De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

. : : Huistijl & Visueel Management : :. Overzicht Geschiedenis Eigenschappen Huisstijl deel van Corporate Identity Huisstijl De aard en het geheel van.

Verwante presentaties


Presentatie over: ". : : Huistijl & Visueel Management : :. Overzicht Geschiedenis Eigenschappen Huisstijl deel van Corporate Identity Huisstijl De aard en het geheel van."— Transcript van de presentatie:

1 . : : Huistijl & Visueel Management : :. Overzicht Geschiedenis Eigenschappen Huisstijl deel van Corporate Identity Huisstijl De aard en het geheel van de visuele presentatie van een onderneming, zoals naamcode, bedrijfssymbool,opmaak, lettersoort en eventueel kleur van het verspreide drukwerk en van opschriften enz.

2 . : : Huistijl & Visueel Management : :. Geschiedenis

3 . : : Huistijl & Visueel Management : :. Een eigen herkenningsteken (familiewapenschild)

4 . : : Huistijl & Visueel Management : :. Een eigen herkenningsteken (familiewapenschild) Een afdruk van een zegel op een product maakte duidelijk wie de maker was en fungeerde als garantiebewijs. In alle beschavingen in de Oudheid werden soortgelijke eigendomsmerken van producenten aangetroffen.

5 . : : Huistijl & Visueel Management : :. Punten van herkenning leiden tot vertrouwen Gildentekens (brouwers, bakkers, smeden,….) De Gilde controleert het werk van de ambachtsman: kwaliteitsbewaking In de twaalfde eeuw kwamen de gilden tot bloei, als een bescherming tegen onderlinge concurrentie en als waarborg van kwaliteitsnormen.

6 . : : Huistijl & Visueel Management : :. Het merkteken was in eerste instantie bestemd voor analfabeten Individueel adverteren werd beschouwd als oneerlijke concurrentie en was daarom verboden. Wel beschikten veel winkeliers, herbergiers, apothekers en handelsmensen over een uithangbord. In Engeland waren zij sinds 1363 zelfs wettelijk verplicht een schild of uithangbord aan hun huis te bevestigen. Het opschrift moest op zo’n manier zijn uitgevoerd, dat ook een analfabeet er wijs uit zou kunnen worden.

7 . : : Huistijl & Visueel Management : :. Punten van herkenning leiden tot vertrouwen Stadsteken op het product Brouwerij De Koninck uit Antwerpen

8 . : : Huistijl & Visueel Management : :. Meesterteken van de maker om de afkomst van het product te kunnen herleiden Max Havelaar is een keurmerk dat de garantie geeft dat producentenorganisaties in ontwikkelingslanden een eerlijke prijs voor hun producten krijgen. Evolutie Punten van herkenning leiden tot vertrouwen

9 . : : Huistijl & Visueel Management : :. Na de middeleeuwen : Ambachtslieden plaatsen hun naam op kwaliteitsproducten vb. Rembrandt, Vermeer

10 . : : Huistijl & Visueel Management : :. Na de middeleeuwen : In 1602 werd de Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) opgericht. Deze Onderneming voerde zowel handel in Azië als tussen Azië en Europa. Het bedrijf ontwikkelde zich tot de grootste handels- en transportonderneming ter wereld. Het monogram van de VOC geldt als het eerste bedrijfslogo ter wereld.

11 . : : Huistijl & Visueel Management : :. 18e eeuw Industriële revolutie : nieuwe vorm van handel –Door industriealisering van de productie kan er meer geproduceerd worden dan voor eigen gebruik. Deze overproductie probeert men te verhandelen Overgang boerenbedrijf naar kleine winkelier Detaillist koopt merkloze artikelen en voorziet ze van een merkteken

12 . : : Huistijl & Visueel Management : :. Rond 1850 begonnen de eerste ondernemingen een programma op te zetten voor het uitdragen van hun identiteit door visuele communicatie. De spoorwegmaatschappijen in Engeland zijn hiervan een voorbeeld. Deze ondernemingen trachtten de gunsten van het publiek te verwerven door grote aandacht te besteden aan hun stationsgebouwen, het comfort van hun treinen en een eenduidige visuele stijl. Hieraan lagen uitgebreide standaardisatieprogramma’s ten grondslag, die zorgvuldig en consequent werden nageleefd. Voor het eerst in de geschiedenis werd er bewust gewerkt aan het uitdragen van een identiteit op basis van visuele communicatie. Algemeen is men het erover eens dat AEG de eerste onderneming was met een echte huisstijl, waarbij de visuele communicatie van de onderneming duidelijk veel omvangrijker was dan alleen het gebruik van een handelsmerk.

