De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

‘ ‘GEEN TOEKOMST ZONDER VISIE’ Welkom bij SiNTLUCAS voor de Docentendag Schilderen en Onderhoud 19 november 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "‘ ‘GEEN TOEKOMST ZONDER VISIE’ Welkom bij SiNTLUCAS voor de Docentendag Schilderen en Onderhoud 19 november 2014."— Transcript van de presentatie:

1 ‘ ‘GEEN TOEKOMST ZONDER VISIE’ Welkom bij SiNTLUCAS voor de Docentendag Schilderen en Onderhoud
19 november 2014

2 Programma Programma Savantis 2015 en verder Studeo
Exameninstelling Savantis SintLucas Evaluatie Uitvoering PvB Duurzaam en verantwoord schilderen (Biobased) Evaluatie en afsluiting met buffet De gehele presentatie van deze dag wordt gepubliceerd op de website van Savantis bij docentendagen

3 1. Savantis 2015 en verder Ronald van Driel directeur Savantis

4 Ontwikkelingen in sectoren Schilderen en Onderhoud & Afbouw
Economische crisis, sterke daling werkgelegenheid, toename flex-arbeid, faillissementen, heroriëntatie Forse daling aantal cao-werknemers > minder geld voor goede doelen sectoren Daling instroom opleidingen Gevolgen voor scholen/docenten en Regionale Samenwerkingsverbanden Zorgen over behoud van opleidingslocaties Discussie tussen cao-partijen over sectorbeleid en uitvoering sectorale taken, o.a. onderwijs

5 Ontwikkelingen beroepsonderwijs
Wettelijke taken MBO worden gecentraliseerd Ontwikkeling kwalificatiestructuur (inhoud functies – basis voor het mbo-onderwijs) Erkenning Leerbedrijven en bevordering kwaliteit leren in de beroepspraktijk Minder cao-gelden beschikbaar ter ondersteuning van het beroepsonderwijs Heroriënteren op opleidingsmodellen BOL/BBL, opleidingsduur, kostenbedrijven en beloning leerlingen

6 Gevolgen voor sectoren en Savantis
Overdracht wettelijke taken MBO per 1 augustus 2015 Opleidingsadviseurs en overige medewerkers deels naar centrale organisatie SBB Geen directe invloed meer op inhoud MBO onderwijs Forse reorganisatie Savantis in 2014 en 2015 Savantis gaat door als Vakcentrum

7 Savantis Vakcentrum Taken op het gebied van: Domein:
Arbeidsmarkt, Onderwijs en Scholing Domein: Sectoren Schilderen & Onderhoud, Afbouw en aanpalende sectoren Onderwijsveld Savantis geeft een samenhangende opleidingsinfrastructuur vorm, die voor de betrokken branches de gekwalificeerde instroom van leerlingen bevordert en werknemers faciliteert in hun ontwikkeling zodat zij duurzaam inzetbaar zijn in de branches

8

9 Activiteiten Savantis 2015 (1) “Tijdens de verbouwing blijft de winkel open”
Onderwijsontwikkeling, o.a. Vernieuwing leermethoden, o.a. schilderen en stukadoren (elektronische leeromgeving Studeo) Vernieuwing opleidingsprogramma’s (BOL/BBL, verkorting opleidingsduur niveau 2/3) VMBO Bouwen, Wonen en Interieur Examinering Ontwikkeling en Proeve van Bekwaamheid Keurmerk

10 Activiteiten Savantis 2015 (2)
Beleidsondersteuning bestuurders Invloed op kwalificatiestructuur via sectorkamers SBB Vernieuwing opleidingsprogramma’s en gevolgen voor cao-afspraken inzake leerlingen Behoud opleidingsinfrastructuur Ondersteuning regionale uitvoering onderwijs Bevordering landelijke en regionale samenwerking onderwijs-bedrijfsleven

11 Activiteiten Savantis 2015 (3)
Training & Advies Sectorspecifiek trainingsaanbod Bevordering duurzame inzetbaarheid medewerkers Advies strategisch opleidingsbeleid bedrijven “Heeft mijn bedrijf de juiste competenties in huis om mijn toekomstige markt(en) goed te kunnen bedienen?” Onderhouden netwerk van deskundigen die bereid zijn hun kennis en ervaring in te zetten ter bevordering van de kennis en kunde in de sectoren

12 Activiteiten Savantis 2015 (4)
Subsidieverwerving, verstrekking, beheer en verantwoording (o.a. ESF en sectorplannen) Organiseren en ondersteunen van netwerken op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt

