De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

© Savantis ‘ ‘GEEN TOEKOMST ZONDER VISIE’ Welkom bij SiNTLUCAS voor de Docentendag Schilderen en Onderhoud 19 november 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "© Savantis ‘ ‘GEEN TOEKOMST ZONDER VISIE’ Welkom bij SiNTLUCAS voor de Docentendag Schilderen en Onderhoud 19 november 2014."— Transcript van de presentatie:

1 © Savantis ‘ ‘GEEN TOEKOMST ZONDER VISIE’ Welkom bij SiNTLUCAS voor de Docentendag Schilderen en Onderhoud 19 november 2014

2 © Savantis Programma 1.Savantis 2015 en verder 2.Studeo 3.Exameninstelling Savantis 4.SintLucas 5.Evaluatie Uitvoering PvB 6.Duurzaam en verantwoord schilderen (Biobased) 7.Evaluatie en afsluiting met buffet De gehele presentatie van deze dag wordt gepubliceerd op de website van Savantis bij docentendagen 2

3 © Savantis 1.Savantis 2015 en verder Ronald van Driel directeur Savantis 3

4 © Savantis Ontwikkelingen in sectoren Schilderen en Onderhoud & Afbouw Economische crisis, sterke daling werkgelegenheid, toename flex-arbeid, faillissementen, heroriëntatie Forse daling aantal cao-werknemers > minder geld voor goede doelen sectoren Daling instroom opleidingen Gevolgen voor scholen/docenten en Regionale Samenwerkingsverbanden Zorgen over behoud van opleidingslocaties Discussie tussen cao-partijen over sectorbeleid en uitvoering sectorale taken, o.a. onderwijs 4

5 © Savantis Ontwikkelingen beroepsonderwijs Wettelijke taken MBO worden gecentraliseerd  Ontwikkeling kwalificatiestructuur (inhoud functies – basis voor het mbo-onderwijs)  Erkenning Leerbedrijven en bevordering kwaliteit leren in de beroepspraktijk Minder cao-gelden beschikbaar ter ondersteuning van het beroepsonderwijs Heroriënteren op opleidingsmodellen  BOL/BBL, opleidingsduur, kostenbedrijven en beloning leerlingen 5

6 © Savantis Gevolgen voor sectoren en Savantis Overdracht wettelijke taken MBO per 1 augustus 2015  Opleidingsadviseurs en overige medewerkers deels naar centrale organisatie SBB  Geen directe invloed meer op inhoud MBO onderwijs Forse reorganisatie Savantis in 2014 en 2015 Savantis gaat door als Vakcentrum 6

7 © Savantis Savantis Vakcentrum Taken op het gebied van:  Arbeidsmarkt, Onderwijs en Scholing Domein:  Sectoren Schilderen & Onderhoud, Afbouw en aanpalende sectoren  Onderwijsveld Savantis geeft een samenhangende opleidingsinfrastructuur vorm, die voor de betrokken branches de gekwalificeerde instroom van leerlingen bevordert en werknemers faciliteert in hun ontwikkeling zodat zij duurzaam inzetbaar zijn in de branches 7

8 © Savantis 8

9 Activiteiten Savantis 2015 (1) “Tijdens de verbouwing blijft de winkel open” Onderwijsontwikkeling, o.a.  Vernieuwing leermethoden, o.a. schilderen en stukadoren (elektronische leeromgeving Studeo)  Vernieuwing opleidingsprogramma’s (BOL/BBL, verkorting opleidingsduur niveau 2/3)  VMBO Bouwen, Wonen en Interieur Examinering  Ontwikkeling en Proeve van Bekwaamheid  Keurmerk 9

10 © Savantis Activiteiten Savantis 2015 (2) Beleidsondersteuning bestuurders  Invloed op kwalificatiestructuur via sectorkamers SBB  Vernieuwing opleidingsprogramma’s en gevolgen voor cao-afspraken inzake leerlingen  Behoud opleidingsinfrastructuur  Ondersteuning regionale uitvoering onderwijs  Bevordering landelijke en regionale samenwerking onderwijs-bedrijfsleven 10