13 . : : Huistijl & Visueel Management : :. 19e eeuw : ontwikkeling van het grootwinkelbedrijf één eigenaar verschillende winkels zelfde naam herkenbaarheid Albert Hein / Bon Marché

14 . : : Huistijl & Visueel Management : :. 20e eeuw : Een ander voorbeeld van een motivatie voor het creëren van een huisstijl is bij de London Underground te vinden. Frank Pick, de man die vanaf 1909 verantwoordelijk was voor het opzetten van de huisstijl, wilde dat het onzichtbare netwerk van de ondergrondse steeds meer zichtbaar zou worden door duidelijke visuele communicatie. Het meest nadrukkelijk manifesteerde deze gedachte zich in de architectuur van de stations, die in opdracht van Pick waren ontworpen om ‘open, licht en dynamisch’ te zijn, en in de belettering van stations, rollend materieel en drukwerk. Hiertoe leverde de typograaf Edward Johnston in 1916 een eigen lettertype voor de London Underground, gebaseerd op de ideeën van de Deutsche Werkbund, die zich sterk maakte voor de combinatie van schoonheid en functionaliteit in industriële ontwerpen. In Nederland timmerde sinds 1923 de ontwerper Piet Zwart aan de weg door zijn experimenten met een beperkte huisstijl en advertenties voor de Nederlandse Kabelfabriek (NKF). Bij Philips kwam in 1925 de eerste vaste ontwerper die verantwoordelijk was voor de uitvoering van de visuele communicatie van de gloeilampenfabriek in dienst. In 1933 kwamen in Duitsland de nazi’s aan de macht. Zij kenden als geen ander de macht van goed geregisseerde visuele communicatie. Het hakenkruis werd tot het belangrijkste herkenningsteken verheven en omgeven met de kleuren rood en zwart. Honderden banieren, duizenden gelijke uniformen en een even groot aantal opgeheven armen hadden een overdonderend effect waarvan de gevolgen niet uitbleven.

15 . : : Huistijl & Visueel Management : :. 20e eeuw : Twee organisaties die zich na de Tweede Wereldoorlog hebben onderscheiden door het voeren van een consequente huisstijl zijn Braun en IBM. In navolging van de opvattingen rond visuele communicatie die eerder bij AEG leefden, houdt Braun er een huisstijl op na die haar gelijke in de wereld niet kent. De centrale bedrijfsontwerpafdeling – gebaseerd op de ideeën van de Hochschule für Gestaltung in Ulm, een navolger van het Bauhaus – heeft de vormgeving van alle producten en andere uitingen van visuele communicatie met elkaar in overeenstemming gebracht. Alles bij Braun, van de wekkers en de koffiezetapparaten tot het logo, bestaat uit rechte lijnen en vlakken, afgeronde hoeken en cirkels. Zelfs al zou het logo niet op de producten staan, dan nog zou iedereen kunnen zien dat het gaat om een product van Braun.

