De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Opstellen van een (jeugdsport)beleidsplan Paula Vanhoovels Gent – 22 maart 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Opstellen van een (jeugdsport)beleidsplan Paula Vanhoovels Gent – 22 maart 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Opstellen van een (jeugdsport)beleidsplan Paula Vanhoovels Gent – 22 maart 2011

2 Paula Vanhoovels Gent - 22 maart 2011 Opstellen van een beleidsplan of

3 Paula Vanhoovels Gent - 22 maart 2011 Voordelen Toekomstvisie – lange termijn werking Doelen duidelijk voor alle partners (bestuurders, trainers, ouders, sporters, …) Structuur doorzichtig voor iedereen Mogelijkheid tot opvolging, jaarlijkse evaluatie en bijsturing Afbakening van bevoegdheden en taken …

4 Paula Vanhoovels Gent - 22 maart 2011 Nadelen ???

5 Paula Vanhoovels Gent - 22 maart 2011 Onderdelen van een beleidsplan  Missie  Visie  Keuze van beleidspunten  Gegevensverzameling  Doelstellingen  Evaluatie

6 Paula Vanhoovels Gent - 22 maart 2011 Onderdelen van een beleidsplan  Missie  Visie  Beleidspunten  Gegevensverzameling  Doelstellingen  Evaluatie

7 Paula Vanhoovels Gent - 22 maart 2011 Formuleren van een missie  Wat is de reden van bestaan ?  Wat willen we realiseren ? Wat is het ultieme doel ?  Wat zijn de belangrijkste activiteiten ?  Hoe wil men zich onderscheiden van anderen ? De missie is toepasbaar op alle deelaspecten van de club. Er kan ook een submissie geformuleerd worden, bv. voor de jeugd.

8 Paula Vanhoovels Gent - 22 maart 2011 “Naam van de club” biedt atletiek aan voor sporters vanaf 6 jaar uit (gemeente) en omstreken, zowel recreatief als competitief. De vereniging beoogt successen in de seniorescategorie en wil zich op nationaal en internationaal niveau profileren. Hiertoe worden trainingen georganiseerd en wordt deelgenomen aan wedstrijden, zowel individueel als in teamverband. De vereniging waakt over de ethische en medische waarden van de sport. Daarnaast wordt aandacht besteed aan kansengroepen door nauwe samenwerking met derden. Voorbeeld:

9 Paula Vanhoovels Gent - 22 maart 2011 Verband missie-clubvorm  Doelgroepen  Competitiegerichte club vs. recreatieclub  enkel competitie – enkel recreatie of beiden ? …

10 Paula Vanhoovels Gent - 22 maart 2011 Onderdelen van een beleidsplan  Missie  Visie  Beleidspunten  Gegevensverzameling  Doelstellingen  Evaluatie

11 Paula Vanhoovels Gent - 22 maart 2011 Wat is een visie ? Op welke manier willen we het doel (de missie) bereiken ?  Referentiekader voor de invulling van de werking !

12 Paula Vanhoovels Gent - 22 maart 2011 Formuleren van een visie Jeugdsport Vanaf welke leeftijd bieden we onze sport aan? Op welke manier gaan we jongeren begeleiden? Vanaf wanneer wedstrijden verplichten? Omnivalentie vs. specialisatie Hoe selecties maken voor teams? Hoe overgangen van groepen bepalen? Recreatie vs. competitie …

13 Paula Vanhoovels Gent - 22 maart 2011 Algemeen  Leeftijdsgroepen ?  Lidgelden ?  Nevenactiviteiten ?  Kwalificatie van trainers verplicht ?  …

14 Paula Vanhoovels Gent - 22 maart 2011 Voorbeeld Algemene bewegingsvorming 6j – 11j 12j – 13j COMPETITIEZUIL Specifieke bewegingsvorming doel: initiatie in alle disciplines 14j – 15jPolyvalente disciplinevorming doel: sterke basis naar doorgroei Omnivalente begeleiding doel: bewegingsplezier Specifieke disciplinetraining doel: hoog nationaal niveau 16j – 34j 35+Lifetime sportbeoefening RECREATIEZUIL doel: plezierbeleving

15 Paula Vanhoovels Gent - 22 maart 2011 Onderdelen van een beleidsplan  Missie  Visie  Beleidspunten  Gegevensverzameling  Doelstellingen  Evaluatie