11 © Savantis Activiteiten Savantis 2015 (3) Training & Advies  Sectorspecifiek trainingsaanbod  Bevordering duurzame inzetbaarheid medewerkers  Advies strategisch opleidingsbeleid bedrijven “Heeft mijn bedrijf de juiste competenties in huis om mijn toekomstige markt(en) goed te kunnen bedienen?”  Onderhouden netwerk van deskundigen die bereid zijn hun kennis en ervaring in te zetten ter bevordering van de kennis en kunde in de sectoren 11

12 © Savantis Activiteiten Savantis 2015 (4) Subsidieverwerving, verstrekking, beheer en verantwoording (o.a. ESF en sectorplannen) Organiseren en ondersteunen van netwerken op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt 12

13 © Savantis Voorbeelden organisaties en personen binnen één of meerdere netwerken van Savantis ? NOA Werkgever Vakschool VMBO Docent ? Leerling- begeleider Directeur Samenwerkingsverband Leerling Onderzoeksbureau OnderhoudNL Examinator Bestuurder Samenwerkings- verband Onderwijs- ontwikkelaar Instructeur Woningcorporatie ROC Horizoncollege ZZP-er Praktijkopleider CNV Vak- mensen Schilder^sCOOL vestiging Gemeente Erkend Leerbedrijf? Opleidings- adviseur FNV Bouw Opleidings- coordinator 13

14 © Savantis Uitdagingen voor de toekomst Behoud van de samenwerking tussen organisaties gericht op voldoende instroom in de opleidingen en bevordering van het vakmanschap in de sectoren Landelijk dekkend opleidingsaanbod voor schilderen en stukadoren en behoud van kleine opleidingen In stand houden waardevolle infrastructuur van Samenwerkingsverbanden van Leerbedrijven Realiseren van uitvoerbare en betaalbare opleidingsmodellen, rekening houdend met lagere financiële bijdragen van overheid en sectoren 14

15 © Savantis Vragen over Savantis 2015 en verder 15

16 © Savantis 2. Studeo Jolanda Kivits onderwijskundig medewerker Savantis 16

17 © Savantis Blended learning; praktijkopdrachten en theorie op papier, ondersteund met video’s, animaties, interactieve toetsen etc. De docent blijft de spil in de opleiding Praktijk centraal; vier projecten per jaar Flexibel inzetbaar; eigen volgorde en tempo bepalen 24/7 beschikbaar vanaf elke locatie en PC/Laptop/etc. Verantwoord; sluit aan op oude en nieuwe KD Toekomst proof; geschikt voor BOL en BBL Niveau 3 in drie jaar Wat zijn de uitgangspunten (1) 17

18 © Savantis Wat zijn de uitgangspunten (2) 18

19 © Savantis Wat zijn de uitgangspunten (3) Docent spil van de opleiding Ondersteuning; Savantis biedt structuur en ruimte Monitoring; goed zicht op voortgang van individuele leerling Maatwerk door ontzorgen; door automatisering kan de docent zich meer richten op individuele begeleiding Eigen inbreng; zelf content toevoegen en delen met leerlingen Platform; actuele informatie vanuit branche, content delen en contact met collega’s 19

20 © Savantis Studeo ook voor instructeurs! Platformfunctie Cijfers praktijkopdrachten in Studeo Zicht op voortgang leerlingen Zijn er nog wensen? 20

21 © Savantis Stand van zaken Leerjaar 1 van de opleiding Schilder en Gezel schilder directe instroom is opgeleverd 10 scholen, 26 docenten en 104 leerlingen werken vanaf dit schooljaar met de nieuwe leermiddelen in Studeo Savantis ontwikkelt nu de leermiddelen voor leerjaar 2 en 3 van Schilder en Gezel schilder 21

22 © Savantis Nieuwe leermiddelen in Studeo 22

23 © Savantis Wat gaat er komen? Uitleveren leerjaar 2 en 3 (gefaseerd in 2015) Evaluatie eerste ervaringen (maart 2015) Informatiebijeenkomst (mei/juni 2015) 23

24 © Savantis Ervaringen tot nu toe met Studeo Gebruikers aan het woord! 24

25 © Savantis Vragen? Studeo zelf bekijken? Ga naar: www.savantis.nl → Studeo Informatie over leerling- en docentenpakketten? Ga naar: www.savantis.nl → Webshop 25