13 Voorbeelden organisaties en personen binnen één of meerdere netwerken van Savantis
? NOA Werkgever Vakschool VMBO Docent Leerling-begeleider Directeur Samenwerkingsverband Leerling Onderzoeksbureau OnderhoudNL Examinator Bestuurder Samenwerkings-verband Onderwijs-ontwikkelaar Instructeur Woningcorporatie ROC Horizoncollege ZZP-er Praktijkopleider CNV Vak-mensen Schilder^sCOOL vestiging Gemeente Erkend Leerbedrijf Opleidings-adviseur FNV Bouw Opleidings-coordinator

14 Uitdagingen voor de toekomst
Behoud van de samenwerking tussen organisaties gericht op voldoende instroom in de opleidingen en bevordering van het vakmanschap in de sectoren Landelijk dekkend opleidingsaanbod voor schilderen en stukadoren en behoud van kleine opleidingen In stand houden waardevolle infrastructuur van Samenwerkingsverbanden van Leerbedrijven Realiseren van uitvoerbare en betaalbare opleidingsmodellen, rekening houdend met lagere financiële bijdragen van overheid en sectoren

15 Vragen over Savantis 2015 en verder

16 onderwijskundig medewerker Savantis
2. Studeo Jolanda Kivits onderwijskundig medewerker Savantis

17 Wat zijn de uitgangspunten (1)
Blended learning; praktijkopdrachten en theorie op papier, ondersteund met video’s, animaties, interactieve toetsen etc. De docent blijft de spil in de opleiding Praktijk centraal; vier projecten per jaar Flexibel inzetbaar; eigen volgorde en tempo bepalen 24/7 beschikbaar vanaf elke locatie en PC/Laptop/etc. Verantwoord; sluit aan op oude en nieuwe KD Toekomst proof; geschikt voor BOL en BBL Niveau 3 in drie jaar

18 Wat zijn de uitgangspunten (2)
Overstap naar digitalisering Eerdere onderzoeken vanuit de uitgeverij en evaluatie pilot Teletop Visiedocument o.b.v. visiedocument keuze voor It’s Learning Panelconferenties Start ontwikkeling leermiddelen Pre pilot en pilot

19 Wat zijn de uitgangspunten (3)
Docent spil van de opleiding Ondersteuning; Savantis biedt structuur en ruimte Monitoring; goed zicht op voortgang van individuele leerling Maatwerk door ontzorgen; door automatisering kan de docent zich meer richten op individuele begeleiding Eigen inbreng; zelf content toevoegen en delen met leerlingen Platform; actuele informatie vanuit branche, content delen en contact met collega’s

20 Studeo ook voor instructeurs!
Platformfunctie Cijfers praktijkopdrachten in Studeo Zicht op voortgang leerlingen Zijn er nog wensen?

21 Stand van zaken Leerjaar 1 van de opleiding Schilder en Gezel schilder directe instroom is opgeleverd 10 scholen, 26 docenten en 104 leerlingen werken vanaf dit schooljaar met de nieuwe leermiddelen in Studeo Savantis ontwikkelt nu de leermiddelen voor leerjaar 2 en 3 van Schilder en Gezel schilder

22 Nieuwe leermiddelen in Studeo
Live demo studiewijzer en Studeo (vak en cdp) Link studeo

23 Wat gaat er komen? Uitleveren leerjaar 2 en 3 (gefaseerd in 2015)
Evaluatie eerste ervaringen (maart 2015) Informatiebijeenkomst (mei/juni 2015)

24 Ervaringen tot nu toe met Studeo
Gebruikers aan het woord!

25 Vragen? Studeo zelf bekijken? Ga naar: www.savantis.nl → Studeo
Informatie over leerling- en docentenpakketten? Ga naar: → Webshop

26 Pauze

27 3. Exameninstelling Savantis
Aad van der Star hoofd Exameninstelling Savantis

28 Activiteiten Exameninstelling Savantis
Beleidsvoorbereiding (CEC) Ontwikkelen van toetsen Vaststellen van toetsen via TVC Leveren van toetsen aan de onderwijsinstelling Afname Proeve van Bekwaamheid Kwaliteitsborging Informeren en begeleiden onderwijsinstellingen (Nieuwsbrief, docentendagen, bezoeken aan onderwijsinstellingen) Activiteiten als Exameninstelling (uitbesteding volledige examinering)

29 Mededelingen Uitvoering PvB Industrie op centrale locatie bij Wagner in Utrecht; Vereiste aanwezigheid examinatoren bij PvB om ± uur; Vooraf ingevulde werkplanningen, ‘spiekbriefje’ of data in de telefoon, wordt aangemerkt als fraude. Gevolg: direct examen verlaten! Behang: standaard kwaliteit uit behangboek, geen spatel gebruiken maar fladder; Opgeven kandidaten voor PvB nadat de onderwijsinstelling zeker weet dat de kandidaat over voldoende vaardigheden beschikt; Alle ‘Branchegetuigschriften’ worden vanaf 2015 naar de onderwijsinstellingen gestuurd.

