De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zorg coördinatie bij brandwondenpatiënten. Van fragmentatie naar samenhang Corinne REYNDERS Zorgtraject coördinatie Universitaire ziekenhuizen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zorg coördinatie bij brandwondenpatiënten. Van fragmentatie naar samenhang Corinne REYNDERS Zorgtraject coördinatie Universitaire ziekenhuizen."— Transcript van de presentatie:

1 Zorg coördinatie bij brandwondenpatiënten. Van fragmentatie naar samenhang Corinne REYNDERS Zorgtraject coördinatie Universitaire ziekenhuizen

2 Nieuw ….. coördinatie & brandwonden Corinne Reynders - Zorgcoördinatie

3 Coördinatoren In andere sectoren: –Ouderenzorg –School –Psychiatrie –Coördinatoren Interculturele bemiddeling –…… –Veiligheids coördinatoren Corinne Reynders - Zorgcoördinatie

4 Wat betekent het? Zorgcoördinatie Zorgpaden Zorgketens Zorgprotocollen ZorgfunctieCase management Complexe zorg Intermediairs Zorgconsulenten Thesaurus …… www.nizw.nl/thesaurus/zorgcoördinatiewww.nizw.nl/thesaurus/zorgcoördinatie Corinne Reynders - Zorgcoördinatie

5 Zorgcoördinatie  op uitvoerend niveau  samenstellen en in stand houden  individuele zorgvrager  toegesneden pakket  van verschillende soorten  zorg, hulp en diensten Corinne Reynders - Zorgcoördinatie

6 Zorgcoördinatoren Personen die namens de zorgaanbieders de professionele hulp tussen de –intramurale, –semi-murale en coördineren –ambulante zorg zonder deze hulp direct zelf ten uitvoer te brengen een goede afstemming proberen te bewerkstelligen van de juiste en gewenste hoeveelheid zorg voor een cliënt (patiënt) Corinne Reynders - Zorgcoördinatie

7 Inhoud  Situering van zorgcoördinatie in een veranderende maatschappij  De effectiviteit van de functie?  De noodzaak van deze functie?  De functie in praktijk  Het instrument voor deze functie  De valkuilen  Een besluit Corinne Reynders - Zorgcoördinatie

8 1. Situering De opmars van zorgcoördinatoren 1.veranderend ziekenhuis model 2.ontwikkelingen in de gezondheidszorg 3.maatschappelijke ontwikkelingen her-denking Corinne Reynders - Zorgcoördinatie

9 1. Situering  Veranderde ziekenhuismodel  de traditionele ziekenhuisorganisatie  heeft verticale professionele zuilen  horizontale operationele entiteiten  die op zichzelf sterke professionaliteit -en zijn.  Zwakheid van dit model is:  weinig interactie  zorg van de patiënt komt niet in beeld Corinne Reynders - Zorgcoördinatie

10 Organisatie-oriented Medisch Dep. A Logistiek Dep. C Apotheek Dep. D Verpleegkund. Dep. B Para Dep. E verpleegeenheden dagziekenhuis operatiekwartier polikliniek medisch ondersteunende diensten Corinne Reynders - Zorgcoördinatie Vleugels,A (1998)

11 1. Situering 2. Ontwikkelingen in de gezondheidszorg van acuut naar chronisch van intramuraal naar extra-muraal van interdisciplinair naar multidisciplinair van structuur naar proces en resultaat van verticaal naar horizontaal van patiënt naar programma van fragmentering naar samenhang Corinne Reynders - Zorgcoördinatie

12 1. Situering 3. Maatschappelijke ontwikkelingen kostprijs wet op patiëntenrechten van patiënt naar consument van intramurale naar extramurale zorg Corinne Reynders - Zorgcoördinatie

13 1. Situering  ‘Her-denking’ =  Her-tekend schema  waarin de patiënt en het geïntegreerd  zorgproces (programma, traject),  dat hem in aansluiting met  zijn zorgbehoeften en zorgvraag wordt geboden,  een centrale plaats krijgt binnen de organisatie Vleugels,A., (1998) Maatschappelijke ontwikkelingen naar een nieuw ziekenhuismodel Hospitalia, 2 pp 15-27 Corinne Reynders - Zorgcoördinatie