26 © Savantis Pauze 26

27 © Savantis 3. Exameninstelling Savantis Aad van der Star hoofd Exameninstelling Savantis 27

28 © Savantis Activiteiten Exameninstelling Savantis Beleidsvoorbereiding (CEC) Ontwikkelen van toetsen Vaststellen van toetsen via TVC Leveren van toetsen aan de onderwijsinstelling Afname Proeve van Bekwaamheid Kwaliteitsborging Informeren en begeleiden onderwijsinstellingen (Nieuwsbrief, docentendagen, bezoeken aan onderwijsinstellingen) Activiteiten als Exameninstelling (uitbesteding volledige examinering) 28

29 © Savantis Mededelingen Uitvoering PvB Industrie op centrale locatie bij Wagner in Utrecht; Vereiste aanwezigheid examinatoren bij PvB om ± 07.30 uur; Vooraf ingevulde werkplanningen, ‘spiekbriefje’ of data in de telefoon, wordt aangemerkt als fraude. Gevolg: direct examen verlaten! Behang: standaard kwaliteit uit behangboek, geen spatel gebruiken maar fladder; Opgeven kandidaten voor PvB nadat de onderwijsinstelling zeker weet dat de kandidaat over voldoende vaardigheden beschikt; Alle ‘Branchegetuigschriften’ worden vanaf 2015 naar de onderwijsinstellingen gestuurd. 29

30 © Savantis Landelijke ontwikkelingen bij examinering Invoering entreeopleiding vanaf 1 augustus 2014: Op basis van het entreedossier of op basis van het oude KD assistent. Exameninstelling Savantis levert examens voor beide KD’s. 30

31 © Savantis Nieuwe kwalificatiedossiers Vanaf 1 augustus 2016: verplichting invoeren nieuwe KD’s. Invoeren mag vanaf 1 augustus 2015. Examens worden aangepast. Levering mogelijk vanaf 1 november 2015, exclusief keuzedelen. Welke keuzedelen gaat de onderwijsinstelling aanbieden? Hoe gaat de examinering hiervan gebeuren? 31

32 © Savantis Keurmerk Examenleverancier Exameninstelling Savantis als voldoende beoordeeld door het ministerie van OCW (in 2013) en in bezit van het Keurmerk Examenleverancier (2014) voor zowel de producten als de diensten. 32

33 © Savantis Certificering examenproducten Vanaf 1 augustus 2016: Verplichting om voor alle opleidingen gebruik te maken van bij gecertificeerde examenleveranciers ingekochte examens of om hun gezamenlijk of individueel ontwikkelde examens extern te laten valideren. 33

34 © Savantis Resultaten Proeve van Bekwaamheid Resultaten Proeve van Bekwaamheid 2014 (tot oktober) en 2013 Proeve van Bekwaamheidniveau Aantal deelnemers GeslaagdGezakt % 2014 % 2013 Assistent Schilder1132124894 93 Schilder260739920866 65 Gezel Schilder Aankomend voorman32218482 73 Gezel Schilder Afwerking Interieurs343175 91 Gezel Schilder Totaal Onderhoud3550100 65 Gezel Schilder3103515250 n.v.t. Gezel Schilder Voorman31891038654 n.v.t. Specialist Decoratie en Restauratie495456 25 Specialist Interieur en Decoratie4128467 57 Vakkracht Lakspuiter4108280 100 Medewerker Industriële Lakverwerking432211166 84 34

35 © Savantis Proeve van Bekwaamheid Werkwijze uitvoering PvB Groepsopdracht Resultaat van de groepsopdracht 35

36 © Savantis Werkwijze uitvoering PvB Onderwijsinstelling Meldt student aan bij Savantis voor PvB Diplomeert en geeft aan Savantis door wanneer iemand is gediplomeerd Exameninstelling Savantis Schrijft student in voor PvB Roept student op Organiseert locatie en materialen Stelt commissie samen Verwerkt de resultaten Geeft resultaten door aan onderwijsinstelling Verstrekt het ‘Branchegetuigschrift’ aan de onderwijsinstelling 36