30 Landelijke ontwikkelingen bij examinering
Invoering entreeopleiding vanaf 1 augustus 2014: Op basis van het entreedossier of op basis van het oude KD assistent. Exameninstelling Savantis levert examens voor beide KD’s.

31 Nieuwe kwalificatiedossiers
Vanaf 1 augustus 2016: verplichting invoeren nieuwe KD’s. Invoeren mag vanaf 1 augustus 2015. Examens worden aangepast. Levering mogelijk vanaf 1 november 2015, exclusief keuzedelen. Welke keuzedelen gaat de onderwijsinstelling aanbieden? Hoe gaat de examinering hiervan gebeuren?

32 Keurmerk Examenleverancier
Exameninstelling Savantis als voldoende beoordeeld door het ministerie van OCW (in 2013) en in bezit van het Keurmerk Examenleverancier (2014) voor zowel de producten als de diensten.

33 Certificering examenproducten
Vanaf 1 augustus 2016: Verplichting om voor alle opleidingen gebruik te maken van bij gecertificeerde examenleveranciers ingekochte examens of om hun gezamenlijk of individueel ontwikkelde examens extern te laten valideren.

34 Resultaten Proeve van Bekwaamheid
Resultaten Proeve van Bekwaamheid 2014 (tot oktober) en 2013 Proeve van Bekwaamheid niveau Aantal deelnemers Geslaagd Gezakt % 2014 2013 Assistent Schilder 1 132 124 8 94 93 Schilder 2 607 399 208 66 65 Gezel Schilder Aankomend voorman 3 22 18 4 82 73 Gezel Schilder Afwerking Interieurs 75 91 Gezel Schilder Totaal Onderhoud 5 100 Gezel Schilder 103 51 52 50 n.v.t. Gezel Schilder Voorman 189 86 54 Specialist Decoratie en Restauratie 9 56 25 Specialist Interieur en Decoratie 12 67 57 Vakkracht Lakspuiter 10 80 Medewerker Industriële Lakverwerking 32 21 11 84

35 Proeve van Bekwaamheid
Werkwijze uitvoering PvB Groepsopdracht Resultaat van de groepsopdracht

36 Werkwijze uitvoering PvB
Onderwijsinstelling Meldt student aan bij Savantis voor PvB Diplomeert en geeft aan Savantis door wanneer iemand is gediplomeerd Exameninstelling Savantis Schrijft student in voor PvB Roept student op Organiseert locatie en materialen Stelt commissie samen Verwerkt de resultaten Geeft resultaten door aan onderwijsinstelling Verstrekt het ‘Branchegetuigschrift’ aan de onderwijsinstelling

37 Groepsopdracht Welke suggesties/scenario’s kunt u bedenken inzake het optimaliseren en uitvoeren van een Proeve van Bekwaamheid anno 2016 Hierbij kunt u denken aan: Voorbereiding, vorm, inhoud, locatie, materialen, gereedschappen, werkstukken, examinatoren, secretaris en dergelijke.

38 Groepsopdracht Resultaat van de groepsopdracht Als input voor discussie binnen TVC en CEC inzake de inrichting en uitvoering van PvB’s. Wordt voor u samengevat voor de evaluatie in de middag

39 Zie uw groepsindeling op uw badge
Zie achter u de tafelindeling 1 tot en met 6

40 Lunch tot 13:30 uur

41 Schoolleider Creatief Vakman SintLucas
Eli van Beekveld Schoolleider Creatief Vakman SintLucas

42 5. Evaluatie Proeve van Bekwaamheid
Marianne Pieterse Beleidsmedewerker Exameninstelling Savantis

43 Evaluatie Groepsopdracht Proeve van Bekwaamheid.
De opdracht was als volgt: Welke suggesties/scenario’s kunt u bedenken inzake het optimaliseren en uitvoeren van een Proeve van Bekwaamheid anno 2016 Hierbij kunt u denken aan: Voorbereiding, vorm, inhoud, locatie, materialen, gereedschappen, werkstukken, examinatoren, secretaris en dergelijke.