14 Patiënt Medisch Nursing Paramedisch Logistieke Facilitaire Patient-oriented Corinne Reynders - Zorgcoördinatie

15 1. Situering Inovator Coördinatie en regie Interactie in de beroepssituaties Zorgverlener Kwaliteitszorg Zorgcoördinator Opleiding tot zorgcoördinator Vijf rollen = rode draad doorheen de opleiding www.transfertgroep.nl Corinne Reynders - Zorgcoördinatie

16 Inhoud  Situering van zorgcoördinatie in een veranderende maatschappij  De effectiviteit van de functie?  De noodzaak van deze functie?  De functie in praktijk  Het instrument voor deze functie  De valkuilen  Een besluit Corinne Reynders - Zorgcoördinatie

17 2. Effectiviteit  Bronnen:  3 studies:  Boeken:  Integraal case management  Een hulpverleningsmethodiek in de keten van zorg en welzijn  Drs. Joke Nijenhuis-van Weert, drs Rob Nijenhuis  Uitgeverij Nelissen /Soest  Het spel van kwaliteit en zorg  Gabrielle Verbeek  Elsevier gezondsheidszorg Corinne Reynders - Zorgcoördinatie

18 2. Effectiviteit  3 studies:  In American Journal of Managed Care:  Aug. 2006 : The effectiveness of a Care Coordination…. (a 2 years follow-up)  Feb. 2006 : Effect of a AICCP  Aan VU medisch centrum Amsterdam  Zorgcoördinatie voor complexe patiënten onderzocht Corinne Reynders - Zorgcoördinatie

19 2. Effectiviteit  Advanced Illness Coordinated Care Program (AICCP) :  verhoogde patiëntentevredenheid  lager aantal problemen omtrent de ondersteuning  aanzienlijk meer participanten volbrengen het programma  doen dit ook aanzienlijk sneller dan patiënten in het gewone programma  lagere kostprijs omwille van minder recidive Corinne Reynders - Zorgcoördinatie

20 2. Effectiviteit  Veteran Affairs Care Coordination Home Telehealth (VA CCHT)  Vermindering van vermijdbare ggz interventies  Bv hospitalisaties Corinne Reynders - Zorgcoördinatie

21 2. Effectiviteit  Zorgcoördinatie voor complexe patiënten Latour Corinne VUmc  Verwijst naar een score (INTERMED) om de complexiteit van de zorg te meten  Geen harde bewijzen  Wel grotere tevredenheid owv goede informatie  Noodzaak bij complexe zorg Corinne Reynders - Zorgcoördinatie

22 2. Effectiviteit  Resultaten:  geen evidence omtrent zorgcoördinatie bij brandwonden  onderzoeksgegevens uit andere medische domeinen wijzen op het potentieel van zorgcoördinatieprogramma’s  internationale tendens  meerdere BWC nemen initiatieven in die richting  coördinatie van zorg is een belangrijke meerwaarde Corinne Reynders - Zorgcoördinatie

23 Inhoud  Situering van zorgcoördinatie in een veranderende maatschappij  De effectiviteit van de functie?  De noodzaak van deze functie?  De functie in praktijk  Het instrument voor deze functie.  De valkuilen  Een besluit Corinne Reynders - Zorgcoördinatie

24 3. Noodzaak  voorwaarden voor zorgcoördinatie =  complexe zorg en kwetsbare patiënten  = brandwondenzorg  gekende problemen  onderzoek van eigen bodem  ons patiënten Corinne Reynders - Zorgcoördinatie

25 3. Noodzaak  Evidence based:  30% heeft ernstige problemen  Populatie kenmerken:  multi-problem  hoge premorbide pathologie  sociaal-ecomische zwakkere contexten Corinne Reynders - Zorgcoördinatie

26 3. Noodzaak  Onderzoek:  vroegtijdig problemen detecteren  predictoren zijn gekend  In eerste jaar post-burn nog veel veranderd  Problemen na 1 jaar zijn hardnekkig (chronisch) Corinne Reynders - Zorgcoördinatie

27 3. Noodzaak Tijd na het ongeval SVLGEMIDDELDE SVLGEMIDDELDE Evolutie van PTS symptomen tijdens het eerste jaar na het ongeval Van loey n., maas c., faber a., taal l. (2003)

28 3. Noodzaak Percentage mensen met brandwonden met PTSS Corinne Reynders - Zorgcoördinatie