37 © Savantis Groepsopdracht Welke suggesties/scenario’s kunt u bedenken inzake het optimaliseren en uitvoeren van een Proeve van Bekwaamheid anno 2016 Hierbij kunt u denken aan: Voorbereiding, vorm, inhoud, locatie, materialen, gereedschappen, werkstukken, examinatoren, secretaris en dergelijke. 37

38 © Savantis Groepsopdracht Resultaat van de groepsopdracht Als input voor discussie binnen TVC en CEC inzake de inrichting en uitvoering van PvB’s.  Wordt voor u samengevat voor de evaluatie in de middag 38

39 © Savantis Groepsindeling Zie uw groepsindeling op uw badge Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Zie achter u de tafelindeling 1 tot en met 6 39

40 © Savantis Lunch tot 13:30 uur 40

41 © Savantis 4.SintLucas Eli van Beekveld Schoolleider Creatief Vakman SintLucas 41

42 © Savantis 5.Evaluatie Proeve van Bekwaamheid Marianne Pieterse Beleidsmedewerker Exameninstelling Savantis 42

43 © Savantis Evaluatie Groepsopdracht Proeve van Bekwaamheid. De opdracht was als volgt: Welke suggesties/scenario’s kunt u bedenken inzake het optimaliseren en uitvoeren van een Proeve van Bekwaamheid anno 2016 Hierbij kunt u denken aan: Voorbereiding, vorm, inhoud, locatie, materialen, gereedschappen, werkstukken, examinatoren, secretaris en dergelijke. 43

44 © Savantis Evaluatie Proeve van Bekwaamheid Overall 44

45 © Savantis 6.Duurzaam en verantwoord schilderen Inleiding (1) Machiel van Westerhoven Aquamaryn / Ursapaint 45

46 BioBased? Machiel van Westerhoven Aquamaryn / Ursa Paint 46

47 Verf Maken: Mengen van Stoffen BINDMIDDEL HULPSTOFFEN PIGMENTEN TRANSPORTMIDDEL VERF CHEMIE 47

48 VERF CHEMIE Chemie: Samenstellen en Ontbinden van Moleculen H H H H C C C C O O HH H H H H H H H H 48

49 Bindmiddel is Kenmerkend Bindmiddel bestaat uit Koolstof-polymeren Polymeren vormen verflaag: C C C C C C C C H H H H H H H H H H H H H H H H NAT DROOG VERF CHEMIE 49

50 -C-C-C-C- Polymeren zijn “Organische Chemie” Organisch = ‘uit de Levende Natuur’... Hoe zit dat dan met epoxies, polyurethanen, acrylaten, polyesters, alkyden en andere kunststoffen?? ORGANISCHE CHEMIE 50

51 Herkomst van organische -C-C-C- polymeren: 2010 uit Levende Natuur ? 36.000 BC 20% 80% ORGANISCHE CHEMIE 19202070 uit Aardolie 51

52 Aardolie is ook Natuur. Maar: - gedurende miljoenen jaren gevormd en binnen 200 jaar alles verbruikt Duurzaam? “Nieuwe grondstoffen moeten kunnen ontstaan tijdens levensduur van Product...” AARDOLIE CHEMIE 52

53 Aardolie = Uitputtelijke Grondstof Maar bovendien: - Afhankelijk van Aardolie Grootmachten / Economie - Uitstoot van extra CO 2 (miljoenen jaren geleden opgeslagen) Willen we dat? Of zijn er alternatieven? AARDOLIE CHEMIE 53

54 BioBased Chemie is: - Gebaseerd op kennis van vóór de Aardolie Revolutie - Op basis van grondstoffen uit de levende natuur. - Herwinbaar binnen levensduur van product. BIOBASED CHEMIE 54

55 BRONNEN van GRONDSTOFFEN -C-C-C-C-C- Polymeren kunnen dus komen uit: - Levende Natuur (Plantaardige Olie, Glucose, etc.) - Fossiele Natuur (Aardolie) Maar er zijn ook tussenvormen: - Aardolie + Plantaardige Olie (Alkyd) - Bewerking (Synthese) van Plantaardige Olie, Zetmeel, etc. 55

56 © Savantis 6.Duurzaam en verantwoord schilderen Inleiding (2) Bas van der Geest Rolsma 56