16 . : : Huistijl & Visueel Management : :. 20e eeuw : IBM slaagde erin om in een wereld waarin voorheen rekenmachines en kantooruitrustingen ongeacht het merk werden verkocht, een stempel te zetten op de eigen producten en uiteindelijk op de gehele markt. Evenals AEG maakte IBM gebruik van de beste ontwerpers en architecten om door middel van een visuele stijl een reeks boodschappen over zichzelf samen te stellen die vrijwel onveranderlijk neerkwamen op de bevestiging van de eigen superioriteit. Dit lukte zo goed dat andere computerbedrijven niet eens meer overwogen om een eigen stijl tegenover die van IBM te zetten. De visuele stijl van IBM – sober, modern en ingehouden – zag er voortreffelijk uit toen IBM ermee begon, maar werd naamloos en vervelend toen hij ondoordacht en goedkoop door de concurrentie werd nagevolgd in haar streven om IBM compatible te zijn. Paul Rand, die in 1956 vorm gaf aan het nieuwe IBM-logo maakte in 1981 deze rebus-poster voor intern gebruik. Het management deed er alles aan om de verpreiding tegen te gaan. Vandaag is het een geliefd voorbeeld van grafisch ontwerp.

17 . : : Huistijl & Visueel Management : :. Producten worden verkocht in heel duidelijke vorm, kleur, merktekens, eigen typografie. Vaak dragen ze de naam van de stichter.

18 . : : Huistijl & Visueel Management : :. De winkel wordt terug het merk

19 . : : Huistijl & Visueel Management : :. Eigenschappen

20 . : : Huistijl & Visueel Management : :. De merknaam = drager van een (nieuwe) betekenis De merknaam kan een nieuwe inhoud/betekenis aan een bestaand woord geven –Mercedes (Spaanse meisjesnaam / Automerk) –Apple (Fruitsoort / Computers)

21 . : : Huistijl & Visueel Management : :. De merknaam kan associaties doen ontstaan DOEL = ASSOCIATIE Douwe Egberts Koffie Koffie Douwe Egberts is belangrijker

22 . : : Huistijl & Visueel Management : :. De merknaam zorgt voor herkenbaarheid Namaakmerken proberen vaak mee te genieten van de bekendheid van een merk door stijleigenschappen over te nemen.

23 . : : Huistijl & Visueel Management : :. Huisstijl / Corporate Identity

24 . : : Huistijl & Visueel Management : :. Corporate Identity (huisstijl) is belangrijk ! Image is everything! (you never get a second chance to make a first impression) Head & shoulders Zichtbaarheid, herkenbaarheid, de kunst van het opvallen wordt steeds belangrijker in een concurrerende, groeiende markt.

25 . : : Huistijl & Visueel Management : :. Corporate Identity (huisstijl) is belangrijk ! Huisstijl als deel van de corporate identity is een beelvormingstechniek en een strategie –Er moet grondig over na gedacht worden –Beslissingen kunnen grote gevolgen hebben

26 . : : Huistijl & Visueel Management : :. Voorstudie bij het bepalen van de huisstijl wat betekent het bedrijf op de markt ? wat kan het in de toekomst betekenen ? belangrijkste producten / diensten ? welke afnemers ? welke taal spreekt aan ? wat doet de concurrentie ? voordelen t.o.v. de concurrentie ? mogelijke bedreigingen ?

27 . : : Huistijl & Visueel Management : :. Een huisstijl is de visuele vertaling van wat het bedrijf in zich heeft Dit moet beantwoorden aan : de bedrijfsstrategie de bedrijfsstructuur de bedrijfsmarketing de bedrijfscommunicatie

28 . : : Huistijl & Visueel Management : :. Corporate Identity vs huisstijl De ‘stijl van het huis’ is een aanduiding om de gebruikelijke betekenis van het begrip huisstijl te verbreden. Deze stijl wordt door diverse componenten bepaald. Aan de ene kant de elementen die door een ontwerper zijn gemaakt: een beeldmerk, lettertypen en kenmerkende kleurstellingen met de diverse toepassingen, zoals op briefpapier en het visitekaartje. Aan de andere kant de wijze waarop de gehele organisatie communiceert door de inhoud van teksten, beelden, maar ook door de manier waarop de telefoon wordt opgenomen, de portier je te woord staat of de tuin is ingericht.

29 . : : Huistijl & Visueel Management : :. Huisstijl Huisstijl betekent : Duidelijkheid over de betekenis en draagkracht van de naam Afspraken over visuele codes en tekens + Variantes Huisstijl werkt bij de gratie van de herhaling en wanneer die ontbreekt, is er eenvoudig geen sprake van een huisstijl.

