De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De succesformule van het MKB

Verwante presentaties


Presentatie over: "De succesformule van het MKB"— Transcript van de presentatie:

1 De succesformule van het MKB
Resultaten en inzichten Inspiratiesessie 7 november 2012

2 Inhoud van de inspiratiesessie
De inspiratiesessie is gestart met korte inspirerende presentaties van: Bas Vlemminx (Twynstra Gudde) over het onderzoek (zie de volgende sheets) Oscar van Veen (internetbureau Mangrove) over de opbouw en het succes van Mangrove (zie ook: Giel Pastoor (Parktheater Eindhoven) over de omslag naar meer klantgerichtheid en betrokkenheid (zie bijgevoegde presentatie) Vervolgens is de verdieping gezocht in werksessies rondom eigen cases en thema’s om organisaties een stap te laten maken in lijn met de gevonden succesformule. Van belang is goed te kijken naar wat er precies gebeurt in een organisatie (het probleem), wat er nodig en zinvol is om (dit) op te pakken en hoe de gewenste beweging in gang kan worden gezet. Hierna volgt een korte impressie van de inspiratiesessie.

3 Enkele benaderingen van organiseren
The principles of scientific management, Frederick W Taylor, 1911 ‘Het verleden was aan de mens, de toekomst is aan het systeem’ Scientific management Hawthorne effect, Elton Mayo, 1933 (Alle) aandacht voor werknemers leidt tot hogere productiviteit Organisatiekunde is van alle tijden en heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld van een technocratische focus naar een – inmiddels – dominante focus op financieel resultaat. Een ‘succesformule’ lijkt niet te bestaan. Human Relations The Human Side of the Enterprise, Douglas McGregor, 1960 Het handelen van managers is gebaseerd op hun aannames over de menselijke aard Organizational Development Crisis in de jaren ’80... Economen beginnen zich te richten op organisatiekunde en introduceren vele meetbare instrumenten... + meer aandacht voor investeerders en klanten - het inbouwen van financiële prikkels wordt als heilige graal gezien om mensen te motiveren; grote focus op de korte termijn Economical Approach

4 (Wetenschappelijke) bouwstenen
Toch zijn er in met name de afgelopen twintig jaar vele bouwstenen ontwikkeld die bij zouden kunnen dragen aan het blootleggen van duurzaam succes van organisaties. Het is een combinatie van sociaal-psychologische, organisatiekundige- en macro-economische inzichten.

5 Michael Beer: drie pijlers aan de basis van succes
Michael Beer ontwikkelde een integraal perspectief op het behalen van duurzaam resultaat. Duurzaam succesvolle organisaties hebben enerzijds hun organisatie-inrichting op orde, hebben een heldere visie en strategie en werken met mensen met de juiste competenties om deze waar te maken. Een combinatie van structuur, strategie en HRM. Daarnaast zijn het bevlogen medewerkers; ze zijn betrokken en willen bijdragen aan het hogere doel van de organisatie. Klanten en andere stakeholders voelen zich betrokken bij de organisatie. Tot slot – maar niet het minst belangrijk – zijn deze organisaties in staat om te leren en zich te ontwikkelen. Deze drie pijlers vormden de basis van ons onderzoek naar ‘de succesformule van het MKB’.

6 Wat kenmerkt de 10 succesorganisaties?
Uit dit praktijkonderzoek – uitgevoerd bij succesvolle MKB-organisaties in diverse branches- kwamen10 gemeenschappelijke kenmerken naar voren: bouwstenen voor duurzaam succes. Tien gemeenschappelijke kenmerken: De werkelijke behoefte van de klant staat centraal Er is een goed uitlegbare strategie zonder dwingende focus Betrokken medewerkers staan aan de basis van het succes Alle medewerkers kennen hun bijdrage Klanten zijn partners De ondernemer is een inspirerend boegbeeld Sturing vindt plaats op basis van vertrouwen en resultaat Er is een platte structuur met verantwoordelijkheden laag in de organisatie Er is actueel inzicht in de prestaties van de organisatie Er is een ‘open familie’-cultuur

7 Inspirerende thema’s uit de workshops
Transparantie over prestaties zorgt voor bewustwording Gezamenlijk richting geven geeft kaders die voor een ieder helder zijn Mensen in beweging krijgen vraagt persoonlijke aandacht Stimuleer creativiteit om verder te komen (‘wees weer kind af en toe’) Geef medewerkers meer ruimte en vertrouwen, minder focus op controle (‘hoe kun je loslaten?’) Het benadrukken van de rol van medewerkers binnen de organisatie (waardering) Het beste uit mensen halen vraagt aandacht voor passie: know, flow, glow, grow Contact met je klanten creëren om te zorgen dat je weet wat ze beweegt, willen en vinden (partnership) Houd de organisatie scherp, breng inspiratie van buiten naar binnen

8 Inspirerende thema’s uit de workshops
Leidinggevenden dragen de gewenste cultuur en manier van werken uit, daar wordt naar gekeken Leidinggevenden worden sterker als ze de hulpvraag durven te stellen, de organisatie te betrekken Het in beweging krijgen van mensen in de organisatie vraagt voor verschillende groepen een verschillende aanpak Het samenwerken van mensen binnen de organisatie, de krachten bundelen in plaats van verschillen uitvergroten Het vergroten van het leervermogen van leiding- gevenden Hoe haal ik de authenticiteit in de organisatie naar boven?

9 Sfeerimpressie

10 Twynstra Gudde adviseurs
Bas Vlemminx Ferry Bezem Eugène-Emile Kuis Jeroen den Uyl Manon de Caluwé

11 Bas Vlemminx bvl@tg.nl Manon de Caluwé mca@tg.nl www.twynstragudde.nl
Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze presentatie berusten bij Twynstra Gudde. Niets uit deze presentatie mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van Twynstra Gudde.


Download ppt "De succesformule van het MKB"

Verwante presentaties


Ads door Google