de bedoeling hebben te stichten en te vermaken, de geest te scherpen en cultuur en inzicht te brengen aan de oren en gedachten van de luisteraar

4 Het verhaal van Walter Baets Speelt God met de dobbelstenen ? Heeft materie bewustzijn ?

5 Flatland: Edwin Abbott, 1884 A. Square op zoek naar de derde dimensie

6 Wanderer, your footprints are the path, and nothing more; Wanderer, there is no path, it is created as you walk. By walking, you make the path before you, and when you look behind you see the path which after you will not be trod again. Wanderer, there is no path, but the ripples on the waters Antonio Machado, Chant XXIX Proverbios y cantares, Campos de Castilla, 1917

7 De traditionele methode is altijd op zijn best bijziende geweest. Je kunt ermee zien waar je geweest bent. Het is een goede methode om te testen wat je meent te weten, maar hij kan je niet vertellen waarheen je zou moeten gaan, tenzij waar je heen moet gaan een voortzetting is van waar je in het verleden naar toe ging. Robert Pirsig: Zen en de kunst van het motoronderhoud

8 A very great musician came and stayed in our house, He made one big mistake … He was determined to teach me music and consequently, no learning took place. Nevertheless, I did casually pick up from him a certain amount of stolen knowledge Rabindranath Tagore

9 Om het concreter uit te drukken: wanneer je een fabriek wilt opbouwen, een motorfiets wilt repareren, of een land in juiste banen wilt brengen zonder te blijven steken, dan is klassieke gestructureerde, dualistische, subject-objectkennis alleen, ofschoon noodzakelijk, toch niet voldoende. Je moet over enig gevoel beschikken voor de kwaliteit van het werk. Je moet kunnen voelen wat het is. Dat brengt je vooruit. Robert Pirsig: Zen en de kunst van het motoronderhoud

10 Sometimes small differences in the initial conditions generate very large differences in the final phenomena. A slight error in the former could produce a tremendous error in the latter. Prediction becomes impossible; we have accidental phenomena. Poincaré in 1903

11 Spoken zijn onwetenschappelijk. Ze bezitten geen materie en ze hebben geen energie en daarom bestaan ze, volgens de wetten der wetenschap, slechts in de gedachten van de mensen. Natuurlijk bevatten de wetten der wetenschap evenmin materie en bezitten ze evenmin energie en ze bestaan derhalve ook slechts in de gedachten van mensen. Je kunt de hele zaak het best volkomen wetenschappelijk beschouwen en weigeren om zowel in spoken als in de wetten der wetenschap te geloven. Op zo’n moment zit je veilig. Het laat je weinig over om in te geloven, maar ook dat is wetenschap. O, de natuurkundewetten en de logica… het numerieke systeem… het beginsel van de algebraïsche substitutie. Dat zijn spoken. We geloven er alleen zo diep in dat ze werkelijk schijnen te zijn. Robert Pirsig: Zen en de kunst van het motoronderhoud

12 Taylor’s view on the brain The computer: attempt to automate human thinking Manipulating symbols Modeling the brain Represent the world Simulate interaction of neurons Intelligence = problem solvingIntelligence = learning 0-1 Logic and mathematicsApproximations, statistics Rationalist, reductionistIdealized, holistic Became the way of building computers Became the way of looking at minds

13 De wetenschapsfilosofen, de pragmatici en de postmodernen

14 My taxonomy of philosophy of science Historical embedding Origin Philosophical theories Design consequences Logical positivism (Wiener Kreis) Critical rationalism (Popper) Kuhn’s paradigm theory Lakatos theory Symbolic interactionism Critical theories Pragmatics (Dewey) Philosophy Deduction Induction Empiricism Hypotheses testing Qualitative research Architecture Arts Usefulness as a criteria Feyerabend’s chaostheory Postmodern theories (Derida, Apostel, Foucault, Deleuze) Design paradigm (van Aken) Social construction of reality Design norms

15 My taxonomy of philosophy of science/2 Historical embedding Origin Philosophical theories Design consequences Neurobiology Cognitive Artificial Intelligence Radical constructivism (Maturana, Mingers) Autopoiesis (Varela) Self-reference (Gödel) Dynamic re-creation The emergence of object and subject Local (contextual) validity Paradigm of mind (Franklin, Kim) Adaptive systems Implicit learning

16 I WE IT ITS Interior-Individual Intentional Interior-collective Cultural Exterior-Individual Behavioral Exterior-Collective Social World of: sensation, impulses, emotion, concepts, vision World of: magic, mythic, values World of: atoms, molecules, neuronal organisms, neocortex World of: societies, division of labour, groups, families, tribes, nation/state, agrarian, industrial and informational Truthfulness Justness Functional fit Truth Ken Wilber: A Brief History of Everything

17 Zelforganisatie in netwerken (wie chaos zaait, oogst orde ?)

18 Francesco Varela Self-creation and self-organization of systems and structures (autopoièse) Organization as a neural network The embodied mind Enacted cognition Subject-object division is clearly artificial How do artificial networks operate (Holland)

