De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Project sociale veiligheid in de scholen (BVE) Wat beoogd het project? Hoe willen we dat vorm geven? Wat moet het opleveren?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Project sociale veiligheid in de scholen (BVE) Wat beoogd het project? Hoe willen we dat vorm geven? Wat moet het opleveren?"— Transcript van de presentatie:

1 Project sociale veiligheid in de scholen (BVE) Wat beoogd het project? Hoe willen we dat vorm geven? Wat moet het opleveren?

2 Wat beoogt het project? Verminderen van aantal voorvallen van agressie tegen werknemers op school met minimaal 15% Looptijd project 1 sept 2010 tot 31 dec 2011

3 Hoe willen we dat vorm geven? Tussen 1 sept. 2010 en 31 dec. 2011 Pilot starten op vijf scholen GAP beleid en uitvoering

4 De doelstelling van het project Vermindering van het aantal voorvallen van agressie en geweld vraagt een beleidsmatige aanpak. Een gedegen en gedragen basis waaruit constructief vorm gegeven wordt aan het ontwikkelen van medewerkers. Door ontwikkeling van kennis en vaardigheden om adequaat om te gaan met (het voorkomen van) situaties van agressie en geweld. Dit project ontwikkeld concrete handvatten (beleidsontwikkeling en trainingen) voor scholen om gedegen met dit vraagstuk aan de slag te gaan

5 Deelnemers Gilde opleidingen? Leeuwenborgh opleidingen Arcus college ROC West Brabant ROC Rivor

6 opbrengst Deelnemers: ROC’s-OP/OOP- leerlingen Sector Ministerie CNV

7 Stappenplan Fase 1: Inventarisatie hoe het beleid nu wordt uitgevoerd met coördinatoren op het gebied van arbo en preventie/HRM onder begeleiding van een externe deskundige en de projectleider van CNV Onderwijsacademie Fase 2: Op basis van de resultaten uit het eerste overleg verder onderzoek doen en analyseren over welke zaken van beleid sociale veiligheid met wel/niet goed vindt werken. Hieruit een analyse maken Fase 3: Ontwikkelen van Good practice die moet helpen om de uitvoering van het beleid te verbeteren. Fase 4: Diagnosemodel maken en plan van aanpak in de vorm van training. Doelgroepen formuleren en handvatten maken om sociaal beleid te integreren in personeelsbeleid (scholingsbeleid)

8 output knelpunten inventariseren tussen beleid en uitvoering van sociale veiligheid Op basis van punt 1 ontwikkelen van Good practice diagnosemodel welke training/cursus het beste kan worden ingezet voor welk probleem als het gaat om sociale veiligheid Op basis van voorgaande er doelgroepenbeleid kan worden gemaakt op basis van verhoogd risico en hoe dit geïntegreerd kan worden in het personeelsbeleid

9 Sociale Veiligheid in het MBO Wet- en regelgeving Arbowet artikel 1 en artikel 3: definitie PSA en verplichtingen werkgever Arbobesluit artikel 2.15: maatregelen ter voorkoming of beperking van psychosociale arbeidsbelasting CAO Bve (specifiek PSA) Artikel E-25 De werkgever voert een beleid dat gericht is op voorkoming van seksuele intimidatie, racisme en geweld gedurende de werktijd of in verband met de arbeid. Hiertoe behoort onder meer het (doen) geven van voorlichting. Artikel E-26 De werkgever hanteert een regeling ter behandeling van klachten inzake seksuele intimidatie, racisme en andere vormen van discriminatie. Artikel E-27 In overleg met de PMR komt de werkgever een klachtenprocedure overeen en benoemt hij een vertrouwenspersoon.

10 Sociale Veiligheid in het MBO PSA: PsychoSociale Arbeidsbelasting wordt in de Arbowet (artikel 1) als volgt omschreven: 'de factoren seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en werkdruk in de arbeidssituatie die stress teweeg brengen'. Stress wordt omschreven als: 'een toestand, die als negatief ervaren wordt en lichamelijke, psychische of sociale gevolgen heeft'. Toegevoegd: discriminatie

11 Sociale Veiligheid in het MBO Waar let de Arbeidsinspectie op bij beleid inzake agressie en geweld? Zijn de risico’s op het gebied van agressie en geweld in kaart gebracht? Is er een procedure om incidenten te melden, registreren en analyseren? Krijgen de medewerkers voorlichting, instructie en training over agressie en geweld? Heeft de organisatie een protocol voor agressie en geweld? Zijn er huisregels opgesteld, waaraan bezoekers en cliënten zich moeten houden? Zijn er afdoende organisatorische en personele maatregelen getroffen? Zijn er voldoende voorzieningen getroffen om agressie en geweld tegen te gaan? Is er een goed werkend alarmsysteem met een adequate alarmprocedure? Is er een regeling voor opvang, ondersteuning en nazorg na een incident? Is er een regeling gericht op het aanpakken van de dader of daders? Worden het beleid en de maatregelen tegen agressie en geweld periodiek geëvalueerd?

12 Sociale Veiligheid in het MBO Plaats in breder beleid: AVR, HRM? RI&E als basis van AVR beleid: welke risico’s zijn er? Plan van aanpak op basis risico’s: wat te doen? Implementatie: hoe laten we het werken? Doelgroepen: waar richten we ons op? - lijn, P&O, specifieke functionarissen (arbo, veiligheid, preventie enz.), medewerkers OP, OBP, studenten?

13 Sociale Veiligheid in het MBO Branche instrumenten: RI&E en Incidentenmonitor http://www.sommbo.nl/?page=965 http://www.humatix.nl/Incidentenmonitordemo/incidentenm onitor_demo.htm https://www.humatix.nl/sos3/main/welcome.rails Verplichte incidentenregistratie m.i.v. Schooljaar 2012- 2013 Monitor Sociale Veiligheid in het MBO (twee jaarlijks onderzoek) http://www.mboraad.nl/?dossier/88242/Veiligheid.aspx

14 Sociale Veiligheid in het MBO Hoe zit het in de andere onderwijssectoren? VOhttp://www.arbocatalogus- vo.nl/Themas/Agressieenonveiligheid/tabid/2425/Default.asp xhttp://www.arbocatalogus- vo.nl/Themas/Agressieenonveiligheid/tabid/2425/Default.asp x http://www.arbo-vo.nl/kennisenadvies/agressie-geweld PO http://www.arbocatalogus- po.nl/WebCatalog/Catalog.aspx?type=Subject&divId=2_71&i d=71

15 Sociale Veiligheid in het MBO Onderzoek onderwijsinspectie (2010): -vaak wel beleid, maar niet goed bekend bij personeel en studenten -wisselende registratie (1/4 niet!) -weinig relatie tussen veiligheidsbeleid en studenten c.q. leerlingenzorg Eigen ervaringen? Specifieke vragen of knelpunten?

16 Sociale Veiligheid in het MBO Belangrijke informatiebronnen http://www.schoolenveiligheid.nl/aps/school%20en%20veiligheid http://www.arboportaal.nl/onderwerpen/psychosociale- belasting/agressie-en-geweld www.arbocatalogus-mbo.nl www.arbocatalogus-vo.nl


Download ppt "Project sociale veiligheid in de scholen (BVE) Wat beoogd het project? Hoe willen we dat vorm geven? Wat moet het opleveren?"

Verwante presentaties


Ads door Google