30 . : : Huistijl & Visueel Management : :. Huisstijl is een onderdeel van de bedrijfsstijl (Corp. Id) De inhoud moet passen bij de vorm, anders is de boodschap ongeloofwaardig

31 . : : Huistijl & Visueel Management : :. Management van de huisstijl Gebruiksaanwijzing – handleiding – style guide MANUAL Verantwoordelijke aanduiden Bekijk deze manual van Laser (PDF)

32 . : : Huistijl & Visueel Management : :. Basis-elementen van een huisstijl : Het Logo –Een logo is als een Japans haiku-gedicht : het vertelt een verhaal in een minimum aan woorden.haiku –Een logo is als het uiterlijk van iemand : het geeft een eerste, veelal bepalende indruk –Het ontwerp van een logo is de eerste stap op weg naar de huisstijl van een bedrijf of instelling. –Een logo moet uniek, duidelijk en makkelijk te herkennen zijn. –Een huisstijl is meestal de 1e kennismaking met een bedrijf. Daarom moet de huisstijl perfect aansluiten bij het logo en de sfeer van het bedrijf weergeven.

33 . : : Huistijl & Visueel Management : :. Basis-elementen van een huisstijl : Type Logo’s : Beeldlogo

34 . : : Huistijl & Visueel Management : :. Basis-elementen van een huisstijl : Type Logo’s : Letterlogo (op basis van afkortingen, of eeste letter)

35 . : : Huistijl & Visueel Management : :. Basis-elementen van een huisstijl : Type Logo’s : Woordlogo

36 . : : Huistijl & Visueel Management : :. Basis-elementen van een huisstijl : Type Logo’s : Woord/letters + Beeldlogo

37 . : : Huistijl & Visueel Management : :. Basis-elementen van een huisstijl : Basisversie van het logo (kleur / zwart-wit)

38 . : : Huistijl & Visueel Management : :. Basis-elementen van een huisstijl : Variaties van het logo

39 . : : Huistijl & Visueel Management : :. Basis-elementen van een huisstijl : Eénkleurige, positieve, negatieve en outline-versie van het logo… achtergrondafhankelijk

40 . : : Huistijl & Visueel Management : :. Basis-elementen van een huisstijl : kleurnormen voor de huisstijl (PMS kleuren, quadri kleurensamenstelling) Schermkleuren Printkleuren

41 . : : Huistijl & Visueel Management : :. Basis-elementen van een huisstijl : Richtlijnen voor typografie Fonts Verdana is the main font for headings and running text. It should primarily be used in regular setting, but may be used in bold in headings and short highlights. Verdana may not be used in italics or in a width other than 100%. Times may be used as additional font for running text. Headings should always be in Verdana.

42 . : : Huistijl & Visueel Management : :. Basis-elementen van een huisstijl : Typografie / witruimte

43 . : : Huistijl & Visueel Management : :. Basis-elementen van een huisstijl : Aangeven en opsommen van niet correcte toepassingen (wat mag niet…)

44 . : : Huistijl & Visueel Management : :. Basis-elementen van een huisstijl : Aangeven en opsommen van niet correcte toepassingen (wat mag niet…) Clarendon Lubalin Rockwell

45 . : : Huistijl & Visueel Management : :. Basis-elementen van een huisstijl : Andere toepassingen van de huisstijl

46 . : : Huistijl & Visueel Management : :. Basis-elementen van een huisstijl : Andere toepassingen van de huisstijl

47 . : : Huistijl & Visueel Management : :. Basis-elementen van een huisstijl : Andere toepassingen van de huisstijl

48 . : : Huistijl & Visueel Management : :. Basis-elementen van een huisstijl : Beeldvorming in diverse media

49 . : : Huistijl & Visueel Management : :. Basis-elementen van een huisstijl : Beeldvorming in diverse media

50 . : : Huistijl & Visueel Management : :. Basis-elementen van een huisstijl : Beeldvorming in diverse media