16 Paula Vanhoovels Gent - 22 maart 2011 Belang van een draagvlak Doel = steun halen bij verschillende betrokkenen in de club NIET: bestuur neemt beslissingen, trainer moet ze uitvoeren (top-down strategie) WEL: mensen op het terrein worden eerst gehoord (bottom-up strategie)

17 Paula Vanhoovels Gent - 22 maart 2011 Overlegstructuur Bestuur Trainers recreatie Jeugdsp coord. Trainers competitie

18 Paula Vanhoovels Gent - 22 maart 2011 Onderdelen van een jeugdsportbeleidsplan

19 Paula Vanhoovels Gent - 22 maart 2011 Referentie: basis- en facultatieve opdrachten van de federatie Basisopdracht 1: Organiseren van competities – hoeveel wedstrijden? – welke type wedstrijden? – wanneer? – ook interclubwedstrijden, kampioenschappen? – funhappenings als competitie?

20 Paula Vanhoovels Gent - 22 maart 2011 Basisopdracht 2 Organiseren van recreatieve sportbeoefening – Recreatie als hoofddoel of als opvangnet voor competitie? – Start to Run: hoeveel sessies per jaar? – Recreatieaanbod voor cadetten, scholieren, …?

21 Paula Vanhoovels Gent - 22 maart 2011 Basisopdracht 3: Kadervorming – opleiding van trainers – opleiding van juryleden – opleiding van bestuurders Hoe kan de club opleiding en bijscholing stimuleren / belonen? Hoe trainers recruteren?

22 Paula Vanhoovels Gent - 22 maart 2011 Basisopdracht 4: Informatieplicht Hoe kan de communicatie geoptimaliseerd worden? – ts. bestuurders – trainers – ts. trainers – ts. trainers – atleten/ouders – met derden (website)

23 Paula Vanhoovels Gent - 22 maart 2011 Basisopdracht 5: Promotie Welke initiatieven zal de club nemen om promotie te voeren in de gemeente? – gericht naar scholen – gericht naar jeugdbewegingen – tijdens activiteiten van de gemeente – …

24 Paula Vanhoovels Gent - 22 maart 2011 Jeugdsport Hoe wordt de Jeugdwerking georganiseerd? Tot welke leeftijd polyvalente begeleiding? Samenwerking met andere verenigingen? Recreatie vs. competitie Hoe wedstrijddeelname stimuleren? …

25 Paula Vanhoovels Gent - 22 maart 2011 Sportkampen Zal de vereniging sportkampen organiseren? – Voor welke doelgroep(en)? – Hoeveel per jaar? – In de gemeente of op verplaatsing? – Open voor niet-aangeslotenen en/of leden van andere verenigingen?

26 Paula Vanhoovels Gent - 22 maart 2011 Topsport Heeft de vereniging de ambitie om atleten van hoog niveau op te leiden en te omkaderen? Is topsport prioritair in de club of primeert de sport voor allen? Hoe kunnen beide aspecten verzoend worden?

27 Paula Vanhoovels Gent - 22 maart 2011 Extra projecten waaraan de club aandacht wil schenken: - gehandicaptenwerking - werking gericht naar kansengroepen - …

28 Paula Vanhoovels Gent - 22 maart 2011 Onderdelen van een beleidsplan  Missie  Visie  Beleidspunten  Gegevensverzameling  Doelstellingen  Evaluatie

29 Paula Vanhoovels Gent - 22 maart 2011 Gegevensverzameling Interne analyse Objectieve gegevens  Ledenaantal  Drop-out aantallen  Bestuurskader/bestuursvorm  Competitieniveau  Accommodatie en materiaal  Huidige organisatiestructuur

30 Paula Vanhoovels Gent - 22 maart 2011  Sportaanbod:  niveau’s – omkadering  Promotie  Communicatie (intern/extern)  Ledenwerving  Financiën, verzekering

31 Paula Vanhoovels Gent - 22 maart 2011 enquête bij:  Trainers  Bestuurders/werkgroepleden  Ouders  Sporters  Officials  …

32 Paula Vanhoovels Gent - 22 maart 2011 Externe analyse  Demografische ontwikkelingen  Politieke ontwikkelingen  Sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen

33 Paula Vanhoovels Gent - 22 maart 2011 Verwerken van gegevens Doel: inzicht krijgen in de huidige situatie = eerlijke zelfevaluatie Middel: SWOT-analyse