57 Groene Verf 360° Milieuwaarde Duurzaamheid in de nieuwe economie www.rolsmapaint.nl 57

58 Wubbo Ockels (1946 – 2014) Het is genoeg, we zijn te ver gegaan !!! De industriële revolutie heeft ons in een ongewenste situatie gebracht. We zijn door de natuur geraasd, we vernietigen onze levensbronnen. We moeten stoppen, we moeten veranderen, we moeten een ander pad kiezen, We moeten onze levens veranderen en de manier waarop we zaken willen doen. 58

59 MVO - Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen People= Sociale duurzaamheid(Welzijnswaarde) leefbaarheid – gezondheid – comfort - veiligheid Planet= Ecologische duurzaamheid(Milieuwaarde) Klimaat - ruimtegebruik – materiaal – energie - water Profit= Economische duurzaamheid(Toekomstwaarde) maatschappelijk rendement – courantheid – welvaart Duurzaamheid = Waardecreatie 59

60 Maar welke verf is duurzaam ? www.rolsmapaint.nl Chemisch gemak 50% / 50% MILIEUWINST (Alkyd/Lijnolie)(Lijnolie/Alkyd) “Performance” ”Natuurlijke eigenschappen” 60

61 Nu is de “Markt” aan zet ! 61

62 Waar kiest u voor ? www.rolsmapaint.nl Licht “groene verf” Donker “groene verf” 62

63 © Savantis 6.Duurzaam en verantwoord schilderen Inleiding (3) Wim Klock Manager Business Development van Wijhe 63

64 Waar groen meer is dan de kleur van verf Wim Klock, Manager Business Development 64

65 Duurzame innovatie bij Van Wijhe Verf Een perfecte hoogwaardige verf produceren is een uitdaging. Maar een duurzame, gebalanceerde variant ontwikkelen met een minimale belasting voor onze medewerkers, de eindgebruiker én de omgeving: dat is de ware kunst! 65

66 Levensduur van verfsystemen Bewuste keuze voor innovatieve en duurzame leveranciers Verlenging levensduur verf - verfsystemen 66

67 OER Lijnolieverf Lijnolieverf is een natuurproduct Vlas is de grondstof en wordt op een duurzame manier verwerkt tot verf OER is gebaseerd op de authentieke receptuur, met de karakteristieke uitstraling van lijnolieverf. OER lijnolieverf, dé meest sneldrogende lijnolie verf met de eigenschappen van vandaag 67

68 Duurzame binnen muurverven Lager verbruik fossiele grondstoffen door het toepassen van herwinbare grondstoffen Ontwikkeld met een bindmiddel op basis van zetmeel, dat we uit aardappelresten halen Zo besparen we per woning gemiddeld 6 kilo aan fossiele grondstoffen 68

69 Verpakkingen De traditionele witte emmer is vervangen door een antracietkleurige variant, gemaakt van gerecycled materiaal De emmer en bedrukking zijn gemaakt van hetzelfde materiaal, waardoor ze volledig kunnen worden hergebruikt 69

70 70 Er zijn op 18-11-2014 al: 00417311 muren geschilderd met onze duurzame muurverf!

71 © Savantis Pauze 71

72 © Savantis 6.Duurzaam en verantwoord schilderen Stelling 1 Biobased is een modegril en bestemd voor alternatievelingen 72

73 © Savantis 6.Duurzaam en verantwoord schilderen Stelling 2 Biobased moet zich eerst in de praktijk bewezen hebben voordat we het in de klas halen 73

74 © Savantis 6.Duurzaam en verantwoord schilderen Stelling 3 Docenten/instructeurs zijn zich voldoende bewust van het thema duurzaamheid, mens en milieu 74

75 © Savantis 7. Afsluiting Voorstel data docentendagen 2015 18 maart 2015 18 november 2015 Suggesties voor onderwerpen:  Ketensamenwerking 75

76 © Savantis Dank aan alle medewerkers van SiNTLUCAS voor de fijne medewerking 76

77 © Savantis Drankje en buffet 77


Download ppt "© Savantis ‘ ‘GEEN TOEKOMST ZONDER VISIE’ Welkom bij SiNTLUCAS voor de Docentendag Schilderen en Onderhoud 19 november 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google