51 . : : Huistijl & Visueel Management : :. Basis-elementen van een huisstijl : Beeldvorming in diverse media

52 . : : Huistijl & Visueel Management : :. Toepassingsgebieden : advertenties, affiches, folders, brochures, jaarverslagen, prijslijsten, catalogi, briefhoofden, omslagen, mappen, facturen, formulieren, offertes, visitekaartjes, labels, transportmiddelen, bewegwijzering / pictogrammen, bedrijfsgevel, reclameborden, vlaggen, Interne signalisatie, sponsoring-materiaal, persberichten, reclame op sportvelden, spandoeken, gadgets, verpakkingen, draagtassen, interieur, showroom, kantoor- en ontvangstruimtes, tentoonstellingsstand, productpresentatie, vitrines, AV presentatie, website, bedrijfskleding, relatiegeschenken...

53 . : : Huistijl & Visueel Management : :. COMMUNICATIEVE WAARDE ESTHETISCHE WAARDE ECONOMISCHE WAARDE Het laten ontwikkelen van een huisstijl heeft voor het bedrijf een : De standaardisatie die inherent is aan een huisstijlproject zorgt ervoor dat middelen en processen optimaal op elkaar worden afgestemd en dat levert besparingen op. Diverse drukwerken kunnen sneller en efficiënter aangemaakt worden. Een nieuwe huisstijl geeft een mooie uitstraling aan het bedrijf. Vaak is het voor het bedrijf een goede gelegenheid om een nieuwe start te nemen. De huisstijl geeft aan hoe een bedrijf communiceert via de verschillende media met het publiek. De communicatie verloopt eenduidiger en zorgt voor herkenbaarheid

54 . : : Huistijl & Visueel Management : :. AANPASSINGEN NOODZAKELIJK na een aantal (±10) jaren - veranderend tijdsbeeld - dynamiek van de actualiteit - evolutie van het bedrijf

55 . : : Huistijl & Visueel Management : :. Vormevolutie Net zoals in de mode verandert door de jaren het gebruik van kleuren en lettertypes in logo's en bedrijfsnamen en ligt het gevaar van veroudering op de loer.

56 . : : Huistijl & Visueel Management : :. Net zoals in de mode verandert door de jaren het gebruik van kleuren en lettertypes in logo's en bedrijfsnamen en ligt het gevaar van veroudering op de loer. Vormevolutie

57 . : : Huistijl & Visueel Management : :. Sleutelbeelden Sleutelbeelden dragen er op lange termijn toe bij dat het merk of de organisatie een bepaalde sfeer in de herinneringen oproept

58 . : : Huistijl & Visueel Management : :. Sleutelbeelden Sleutelbeelden dragen er op lange termijn toe bij dat het merk of de organisatie een bepaalde sfeer in de herinneringen oproept

59 . : : Huistijl & Visueel Management : :. Sleutelbeelden Sleutelbeelden dragen er op lange termijn toe bij dat het merk of de organisatie een bepaalde sfeer in de herinneringen oproept

60 . : : Huistijl & Visueel Management : :. Sleutelbeelden Sleutelbeelden dragen er op lange termijn toe bij dat het merk of de organisatie een bepaalde sfeer in de herinneringen oproept

61 . : : Huistijl & Visueel Management : :. Sleutelzin

62 . : : Huistijl & Visueel Management : :. Sleutelzin + beeld

63 . : : Huistijl & Visueel Management : :. Geïntegreerde beeldcommunicatie via alle communicatiekanalen De huisstijl zal een vormelijke eenheid creëren om tot integratie te komen door o.a. gebruik te maken van : vast kleur en typografiegebruik consistente illustratiestijl fotografische benadering audio / visueel imago

64 . : : Huistijl & Visueel Management : :. Bekijk hier enkele praktijkvoorbeelden: Junior Achievement Brandweer Geel


Download ppt ". : : Huistijl & Visueel Management : :. Overzicht Geschiedenis Eigenschappen Huisstijl deel van Corporate Identity Huisstijl De aard en het geheel van."

Verwante presentaties


Ads door Google