De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

We see things and persons as we are, not as they are

Verwante presentaties


Presentatie over: "We see things and persons as we are, not as they are"— Transcript van de presentatie:

1 De mens ziet aan wat voor ogen is, maar God ziet het hart 1 Samuel 16: 1-13

2 We see things and persons as we are, not as they are
Ons zien is beperkt We see things and persons as we are, not as they are

3 Einde koningschap van Saul..
‘Hoe hebt u zo dom kunnen doen?’ vroeg Samuel. ‘Waarom hebt u zich niet gehouden aan het gebod dat de HEER, uw God, u heeft opgelegd? Dan had de HEER uw koningschap over Israël nu voor altijd bestendigd. Maar nu zal uw koningschap niet standhouden. De HEER zal een man naar zijn hart zoeken en hém aanstellen tot vorst over zijn volk, want u hebt u niet gehouden aan wat de HEER u bevolen heeft.’ 1 Sam. 13: 13, 14

4 Van Rama naar Bethelem

5 Eliab naar David Toen Eliab hem met de soldaten hoorde praten, viel hij woedend uit: ‘Wat doe je hier eigenlijk? En onder wiens hoede heb je die paar schapen in de woestijn gelaten? Ik ken je overmoed en de slechtheid van je hart wel, want je bent gekomen om het vechten te zien. 1 Sam. 17: 28

6 Gezien door God ..wat in de ogen vd wereld dwaas is, heeft God uitgekozen om de wijzen te beschamen; wat in de ogen vd wereld zwak is, heeft God uitgekozen om de sterken te beschamen. Wat in de ogen vd wereld onbeduidend is en wordt veracht, wat niets is, heeft God uitgekozen om wat wel iets is teniet te doen 1 Kor. 1: 27, 28

7 David gezalfd

8 Een nieuw hart Want uit het hart komen boze gedachten, moord, overspel, ontucht, diefstal, valse getuigenissen en laster (Matt. 15:19) Vernieuwing door Jezus Christus God heeft Hem die de zonde niet kende voor ons tot zonde gemaakt, zodat wij door Hem rechtvaardig voor God konden worden (2 Kor. 5: 21).

9

10 Vertrouwd met God Mijn volk komt om doordat het met Mij niet vertrouwd is. Jij (priester) wilde het niet met Mij vertrouwd maken, daarom wil Ik niets meer met jou te maken hebben: je zult Mij niet meer als priester dienen. Jij hebt de wet van je God verwaarloosd, daarom zal Ik jouw kinderen verwaarlozen Hosea 4:6


Download ppt "We see things and persons as we are, not as they are"

Verwante presentaties


Ads door Google