De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Subset sales De business moet aan IT beschrijven hoe systeem moet werken en wat het moet bieden, daarin zit veel, veel ruis op de lijn, onbegrip, is vaak.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Subset sales De business moet aan IT beschrijven hoe systeem moet werken en wat het moet bieden, daarin zit veel, veel ruis op de lijn, onbegrip, is vaak."— Transcript van de presentatie:

1 Subset sales De business moet aan IT beschrijven hoe systeem moet werken en wat het moet bieden, daarin zit veel, veel ruis op de lijn, onbegrip, is vaak showstopper Vraag Hoe zorg je dat de specs/funktionaliteit als business verantwoordelijke goed beschrijft en dat gebouwd wordt datgene wat je wilt binnen de tijd en kosten?

2 Systeemontwikkelingsproces binnen tijd en budget met het gewenste resultaat
Systeemtonwikkelingsproces Organisatorische inrichting Risicoanalyse & projectbeheersing

3 De uitdaging………… Sam’s plan Een huis Om in te wonen
Om gasten in te ontvangen Met parkeerruimte Meerdere etages Niet te duur Leuke buurt

4 De uitdaging………… Moos denkt mee Een huis Om in te wonen
Om gasten in te ontvangen Met parkeerruimte Meerdere etages Niet te duur Leuke buurt

5 De uitdaging………… En hoe het verder ging
Sam vindt het idee van Moos maar niks Moos vindt Sam een ondankbare hond Sam en Moos vinden elkaar stom

6 Watervalmodel Wachten op het resultaat Informatieanalyse
Functioneel ontwerp Technisch ontwerp Bouw Acceptatie test Invoering

7 Incrementeel ontwikkelen
Incrementen 1 2 3 Informatieanalyse Functioneel ontwerp Technisch ontwerp Bouw Acceptatie test Invoering

8 Incrementeel ontwikkelen
Functioneel ontwerp Doel Notaverwerking 20% versnellen Technisch ontwerp & Bouw Test & Implementatie Naar: Boehm

9 RAD / JAD

10 Organisatorische inrichting
Informatie management

11 Risicoanalyse / Projectbeheersing

12 Subset sales Je mag verwachten dat je IT afdeling met vernieuwingen komt Vraag Hoe stimuleer, manage, beoordeel je die performance?

13 Rollen die een ICT afdelingen op zich kunnen nemen
Adviseur Ondernemer (mee-beslissen) Focus op toegevoegde waarde Architect (mee-denken) Beheerder (mee-praten) Partner Focus op kosten Stabiliteit Innovativiteit

14 Rollen die een ICT afdelingen op zich kunnen nemen
Beheerder Adviseur Architect Partner Ondernemer Missie Verbeteren bestaande Signaleren kansen met ICT Optimaliseren synergie en samenhang performance Benutten marktkansen Strategie Kleinschalig verbeteren efficiency Analyseren business plannen Opstellen kaders en richtlijnen Tijdig volgen van de ICT- markt Adoptie nieuwe technologie Rol lijn Bedenken ICT-strategie en projecten Accorderen ICT-projecten Samen bedenken ICT-strategie Initiëren ICT-projecten Accorderen ICT-strategie ICT-mensen Werkers Denkers Integrators Doeners Marketeers Management Change- management Demand- management Architectuur- management (Multi) project- management CIO

15 Subset E Artikel: “Een referentiemodel voor ICT governance”
Constatering: Omdat ICT de core business van DTO is, lopen levering van ICT dienstverlening en eigen ICT sturing door elkaar. Op hoger niveau (Defensie) is het lastig te bepalen of een Smart buyer (DICTU) hetzelfde is als ICT servicemanagement. Vraag: Kunnen we de inrichting van Defensie op het gebied van belegging van ICT taken en de verantwoordelijkheden en die van DTO eens samen analyseren en daarbij aangeven waar de inrichting mank gaat? Wellicht dat daarmee ook een aantal hardnekkige problemen binnen de organisatie verklaard kunnen worden.

