De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Opbrengstenmeting Inspectie en de rol van het IOP Themadag IOP Praktijkonderwijs Eindhoven 20 januari 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Opbrengstenmeting Inspectie en de rol van het IOP Themadag IOP Praktijkonderwijs Eindhoven 20 januari 2010."— Transcript van de presentatie:

1 Opbrengstenmeting Inspectie en de rol van het IOP Themadag IOP Praktijkonderwijs Eindhoven 20 januari 2010

2 Toezicht door Inspectie Risicoanalyse 1. OPBRENGSTEN 2. SIGNALEN 3. NALEVING WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN

3 Waarderingskader IvhO kwaliteitsaspect: Opbrengsten 1. Leerlingen in het PrO ontwikkelen zich volgens een individuele leerroute. 2. Leerlingen behalen het opleidingsniveau dat mag worden verwacht 3. Leerlingen van het PrO functioneren naar verwachting in het werkveld of de vervolgopleiding.

4 Opbrengsten? Hoe komt de leerling de school in en met welke bagage gaat hij uiteindelijk de samenleving in? Proceselementen: - intake - naar een IOP met daaraan gekoppeld evt. een handelingsplan voor de leerling met speciale zorgbehoeften, - portfolio wordt gaandeweg gevuld - uitstroomprofiel - uitstroom: waar gaat de leerling aansluitend op het PrO naar toe en – zo mogelijk – hoe handhaaft hij zich?

5 Intake - De leerling komt binnen op basis van een indicatiestelling. - Onderwijskundig rapport bevat testgegevens, evt. gegevens van een leerlingvolgsysteem e.d. - met de leerling en zijn ouders wordt op basis hiervan een voorlopig beeld geschetst van de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling. - IQ, dle’s voor technisch en begrijpend lezen, spelling en inzichtelijk rekenen geven richting voor mogelijkheden leerling Zo ontstaat een eerste versie van een IOP van de leerling.

6 Individueel Ontwikkelings Plan IOP = EEN OP DE LEERLING TOEGESNEDEN / PASSEND ARRANGEMENT

7 Individueel Ontwikkelings Plan - Het IOP omvat voldoende concrete doelen (een ontwikkelingsperspectief) en daarbij passende acties.(smart geformuleerd) - Uit de doelen spreekt voldoende ambitie ten opzichte van de bevindingen uit de intake. - De doelen worden regelmatig geëvalueerd en bijgesteld. - Het IOP bevat handvatten voor acties. - Het IOP is altijd dynamisch. - Op grond van resultaten en evaluaties worden doelen, ontwikkelingsperspectief en acties bijgesteld.

8 IOP = Passend arrangement -planmatig en doelgericht -op de leerling gericht -op de arbeidsmarkt en/of vervolgonderwijs gericht -“kwalificatiegericht”

9 Uitstroomprofiel -Op basis van het IOP vinden er beoordelingen plaats. - assessments - observaties - door de school opgestelde toetsen - testgegevens en evt. landelijk genormeerde toetsen (voor zover van toepassing voor de leerlingen van het praktijkonderwijs.) - De gegevens uit deze beoordelingen en het overleg met de ouders en de leerling leiden tot een bijgesteld IOP met een uitstroomprofiel. Dit is een streefprofiel. Hierbij gaat het o.m. om de mogelijke beroepsfuncties waarvoor de leerling verder wordt opgeleid. Het kan ook gaan om een verdere opleiding of een ander perspectief. Bij deze doelen horen weer bijpassende acties.

10 Vervolgloopbaan Praktijkonderwijs verstrekt in principe geen diploma dus de “bestendigheid” moet op een andere manier blijken. Dit wordt geoperationaliseerd in de “bestendigheid” van de plaatsing één jaar na de opleiding. Bij de leerlingen die tussen één en twee jaar geleden zijn uitgestroomd wordt nagegaan in hoeverre het vervolgtraject naar verwachting verloopt. Over deze leerlingen wordt nagevraagd in hoeverre ze nog in het traject zitten dan wel dat er een verandering heeft plaatsgevonden.


Download ppt "Opbrengstenmeting Inspectie en de rol van het IOP Themadag IOP Praktijkonderwijs Eindhoven 20 januari 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google