44 Evaluatie Proeve van Bekwaamheid
Overall

45 6. Duurzaam en verantwoord schilderen Inleiding (1)
Machiel van Westerhoven Aquamaryn / Ursapaint

46 Machiel van Westerhoven Aquamaryn / Ursa Paint
BioBased? Machiel van Westerhoven Aquamaryn / Ursa Paint

47 Verf Maken: Mengen van Stoffen
VERF CHEMIE Verf Maken: Mengen van Stoffen TRANSPORTMIDDEL PIGMENTEN HULPSTOFFEN BINDMIDDEL

48 Chemie: Samenstellen en Ontbinden van Moleculen
VERF CHEMIE Chemie: Samenstellen en Ontbinden van Moleculen H H C C O H H H H H

49 VERF CHEMIE Bindmiddel is Kenmerkend
Bindmiddel bestaat uit Koolstof-polymeren Polymeren vormen verflaag: C H NAT DROOG

50 ORGANISCHE CHEMIE -C-C-C-C- Polymeren zijn “Organische Chemie”
Organisch = ‘uit de Levende Natuur’... Hoe zit dat dan met epoxies, polyurethanen, acrylaten, polyesters, alkyden en andere kunststoffen??

51 Herkomst van organische -C-C-C- polymeren:
ORGANISCHE CHEMIE Herkomst van organische -C-C-C- polymeren: 1920 2070 uit Aardolie ? 20% 80% uit Levende Natuur Waar komt de hoofdgrondstof van verf vandaan? Eerst puur natuur. Grotschilderingen. Plotseling toename van aardolie chemie. Zeer sterke stijging, gelijk met CONSUMISME.Momenteel 20/80. Vanaf 2070 minder tot geen olie. Nu weer meer interesse in natuurlijke grondstoffen als alternatief voor olie. Samen met uit petrochemie opgedane kennis >> nieuwe vorm van het gebruiken van natuurlijke grondstoffen. BC 2010

52 AARDOLIE CHEMIE Aardolie is ook Natuur. Maar:
- gedurende miljoenen jaren gevormd en binnen 200 jaar alles verbruikt Duurzaam? “Nieuwe grondstoffen moeten kunnen ontstaan tijdens levensduur van Product...” Aardolie komt ook direct uit de natuur; is natuurlijke grondstof. Probleem is: aardolie heeft er miljoenen jaren over gedaan om olie te worden en wordt nu in zeer korte tijd allemaal verbruikt / verbrand. Dat betekent: op = op, maar ook dat de CO2 die over miljoenen jaren in de olie is opgeslagen nu opeens allemaal vrijkomt. Bovendien wordt aardolie zodanig chemisch bewerkt, geraffineerd en gesynthetiseerd, dat er soms stoffen ontstaan die zeer toxisch of schadelijk zijn en absoluut niet meer ‘natuur eigen’.

53 AARDOLIE CHEMIE Aardolie = Uitputtelijke Grondstof Maar bovendien:
Afhankelijk van Aardolie Grootmachten / Economie Uitstoot van extra CO2 (miljoenen jaren geleden opgeslagen) Willen we dat? Of zijn er alternatieven? Aardolie komt ook direct uit de natuur; is natuurlijke grondstof. Probleem is: aardolie heeft er miljoenen jaren over gedaan om olie te worden en wordt nu in zeer korte tijd allemaal verbruikt / verbrand. Dat betekent: op = op, maar ook dat de CO2 die over miljoenen jaren in de olie is opgeslagen nu opeens allemaal vrijkomt. Bovendien wordt aardolie zodanig chemisch bewerkt, geraffineerd en gesynthetiseerd, dat er soms stoffen ontstaan die zeer toxisch of schadelijk zijn en absoluut niet meer ‘natuur eigen’.

54 BIOBASED CHEMIE BioBased Chemie is:
Gebaseerd op kennis van vóór de Aardolie Revolutie Op basis van grondstoffen uit de levende natuur. Herwinbaar binnen levensduur van product. Aardolie komt ook direct uit de natuur; is natuurlijke grondstof. Probleem is: aardolie heeft er miljoenen jaren over gedaan om olie te worden en wordt nu in zeer korte tijd allemaal verbruikt / verbrand. Dat betekent: op = op, maar ook dat de CO2 die over miljoenen jaren in de olie is opgeslagen nu opeens allemaal vrijkomt. Bovendien wordt aardolie zodanig chemisch bewerkt, geraffineerd en gesynthetiseerd, dat er soms stoffen ontstaan die zeer toxisch of schadelijk zijn en absoluut niet meer ‘natuur eigen’.

