De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Opbrengstgericht werken en jonge kinderen Kobi Wanningen Rita Lorkeers.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Opbrengstgericht werken en jonge kinderen Kobi Wanningen Rita Lorkeers."— Transcript van de presentatie:

1 Opbrengstgericht werken en jonge kinderen Kobi Wanningen Rita Lorkeers

2 Opbrengstgericht werken met jonge kinderen: - hoe doe je recht aan ontwikkeling? - hoe kom je tot goed onderwijs? - hoe kan de leerkracht optimaal werken? SvO – Kobi Wanningen- HU2

3 Opbrengsten en ontwikkeling Diverse dilemma’s Samenhang zoeken tussen: Ontwikkeling Aanbod Spel SvO – Kobi Wanningen- HU3

4 Langeveld (1969) “Spelen is de meest wezenlijke bezigheid van een kind in een wereld die nog van alles kan blijken te zijn” SvO – Kobi Wanningen- HU4

5 Engels wetenschappelijk onderzoek: Seminarium voor Orthopedagogiek 5 Effectieve centra geselecteerd Kwalitatief onderzocht: Wat maakt ze zo effectief? 1. Kwaliteit van de verbale interactie leerkracht – leerling 2. Grondige kennis en begrip van het curriculum 3. Kennis van hoe jonge kinderen leren 4. Vaardigheid leerkracht om conflicten kinderen te helpen oplossen (autonomie) 5. Actieve ondersteuning aan ouders om hun kinderen op hun beurt thuis te ondersteunen

6 Utrechts onderzoek (2014)naar kwaliteit van het proces op de groep Emotionele ondersteuning Positief klimaat / Negatief klimaat Sensitiviteit van de leerkracht Aandacht voor kindperspectief Groepsorganisatie Gedragsregulering Productiviteit Educatieve werkvormen Educatieve ondersteuning Conceptontwikkeling Kwaliteit van feedback Stimuleren van taalontwikkeling Seminarium voor Orthopedagogiek

7 Twee kernvaardigheden: “An episode in which two or more individuals “work together” in an intellectual way to solve a problem, clarify a concept, evaluate activities, extend a narrative etc. Both parties must contribute to the thinking and it must develop and extend.” Sustained shared thinking Scaffolding Seminarium voor Orthopedagogiek

8 Kinderen leren door te spelen : Kunnen daarin groot zijn, Betekenisvol: nieuwsgierig, uitdaging Actieve fysieke betrokkenheid Motorisch handelen = leren begrijpen, inzichten verwerven Concrete ervaringen opdoen Zelfregulatie Oplossend vermogen Taaldenken / taalbegrip Seminarium voor Orthopedagogiek

9 Wat is Opbrengstgericht werken Inspectie: “Opbrengst gericht werken is het systematisch en doelgericht werken met beschikbare data om de talenten van kinderen maximaal te benutten” Gegevens verzamelen, analyseren en interpreteren Passende doelen formuleren Aanbod en aanpak bepalen, uitvoeringsplan Plan uitvoeren, evalueren en bijstellen SvO – Kobi Wanningen- HU9

10 Als cyclus: SvO – Kobi Wanningen- HU10

11 Anders ! Basisonderwijs… Met kleuters is het gewoon anders…..! Maar wat is er dan anders? SvO – Kobi Wanningen- HU11

12 Andere beginsituatie Wennen, overgangsituatie Van huis-uit: andere verwachtingen Vanuit de opvang: andere verwachtingen SvO – Kobi Wanningen- HU12

13 Ander gedrag Speels egocentrisch fantasie en werkelijkheid spontaan vertrouwen beweeglijk korte concentratie totaal- beleving vol initiatieven wisselende emoties meewerkend imitatief groot willen zijn nieuwsgierig relatiegevoelig beïnvloedbaar onbevangen impulsief weinig relativerend beperkte zelfreflectie SvO – Kobi Wanningen- HU13

14 Anders leren Van informeel leren naar formeel leren: 1.Manipuleren, verkennen, combineren 2.Functioneel spel 3.Symbolisch spel. 4.Fantasie/rollenspel en constructiespel 5.Sociaal spel SvO – Kobi Wanningen- HU14

15 Ontwikkeling staat nog centraal: Ontwikkelingsdomeinen: Basale ontwikkelingsbehoeften Spel- en werkgedrag (senso) Motorische ontwikkeling Zintuiglijke ontwikkeling Spraak- en taal (denk) ontwikkeling Wereldoriëntatie Symboolverkenning Cognitieve ontwikkeling SvO – Kobi Wanningen- HU15