19 Complexiteitstheorie

20 Sensitivity to initial conditions (Lorenz) X n+1 = a * X n * (1 - X n ) 0.294 1.4 0.3 0.7

21 Cobweb Diagrams (Attractors/Period Doubling) X n+1 =  * X n * (1 - X n ) (stepfunction) dX / dt =  X (1 - X) (continuous function) On the diagrams one gets: Parabolic curve Diagonal line X n+1 = X n Line connecting iterations

22 Lorenz curve (Butterfly effect) Lorenz (1964) was finally able to materialize Poincaré’s claim Lorenz weather forecasting model dX / dt = B ( Y - X ) dY / dt = - XZ + rX - Y dZ / dt = XY - bZ

23 Ilya Prigogine Non-linear dynamic models (initial state, period doubling,….) Irriversibility of time principle Behaviour far away from equilibrium (entropy) A complex system = chaos + order Knowledge is built from the bottom up

24 Waarom is chaos onvermijdelijk ? Sociale systemen zijn altijd dynamisch en niet-lineair Men kan nooit precies meten Elke managementbenadering is een discontinue benadering van een continue fenomeen

25 Gödel voor beginners: Zelf-referentie

26 Self - Reference Gödel theorem (1931) ‘All consistent axiomatic formulations of the number theory contains propositions on which one cannot decide.’ It all boils down to a ‘loop’ problem (being self-referential) (Esher drawings) Language is self-referential. Can we make numbers self-referential ? Number theory

27 ConstantGödel SignNumberMeaning ~ 1not v 2or  3If ….. Then  4There is an ….. = 5equal 0 6zero s 7The immediate successor of ( 8punctuation mark ) 9punctuation mark ‘10punctuation mark

28 NumericalGödelA Possible VariableNumberSubstitution Instance x110 y13s0 z17 y SententialGödelA Possible VariableNumberSubstitution Instance p11 2 0 = 0 q13 2 (  x)(x=sy) r17 2 p  q PredicateGödel A Possible VariableNumberSubstitution Instance P11 3 Prime Q13 3 Composite R17 3 Greater than

29 (  x) (x =sy )   8411981157139 2 8 * 3 4 * 5 11 * 7 9 * 11 8 *13 11 * 17 5 * 19 7 * 23 13 * 29 9

30 Gödel number is a number that substitutes an expression (about numbers) Gödel’s world contains numbers: Expressions in number theory; Or, expressions about expressions in number theory. No existing system of numbers, no reference system (of any kind) can be found in which everything can be correct or complete. Societal consequences of self-reference.

31 Kennis en leren

32 ENVIRONMENT Single-loop learning ENVIRONMENT Single-loop learning Environmental response Individual action INDIVIDUAL MENTAL MODEL & FRAMEWORKS INDIVIDUAL MENTAL MODEL & FRAMEWORKS ORGANIZATIONAL ROUTINES & SHARED MENTAL MODELS ORGANIZATIONAL ROUTINES & SHARED MENTAL MODELS Individual double-loop learning Organizational double-loop learning Organizational action OADI-cycle/Individual learning ASSESS DESIGN IMPLEMENT OBSERVE

33 The Hybrid Business School EXPERIENCES INDIVIDUAL MENTAL MODEL & TACIT KNOWLEDGE SHARING AND COMMUNICATION SHARED MENTAL MODEL & KNOWLEDGE REPOSITORY Contextual Inter-Action Contextualization CONTEXTUAL KNOWLEDGE 4 Real life 4 Databases 4 Procedures 4 Simulators 4 Executive seminars 4 Concepts 4 Theory Inter-Action

34 IT for the Hybrid Business School CASE BASED REASONING SYSTEM Structuring Advising ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS & OTHER A.I. TECHNIQUES Sharing and Communicating the Emergent COMMUNICATION PLATFORM / NEURAL NETWORKS Consultation Rules Learning Material Expertise 4 DATA BASES 4 LEARNING ENVIRONMENT 4 SIMULATORS 4 EXPERT SYSTEMS 4 COMPUTER BASED TEACHING 4 VIDEO- CONFERENCING IT for the Corporate Knowledge Approach

35 Your knowledge infrastructure Learning platform Provide an ICT infrastructure that allows full access and sharing facilities Content What knowledge to share: explicit implicit learned Ownership (search/learn principles) Remains with those that use it Those that want to learn decide what to learn Just-in-time, just-enough Culture Turn XYZ into a learning culture (via projects) Rewarding Your knowledge infrastructure

36 En de maatschappij, leert die ook ?

37 Na het vertoog, de ervaring

38 I WE IT ITS Interior-Individual Intentional Interior-collective Cultural Exterior-Individual Behavioral Exterior-Collective Social World of: sensation, impulses, emotion, concepts, vision World of: magic, mythic, values World of: atoms, molecules, neuronal organisms, neocortex World of: societies, division of labour, groups, families, tribes, nation/state, agrarian, industrial and informational Truthfulness Justness Functional fit Truth Ken Wilber: A Brief History of Everything

39


Download ppt "Wie orde zaait zal chaos oogsten: Een vertoog over de lerende mens Een chautauqua door Prof dr Walter Baets Euromed Marseille – Ecole de Management The."

Verwante presentaties


Ads door Google