55 BRONNEN van GRONDSTOFFEN
-C-C-C-C-C- Polymeren kunnen dus komen uit: Levende Natuur (Plantaardige Olie, Glucose, etc.) Fossiele Natuur (Aardolie) Maar er zijn ook tussenvormen: Aardolie + Plantaardige Olie (Alkyd) Bewerking (Synthese) van Plantaardige Olie, Zetmeel, etc.

56 6. Duurzaam en verantwoord schilderen Inleiding (2)
Bas van der Geest Rolsma

57 360° Milieuwaarde Duurzaamheid in de nieuwe economie
Groene Verf  360° Milieuwaarde Duurzaamheid in de nieuwe economie

58 Wubbo Ockels (1946 – 2014) Het is genoeg, we zijn te ver gegaan
Wubbo Ockels (1946 – 2014) Het is genoeg, we zijn te ver gegaan !!! De industriële revolutie heeft ons in een ongewenste situatie gebracht. We zijn door de natuur geraasd, we vernietigen onze levensbronnen. We moeten stoppen, we moeten veranderen, we moeten een ander pad kiezen, We moeten onze levens veranderen en de manier waarop we zaken willen doen.

59 MVO - Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
People = Sociale duurzaamheid (Welzijnswaarde) leefbaarheid – gezondheid – comfort - veiligheid Planet = Ecologische duurzaamheid (Milieuwaarde) Klimaat - ruimtegebruik – materiaal – energie - water Profit = Economische duurzaamheid (Toekomstwaarde) maatschappelijk rendement – courantheid – welvaart Duurzaamheid = Waardecreatie

60 Maar welke verf is duurzaam ?
Chemisch gemak % / 50% MILIEUWINST (Alkyd/Lijnolie) (Lijnolie/Alkyd) “Performance” ”Natuurlijke eigenschappen”

61 Nu is de “Markt” aan zet !

62 Waar kiest u voor ? Licht “groene verf” Donker “groene verf”

63 6. Duurzaam en verantwoord schilderen Inleiding (3)
Wim Klock Manager Business Development van Wijhe

64 Waar groen meer is dan de kleur van verf
Wim Klock, Manager Business Development

65 Duurzame innovatie bij Van Wijhe Verf
Een perfecte hoogwaardige verf produceren is een uitdaging. Maar een duurzame, gebalanceerde variant ontwikkelen met een minimale belasting voor onze medewerkers, de eindgebruiker én de omgeving: dat is de ware kunst!

66 Levensduur van verfsystemen
Bewuste keuze voor innovatieve en duurzame leveranciers Verlenging levensduur verf - verfsystemen

67 OER Lijnolieverf Lijnolieverf is een natuurproduct
Vlas is de grondstof en wordt op een duurzame manier verwerkt tot verf OER is gebaseerd op de authentieke receptuur, met de karakteristieke uitstraling van lijnolieverf. OER lijnolieverf, dé meest sneldrogende lijnolie verf met de eigenschappen van vandaag

68 Duurzame binnen muurverven
Lager verbruik fossiele grondstoffen door het toepassen van herwinbare grondstoffen Ontwikkeld met een bindmiddel op basis van zetmeel, dat we uit aardappelresten halen Zo besparen we per woning gemiddeld 6 kilo aan fossiele grondstoffen

69 Verpakkingen De traditionele witte emmer is vervangen door een antracietkleurige variant, gemaakt van gerecycled materiaal De emmer en bedrukking zijn gemaakt van hetzelfde materiaal, waardoor ze volledig kunnen worden hergebruikt

70 Er zijn op al: 4 1 7 3 muren geschilderd met onze duurzame muurverf!

71 Pauze

72 6. Duurzaam en verantwoord schilderen
Stelling 1 Biobased is een modegril en bestemd voor alternatievelingen

73 6. Duurzaam en verantwoord schilderen
Stelling 2 Biobased moet zich eerst in de praktijk bewezen hebben voordat we het in de klas halen

74 6. Duurzaam en verantwoord schilderen
Stelling 3 Docenten/instructeurs zijn zich voldoende bewust van het thema duurzaamheid, mens en milieu

75 7. Afsluiting Voorstel data docentendagen 2015 18 maart 2015
18 november 2015 Suggesties voor onderwerpen: Ketensamenwerking

76 Dank aan alle medewerkers van SiNTLUCAS voor de fijne medewerking

77 Drankje en buffet


Download ppt "‘ ‘GEEN TOEKOMST ZONDER VISIE’ Welkom bij SiNTLUCAS voor de Docentendag Schilderen en Onderhoud 19 november 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google