16 Even een kijkje in de praktijk: Scheerschuim groep 1 en groep 2 SvO – Kobi Wanningen- HU16

17 Andere Organisatie Thematisch Integraal over vakgebieden heen Sprongsgewijze ontwikkeling van kleuters Klassenmanagement met instroomleerlingen SvO – Kobi Wanningen- HU17

18 SvO – Kobi Wanningen- HU Ook anders: Planmatig handelen Bevorderen van de ontwikkeling binnen de mogelijkheden van het kind Niet een “norm” maar de eigen ontwikkeling staat centraal Terughoudend zijn met individuele hulp Afstemming draagkracht-draaglast: stress!! (Prof. Van der Wolf) 18

19 Enkele uitspraken Aansluiten bij de ‘zone van de naaste ontwikkeling.’ Lev Vygotsky, (1896-1934) Delfos (2006) : Een belemmering kan het gevolg zijn van een discrepantie tussen hetgeen van een kind gevraagd wordt en waar het aan toe is. Een belemmering kan tot een verstoorde ontwikkeling leiden. SvO – Kobi Wanningen- HU19

20 SvO – Kobi Wanningen- HU “Een achterstand, belemmering of stoornis kan nooit uitgangspunt zijn voor pedagogisch handelen……..” Prof. Dr. L.M. Stevens, 2004 20

21 Gedrag en zelfsturing Preventief werken aan gedrag: executieve functies/ werken aan zelfsturing Zelfsturing:denkprocessen die belangrijk zijn voor de uitvoering van sociaal en doelgericht gedrag SvO – Kobi Wanningen- HU21

22 SvO – Kobi Wanningen- HU22

23 SvO – Kobi Wanningen- HU23

24 Waarom is het zo belangrijk? Zelfsturing is een betere voorspeller van school- en carrière succes dan taal- of rekenopbrengsten… Het topic in de USA, nog niet in Nederland –Tools of the Mind –Kleine Kapitein SvO – Kobi Wanningen- HU24

25 Domeinen van zelfsturing: –Inhibitie en impulscontrole –Werkgeheugen (dingen onthouden) –Aandacht vasthouden en aandacht verleggen (cognitieve flexibiliteit) Higher order functies: –Plannen –Problemen oplossen –Zelfreflectie –Omgaan met emoties SvO – Kobi Wanningen- HU25

26 Onderzoeksresultaten (van der Pol, 2005) De kinderen met ontwikkelingsproblemen vertonen dezelfde spelvormkenmerken als de kinderen zonder ontwikkelingsproblemen Naarmate kinderen van de klinische groep meer verbeeldend spel laten zien vertonen zij minder gedragsproblematiek SvO – Kobi Wanningen- HU26

27 Mogelijkheden/beperkingen cito-toetsen Mogelijkheden: Leerlingen vergelijken met andere leerlingen Leerlingen vergelijken met zichzelf Objectief; vragen en antwoorden zijn standaard Centrale afname bij kleuters (weinig tijd) SvO – Kobi Wanningen- HU27

28 Mogelijkheden/beperkingen cito-toetsen Beperkingen Je weet alleen goed of fout, niet wat er fout gaat Geeft alleen een algemene vaardigheidsscore (niet per domein) Je weet niet hoe de leerling denkt Het is niet afgestemd op het niveau van de leerling Hoog abstractieniveau en formeel SvO – Kobi Wanningen- HU28

29 Mogelijkheden en beperkingen van observatie-instrumenten (Meestal) geen landelijke norm (Meestal) kindvolgend en in betekenisvolle situaties Subjectief; leerkracht bepaalt het oordeel Kortdurend of in stukjes af te nemen De leerkracht kan afstemmen op het niveau Niet alleen goed/fout, maar ook zicht op het handelen en denken SvO – Kobi Wanningen- HU29

30 Goed observeren Kinderen observeren zal leiden tot handelingsinitiatieven; dat leidt tot keuzes, dat leidt tot betekenisvolle leeromgeving dat leidt tot gesprek en reflectie vervolgens verdieping en aangepaste begeleiding. SvO – Kobi Wanningen- HU30

31 SvO – Kobi Wanningen- HU Tenslotte: Aansluiten bij de concrete belevingswereld Aandacht voor eigen initiatieven van kinderen Speciale hulp binnen een breed aanbod Versterken van de basisvaardigheden Veel gebruik maken van spel Doelstelling en inhoud Directe feedback geven Eigen initiatief belonen Veel gebruik maken van imitatie en herhaling Ondersteunen bij de overdracht naar andere situaties 31

32 Bedankt voor uw aandacht Kobi.wanningen@hu.nl SvO – Kobi Wanningen- HU32


Download ppt "Opbrengstgericht werken en jonge kinderen Kobi Wanningen Rita Lorkeers."

Verwante presentaties


Ads door Google