16 Een referentiemodel voor ICT governance
Directie CIO CIO office DICTU DTO Directie Business unit Directie Business unit ICT- Services IM / FB IM / FB Partners IM = Informatiemangement FB = Functioneel beheer © Ooosterhaven 2003

17 Een referentiemodel voor ICT governance
Governance binnen IT afdeling zelf is moeilijk: Iedereen heeft er verstand van Zijn liever met de klant bezig Per definitie spraakverwarring Weinig of geen budget hiervoor

18 Subset E Artikel: H8 “Enterprise Resource Planning en procesbeheersing” Vraag: Maakt het feit dat een zeer groot deel van de middelgrote tot grote ondernemingen inmiddels op SAP draait niet dat zij daardoor geen concurrentievoordeel meer behalen, want alle concurrenten hebben het ook; Dat deze ondernemingen zeer kwetsbaar worden voor inbraak, hacking, virussen, etc. Dit is voor mij interessant omdat Defensie nu ook SAP gaat implementeren; hoe veilig is het als je standaard pakketten gebruikt. Het wordt voor de georganiseerde misdaad en terroristen toch steeds interessanter om in een paar hackers te investeren? Vraag: ERP is historisch het meest toegepast binnen de productiesector. Heeft ERP ook toegevoegde waarde voor de dienstensector?

19 Enterprise Resource Planning en procesbeheersing
SAP biedt geen concurrentieel voordeel, wel nadeel als je het niet hebt Een goed ingericht SAP pakket biedt beslist voordelen, het is immers niet eenvoudig om SAP te implementeren SAP is een allround pakket, ook geschikt voor de dienstensector Risico op hacking is per definitie groot voor Defensie. SAP speelt hierin nauwelijks een rol

20 Subset E Boek: Hfdst 5 ICT projecten
Vraag: Hoe ga je om met de situatie dat er allerlei nieuwe ICT systemen worden geïmplementeerd die op dit moment heel veel extra capaciteit kosten terwijl diezelfde systemen ook moeten leiden tot een efficiency-slag en daarmee een reductie van het zittende personeel. Hoe houd je in die situatie de dienstverlening op peil?

21 Subset E Artikel: “Selective sourcing and core capabilities”
Observatie: Delen van de dienstverlening die DTO biedt zouden goed kunnen worden uitbesteed. Argumenten om dit niet te doen zijn, o.a., ontvlechting is moelijk, veiligheid en continuïteit zijn bij een externe partij niet gegarandeerd en eenmaal uitbesteed heb je slechts beperkte invloed. Op dit moment heeft de minister aan de Tweede Kamer medegedeeld dat DTO voorlopig niet wordt uitbesteed. Het is een politiek vraagstuk, zowel externe als interne politiek. Vraag: Hoe kun je de politieke discussie ombuigen naar een meer transparante zakelijke. Is er een methodiek om alle belangen te wegen en alle kosten (korte en lange termijn) en risico’s inzichtelijk te maken?

22 Selective sourcing and core capabilities

23 Selective sourcing and core capabilities
Vele checklists zijn beschikbaar als het gaat om de afweging. Een 100% rationele afweging zal het nooit worden. Taken en verantwoordelijkheden ICT afdeling Ja Nee Strategisch? Ja Nee Stabiel? Onderscheidend? Nee Nee Ja Ja Stabiel? Nee Ja Volwassen? Ja Geïntegreerd? Nee Zelf Uitbesteden

24 Selective sourcing and core capabilities
Meer informatie over de rationele afweging (inhoud & contract): “Uitbesteding van IT-dienstverlening”, Eric Beulen Meer informatie over irrationele besluitvorming in samenwerkingsralaties “Organiseren tussen organisaties” Kaats, van Kaveren en Opheij (hoofdstuk 6).

25 A-Sales Wat zijn gevolgen voor de CIO met betrekking tot de steeds strenger eisen, regels en wetgeving voor verslaglegging en beheer van data? Hoe verpak je de wens voor flexibiliteit in het steeds strakkere keurslijf van SOX in ICT systemen? Algemeen: meer regels zijn niet stimulerend voor innovatief ondernemerschap druk om meer transparantie aan te brengen in prestaties en kosten Er zijn specifieke afspraken gemaakt voor IT: COBit (Control Objectives for Information and relatied Technology), doel is om het management en de proceseigenaren te ondersteunen bij het begrijpen en beheersen van de IT-gerelateerde risico’s Flexibiliteit door IT Governance in te richten: centrale kaders en decentraal ondernemerschap (Weil & Ross)

26 A-Sales Hoe beheers je de risico’s bij een vergaande supply chain integratie, met name aspecten als flexibiliteit, afhankelijkheid en bescherming van kennis en data. Architectuur: loosely coupled, fire and forget: webservices. Let op datadefinitie! Bescherming: DMZ (Demilitarized Zone), autenticatie en autorisatie, controleren juistheid invoer alvorens te verwerken Vertrouwen over en weer: effectieve samenwerkingsrelaties bouwen


Download ppt "Subset sales De business moet aan IT beschrijven hoe systeem moet werken en wat het moet bieden, daarin zit veel, veel ruis op de lijn, onbegrip, is vaak."

Verwante presentaties


Ads door Google