34 Paula Vanhoovels Gent - 22 maart 2011 S(trenghts): sterktes W(eaknesses): zwaktes, tekortkomingen O(pportunities): kansen T(hreats): bedreigingen

35 Paula Vanhoovels Gent - 22 maart 2011 SWOT-analyse kan opgemaakt worden per onderdeel Enkel relevante punten aanhalen Missie van de club steeds bewaken

36 Paula Vanhoovels Gent - 22 maart 2011 Voorbeeld Sterktes (Strenghts)Zwaktes (Weaknesses) veel jeugdte weinig jeugdbegeleiders goede accommodatiegroepen te groot lage kostprijste weinig accommodatie kwaliteitsvolle jeugdtrainerste weinig competitieatleten concensus eindtermen jeugd Kansen (Opportunities)Bedreigingen (Treats) opleiding aspirant-initiator in eigen clubdrop-out door groot aanbod van sporten jeugdbegeleiders uit Start to Run groepbabysitting ipv. competitie uitbreiding van accommodatie (sporthal)

37 Paula Vanhoovels Gent - 22 maart 2011 Onderdelen van een beleidsplan  Missie  Visie  Beleidspunten  Gegevensverzameling  Doelstellingen  Evaluatie

38 Paula Vanhoovels Gent - 22 maart 2011 Formuleren van doelstellingen per onderdeel Keuzes maken ! Prioriteiten vastleggen !  Strategische doelstellingen  Operationele doelstellingen

39 Paula Vanhoovels Gent - 22 maart 2011 Strategische doelstellingen  “Wat heeft de club bereikt na een bepaalde periode?”  Op lange termijn geformuleerd. Operationele doelstelling  Geeft weer hoe de club de strategische doelstelling wil realiseren.  Meestal meerdere OD’s per SD.  Op korte termijn geformuleerd.

40 Paula Vanhoovels Gent - 22 maart 2011 Elke doelstelling die geformuleerd wordt moet SMART zijn: Specifiek Meetbaar Aanvaardbaar Realistisch Tijdsgebonden

41 Paula Vanhoovels Gent - 22 maart 2011 Voorbeeld Strategische doelstelling 1 Eind 2012 beschikken alle trainers in de vereniging over een opleidingsdiploma. Operationele doelstelling 1.1. In 2011 organiseert de vereniging een aspirant- initiatoropleiding zodat alle jeugdtrainers minimaal beschikken over dit diploma. Actieplan mei 2011Organisatie van de aspirant-initiatoropleiding in de club

42 Paula Vanhoovels Gent - 22 maart 2011 Strategische doelstelling 1 Eind 2012 beschikken alle trainers in de vereniging over een opleidingsdiploma. Operationele doelstelling 1.2. De vereniging stimuleert de opleiding van trainers door – Het terugbetalen van inschrijvingsgelden – Het verhogen van de vergoeding in functie van het opleidingsdiploma Actieplan voorjaar 2011deelname aan de Initiatoropleiding najaar 2011-voorjaar 2012deelname aan de Trainer B-opleiding

43 Paula Vanhoovels Gent - 22 maart 2011 Onderdelen van een beleidsplan  Missie  Visie  Beleidspunten  Gegevensverzameling  Doelstellingen  Evaluatie

44 Paula Vanhoovels Gent - 22 maart 2011 Meten = weten ! Jaarlijks de vooropgestelde doelen evalueren Liefst op basis van objectieve gegevens (cijfers) Zo nodig de activiteiten bijsturen om de doelstellingen alsnog te bereiken.

45 Paula Vanhoovels Gent - 22 maart 2011 Is de drop out van miniem naar cadet verminderd? Heeft de club meer gekwalificeerde trainers? Waren er meer deelnemers tijdens de competities? Zijn er meer kinderen gerecruteerd via promotionele activiteiten en sportkampen? …

46 Paula Vanhoovels Gent - 22 maart 2011 De weg naar succes is moeilijk en lang. Ook voor een club! Een beleidsplan biedt je een houvast in moeilijke periodes.

47 Paula Vanhoovels Gent - 22 maart 2011 Succes !

48 Paula Vanhoovels Gent - 22 maart 2011 Vragen ?


Download ppt "Opstellen van een (jeugdsport)beleidsplan Paula Vanhoovels Gent – 22 maart 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google