29 Inhoud  Situering van zorgcoördinatie in een veranderende maatschappij  De effectiviteit van de functie?  De noodzaak van deze functie?  De functie in praktijk  Het instrument voor deze functie  De valkuilen  Een besluit Corinne Reynders - Zorgcoördinatie

30 4. Praktijk Corinne Reynders - Zorgcoördinatie Begint met een heel duidelijk meldpunt & aanspreekpunt

31 Het zorgprogramma Opname Chirurgie/intensieve zorgen Verpleegkundige zorgen Kinesitherapie Psycho-sociale Rehabilitatie Integratie Werkhervatting Corinne Reynders - Zorgcoördinatie

32 Het zorgprogramma Artsen/medici Verpleegkundigen Psychologen Sociaal werk Kinesisten Familie Sociaal netwerk Corinne Reynders - Zorgcoördinatie

33 Zorgtraject Low-care / Ambulante zorgen Hospitalisatie Follow-up Fase I Nazorg Follow-up Fase II Corinne Reynders - Zorgcoördinatie

34 Casus Interventie 1 Interventie 2 Interventie 3 Interventie 4 Terug : Interventie 5 Weer op weg: Interventie 6 Corinne Reynders - Zorgcoördinatie

35

36 Casus  Interventie 1  Interventie 2  Interventie 3  Interventie 4 Interventie 4 Terug : Interventie 5 Weer op weg: Interventie 6

37

38 Casus  Interventie 1  Interventie 2  Interventie 3  Interventie 4 Terug : Interventie 5Interventie 5 Weer op weg: Interventie 6

39

40 Casus  Interventie 1  Interventie 2  Interventie 3  Interventie 4 Terug : Interventie 5 Weer op weg: Interventie 6Interventie 6

41

42 Praktijk Het zorgtraject = een verbinding van verschillende schakels Corinne Reynders - Zorgcoördinatie

43 Praktijk De coördinator verbindt de ontbrekende schakels Corinne Reynders - Zorgcoördinatie

44 Inhoud  Situering van zorgcoördinatie in een veranderende maatschappij  De effectiviteit van de functie?  De noodzaak van deze functie?  De functie in praktijk  Het instrument voor deze functie  De valkuilen  Een besluit Corinne Reynders - Zorgcoördinatie

45 5. Het instrument  Database  nationale registratie  proactief  werkinstrument  helpt het overzicht te bewaren  drop-outs weer op te vangen  probleemgroepen te identificeren Corinne Reynders - Zorgcoördinatie

46 REGISTRATIE DATABASE UPDATE bij iedere FASE EDIT Corinne Reynders - Zorgcoördinatie

47 Aanmelding Hospitalisatiegegevens Operaties Ontslaggegevens Sociaal-fiancieel Psychologisch Follow-up Revalidatie Reconstructieve De tijdslijn Semimuraal Extramuraal Intramuraal

48 Inhoud  Situering van zorgcoördinatie in een veranderende maatschappij  De effectiviteit van de functie?  De noodzaak van deze functie?  De functie in praktijk  Het instrument voor deze functie  De valkuilen  Een besluit Corinne Reynders - Zorgcoördinatie

49 6. Valkuilen te ambitieus voor de beschikbare tijd geen evidence base twee perspectieven: –vanuit de vraagkant = case management –vanuit de aanbodkant = zorgcoördinatie één persoon? of meerdere personen?? discipline? Corinne Reynders - Zorgcoördinatie

50 7. BESLUIT  Complexe zorg:  realiseren en behouden van samenhang  van fragmentering naar samenhang  Aanvulling op bestaande reguliere zorg  iets extra’s  op maat  Kwaliteitsverbetering:  hogere tevredenheid en minder herval  Efficiëntie:  sneller doorlopen van programma dan diegene zonder zorgcoördinatie  op termijn sobere zorgconsumptie Corinne Reynders - Zorgcoördinatie

51 Bedankt voor uw aandacht Corinne Reynders Universitaire ziekenhuizen Leuven Corinne.Reynders@uz.kuleuven.ac.be


Download ppt "Zorg coördinatie bij brandwondenpatiënten. Van fragmentatie naar samenhang Corinne REYNDERS Zorgtraject coördinatie Universitaire ziekenhuizen."

Verwante presentaties


Ads door Google